Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Wiosna pachnąca majem- hospitacja diagnozująca dla kl. II

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2080 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Hospitacja diagnozująca jest coraz bardziej rozpowszechnianą forma hospitacji. Jednakże przygotowanie scenariusza zajęc takiej lekcji jest bardzo pracochłonne. Niniejszy scenariusz hospitacji diagnozującej został opracowany na podstawie podręcznika "Z Ekoludkiem w szkole" dla kl. II. Zawiera cele, standardy, kompetencje, przebieg zajęć oraz przykładowe zadania dla grup.

Opracowała: Emilia Kaliszewska

ZAJĘCIA OTWARTE
dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku oraz rodziców uczniów kl. II

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA- scenariusz zajęć
 1. Prowadzący: Emilia Kaliszewska
 2. Rodzaj zajęć: zajęcia zintegrowane
 3. Klasa: II
 4. Ilość uczniów: 21
 5. Data:
 6. Czas trwania zajęć: 45 minut
 7. Udział gości: dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice
 8. Krąg tematyczny: Wiosna pachnąca majem
 9. Temat zajęć: Wywiad z Wiosną.
Cel główny: Kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Cel pośredni: Kształtowanie postaw bezpieczeństwa i troski o własne zdrowie.

Planowane zamierzenia pedagogiczne:
Prezentowanie uczniów w zakresie rozwoju intelektualnego ( osiągnięcia edukacyjne w zakresie umiejętności czytania, słuchania, rozumowania, liczenia oraz w zakresie redagowania wypowiedzi pisemnej)

W zakresie rozwoju emocjonalnego uczniów:
 • zachowania i emocje towarzyszące uczniom podczas samodzielnej pracy oraz pracy zespołowej.
Kompetencje:
 • planowanie i organizowanie własnego uczenia się,
 • poprawne posługiwanie się językiem ojczystym,
 • aktywna i zgodna współpraca w grupie,
 • ocenianie własnego uczenia się.
Standardy osiągnięć:
 • znajomość struktury wywiadu,
 • czytanie, słuchanie, układanie zdań w uporządkowanej formie na dany temat oraz mnożenie,
 • znajomość wybranych reguł gramatycznych i ortograficznych,
 • stosowanie zasad współżycia w klasie.
Standardy wymagań:
 • wykonywanie zadań po usłyszeniu instrukcji słownej,
 • ciche czytanie ze zrozumieniem,
 • układanie zdań w uporządkowanej formie,
 • wykorzystanie wiedzy gramatycznej, ortograficznej i matematycznej,
 • dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo,
 • przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Wskaźniki Zadanie Uwagi o realizacji Czas
Powitanie gości i przedstawienie uczniom celu lekcji Przeprowadzenie czynności organizacyjnych. 2 min
Uczeń:
 • potrafi rozpoznać wiosenne kwiaty na ilustracji
 • tworzy liczbę mnogą rzeczowników
Zadanie 1:
 • podział na grupy podczas łączenia nazwy kwiatów z ilustracją (indywidualnie)
 • tworzenie liczby mnogiej- nazwa grupy ( grupowo)

Uczniowie wchodzą z przypiętą ilustracją kwiatka wiosennego z poleceniem zajęcia miejsca przy stoliku z nazwą danego kwiatka (podział na grupy)
 • uczniowie tworzą nazwę swojej grupy: żonkile, krokusy, przylaszczki, stokrotki. Jeśli poprawnie wykonają zadanie podnoszą do góry, a następnie naklejają na przygotowane karty samooceny czerwone maki, a z pracy grupowej- czerwony paseczek.
4 min.
Uczeń:
 • mnoży w zakresie 100
 • porządkuje liczby w zakresie 100
Zadanie 2:
 • uczniowie wykonują działania na mnożenie w zakresie 100 ( indywidualnie)
 • grupowe porządkowanie uzyskanych wyników malejąco i odczytanie hasła będącego wprowadzeniem do tematu zajęć „ Szukamy wiosny pachnącej majem”

N-l prosi o wykonanie zadań z koperty z napisem „zadanie 2”
 • Odczytanie hasła przez poszczególne grupy i dokonanie samooceny( indywidualnie i grupowo). Jeśli uczniowie poprawnie wykonają zadanie podnoszą do góry, a następnie naklejają na przygotowane karty samooceny pomarańczowe tulipany, a z pracy grupowej- pomarańczowy paseczek.
8min
Uczeń:
 • prawidłowo uzupełnia wyrazy spółgłoskami miękkimi,
 • układa wyrazy według alfabetu
Zadanie 3:
 • uczniowie uzupełniają luki literowe w wyrazach spółgłoskami miękkimi ( indywidualnie)
 • grupowe układanie wyrazów ze spółgłoskami zmiękczonymi przez „i” według alfabetu.
 • po odwróceniu ułożonych wyrazów powstanie ilustracja wiosny.

N-l prosi o wykonanie zadań z koperty z napisem „zadanie 3” Odczytanie przez dzieci uzupełnionych wyrazów.
N-l sprawdza poprawność wykonania zadań w grupach ( ilustracja wiosny)
Jeśli uczniowie poprawnie wykonają zadanie podnoszą do góry, a następnie naklejają na karty samooceny żółte słońce, a z pracy grupowej- żółty paseczek.
8min.
Uczeń:
 • samodzielnie układa zdania z rozsypanki wyrazowej,
 • łączy zdania wiążąc je ze sobą w logiczną całość
Zadanie 4.
 • uczniowie indywidualnie wybierają wyrazy jednego koloru i układają z nich zdania.
 • w grupie zdania łączone są w logiczną całość i naklejane na kartę pracy.
 • w grupie następuje wybór lidera, który prezentuje pracę grupy.

N-l prosi o wykonanie zadań z koperty z napisem „zadanie 4”.
Poszczególne grupy prezentują swoje prace wieszając je na tablicy. Korekta prac. Wspólne ustalenie, że z wszystkich prac powstała rozmowa z Wiosną.
Jeśli uczniowie poprawnie wykonali zadanie indywidualne podnoszą do góry, a następnie naklejają na karty samooceny zielone listki, a z pracy grupowej- zielony paseczek.
15min
Uczeń:
 • rozpoznaje przymiotniki.
Zadanie 5.
 • uczniowie grupowo porządkują wyrazy tworząc „kwiatek przymiotników” i odczytują hasło „WYWIAD”
 • zbiorowe ustalenie, że rozmowa z wiosną to wywiad,

N-l prosi o wykonanie zadań z koperty z napisem „zadanie 5”.
Poszczególne grupy odczytują wyrazy na płatkach oraz hasło. Jeśli uczniowie poprawnie wykonali zadanie w grupie podnoszą a następnie naklejają niebieski paseczek na karcie samooceny.
6min.
Uczeń:
 • Wie jak dbać o bezpieczeństwo i własne zdrowie.
Zadanie 6.
 • uczniowie wybierają po jednym zdaniu i oceniają , czy to jest zdanie prawdziwe, czy fałszywe.
 • W grupach uczniowie przyporządkowują zdania prawdziwe do określonego warunku.
 • Zbiorowe porządkowanie zdań prawdziwych w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa.

N-l prosi o wykonanie zadań z koperty z napisem „zadanie 6”. Uczniowie oceniają poprawność wykonania zadania poprzez podniesienie niebieskiej chmurki, którą następnie naklejają na kartę samooceny.
10min.
Uczeń:
 • potrafi dokonać samooceny dotyczącej zgodnej współpracy w grupie,
 • indywidualna samoocena umiejętności pracy w grupie
Samoocena pracy w grupie następuje poprzez podniesienie do góry, a następnie naklejenie na karty samooceny fioletowych fiołków 1min
Ocena pracy dzieci i nagroda. Ewaluacja zajęć.
Jeśli uczniowie poprawnie wykonają indywidualnie i grupowo wszystkie zadania na karcie samooceny powstanie nagroda od wiosny- tęcza.
Uczniowie wrzucają do kartonu czerwonego uśmiechnięte minki, do ciemnego- smutne minki.
W magicznym kartonie czerwonym czeka na uczniów niespodzianka.
5min


Zadanie 2
 1. Obliczcie samodzielnie po dwa działania.
 2. W grupie uporządkujcie wyniki malejąco.
 3. Odwróćcie karteczki na drugą stronę i odczytajcie rozwiązanie.
9x8= 8x8= 7x9= 6x9= 7x7=


8x6= 6x7= 5x8= 6x6= 9x3=


Szu ka my wios ny


pach cej ma jem.


Zadanie 3
 1. Każdy wybiera 2 wyrazy i samodzielnie uzupełnia je spółgłoskami miękkimi: ś, si, ć, ci, ń, ni, ź, zi.
 2. Wspólnie wybierzcie wyrazy, w których wpisaliście
  si, ci, zi,
  ni i ułóżcie je według alfabetu.

  WYRAZY: ĆWIERKAJĄ, BOCIAN, ROŚLINY, ZIELONO, SŁOŃCE, ŚWIERSZCZ, KONICZYNA, CIEPŁO
Zadanie 4
 1. Każdy z Was wybiera jeden kolor wyrazów i układa z nich zdanie.
 2. Wspólnie ułóżcie zdania w odpowiedniej kolejności, tak aby tworzyły część wywiadu.
 3. Wybierzcie lidera grupy, który odczyta przy tablicy ułożone przez Was zdania.

  I grupa
  Wiosno, jakie
  są Twoje obowiązki?
  Moim obowiązkiem
  jest ukwiecanie łąk i ogrodów.
  Pilnuję, aby
  zakwitły drzewa i krzewy.
  Pomagam rolnikom
  w siewach roślin.
  Budzę zwierzęta
  ze snu zimowego.

  II grupa
  Jaki jest
  Twój ulubiony kolor?
  Moim ulubionym
  kolorem jest zieleń.
  Uwielbiam malować
  nim całą ziemię.
  W maju
  używam jasnozielonej barwy.
  W czerwcu wybieram
  intensywną zieleń.

  III grupa
  Co najbardziej lubisz robić?
  Najbardziej lubię
  tańczyć na trawie.
  Do tańca przygrywa mi orkiestra.
  Śpiewają ptaki i rechoczą żaby.
  Brzęczą też pszczoły i cykają świerszcze.
  Wszyscy bawimy się wesoło.

  IV grupa
  Co sprawia Ci największą przyjemność?
  Największą przyjemność sprawia mi robienie niespodzianek.
  Zsyłam ciepły deszczyk.
  Po deszczu maluje tęczę.
  Jest to prezent dla wszystkich dzieci.

Zadanie 6.
 1. Każdy z Was wybiera jedno zdanie i zastanawia się czy jest to zdanie prawdziwe. Zdania fałszywe odłóżcie.
 2. W grupie ustalcie do jakiego warunku podanego na tablicy ( czy do ZDROWIA, czy do BEZPIECZEŃSTWA) przypniecie zdania prawdziwe. ZDANIA PRAWDZIWE
  Jemy owoce i warzywa.
  Ubieramy się odpowiednio do pogody.
  Często myjemy ręce.
  Nie przebywamy zbyt długo na słońcu.
  Spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu.
  Nie wypalamy traw.
  Nie oddalamy się od domu bez wiedzy rodziców.
  Nie bawimy się w pobliżu jezdni.
  Nie ufamy nieznajomym.
  Nie wolno nam jeździć na rowerze po jezdni bez opieki rodziców.
  Nie dotykamy uruchomionych maszyn rolniczych

  ZDANIA FAŁSZYWE:
  Możemy bawić się w każdym miejscu.
  Wypalamy suche trawy.
  Możemy sami jeździć rowerem po jezdni bez opieki rodziców.
  Idziemy z nieznajomym na lody.
  Podczas pomocy rodzicom używamy uruchomionych maszyn rolniczych.
  Jemy dużo lodów, chipsów i słodyczy.
  Kilka godzin przebywamy na słońcu.
  Cały wolny czas spędzamy oglądając telewizję i grając w komputer.
  Oddalamy się od domu bez wiedzy rodziców.
  Gramy w piłkę w pobliżu jezdni.
Zadanie 5
 1. Odczytajcie wyrazy znajdujące się na wyciętych płatkach. Wspólnie wybierzcie wszystkie przymiotniki. Przyklejcie je na żółtym kole zgodnie z numeracją.
  Z liter wyróżnionych zaczynając od płatka z numerem 1 odczytajcie rozwiązanie.
Autor: Emilia Kaliszewska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie