Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 968 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wstęp
Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego dokumentowania tego, co składa się na moją codzienną pracę nauczycielską.
Będąc w grupie nauczycieli mianowanych mam szansę awansu i uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego. Jest to dla mnie wyzwanie oraz okazja do autorefleksji i zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem.
Myślę, że trzyletnia praca zgodnie z niniejszym planem podniesie jeszcze moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze, a przede wszystkim przyniesie korzyści uczniom, rodzicom i szkole.

Powinności i wymagania kwalifikacyjne
Dz.U. Nr 70, poz. 825

§5 ust.1 pkt.1
Działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
1. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez studiowanie czasopism, literatury fachowej i poradników metodycznych z dziedziny informatyki, techniki, psychologii, pedagogiki; wykorzystywanie zasobów sieci Internet.
2. Stworzenie biblioteczki przedmiotowo- metodycznej (dzienniczek lektur).
3. Pogłębienie wiedzy w zakresie procedur awansu zawodowego w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.

§5 ust.1 pkt.2
Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe
1. Organizowanie, współorganizowanie i opieka podczas wyjazdów dzieci i młodzieży.
2. Opracowanie programu i prowadzenie kółka redakcyjnego (informatyczno- polonistyczne).
3. Wprowadzanie danych uczniów przystępujących do sprawdzianu klas VI.
4. Elektroniczna obsługa konkursów interdyscyplinarnych.
5. Rozbudowa szkolnej sieci komputerowej.

§5 ust.1 pkt.3
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły
1. Udział w przedmiotowych konferencjach metodycznych, szkoleniach i kursach.
2. Udział w szkoleniach rady pedagogicznej.
3. Udział w lekcjach koleżeńskich.

§5 ust.2 pkt.1
Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
1. Prenumerata biuletynów informatycznych.
2. Stosowanie i wykorzystywanie Internetu w życiu codziennym i w pracy: elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami.
3. Stworzenie i prowadzenie Internetowej strony szkoły.
4. Opieka nad szkolną siecią LAN:
- konserwacja komputerów, instalacja oprogramowania, aktualizacja oprogramowania.

§5 ust.2 pkt.2
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
1. Przeprowadzenie rad szkoleniowych.
2. Prowadzenie lekcji otwartych.
3. Pedagogizacja rodziców.

§ 5.ust.2.pkt.3.a.
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie programu i prowadzenie kółka redakcyjnego (informatyczno- polonistyczne).
2. Opracowanie programu „Jestem bezpieczny w szkole”.
3. Wdrażanie programów opracowanych przez innych nauczycieli.

§5 ust.2 pkt.3b
Opracowanie, co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie.
1. Publikacje na stronach portali edukacyjnych i w gazetach.

§5 ust.2 pkt.3c
Prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
1. Przeprowadzenie rad szkoleniowych.
2. Prowadzenie lekcji otwartych.

§5 ust.2 pkt.3d
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
1. Współpraca z muzeum w Przeworsku.
2. Współpraca z Komendą Policji.
3. Współpraca z UKS Lider- tworzenie i aktualizacja strony internetowej klubu.

§5 ust.2 pkt.3e
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

5 ust.2 pkt.3h
Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
1. Współpraca z Komendą Policji.
2 Praca w Komisjach opracowujących i dokonujących ewaluacji podstawowych dokumentów szkolnych np.: Szkolnego Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Systemu Oceniania.


Katarzyna Fuhrman

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie