Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Biblia jako rzeczywistość kulturowa jednocząca narody globu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2367 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Bogusława Bobula

Biblia jako rzeczywistość kulturowa jednocząca narody globu.Według wszelkich standardów Biblia jest wielkim arcydziełem. To Księga dla całego świata. Napisana za pośrednictwem kilkudziesięciu ludzi, tłumaczona przez setki, drukowana przez tysiące, czytana przez miliony. Wydarzenia w niej opisane zaczynają się w epoce kamiennej, a kończą w świecie Imperium Rzymskiego. Mimo upływu tylu lat, dla milionów ludzi, którzy czytają Biblię, wciąż stanowi ona inspirację w ich codziennym życiu; wielu było i jest gotowych za nią umierać. Do dziś chrześcijanie na całym świecie podejmują usilne staranie, żeby mieć choć jeden własny egzemplarz Biblii. Termin „kultura” oznacza różne sposoby działania człowieka i całość jego dzieł od języka i obyczaju począwszy po kult religijny, sztukę, literaturę, naukę, systemy gospodarcze i polityczne, przemysł i wszelkie umiejętności praktyczne. Kultura tworzona wspólnymi siłami, łączy ludzi, tworzy z nich społeczność osób o podobnych obyczajach i upodobaniach, o podobnej organizacji życia społecznego, dążących do celów uznawanych przez wszystkich za ważne. W czasach nam współczesnych, dzięki rozwojowi środków masowego przekazu, wzrastają wzajemne wpływy różnych kultur i ich nakładanie się na siebie. Można, więc mówić o powolnym powstawaniu ogólnoświatowej kultury globalnej. Na to zjawisko składa się między innymi znaczne rozszerzenie chrześcijaństwa na świecie a tym samym większy dostęp do Biblii i całokształtu kultury przez nią ukształtowanej.

Na Biblię natykamy się przy każdej analizie zachodniej cywilizacji. Biblia jest źródłem kultury europejskiej, pośrednio również amerykańskiej: najpierw w sferze religijno-moralnej, ponieważ przykazania dekalogu stanowią podstawę stosunków międzyludzkich niezależnie od wyznania i światopoglądu. Przez wiele setek lat wywierała ona decydujący wpływ na kształtowanie naszego prawodawstwa, systemów edukacyjnych i naszych ideałów demokratycznych - nie mówiąc o rozumieniu praw człowieka. Biblia miała ogromny wpływ na większość europejskich politycznych, społecznych lub religijnych reformatorów a poprzez nich na narody świata. Jeśli nie uwzględni się Biblii, nie można zrozumieć zachodniej mentalności. Także dzisiaj Biblia bywa motorem wielu istotnych zmian kulturowych zachodzących na świecie. Gdy ludzie powstających państw poszukują swej tożsamości, zwracają się właśnie ku Biblii. Jej uniwersalne przesłanie zmienia oblicze społeczeństw Ameryki Południowej, Afryki i wielu krajów Azji. Dzisiaj oddziaływanie Biblii na mieszkańców całego świata jest bezsprzecznie ogromne. Pod wpływem jej lektury, miliony ludzi decydują się zostać chrześcijanami. Bez Biblii nie można w pełni zrozumieć prądów kulturalnych ani dawniejszych, ani gwałtownie zmieniających się dziś.

Po wtóre, Biblia leży stanowi źródło sfery kulturowej, będąc natchnieniem myślicieli, artystów i pisarzy, jest inspiracją dla literatury, rzeźby, malarstwa, muzyki dzisiaj ostatnio również filmu. Stanowi niewyczerpany skarbiec wzorów osobowych i postaw, fabuł dzisiaj anegdot, wątków dzisiaj motywów, symboliki dzisiaj metaforyki, frazeologii dzisiaj stylistyki. Utrwalona w powszechnej świadomości pamięć obrazów dzisiaj wersetów biblijnych powoduje, że stanowią one wspólny repertuar środków wyrazu, które na stałe zadomowiły się dzisiaj w języku potocznym. Szczególną rolę odegrało Pismo Święte w rozwoju piśmiennictwa staropolskiego wtedy, bowiem cała Europa stanowiła wspólnotę kulturową, w której Biblia była niepodważalnym autorytetem. Inspiracje i nawiązania do Biblii nie ograniczają się tylko do początków piśmiennictwa, ponieważ cała literatura polska jest głęboko zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej- od Bogurodzicy do poetów i pisarzy współczesnych. Nawiązania te różny charakter, w zależności od epoki historycznej, często w nurcie patriotycznym. Chętnie nawiązywali do niej twórcy staropolscy- Kochanowski, Rej, romantyczni: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, później Sienkiewicz, Kasprowicz, Staff, Liebert, Baczyński, Gajca, i w reszcie współcześni, jak na przykład Herbert, Miłosz, Brandstaetter, Kamieńska, Twardowski. Biblia jest dobrem powszechnym, kulturowym dziedzictwem literatury europejskiej i światowej wszystkich czasów. Wystarczy wspomnieć tylko niektóre tytuły światowych arcydzieł, aby to sobie uprzytomnić –np. Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina, Na wschód od Edenu Johna Steinbecka, Józef i jego bracia Tomasza Manna, Zmartwychwstanie Lwa Tołstoja, Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa i wiele innych. Biblia w sztuce to nie tylko literatura- cała sztuka sakralna i znaczna część sztuk plastycznych, niezwiązanych bezpośrednio z religią czerpie z jej bogatej tematyki. Stosunkowo krótka, bo tylko stuletnia historia filmu zarejestrowała szereg dział nawiązujących do Biblii. Już w 1897 r., a wiec u samego zarania tej historii, powstał film L.Lumiere’a pt. Życie i męka Chrystua, później kolejne liczne ekranizacje ewangelii i innych historii biblijnych oraz ekranizacje licznych powieści jak na przykład Quo vadis.

Biblia należy do pierwszych książek, które w ogóle zostały przetłumaczone. Wiek reformacji przyczynił się do znacznego upowszechnienia Pisma Świętego przez liczne przekłady na języki narodowe. W naszym kraju pierwsze narodowe tłumaczenie zawierała Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka) z XV w. oraz kilka późniejszych z następnego wieku, zarówno katolickich, jak i innowierczych (np. Biblia Jakuba Wujka, Biblia brzeska). Od XVII w. zaczęto tłumaczyć pisma na języki pozaeuropejskie: nimpuk dla Indian, tamilski dla Hindusów czy etiopski. W 1800 roku było na świecie 75 przekładów, sto lat później już 567, a w 1953 r. - 1167. Do chwili obecnej jest ona przełożona w całości lub częściowo na około 2000 języków i na całym świecie nadal tysiące ludzi pracują nad nowymi przekładami. I chociaż dla przeszło 1000 małych grup językowych wciąż brakuje tłumaczeń Biblii, to i tak około 97% ludności na świecie ma możliwość jej czytania. Jej dostępność zwiększyła się jeszcze w dobie Internetu, gdzie publikowanych jest setki przekładów oraz różnego rodzaju programy zachęcające do jej poznawania i ułatwiające jej studiowanie. Globalny zasięg Internetu może się znacznie przyczynić do rozwoju rozpoczętej już rewolucji kulturalnej prowadzącej do powstania jednej kultury łączącej wszystkie narody Ziemi - Globalnej Wioski. Daje to obraz ja wielki zasięg ma ta Księga nad księgami i jak ogromny wpływ wywiera na kształt ludzkości, a tym samym obraz świata.

Duży wpływ na globalizację kultury wywodzącej swe korzenie z Biblii ma rozwijający się coraz bardziej ruch ekumeniczny, którego celem jest działanie na rzecz jedności chrześcijan, których Jezus Chrystus do niej właśnie powołał. W szerszym rozumieniu ma również na celu zbliżenie chrześcijan i Żydów, dla których Stary Testament wspólne korzenie i zasadniczo podobne fundamenty wiary i religii. Od kilku już lat z inicjatywy Towarzystwa Biblijnego w Polsce, podjętą już przez wiele diecezji, organizowane są w maju Ekumeniczne Dni Biblijne, uwzględniając charakter ekumeniczny inicjatywy (Pismo Święte jednoczy wyznawców Chrystusa). Celem ich jest rozpowszechniania ważnego dzieła, jakim bez wątpienia jest studiowanie Dobrej Nowiny, docieranie z nią tam wszędzie, gdzie jest jeszcze nieznana - a jest to niestety tak wiele miejsc, także na naszym polskim podwórku.

Wszystkie te przejawy kształtowania ludzkości przez Biblię i kulturę z niej zrodzoną, świadczą o jej nadzwyczajności. Bez pochodzących z niej archetypów nie byłoby prawa w obecnym kształcie, Deklaracji Praw Człowieka i w ogóle kultury europejskiej. Nie zastąpiłoby jej nawet dziedzictwo kultury starożytnej Grecji i Rzymu, które mimo swej istotnej wielkości musiało ulec scaleniu przez kulturę chrześcijańską. Tak więc rola Biblii w ukształtowaniu zasad funkcjonowania współczesnego świata i człowieka jest nie do przeceniania.

Bibliografia:  1. M. Adamczyk, B. Chrząstkowska, J.T. Pokrzywniak, Literatura. Starożytność- Oświecenie, WSIP, Warszawa 1993, s.23-67

  2. red. A.Konopczyna, J. Mierzwa, Bóg- Człowiek- Świat, Ilustrowana encyklopedia dla młodzieży, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1991

  3. List do Ciebie, pr. zb.,Gute Botschaft Verlag, Dillenburg 1993

  4. A. Kamieńska, Książka nad książkami, Marabut, Gdańsk 1996

  5. J. Scott, Biblia: Księga na dzisiaj, Instytut Wydawniczy „Agape”, Warszawa 1997

  6. W. Nawrocki, Antyk i Biblia, Piotrków Trybunalski 1998


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie