Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Sprawdzian wiadomości z przyrody kl IV

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 50932 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Prezentowany scenariusz zawiera sprawdzian przeznaczony dla uczniów kl IV, pomyślany jest jako sprawdzian całoroczny. Sprawdza wiedzę i umiejętności z zakresu przyrody. zawiera przykłady zadań, które często sprawiają uczniom trudności - może posłużyć również jako swoiste utrwalenie trudnej wiedzy. Do sprawdzianu ułożyłam również system punktowania oraz przykładowe odpowiedzi.

 1. Na rysunkach przedstawiono zjawiska, które często występują w przyrodzie. Przyjrzyj się dokładnie i spróbuj opisać, co widzisz.
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Wybierz odpowiedź , w której wymieniono tylko elementy przyrody ożywionej.
  1. woda, powietrze, sarna.
  2. trawa, koń, drzewo.
  3. skały, lis, dzik.
  4. skały, woda, piasek.
 3. Zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie nieożywionej są:
  1. pobieranie pokarmu i zamarzanie wody,
  2. burza i opadanie liści,
  3. topnienie śniegu i promieniowanie słońca,
  4. kiełkowanie nasion i umieranie.
 4. Elementy przyrody nieożywionej z kolumny I połącz liniami z odpowiednimi określeniami z kolumny II.
  kolumna I
  1. rzeźba terenu
  2. podłoże
  3. powietrze
  4. woda
  kolumna II
  1. pagórek
  2. jezioro
  3. glina
  4. tlen
  Na poniższym rysunku zamieszczono ilustrację przebiegu pewnego doświadczenia. Napisz wniosek dotyczący wpływu warunków środowiskowych na wzrost i rozwój roślin.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5. Rozpoznaj i podpisz sylwetki drzew iglastych.
  1. . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . .
  3. . . . . . . . . . .
  4. . . . . . . . . . .
 6. Rozpoznaj, z jakiego drzewa pochodzą szyszki umieszczone na rysunku poniżej:
  1. . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . .
  3. . . . . . . . . . . .
  4. . . . . . . . . . . .
 7. Roślinami, magazynującymi wodę w liściach, są:
  1. rojnik i rozchodnik,
  2. konwalia i rojnik,
  3. mniszek i rozchodnik,
  4. konwalia i mniszek,
 8. Wskaż błędne odpowiedzi:
  1. pogoda może być deszczowa, mroźna, wietrzna;
  2. pogoda jest zawsze;
  3. dzisiaj nie ma pogody;
  4. pogoda jest tylko wtedy, gdy świeci słońce.
 9. Podaj nazwy przyrządów przedstawionych na rysunku, a następnie odczytaj z nich dane.
  1. . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . .
  3. . . . . . . . . .
  4. . . . . . . . . .
 10. Spośród trzech rysunków wybierz ten, który przedstawia prawidłowy sposób wyznaczania kierunku północ- południe. Pod właściwym rysunkiem napisz: TAK
  1. . . . . . . . .
  2. . . . . . . . .
  3. . . . . . . . . .
 11. Na rysunku poziomicowym zaznacz szczyt wzgórza (+), stok stromy ( ____ ) oraz oblicz wysokość względną punktu A w stosunku do podstawy wzgórza.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
 12. Narysuj profil terenu wzdłuż linii A B.
  Państwo Kowalscy przygotowują się do budowy domu. Kupili działkę, której plan zagospodarowania przedstawia rysunek poniżej.
 13. Szopa znajduje się od strony:
  1. południowej ogrodu,
  2. wschodniej ogrodu,
  3. zachodniej ogrodu,
  4. północnej ogrodu,
 14. Jak widać, obok szopy rośnie drzewo. Może się ono przewrócić na szopę na skutek silnego wiatru:
  1. południowego,
  2. wschodniego,
  3. zachodniego,
  4. północnego,
 15. Mapy różnią się między sobą skalą. Zastanów się, na której z poniższych mapek kontur Polski przedstawiony jest w najmniejszej skali?
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 16. Z wielkością skali łączy się zagadnienie treści mapy. Która z map z zadania 16 będzie zawierała najbogatszą treść?
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 17. Wybierz i podkreśl z podanych czynników i przedmiotów, te które są niezbędne do życia człowieka.
  komputer, woda, telewizor, mieszkanie, pieniądze, żywność, książki, samochód, powietrze, telefon
 18. Rozwiąż krzyżówkę.

  Znaczenie wyrazów:
  1. Stanowi wspólny odcinek układu oddechowego i układu pokarmowego.
  2. Najbardziej rozszerzona część przewodu pokarmowego.
  3. Choroba zakaźna.
  4. Bierna faza oddechu.
  5. Zakończenie oskrzelików płucnych.
  6. Łączy krtań z oskrzelami.
  7. Narząd mowy.
  8. Inaczej dyfteryt
  9. Pierwszy odcinek jelita cienkiego.
  10. Może być cienkie, grube, proste.
 19. Jakie produkty powstają w wyniku procesu, którego nazwa jest hasłem krzyżówki z zadania 19
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 20. Poniższe zestawy zawierają nazwy narządów podane w liczbie pojedynczej. Wskaż zestaw tych nazw, które odnoszą się do narządów występujących w organizmie człowieka parzyście.
  1. serce, płuco,
  2. mózg, serce,
  3. nerka wątroba,
  4. nerka ,płuco,
 21. Ustal, jak długo trwa okres noworodkowy, niemowlęcy i poniemowlęcy.
  • Okres noworodkowy trwa od . . do . .
  • Okres niemowlęcy trwa od . . . do . . .
  • Okres poniemowlęcy trwa od . . . do . . .
 22. Woda w przyrodzie występuje w wielu postaciach: lód, grad, rosa, para wodna, śnieg, deszcz, mgła, szron.. Wpisz do poszczególnych rubryk odpowiednią nazwę postaci wody.

     Stan skupienia wody
    stały   ciekły   gazowy
       
       
       
       
 23. Mieszaninę wody z lodem o temperaturze 00 C wniesiono do pomieszczenia, w którym temperatura powietrza również wynosiła 00 C. Po pewnym czasie:
  1. woda zakrzepła,
  2. cały lód się stopił,
  3. część lodu się stopiła,
  4. ilość lodu i wody nie uległa zmianie,
 24. Jakie znasz sposoby stapiania lodu w temperaturze poniżej 00 C
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  KLUCZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDŹI PRZYRODA KL IV
    pytanie   Prawidłowa odpowiedź   punkty
    1   a) zmienia się długość położenia cienia w ciągu słonecznego dnia, b) w wodzie odbija się postać dziewczynki, c) silny wiatr ugina konary drzew, d) prąd rzeki porywa i unosi łódkę,   1 1 1 1
    2   b   1
    3   c   1
    4   A-a B-c C-b   1
    5   Prawidłowy wzrost i rozwój roślin warunkują odpowiednie ilości : wody , soli mineralnych i światła .   1
    6   1) sosna zwyczajna, 2) modrzew europejski, 3) świerk pospolity, 4) jodła pospolita,   1 1 1 1
    7   1) jodła pospolita, 2) modrzew europejski, 3) sosna zwyczajna, 4) świerk pospolity,   1 1 1 1
    8   a   1
    9   c, d,   1
    10   a) termometr- 110 C b) menzurka- 2 mm opadu c) wiatromierz- kierunek wiatru NW d) barometr- 988hPa   1 1 1 1
    11   b   1
    12   150m   1
    13     1
    14   c   1
    15   a   1
    16   Na mapie w skali 1: 30 000 000 .   1
    17   Mapa w największej skali, czyli 1: 10 000 000 .   1
    18   komputer, woda, telewizor, mieszkanie, pieniądze, żywność, książki, samochód, powietrze, telefon.   1
    19   1) gardło, 2) żołądek, 3) odra, 4) wydech, 5) pęcherzyki, 6) tchawica, 7) krtań 8) błonica, 9) dwunastnica, 10) jelito,   5
    20   Najważniejszym produktem oddychania jest energia . Podczas oddychania powstaje również dwutlenek węgla i woda .   1
    21   d   1
    22   Okres noworodkowy trwa od urodzenia do 4 tygodnia. Okres niemowlęcy trwa od 4 tygodnia do 1 roku. Okres poniemowlęcy trwa od 1 roku do 3 lat.   1
    23  
    Stan skupienia wody
    stały   ciekły   gazowy
    lód grad śnieg szron   rosa deszcz mgła   para wodna
   
    24   d   1
    25   Lód zmieszany z solą topnieje w temperaturze poniżej 00 C. Lód pod zwiększonym ciśnieniem topnieje w temperaturze poniżej 00C.   1


Pytania przygotowane i opracowane przez Marzannę Podrażka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie