Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Autoprezentacja

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8131 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze- wydział artystyczny o kierunku wychowanie plastyczne ,które ukończyłam w 2002 roku. Natomiast w czerwcu bieżącego roku, ukończyłam Studia Podyplomowe przy Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Informatyki i Zarządzania (zakres Technika z Wychowaniem komunikacyjnym).

"Na igrzyskach olimpijskich
nie ważne jest wygrać ale wziąć udział.
W życiu nie ważny jest sukces tylko walka o niego."
Anna Kamczycka
magister wychowania plastycznego
dyplom:technika z wychowaniem komunikacyjnym
nauczyciel:plastyki i techniki
w Szkole Podstawowej im.Powstańców WLKP
i Gimnazjum w Siedlcu

AUTOPREZENTACJA

"Na igrzyskach olimpijskich
nie ważne jest wygrać ale wziąć udział.
W życiu nie ważny jest sukces tylko walka o niego."

Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze- wydział artystyczny o kierunku wychowanie plastyczne ,które ukończyłam w 2002 roku. Natomiast w czerwcu bieżącego roku, ukończyłam Studia Podyplomowe przy Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Informatyki i Zarządzania (zakres Technika z Wychowaniem komunikacyjnym).
      W Szkole Podstawowej w Siedlcu pracuję od lutego 1996 roku i w tej właśnie szkole od 1 września 2000 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. W Szkole Podstawowej uczę plastyki i techniki.
     Równolegle pracuję także w Gimnazjum w Siedlcu, które mieści się w tym samym budynku szkolnym ,tam jednak uczę tylko plastyki.Chcąc spełnić wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego realizowałam następujące zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego.
     Chciałabym zaprezentować Państwu mój dorobek zawodowy, osiągnięcia zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 3 sierpnia 2000r. i jego nowelizacją 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli przez pryzmat 5 wymagań zawartych w powyższym rozporządzeniu. Poszczególne zadania zrealizowane przeze mnie znajdują się w tym skrypcie.

 1. Umiejętność organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy.

  Zgodnie z pkt 1 mając na uwadze potrzeby szkoły , uczniów, pragnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, tym samym, aktywnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia, warsztatach i kursach ,a zdobyte wiadomości i umiejętności staram się wykorzystywać w pracy codziennej. Uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego :
  "Polityka Oświatowa Unii Europejskiej"-organizowanych przez Zakład Rozwoju Oświaty-(załącznik 7),
  "Praca z dzieckiem agresywnym oraz zapobieganie przemocy w szkole" organizowany przez ODN w Poznaniu
  "Technologie informacyjne w pracy nauczyciela", organizowany podczas studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej, ( załącznik 6 C )
  "Podstawy obsługi i codziennej eksploatacji sprzętu komputerowego klasy IBM PC komputera" ,organizowany przez firmę INTAK w Wolsztynie (załącznik )
  "Wychowawca placówki dla dzieci i młodzieży" (załącznik 5) Samodzielnie doskonaliłam swoje wiadomości odnośnie komputerów korzystając z czasopisma
  "Komputer Świat" oraz z dołączonego do niego dodatku CD pt. "Twój niezbędnik" (załącznik 6b )
  Tworząc własny warsztat pracy:
  gromadziłam nagrania video ,które nagrywałam za pośrednictwem TVP ,była to "Galeria malarstwa polskiego",
  gromadziłam serię czasopism "Wielcy malarze"
  archiwizuję plastyczne i techniczne prace uczniów ,co jest bardzo pomocne w realizacji nowego materiału lekcyjnego,
  utworzyłam własną biblioteczkę w której posiadam pozycje z plastyki i techniki,które są bardzo przydatne na zajęciach, które prowadzę
  nagrałam film edukacyjny,który był dopełnieniem mojej pracy magisterskiej pt. "Techniki impresjonistyczne i ich praktyczne zastosowanie w edukacji plastycznej", w pracowni video pod kierunkiem prof. Izabeli Gustowskiej. Film ten nagrałam w szkole w której uczę ,wraz ze swoimi uczniami,
  nawiązałam współpracę z wydawnictwem MAC EDUKACJA, przesyłając tam test z plastyki do kl.IV, napisany na podstawie podręcznika tego wydawnictwa z którego jednocześni uczę plastyki. W niedługim czasie ten test zostanie wydrukowany w czasopiśmie dla nauczycieli tegoż wydawnictwa, przygotowałam zestaw prac obrazujących różne techniki plastyczne, który wykorzystuję na lekcjach wykonałam zestawy testów do plastyki i techniki ,z których korzystam przy okazji podsumowania wiadomości i w celu sprawdzenia stopnia wiadomości posiadanych przez uczniów samodzielnie przygotowuję pomoce dydaktyczne do nauczanych przez mnie przedmiotów uczestniczyłam wspólnie z młodzieżą w plenerze malarskim, organizowanym przez SP nr. 3 w Wolsztynie. Nasze prace zostały wtedy wyeksponowane na wystawie w Parku Miejskim z okazji Dni Wolsztyna wzięłam udział wspólnie z uczniami w konkursie plastycznym : "Najładniejszy stroik Wielkanocny" systematycznie eksponuję prace uczniów na gazetkach szkolnych,gdzie pokazuję prace , które zasługują na wyróżnienie, a także są wzorem do naśladowania dla innych uczniów wykonuję semestralne wystawy prac uczniów z plastyki i techniki, w przedziale wiekowym: 0-III , IV-VI i I-III gimnazjum biorę udział corocznie w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Bocian",lansując najładniejsze prace uczniów od kilku lat współpracuję z Wolsztyńskim Domem Kultury uczestnicząc w konkursach plastycznych corocznie przeprowadzam szkolne konkursy plastyczne przygotowuję uczniów klas IV do Karty Rowerowej

  Dokumenty obrazujące pracę nauczyciela plastyki i techniki mogą Państwo zobaczyć w teczce. Możliwość przebywania z daną grupą dzieci przez kolejne lata pozwoliła mi poznać ich możliwości i umiejętności, dzięki czemu mogłam dostosować wymagania do ich indywidualnych potrzeb oraz celnie skonstruować plany wynikowe z nauczanych przeze mnie przedmiotów zarówno w Szkole Podstawowej jak i w Gimnazjum.

       W celu podnoszenia jakości pracy uczniów stosowałam różnorodne metody pracy na lekcjach. Dobór metod oczywiście uzależniałam od możliwości danej klasy oraz przerabianego materiału, np.;
  rozmowa dydaktyczna-przy pomocy tej metody można wprowadzić nowy materiał i jednocześnie utrwalić pewne partie materiału wcześniej wprowadzonego. Stawiając pytania pobudza się uczniów do odkrywania,uporządkowania i doskonalenia swojej wiedzy. mapa mentalna-to metoda wizualnego opracowania problemu z wykorzystaniem pojęć ,symboli i skojarzeń .Pomaga uaktywnić wiedzę uczniów,pobudzić ich fantazję i wyobraźnię. Metoda ta była mi szczególnie pomocna na lekcjach z historii sztuki,gdzie pewne wątki trzeba było kojarzyć i łączyć w pewną całość.
  burza mózgów-jest to metoda twórczego rozwiązywania problemów,która rozwija sprawność umysłową, kreatywność i przełamuje opory przed przedstawianiem własnych pomysłów, pobudza wyobraźnię.Ta metoda sprawdza się przy lekcjach ćwiczeniowych szczególnie na plastyce, ale i na technice także.
  Symulacja-tę metodę często stosowałam, gdy trzeba było się wcielić np. W człowieka średniowiecznego ,lub odegrać scenkę która namalowana była na obrazie. Metoda ta podobna była do dramy. Uczniowie bez wcześniejszego przygotowania(z wyjątkiem chwili do omówienia występu i podziału czynności w grupie)przed klasą przedstawiali sceny rodzajowe,historyczne a czasami i batalistyczne. Symulacja ta bardzo angażowała uczniów emocjonalnie ,potrafili naturalnie okazywać swoje uczucia ,jednocześnie wcielając się w bohaterów obrazów. Uczeń ciałem wyrażał swoje uczucia i doznania.(metoda rzeźby). praca z książką-to metoda nieodzowna w prowadzeniu lekcji,analizowaniu sytuacji, treści obrazów, poznania nowych pojęć i wiadomości np.z historii sztuki,techniki itp.W dobie komputerów ,książka kształci umiejętność planowania i organizowania oraz oceniania własnej nauki. Przygotowuje do publicznych wystąpień,rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Uczy poszukiwania,porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,rozwija sprawność umysłową.
  Portfolio-to metoda polegająca na zbieraniu do teczek materiałów na wybrany temat lub podany przez nauczyciela .Na plastyce uczniowie wykonują z tych materiałów albumy poświęcone twórczości artystów a na technice zbierają przepisy kulinarne,hafty itp.,które są potem wykorzystywane podczas lekcji.
       Jako nauczyciel, pełniłam również funkcję wychowawcy. Prowadziłam godziny wychowawcze,, na bieżąco starałam się rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawcze. Skuteczność swoich działań oceniałam poprzez dokonywanie ewaluacji wykorzystując opracowane przez siebie testy zdań niedokończonych, testy socjometryczne. Dzięki analizie pisemnych wypowiedzi, obserwacji uczniów dokonywałam stosownych korekt, służących podnoszeniu jakości mojej pracy.
       Przygotowałam serię pogadanek dotyczących "Dojrzewania".O wyłożenie tego tematu i przeprowadzenie rozmowy w grupach poprosiłam pielęgniarkę szkolną. Wspólnie z uczniami przygotowywaliśmy imprezy klasowe : andrzejki, wigilia klasowa,zabawa karnawałowa. Do tych imprez uczniowie wspólnie ze mną przygotowywali posiłki,dziewczyny piekły ciastka,zapiekanki itp.
       Swój warsztat pracy staram się doskonalić przez cały okres pracy: gromadząc literaturę typowo plastyczną i techniczną, podręczniki i ćwiczenia różnych wydawnictw, albumy, programy, opracowania metodyczne, czasopisma.
  Duży wkład w powiększanie zasobów pomocy dydaktycznych maja sami uczniowie ; oni bowiem z chęcią i zapałem wykonują albumy ,z których potem wszyscy korzystamy na lekcjach. Muszę powiedzieć, że na lekcjach nie mam większych problemów z utrzymaniem dyscypliny.
  Kiedy kończy się lekcja a uczniowie są tym zdziwieni oznacza to, że pracowali ciężko i efektywnie.
  Zawsze mam przygotowane dodatkowe ćwiczenia, krzyżówki, rebusy na wypadek gdyby zostało trochę czasu.
  Bardzo interesuje mnie zdanie uczniów na temat przeprowadzonej lekcji a oni bez skrępowania to zdanie wyrażają, jest to dowód ,że czują się na nich swobodnie. A ja z ich uwag wyciągam wnioski na kolejne lekcje.
  Dla uczniów chętnych prowadzę zajęcia dodatkowe w ramach kółka plastycznego ,są to oczywiście zajęcia nieobowiązkowe.
  Na zajęciach koła starałam się uwrażliwiać uczniów na piękno ,estetykę i zachęcam ich do tworzenia prac w technice ,która im najbardziej odpowiada.
  Chętnie,pomagam w pierwszych próbach i analizuję błędy,które powstały i jednocześnie wskazuję rozwiązanie ich.

  Najbardziej pomocne okazała się jednak wiedza i doświadczenie starszych stażem kolegów i koleżanek:
  • Współpraca i wymiana pomysłów metodycznych i dydaktycznych z opiekunem stażu
  • Integracja oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami o większym stażu zawodowym
  • Integracja i wymiana doświadczeń z nauczycielami stażystami
  • Spotkania z nauczycielami przedmiotów ,których uczę.
  Otrzymałam dwie Nagrody Dyrektora Szkoły : w 2001 i 2004 roku.

 2. Uwzględnianie w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

  Zgodnie punktem 2 , mając na uwadze potrzeby rozwojowe moich podopiecznych , dostrzegam wagę kształtowania postaw prospołecznych,dlatego rozpoczęłam współpracę min. z Wolsztyńskim Domem Kultury,poprzez udział w konkursach plastycznych. Współpracuję także ze SP w Kopanicy,także biorąc udział w konkursach plastycznych.
       Kształtowanie właściwych postaw ,uwrażliwienie na krzywdę słabszych realizuję poprzez pogadanki z wychowankami na lekcjach wychowawczych. Sytematycznie zapoznaję moich wychowanków z savoir-vivrem,gdzie dyskutujemy na dany temat. Przykładem może być wpis moich wychowanków do Księgi Kondolencyjnej w internecie ,na stronie Onet .pl,po śmierci Papieża Jana Pawła II .Było to inicjatywy uczniów,którzy po lekcji wychowawczej postanowili tego z moją pomocą dokonać. Postanowiłam w szkole zorganizować kącik,przy którym uczniowie mogli zapalić znicze i przy okazji obejrzeć albumy z życia Papieża wykonane na na lekcjach religii. Były tez akcenty na gazetkach szkolnych. Uczniowie ,w dniach żałoby narodowej byli wyjątkowo spokojni i opanowani. Starałam się aby moi wychowankowie byli świadomi zagrożeń wynikających z używania nikotyny, alkoholu, środków odurzających.
  Zdiagnozowałam problemy moich uczniów oraz stosunki społeczne panujące w mojej klasie. Zorientowałam się z jakich środowisk pochodzą, z jakimi trudnościami się borykają i czy są akceptowani przez rówieśników.
        Ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność procesu dydaktyczno –wychowawczego jest dokonanie diagnozy środowiska rodzinnego uczniów. W związku z tym opracowałam arkusze wywiadu, w celu uaktualnienia danych rodziców. Rozmowy z rodzicami a także z uczniami pozwoliło, mi zrozumieć pojawienie się trudności wychowawczych i edukacyjnych i zastosowanie odpowiednich środków zaradczych.
  Razem z uczniami uczestniczyliśmy w akcji Sprzątania Świata,koncertach filharmonii,imprezach szkolnych np. Dzień Patrona Szkoły,Dzień Sportu, Jasełka, dyskoteki szkolne itp.
        Współpraca rodziców i uczniów jest bardzo ważna w procesie wychowawczym,czego przykładem może być moja obecna klasa, która już drugi rok ma najwyższą średnią w szkole.W klasie IV -wynosiła :4,2 a w -klasie V – wzrosła do 4,5 !Jestem bardzo dumna z tej klasy. Uczniowie są sympatyczni i stanowią zgrany zespół klasowy! .

 3. Uczestniczenie w realizacji zadań ogólnoszkolnych.

  Starałam się aktywnie angażować w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem i specyfiką szkoły w której aktualnie pracuję. Systematycznie przygotowywałam i prowadziłam dokumentację nauczyciela przedmiotowego i wychowawcy. Opracowałam plany wynikowe z plastyki i techniki do klas w których uczę,przy pomocy poradnika dla nauczyciela.
  Jako nauczyciel plastyki :
  dbałam o estetyczny wygląd szkoły,systematycznie wykonywałam gazetki tematyczne na korytarzach szkolnych i gazetki z pracami uczniów ,związane z tematami lekcji.Były to prace , które zasługiwały na wyróżnienie, ze względu na estetykę wykonania, wykonywałam dekoracje na apele szkolne (dla szkoły podstawowej i gimnazjum),przykładem mogą być:
  -Dzień Nauczyciela,Święto Niepodległości,Jasełka, Choinka noworoczna,
  Dzień Patrona Szkoły,Dzień wiosny, Projekt "Bocian" ,
  Kwiecień -miesiącem zdrowia, Konstytucji 3 Maja, Dożynki powiatowe.
  Każdego roku szkolnego , na zakończenie I semestru ,wykonuję wystawę prac plastyczno-technicznych,wykonywanych przez uczniów O-VI i I-III gimnazjum.
  Wystawie towarzyszy wywiadówka semestralna, eksponuję także prace ,które biorą udział w konkursach plastycznych na dalszym szczeblu, np.:
  Szopka Bożonarodzeniowa, Palma i stroik wielkanocny, Kartka Bożonarodzeniowa.
  Brałam także udział w organizowaniu imprez szkolnych takich jak:choinka noworoczna,zabawa karnawałowa, dzień patrona szkoły,dzień wiosny.
  Przeprowadziłam w szkole szereg konkursów plastycznych min.:Bezpieczna droga do szkoły, Najładniejsza kartka bożonarodzeniowa,najładniejsza palma i stroik wielkanocny,cykle konkursów o zdrowiu, ,projekt "Bocian",
  Reprezentowałam Szkołę Podstawową i Gimnazjum w różnych konkursach plastycznych:
  • Szopka Bożonarodzeniowa
  • stroik wielkanocny
  • wiosna bez płomieni
  • strażacki trud dla ciebie i innych
  • moja mała ojczyzna
  • jesienny bukiet
  • Wolsztyn w Unii Europejskiej w 2010 roku(tu brałam udział jako nauczyciel SP i Gimnazjum w Siedlcu a także ZSG w Kopanicy gdzie uczyłam w zastępstwie i zdobyłam wyróżnienie za największą ilość prac jakie wpłynęły na konkurs)
  • bez pobłażania-konkurs zorganizowany przez Policję w Wolsztynie,
  • świat komputerowy,
  • projekt okładki do zeszytu szkolnego firmy "Donau"-konkurs ogólnopolski.

  Uczniowie ,których uczę odnieśli duże sukcesy w następujących konkursach plastycznych:

  Szopka Bożonarodzeniowa:2001 rok – I miejsce A.Kolesińska
  2003 rok– I miejsce M.Broniszewska
  2004 rok– I miejsce D.Wośkowiak
  Były też II i III miejsca oraz liczne wyróżnienia. Konkurs organizowany jest przez WDK w Wolsztynie.

  Jesienny bukiet -2004 rok -I miejsce D.Waśko
  Moja mala ojczyzna -2004 rok -III miejsce B.Masiorek (uczennica gimnazjum w Siedlcu).

  W bieżącym roku wspólnie z kolegą Krzysztofem Suszkiem przeprowadziłam Powiatowy turniej ruchu drogowego.

  Wspólnie z wychowawcami klas równoległych organizowałam wycieczki szkolne wielodniowe ,a także wyjazdy do kina do Poznania, na basen do Leszna. Często z uczniami wychodziłam na wycieczki przyrodnicze, które były jednocześnie plenerowe,ponieważ uczniowie szkicowali naturę oraz miejscową architekturę.
  Jeśli brałam jakiś udział w konkursach plastycznych ,to zawsze angażowałam do tego uczniów obu szkół (SP i G )a czasami "Zerówki" i nauczanie zintegrowane.

  Uczestniczyłam w pracach organów szkoły:
  ułożenie projektu realizacji ścieżek edukacyjnych,
  ułożenie kryteriów oceniania,
  opracowywałam wyniki egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej,
  W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w zasadniczym sprawdzianie klas szóstych oraz brałam udział w pracach komisji w trakcie trwania tego

  Opiekuję się pomieszczeniem przedmiotowym, w którym uczę techniki i plastyki. Dzięki temu,że posiadam zaplecze, to mogę przechowywać ciekawsze prace uczniów oraz część materiałów potrzebnych do lekcji.

 4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej.

  Praca z komputerem jest dla mnie szczególnie przydatna w procesie przygotowania do zajęć :
  testów, ankiet, rozkładów materiału, gier dydaktycznych, krzyżówek, konspektów. Internetowa baza danych dostarcza mi różnorodnych informacji poszerzających mój warsztat pracy oraz jest źródłem nowinek naukowych dotyczących nie tylko plastyki ale i techniki.
  Zachęcam również uczniów aby wykorzystywali technologię informacyjną do nauki plastyki a szczególnie lekcji historii sztuki, gdzie cenne materiały można znaleźć w internecie, które przydają się do poznania artystów szczególnie współczesnych, o których tak mało materiałów jest osiągalnych ogólnie.
  Dzięki moim namowom konstruowali własne prezentacje w postaci ciekawych albumów z dziedziny sztuki i techniki.
  Starałam się wpoić młodzieży umiejętność wyszukiwania informacji ze wszystkich dostępnych źródeł ,nie tylko podręcznikowych.
       Umiejętność korzystania z technologii komputerowej przydała mi się również do stworzenia własnej publikacji ,(o której wspomniałam wcześniej,chodzi o wydawnictwo MAC EDUKACJA),do tworzenia testów tematycznych.
  Swoją wiedzę dotyczącą pracy z komputerem wzbogaciłam poprzez uczestnictwo w kursie "Podstawy obsługi i codziennej eksploatacji sprzętu komputerowego klasy IBM PC", "Technologie informacyjne w pracy nauczyciela"-który odbyłam podczas studiów podyplomowych oraz samodoskonaląc się przy pomocy niezbędnika komputerowego z czasopisma "Komputer Świat".Wiadomości te bardzo pomagają mi uatrakcyjnić prowadzone zajęcia. Dzięki nim jestem w miarę swoich możliwości na bieżąco z techniką komputerową.
  W poszukiwaniu potrzebnych informacji, inspiracji posługiwałam się również programem Internet Explorer .Korzystałam z różnorodnych witryn internetowych tj: www.eduseek,www.profesor.pl, www.literka.pl, www.awans.net.pl, pozwoliło na pozyskanie różnorodnych materiałów edukacyjnych, poszerzenie mojej wiedzy, dostarczyło nowych pomysłów i wykorzystanie ich w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
  Staram się wpoić młodzieży umiejętność wyszukiwania informacji ze wszystkich dostępnych źródeł.
        Przy pomocy kolegi Zbyszka Wąsika umieściliśmy w internecie na stronie gimnazjum siedleckiego( www.gimnazjum.siedlec.pl )ciekawsze prace plastyczne ,wykonane różnymi technikami aż po rzeźbę skończywszy .

 5. Wiedza psychologiczna i pedagogiczna.

  Przez okres mojej pracy systematycznie pogłębiałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogii i metodyki ,samodzielnie studiując literaturę. Lektury okazały się bardzo pomocne w sytuacjach konfliktowych, pokazały jak radzić sobie z agresją uczniów, jak rozwiązywać ich problemy emocjonalne. Jestem przekonana, iż w przyszłości literatura pedagogiczna będzie dla mnie równie cenną pomocą jak dotychczas. W miarę potrzeb sięgam do fachowej literatury i czasopism. Często korzystam z informacji dostępnych w internecie, wymieniając swoje uwagi z innymi nauczycielami na forum portalu.

 6. Znajomość podstaw prawa oświatowego.

  Zapoznałam się z podstawowymi przepisami prawa oświatowego:
  • Ustawą o systemie oświaty
  • Kartą nauczyciela
  • Podstawą programową,
  • Dokumentami regulującymi prace szkoły: Statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania,

        Oczywiście nie dysponuję tak rozległą wiedzą, aby w każdym momencie powołać się na odpowiedni przepis. Jednakże zawsze potrafię odszukać interesujący mnie fragment korzystając z internetowych stron MENiS ,oraz literatury jaką posiadam( " Prawo oświatowe dla nauczycieli kontraktowych"-S.Karpińskiego,z biblioteczki OUPIS ZNP i "...Co nauczyciel musi,co może ,a co powinien"-wydawnictwa WSiP ).

  W miarę potrzeb sięgałam do fachowej literatury i czasopism. Często korzystałam z informacji dostępnych w Internecie. Systematycznie wymieniałam uwagi na forum dyskusyjnym Internetowego Magazynu Publikacji literka.pl.

Zakończenie

Uważam, że przez okres mojego stażu był sprawdzianem moich kompetencji dydaktycznych jak i wychowawczych.
Podwójne miejsca pracy oraz zróżnicowany wiek i poziom moich uczniów wzbudziły potrzebę nieustannego samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, poszerzania wiedzy i szukania nowych bardziej efektywnych i interesujących metod pracy.
W wyniku mojej dotychczasowej pracy w szkole stwierdzam, że nauczyciel nie może być tylko wykładowcą ale musi przede wszystkim pełnić rolę wychowawcy. Jednakże aby proces edukacyjny był w pełni efektywny musi nastąpić płynność kontaktów pomiędzy nauczycielem a wychowankiem i rodzicem. Wymaga to atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia.
Jestem zadowolona z osiągnięć jakie udało mi się uzyskać dzięki pomocy uczniów.      Film edukacyjny, który nagrałam ,także jest dla mnie wielkim zaszczytem. Mam zamiar w przyszłości ,"Puścić " go dalej w świat. Mam kontakt z panem ,który go nagrywał i jest możliwość zrobienia tego filmu w wersji cyfrowej,co ulatwi jego promocję we współczesnym świecie...
      Mam zamiar dalej współpracować z wydawnictwem MAC EDUKACJA oraz jestem po wstępnych rozmowach z wydawnictwem ROŻAK, z którego podręcznika również uczę.
      Jestem częstym gościem w portalach edukacyjnych tj.www.eduseek.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.wsip.pl, www.eduinfo.pl, www.szkola.net, www.awans.oswiata.org.pl, i innych o tematyce edukacyjnej.
Na stronach tych portali wymieniam się pomysłami z innymi nauczycielami i także mam zamiar opublikować moje konspekty i scenariusze lekcji.
      Moim najskrytszym marzeniem jest napisać książkę metodyczną ,która będzie zawierała scenariusze lekcji zarówno z plastyki jak i techniki. Część materiałów już posiadam a nad dalszą częścią mam zamiar pracować w przyszłości. Chciałabym, aby ta książka, która powstanie służyła pomocą innym nauczycielom ,którzy są dopiero na starcie-tak jak kiedyś ja byłam,a także mi, w efektywnym i ciekawym prowadzeniu lekcji plastyki i techniki.

mgr Anna Kamczycka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie