Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Aby wszyscy stanowili jedno

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4186 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jezus pragnął, aby Jego uczniowie stanowili jedno, jednak już od najdawniejszych czasów doświadczeniem Kościoła były podziały.
Ekumenizm to poglądy, postawy i działania wyrażające dążenia do zjednoczenia chrześcujan wszystkich wyznań w jednym Kościele Chrystusowym.
ABY WSZYSCY STANOWILI JEDNO - konspekt dla klsy VI

Cel ogólny
Ukazanie znaczenia ekumenizmu w życiu chrześcijanina.
Cele operacyjne
 • uczeń wie czym jest ekumenizm
 • wymienia przyczyny podziału chrześcijan
 • zna modlitwę Jezusa o jedność Jego uczniów
 • jest świadomy odpowiedzialności za jedność wśród chrześcijan
 • wie na czym polega ekumenizm duchowy
 • podejmuje modlitwę, w której w szczególny sposób powierza Bogu sprawy jedności w Kościele
Metody
Pogadanka, praca z tekstem (indywidualna i grupowa), dyskusja, śpiew
Pomoce
 • tekst Ewangelii wg św. Jana 17, 20 – 23
 • fragment listu św. Pawła 1 Kor 11, 18 – 20
 • słownik pojęć i zwrotów religijnych
 • magnetofon i nagranie piosenki "Abyśmy byli jedno"
 • słowa piosenki dla każdego ucznia
 • duża mapa świata
 • kolorowe małe kartki
 • przygotowane przez uczniów informacje o Kościele prawosławnym, protestanckim, anglikańskim
 • świeca

I. WSTĘP
1. Modlitwa.
Uroczyste odczytanie, Modlitwy Arcykapłańskiej J 17, 20 – 23.
2. Wprowadzenie
Jezus pragnął, aby Jego uczniowie stanowili jedno, jednak już od najwcześniejszych czasów doświadczeniem Kościoła były podziały, wspomina o nich św. Paweł w 1 liście do Koryntian. Czyta katecheta
     " Najpierw dowiaduję się, że na waszych zebraniach religijnych tworzą się partie wśród was; częściowo, owszem, wierzę temu. Bo nawet sekty muszą powstać między wami, ażeby się okazało, którzy z was są wypróbowani w cnocie" (1 Kor 11, 18 – 20).
Teraz uczniowie ochotnicy, którzy przygotowali wcześniej w domu informacje o Kościele prawosławnym, protestanckim i anglikańskim, przedstawiają je swoim kolegom i koleżankom.
Szukamy odpowiedzi na pytanie dlaczego doszło do podziału chrześcijan? Pytamy o przyczyny i skutki. Dyskusja, czy tak musiało się stać?
Następnie na mapie świata chętni uczniowie próbują zlokalizować kraje, w których przeważa wyznanie prawosławne, protestanckie i anglikańskie.

II. ROZWINIĘCIE TEMATU
Zauważamy, że Jezusowa modlitwa, aby Jego uczniowie stanowili jedno nie jest zrealizowana do końca.
Dwa najbardziej bolesne podziały miały miejsce w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa: w XI wieku dokonał się rozłam, w wyniku którego powstał Kościół prawosławny, a w XVI wieku w wyniku reformacji powstało na Zachodzie wiele wspólnot protestanckich. Na skutek tego miliony chrześcijan zerwały łączność z Kościołem rzymskim i nadal pozostają od niego oddzielone.
Kościoły chrześcijańskie podejmują jednak wysiłki, by na nowo osiągnąć długo oczekiwaną jedność. Służy temu ruch ekumeniczny.

3. Grupowa praca ze słownikami
Uczniowie podchodzą do biurka i zabierają sobie małe kolorowe kartki, poczym dobierają się kolorami tworząc 4 grupy.
Otrzymują słowniki zwrotów pojęć i symboli religijnych:
Grupa czerwonych szuka – pojęcia ekumenizm
Grupa fioletowych szuka – pojęcia rozłam
Grupa żółtych szuka – pojęcia reformacja
Grupa zielonych szuka – pojęcia ekumeniczne nabożeństwo
Po zapoznaniu się z pojęciami przedstawiciele poszczególnych grup, wymieniają się wiadomościami. Katecheta czuwa nad prawidłowym przekazem informacji.
Poczym wspólnie słuchamy piosenki "Abyśmy byli jedno", a następnie dyżurni rozdają przygotowane teksty, jeszcze raz odtwarzamy pieśń, śpiewając razem.

III. ZAKOŃCZENIE
Nawiązujemy do najważniejszego wydarzenia ekumenicznego, jakim bez wątpienia był Sobór Watykański II (1962 – 1965), zwołany przez papieża Jana XXIII, który od samego początku miał dwa główne cele: odnowę i pojednanie. W tym celu papież zaprosił przedstawicieli Kościołów wymienionych wyznań do przysłania swoich obserwatorów na obrady Soboru.
Niewątpliwie kontynuatorem prac Soboru była działalność papieża Jana Pawła II, który okazywał zdecydowane poparcie dla ekumenizmu. Ojciec Święty spotykał się podczas każdej swojej pielgrzymki z przedstawicielami różnych Kościołów chrześcijańskich i innych wyznań. Każdego roku chrześcijanie podejmują działania zmierzające ku jedności.
Dzieje się to podczas corocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ( 3 tydzień stycznia ).
Papież Jan Paweł II szczególną wagę przywiązywał do ekumenizmu duchowego. Na czym polega ekumenizm duchowy? Realizuje się on w pierwszym rzędzie poprzez modlitwę zanoszoną do Boga wspólnie, kiedy to możliwe. Służą temu również nabożeństwa ekumeniczne. Bardzo ważną rolę odgrywają wspólnoty życia konsekrowanego i ruchy duchowe, oparte na duchu monastycznym.

4. Wypracowanie działania
 • zachęcenie uczniów do włączenia się w ekumenizm duchowy.
 • modlitwa spontaniczna w intencji jedności wśród nas, w szkole, w rodzinie, w Kościele.

5. Zapis do zeszytu
Temat: "Aby wszyscy stanowili jedno"
     Ekumenizm – poglądy, postawy i działania wyrażające dążenia do zjednoczenia chrześcijan wszystkich wyznań w jednym Kościele Chrystusowym.
     Ekumenizm duchowy – otwiera oczy i serca na zrozumienie prawdy objawionej, czyniąc nas zdolnymi do rozpoznania jej i przyjęcia również dzięki argumentom innych chrześcijan. Polega on na wspólnych modlitwach zanoszonych do Boga, słuchaniu Słowa Bożego oraz nawróceniu serca.
Uczniowie wklejają do zeszytu tekst piosenki "Abyśmy byli jedno"

Irena Szulc, nauczyciel religii

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie