Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opis psa na podstawie lektury Puc, Bursztyn i goście

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 55480 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Scenariusz zajęć otwartych przeprowadzony w klasie II.

Scenariusz zajęć otwartych w klasie II

Prowadząca: Halina Czerwonka
Czas: 3 godziny zajęć

Temat kręgu: Bohaterowie lektury "Puc, Bursztyn i goście".

Tematy ośrodków dziennych:
 1. Zwyczaje zwierząt na wiejskim podwórku.
 2. Psy różnych ras.
Temat dnia: Psy różnych ras.
Zapis w dzienniku:
      Opisywanie psa na podstawie ilustracji, planu i zgromadzonego słownictwa. Określenie cech charakteru ułatwiających i utrudniających współżycie między ludźmi. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Układanie akompaniamentu perkusyjnego do piosenki "Pies na medal".

Cel ogólny: Poznanie planu opisu.

Cele nauczania:
Poziom I – wiadomości
Kategoria A- Zapamiętanie wiadomości
Uczeń:
 • pamięta charakterystyczne cechy wyglądu psa;
 • zna melodię i słowa piosenki "Pies na medal";
 • pamięta nazwy kilku ras psów
Kategoria B – Rozumienie wiadomości
Uczeń rozumie:
 • znaczenie wyrazów dotyczących opisywanego psa;
 • dostrzega różnice między różnymi rasami psów;
 • zasady dodawania i odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
 • polecenia nauczyciela
Poziom II - umiejętności
Kategoria C – Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
Uczeń:
 • układa zdania opisujące wybranego psa z uwzględnieniem planu opisu;
 • wyszuka odpowiedni fragment w książce;
 • śpiewa piosenkę i gra do niej prosty akompaniament perkusyjny;
 • oblicza wyniki działań z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
 • zgodnie współpracuje w grupie
Kategoria D – Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
Uczeń:
 • wyszuka określenia charakterystyczne dla psa;
 • zapisze cechę charakteru, która ułatwia kontakty z rówieśnikami
Cel wychowawczy: Kształtowanie świadomości pracy nad sobą i swoim charakterem.
Metody:
 • podające: opis, objaśnienie prowadzącego
 • eksponujące: pokaz, prezentacja multimedialna (nagranie na CD)
 • praktyczne: praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne
 • aktywizujące: promyczkowe uszeregowanie, ewaluacyjna- Barometr nastroju
 • problemowa
Formy pracy: zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita i zróżnicowana, grupowa zróżnicowana.

Środki dydaktyczne:
 • lektury "Puc, Bursztyn i goście", karty do pracy samodzielnej, plan opisu psa, ilustracje psów, kartoniki z wyrazami (cechy charakteru psów), mazaki, arkusze papieru;
 • instrumenty perkusyjne, magnetofon, CD z piosenką "Pies na medal";
 • matematyczne karty z działaniami i ilustracjami psów;
 • piktogramy do ewaluacji "Barometr nastroju":
 • kartki samoprzylepne.
Literatura:
 1. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie- przewodnik po metodach aktywizujących. Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000.
 2. Bzowska L., Kownacka R.: Uczymy się bawiąc. Wyd. KLANZA, Lublin 2001
 3. Grabowski J.: Puc, Bursztyn i goście. Nasza Księgarnia, Warszawa 1989.
 4. Kida J., Hadała A., Dyka F.: Koncepcje metodyczne pracy z lekturami w klasach I-III. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2000.
 5. Krzyżewska J.: Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej- część 1. AU OMEGA, Suwałki 1998.
 6. Węglińska M.: Opis jako forma wypowiedzi w klasach początkowych. WSiP, Warszawa 1989.
Przebieg zajęć:
 1. Powitanie:
  • Witam wszystkich, którzy dzisiaj przyszli do nas w gości. (Osoby, które czują się powitane machają ręką)
  • Witam wszystkich, którzy czytali książkę "Puc, Bursztyn i goście".
  • Witam wszystkich, którzy potrafią wymienić bohaterów tej książki.
  • Witam wszystkich, którzy będą dzisiaj zgodnie pracować w grupie.
 2. Zaznaczenie na piktogramach nastroju jaki towarzyszy każdemu uczniowi na początku zajęć (umieszczenie kropki obok odpowiedniego piktogramu – zał. Nr 1)
  Uczniowie, którzy chcą mogą skomentować swój nastrój.
 3. Rachunek pamięciowy- praca indywidualna jednolita
  Uczniowie otrzymują karty pracy z sylwetkami różnych ras psów ( zał. Nr 2), na których zapisane są działania matematyczne.
  • Wykonaj obliczenia,
   Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.
  • Podaj do sprawdzenia swoją kartkę koledze z ławki. Porównaj wyniki z kartki z wynikami na tablicy. Jeżeli będą błędy podkreśl je.
   Uczniowie sprawdzają wyniki ze wzorem na tablicy.
  • Odczytaj wyniki działań i przyporządkuj do nich nazwy psów.
   Wybrany uczeń odczytuje.
  • Aby dowiedzieć się, co będziemy dzisiaj robić na zajęciach, należy uporządkować liczby malejąco, a następnie odwrócić kartoniki.
   Uczniowie porządkują liczby na swoich kartkach, a wybrany uczeń na tablicy.

   18 16 15 8 4
   Opisujemy bohaterów lektury "Puc, Bursztyn i goście".
 4. Nawiązanie do lektury
  • Wymień psy, które występowały w lekturze.
   Nauczyciel zawiesza ilustracje różnych ras psów.
  • Czy wśród ilustracji psów na tablicy rozpoznajesz któregoś z naszych bohaterów? Jaka to rasa?
   Przypięcie podpisów: Puc, Bursztyn, Mikado, Tiuzdej pod rozpoznanymi psami.
  • Jakie znasz inne rasy psów?
  • Czym różnią się te psy?
   Uczniowie odpowiadają na pytania, podają przykłady.
 5. Zapoznanie z planem opisu.
  • Aby opisać psa, potrzebny nam będzie plan opisu.
   Nauczyciel przypina na tablicy PLAN OPISU PSA
   1. Przedmiot opisu
   2. Rasa
   3. Wygląd zewnętrzny:
    • wzrost i ogólna budowa
    • sierść
    • głowa
    • uszy
    • nogi
    • ogon
   4. Cechy charakteru
   5. Stosunek do postaci (Za co go lubię lub nie lubię?)
 6. Gromadzenie słownictwa
  • Które psy z lektury możemy opisać?
  • Jakiej są rasy?
   Uczniowie odpowiadają na pytania, a nauczyciel zapisuje słownictwo na tablicy.
  • Odszukajcie w książkach te fragmenty, które mówią o wyglądzie każdego psa.
   Uczniowie odczytują wybrane fragmenty, podają określenia. Nauczyciel zapisuje potrzebne do opisu wyrazy ( zał. Nr 3)
 7. Podział na 4 grupy (poziomy)
        Uczniowie siedzą w kręgu plecami do środka. Nauczyciel przypina każdemu na plecach kartkę z imieniem wybranego psa (Puc, Bursztyn, Mikado, Tiuzdej).
       Na sygnał wstają, chodzą po klasie i mogą zadać tylko trzy pytania, próbując odgadnąć nazwę psa na swoich plecach. Można odpowiedzieć tylko "tak" lub "nie". Kto odgadł, przykleja swoją kartkę z przodu i bez słów pomaga innym.
  W ten sposób powstaną cztery grupy dzieci opisujące jednego psa.
 8. Redagowanie opisu wybranego psa- praca grupowa zróżnicowana (zał. Nr 4)

  I poziom (łatwy)- układanie zdań opisujących psa Puca z rozsypanki zdaniowej zgodnie z planem opisu
  II poziom (trudniejszy)- uzupełnianie luk w zdaniach podanymi wyrazami- opisywanie Bursztyna
  III poziom (średnio trudny)- kończenie odpowiedzi na postawione pytania- opisywanie psa Mikado
  IV poziom (trudny)- samodzielne układanie opisu psa Tiuzdejka korzystając z pytań pomocniczych.
 9. Odczytanie opisów z każdego poziomu. Ustna pochwała grup. Prezentacja opisów na tablicy
 10. Przerwa śródlekcyjna
  Zabawa "Pies, buda, bałagan"
 11. Układanie akompaniamentu do piosenki
  • Śpiewanie z magnetofonem wcześniej poznanej I zwrotki i refrenu piosenki.
  • Śpiew II zwrotki ze zwróceniem uwagi na oddech- miejsce pauzy ćwierćnutowej.
  • Jak ruchem można przedstawić w którym miejscu jest pauza?
  • Uczniowie podają propozycje, np. rozłożenie rąk lub klaśnięcie.
  • Jakie nuty wyznaczają nam rytm? Wyklaszcz ten rytm.
  • Uczniowie wyklaskują rytm ćwierćnutowy.
  • Podział klasy na grupy:
   I grupa - wyklaskuje rytm
   II grupa – klaszcze w miejsce pauzy.
   III grupa- naśladuje psa w refrenie
  • Śpiew z klaskaniem I zwrotki i refrenu.
  • Zmiana czynności grup – śpiew II zwrotki i refrenu.
  • Włączenie bębenka (wystukuje rytm) i talerzy (zaznaczają pauzę) – przydział instrumentów.
  • Wspólne wykonanie piosenki z towarzyszeniem akompaniamentu.
 12. Wady i zalety bohaterów naszej lektury.
 13. Czy potraficie rozpoznać psa – bohatera naszej lektury nie po wyglądzie, ale po jego wadach i zaletach? Jeżeli tak, to spróbujcie.
       Podział uczniów na 4 grupy: grupa Puca, grupa Bursztyna, grupa Mikada, grupa Tiuzdejka.
  Praca w grupach- wyszukiwanie kartoników z odpowiednimi wyrazami:
  • I grupa – jakie cechy posiadał Puc,
  • II grupa – jakie cechy posiadał Bursztyn,
  • III grupa – jak zachowywał się Tiuzdejek,
  • IV grupa – dlaczego Mikado zdobył sympatię domowników.
  Zajęcie miejsc –grupy I i II otrzymują pomieszane kartoniki z cechami Puca i Bursztyna.
  Puc: mądry, łakomy, ostrożny, opiekuńczy, zgodny, troskliwy,wrażliwy, przezorny
  Bursztyn: łakomy, zabawny, koleżeński, brudny, uparty, tchórzliwy, troskliwy, leniwy
  Zajęcie miejsc – grupy III i IV otrzymują pomieszane kartoniki z cechami Mikado i Tiuzdejka.
  Tiuzdej: nieznośny, złośliwy, rozpieszczony, samolubny, tchórzliwy, dokuczliwy, mazgaj
  Mikado: dzielny, odważny, przyjacielski, spokojny, mądry, dobrze wychowany, zdolny, czysty
  Każda grupa otrzymuje kartkę z imieniem psa, którego cechy będzie wybierać.
 14. Przyklejcie wybrane kartoniki na swojej kartce.
  Odczytanie wyrazów, próba uzasadnienia dokonanego wyboru
  1. Podkreślcie na czerwono te cechy, które waszym zdaniem ułatwiały psom kontakty z innymi. Spróbujcie uzasadnić.
  2. Jak się nazywają dobre cechy? (zalety)
  3. Dlaczego Tiuzdej nie był lubiany przez inne psy?
  4. Jak nazywają się złe cechy? (wady)
  5. Które psy lubimy, dlaczego?
 15. Cechy pozytywne i negatywne u ludzi.
  1. Zastanówcie się, czy podobne cechy można odnaleźć u ludzi. Jakie to będą cechy?
  2. Jakie cechy charakteru ułatwiają wam kontakty z kolegami? Uczniowie podają: zgodność, koleżeńskość, wrażliwość, opiekuńczość, poczucie humoru...itp.
  3. Jakie cechy przeszkadzają współpracować w grupie? Uczniowie podają: kłótliwość, hałaśliwość, brak zgody, zły humor ...itp.
  4. Zapisz na kartce jedną najważniejszą cechę, która ułatwi ci w przyszłości współpracę z kolegami.
  Uczniowie odczytują, a następnie umieszczają na arkuszu papieru pod zdaniem "Od dziś będę" zapisaną cechę, stosując metodę "promyczkowe uszeregowanie".
 16. Zadanie pracy domowej – zróżnicowanej
  I grupa- Obliczanie wyników działań i przyporządkowanie do liczb na osi liczbowej.
  II grupa- Rozwiązanie zadania z treścią (zał. Nr 5)
 17. Ewaluacja
  • Jaki był twój nastrój podczas dzisiejszych zajęć? Postaw kropkę w odpowiednim miejscu.
 18. Podsumowanie dnia- rundka wypowiedzi
 19. Dokończ zdanie: Na dzisiejszych zajęciach podobało mi się...
 20. Pożegnanie
Opracowała: Halina Czerwonka

nauczyciel nauczania zintegrowanego w PSP w Lipsku

Zał. Nr 3
Przykładowe słownictwo do opisu:
 1. Przedmiot opisu: Puc, Bursztyn, Tiuzdej, Mikado
 2. Rasa: kundel, chart angielski, pekińczyk
 3. Wygląd zewnętrzny:
  • wzrost i ogólna budowa: maleńki, wysoki, duży, chudy, delikatny
  • sierść: brązowa, biała w czarne łaty, krótka, długa, szorstka, puszysta, delikatna
  • głowa: mała, duża, okrągła, spłaszczona, wydłużona
  • uszy: sterczące, opadające, długie, małe, zwisające
  • nogi: krótkie, długie, cienkie, mocne
  • ogon: krótki, długi, cienki, zakręcony, puszysty
 4. Cechy charakteru: wesoły, mądry, zabawny, leniwy, odważny, posłuszny, tchórzliwy...
Zał. Nr 4 Poziom I – rozsypanka zdaniowa

Opisujemy psa Puca.
Ten pies to kundel.
Jest średniego wzrostu.
Ma szorstką, białą sierść w białe łaty.
Jego głowa jest duża, a uszy małe lekko opadające.
Nogi ma długie i mocne.
Ogon jest długi, zakręcony w górę.
Lubimy Puca, bo jest mądry i koleżeński.

Zał. Nr 4 Poziom II – Uzupełnianie luk w zdaniach podanymi wyrazami

Oto pies Bursztyn.
Jest on ......................... . ( Jaka rasa? )
Bursztyn to ............................... pies. ( Jakiego wzrostu? )
Ma ................... sierść, koloru .......................... . ( Jaką? ) ( Jakiego?)
Jego głowa jest ........................, a uszy ................ . ( Jaka? ) ( Jakie? )
Ten pies ma .................. nogi. ( Jakie? )
Ogon Bursztyna jest ................. i .................. . (Jaki? ) (Jaki? )
Opisujemy tego psa, ponieważ jest ........................ ( cecha charakteru ) i .................. . ( cecha charakteru )
Lubimy Bursztyna, bo jest również ...................... .( cecha charakteru)

Wyrazy pomocnicze:
brązowego, kundlem, szorstką, duży, sterczące, długi, wesoły, koleżeński, duża, zabawny, zakręcony, silne.

Zał. Nr 4 Poziom III – Kończenie odpowiedzi na postawione pytanie

Opis psa Mikado.
 1. Jak się nazywa ten pies?
  Ten ..................................................................
 2. Jakiej jest rasy?
  Jest .......................................
 3. Jakiego jest wzrostu?
  Jest .........................................
 4. Co wiesz o jego sierści?
  Jego sierść ...............................................................
 5. Jaką ma głowę i uszy?
  Ma ........................................................................
 6. Jakie ma nogi?
  Jego nogi są .........................................................
 7. Jaki jest jego ogon?
  Ogon ......................................................................
 8. Czy lubisz tego psa, dlaczego?
  ............................., bo....................... .
Zał. Nr 4 Poziom IV – Układanie opisu psa korzystając z pytań pomocniczych

Opiszcie psa Tiuzdejka, korzystając z podanych pytań. Odpowiadajcie całym zdaniem!
 1. Jakiego psa opisujecie?
 2. Czy jest rasowy? Jeśli tak, podajcie jego rasę.
 3. Jakiego jest wzrostu?
 4. Jakiego koloru ma sierść?
 5. Jaka jest jego głowa i uszy?
 6. Jakie są jego nogi?
 7. Jaki ma ogon?
 8. Jakie cechy posiada?
 9. Za co go lubimy lub nie lubimy?

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie