Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Metoda dobrego startu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4103 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 


     Metoda dobrego startu aktywizuje rozwój psychomotoryczny. Ma wielostronne zastosowanie w pracy z dziećmi.
     W metodzie dobrego startu wyodrębnia się trzy podstawowe rodzaje ćwiczeń:
  Ćwiczenia ruchowe – usprawniają analizator kinestetyczno – ruchowy.
  Ćwiczenia ruchowo –słuchowe angażują dwa analizatory : kinestetyczno – ruchowy i słuchowy.
  Ćwiczenia ruchowo –słuchowo- wzrokowe kształcą zaś trzy analizatory: kinestetyczno – ruchowy, słuchowy i wzrokowy.
Zajęcia prowadzone metodą dobrego startu przebiegają zawsze wg stałego schematu:
 • zajęcia wprowadzające,
 • zajęcia właściwe,
 • zakończenia zajęć.
Zajęcia wprowadzające
     Przygotowaniem do właściwych ćwiczeń metodą dobrego startu są ćwiczenia orientacyjno – porządkowe, np.:
 • marsz przy muzyce lub zbiórka w dwuszeregu,
 • ćwiczenia o charakterze "musztry”, takie jak przyjmowanie postawy baczność, spocznij, z wysunięciem nogi, zwrot w lewo, ćwiczenia orientacji w lewej i prawej stronie ciała,
 • różne sposoby powitania, np. poprzez podanie rąk, salutowanie, powitanie paluszków, czyli zestawienie odpowiadających sobie palców prawej i lewej ręki lub dwóch witających się osób,
Ćwiczenia polegające na słuchaniu piosenki odtwarzanej z magnetofonu. (dziecko w pozycji siedzącej).
     Rozmowa nt piosenki, wyjaśnienie niezrozumiałych słów, oglądanie ilustracji potrzebnych do zajęć. Słuchając odpowiedzi zwracamy uwagę sposób wypowiadania się dzieci, prawidłowe formułowanie wypowiedzi, poprawność wymowy. Rozmowa z dziećmi stwarza okazję do ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Zajęcia właściwe
     Ćwiczenia ruchowe stanowią pierwszy etap ćwiczeń właściwych w każdym z zajęć prowadzonych metodą dobrego startu. Ćwiczenia te to zabawa ruchowa, która ma charakter usprawniający i relaksujący. Wykonuje się je w postawie stojącej, dzieci stoją w kręgu na środku sali. W czasie zabawy dzieci wykonują ruchy całymi kończynami, dłońmi, stopami, palcami, odtwarzając np. lot ptaka, nawijanie wełny na kłębek, kopanie piłki, grę na różnych instrumentach. W czasie ćwiczeń ruchowych zaczynamy od kształcenia ruchów całego ciała (tzw. motoryka duża) a następnie prowadzimy usprawnianie ruchów rąk (tzw. motoryka mała). Przechodzimy od ćwiczenia ruchów globalnych do precyzyjnych (cała kończyna, dłoń, palce). Najpierw wykonujemy ćwiczenia jedną kończyną, następnie podnosimy stopień trudności zadania i wykonujemy je obiema rękami, co kształci koordynację ruchów kończyn. Stosujemy tez ruchy szybkie i powolne.
      Oprócz ćwiczeń usprawniających precyzje i koordynację ruchów, wprowadzamy też ćwiczenia ruchowe o charakterze relaksacyjnym. Ich celem jest zmniejszanie nadmiernego napięcia mięśniowego i ukazanie dziecku możliwości świadomego regulowania poziomu napięcia mięśniowego, za pomocą prostych ćwiczeń relaksacji aktywnej.
      Do ćwiczeń ruchowych wprowadzamy też elementy kształcące i utrwalające orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Wśród ćwiczeń ruchowych można wyróżnić ćwiczenia usprawniające ruchy rąk, jak naśladowanie różnych modeli układania i zestawiania dłoni i palców, np. figa, pstrykanie palcami, zestawienie dłoni i palców naśladujących dzwonek, zabawę w odszukiwanie "brakującego” palca. Podobną formą zajęć są zabawy paluszkowe: idzie rak, idzie kominiarz po drabinie, kosi, kosi łapki, bawimy się paluszkami, powitanie paluszków, które polegają na wykonywaniu ruchów palcami i dłońmi wraz z wypowiadaniem rytmicznego wierszyka.
      Do ćwiczeń ruchowych możemy też wplatać ćwiczenia ortofoniczne. Ćwiczenia ruchowe maja na celu usprawnianie czynności analizatora kinestetyczno – ruchowego, a zatem kształcą motorykę i jednocześnie rozwijają orientację w schemacie ciała i przestrzeni.

Ćwiczenia ruchowo – słuchowe
      Zasadnicze ćwiczenia ruchowo –słuchowe – to rytmiczne ćwiczenia pięści, dłoni, palców na wałeczkach z piaskiem. Odbywają się one w pozycji siedzącej.
     Układ ręki przy wykonywaniu ćwiczeń jest następujący: przedramię oparte o stół, pięść, dłoń lub palce oparte na wałeczku. Podczas ćwiczeń dzieci uderzają (pięścią, dłonią lub opuszkami zgiętych palców) w wałeczek, wystukując w ten sposób rytm śpiewanej piosenki.
     Dzieci śpiewając piosenkę mogą wykonywać na wałeczkach rytmiczne ruchy :
 • pięścią,
 • dłonią (wewnętrzną strona dłoni, zewnętrzną stroną dłoni, brzegiem dłoni)
 • palcami (jednym palcem, dwoma palcami, kolejno wszystkimi palcami).
      Najpierw stosujemy ćwiczenia obejmujące ruchy jednej ręki, zaczynając od ręki dominującej, następnie ćwiczenia obu rąk .
     Podczas ćwiczeń przy użyciu obu rąk ich układ może być prosty: ręce ułożone są równolegle obok siebie lub skrzyżowany: ręce złożone na krzyż. Ruchy rąk mogą być wykonywane jednocześnie, obie ręce pracują razem, lub sukcesywnie, gdy ręce uderzają w wałeczek kolejno, na przemian jedna po drugiej.
     Ćwiczenia wykonywane są początkowo na wałeczku w tym samym miejscu, bez przemieszczania w przestrzeni, potem w różnych układach przestrzennych. Wystukiwanie rytmu ma początkowo kierunek od lewej do prawej, w następnych ćwiczeniach od prawej do lewej, a wreszcie tam i z powrotem.
     Rytm można odtwarzać w ćwiczeniach w sposób zróżnicowany: z mniejszą lub z większą siłą. Rytmy mogą przyjmować różne formy: naciskania, uderzania, głaskania wałeczka. Dzieci też mogą uderzać na przemian wałeczek i powierzchnię stołu, wystukiwać rytm na wałeczku na zmianę: raz pięścią, raz dłonią. Po zakończeniu cyklu ćwiczeń na woreczkach i wałeczkach, kształcących m.in. precyzję ruchów rąk i koordynację, można przejść do ćwiczeń ruchów całego ciała, powiązanych ze śpiewaną jednocześnie piosenką.
      Ćwiczenia ruchowo –słuchowe kształcą gnozję palców, precyzję i elastyczność ruchów, koordynację ruchów obu rąk, usprawniają więc funkcjonowanie analizatora kinestetyczno – ruchowego. Ze względu na udział elementu muzycznego i rytmicznego rozwijają percepcję słuchową, poczucie rytmu, zatem aktywizują czynność analizatora słuchowego.

Ćwiczenia ruchowe- słuchowo- wzrokowe
      Są zasadniczą częścią metody dobrego startu i występują podczas każdych kolejnych zajęć. Podstawę ćwiczeń stanowią wzory graficzne. Ćwiczenia polegają na odtwarzaniu ruchem (element ruchowy) wzorów graficznych (element wzrokowy) w rytm jednocześnie śpiewanej piosenki (element słuchowy) i przebiegają wg ustalonego schematu.
Etapy ćwiczeń ruchowo- słuchowo- wzrokowych:
 1. Próba samodzielnego odtwarzania ruchem rytmu piosenki lub dobieranie wzoru do piosenki.
        Prowadzący przypomina tytuł piosenki , następnie proponuje, by każde dziecko spróbowało wyrazić ruchem rytm piosenki, np. klaskaniem, przytupywaniem, dowolnymi ruchami rąk i nóg.
 2. Pokaz i omówienie wzoru, demonstracja ćwiczenia.
 3. Utrwalanie wzoru i jego powiązania z piosenką – wodzenie palcem po wzorze.
 4. Odtwarzanie wzoru różnymi technikami:
  1. w powietrzu - ręką (odwzorowywanie z planszy, następnie z pamięci), na podłodze – nogą,
  2. na powierzchni stołu lub podłogi – palcem, na tackach z piaskiem – palcem,
  3. na dużym arkuszu papieru (np. papieru pakowego, gumolitu) lub na tabliczkach – kredą (węglem, kredkami świecowymi),
  4. na kartce papieru z bloku rysunkowego - pędzlem, ołówkiem, kredą lub w zeszycie bez liniatury – ołówkiem,
  5. w liniaturze zeszytu – ołówkiem (mazakiem, długopisem).
       Ćwiczenia ruchowo-słuchowe- wzrokowe mają największe znaczenie w metodzie dobrego startu. Kształcą funkcje psychomotoryczne w sposób najbardziej wszechstronny. Wzory graficzne przyswajane są polisensorycznie. Ćwiczenia rozwijają percepcję wzrokową (analiza i synteza wzrokowa) poprzez analizowanie elementów wzoru i syntetyzowanie ich w czasie odtwarzania. Ćwiczenia kształcą koordynację wzrokowo –ruchową w czasie odtwarzania wzorów graficznych za pomocą ruchów. Usprawniają motorykę kończyn: precyzję i koordynację ruchów (współdziałanie ręki i nogi). Ćwiczą też pamięć wzrokową, gdy dzieci odtwarzają z pamięci wzory graficzne o trudnej strukturze. Kształcą orientacje przestrzenną ze względu na konieczność reprodukowania wzorów zorientowanych przestrzennie, a właściwie zlokalizowanych w przestrzeni, a ich elementów w strukturze wzoru. Utrwalają prawidłową orientacje w przestrzeni. Ćwiczenia te rozwijają współdziałanie wszystkich trzech analizatorów , a więc kształcą koordynację ruchowo –słuchowo- wzrokową, czyli integrację percepcyjno – motoryczną.

Zakończenie zajęć
      Zajęcia można kończyć zabawą z piosenką, pląsami zuchowymi. Zajęcia mają charakter ćwiczeń wokalno- rytmicznych lub ćwiczeń słuchowo –ruchowych.
      Zajęcia te jednocześnie dają odpoczynek, relaksują i rozładowują napięcie emocjonalne, powstałe w skutek zmęczenia serią intensywnych ćwiczeń, koniecznością dostosowania się do tempa pracy w grupie, do wymagań nauczyciela i wykonywania zadania na odpowiednim poziomie.

Kontrolowanie sposobu pracy i efektów ćwiczeń
     Wytwory graficzne powstałe podczas ćwiczeń mogą stanowić podstawę oceny postępów w ćwiczeniach. Ocenę tę przeprowadzamy uwzględniając następujące kryteria:Zgodność reprodukcji ze wzorem:
 • kształt elementów (błędy : zastępowanie koła elipsą itp.),
 • liczba elementów (błędy: opuszczanie, dodawanie, podwajanie elementów),
 • wielkość elementów (błędy: niewłaściwe proporcje wielkości),
 • lokalizacja wzoru w przestrzeni (błędy: rotacja całego wzoru),
 • lokalizacja elementów we wzorze (błędy: podnoszenie, opuszczanie, przestawianie w prawo – w lewo i rotowanie elementów we wzorze),
 • odległość między elementami (błędy: niezachowanie równoległości linii, styczność, zachodzenie na siebie elementów).
  1. Poziom graficzny reprodukcji:
   1. ciągłość linii (błędy: przerywanie linii, linia złożona z kilku dorysowanych odcinków),
   2. grubość linii (błędy: niejednakowa szerokość linii),
   3. poprawność linii (błędy: linie proste odtwarzane jako faliste, drżące),
   4. poprawność kątów i łuków (błędy: kąty przekształcone w łuki, łuki niekształtne)
         Każdej pracy można przypisać minimum – 0, maksimum – 10 punktów ujemnych, oceniając minusem (1 pkt ujemny) wadliwe wykonanie rysunku wg poszczególnych dziesięciu kategorii.

    Konspekt zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu

    Temat: Opracowanie piosenki, wyliczanki Siała baba mak i wzoru graficznego 1A.

    Pomoce: Plansza ze znakiem graficznym 1A. Dla każdego dziecka: woreczki, kartka z bloku rysunkowego, zeszyt czysty, ołówek; ilustracja kwitnącego maku, makówka.

    Metoda dobrego startu – stymulowania rozwoju psychomotorycznego i rehabilitacji psychomotorycznej.

    Formy: ćwiczenia ruchowe, ruchowo- słuchowe, ruchowo- słuchowo- wzrokowe.

    Zajęcia wprowadzające:
    1. Marsz przy akompaniamencie pianina – parami,
    2. Przywitanie się: dzieci stoją w kole i śpiewają piosenkę:
      Gdy się dzieci mają bawić,
      wpierw dzień dobry mówią sobie,
      uśmiechają się do siebie
      i podają ręce obie.
    3. Słuchanie piosenki Siała baba mak,
    4. Rozmowa z dziećmi nt piosenki: prowadzący pokazuje ilustrację kwiatu maku, makówkę. Wspólnie powtarza z dziećmi słowa piosenki i śpiewa z nimi piosenkę,
    5. Ćwiczenia słuchu fonematycznego- wyodrębnianie z tekstu piosenki/;
     • zdania: co robiła baba?,
     • wyrazów – rymów.
    Zajęcia właściwe:
    Zabawy ruchowe: dzieci stają parami buziami do siebie. Podają sobie prawe dłonie, potem lewe. Trzymając się za ręce robią obrót, stojąc koło siebie para za parą. Śpiewając wyliczankę maszerują para za parą w jej rytmie:

    sia - ła ba –ba mak następuje zwrot do tyłu, ostatnia para jest pierwsza,
    nie wie- dzia –ła jak zwrot do tyłu ostatnia para jest pierwszą,
    a dziad wie- dział
    nie po-wie-dział
    a to by- ło tak (bis) zwrot do tyłu i powtórzenie.

         Zabawa jest kontynuowana aż do wyczerpania możliwości zmiany par- każde dziecko chodzi z każdym. Dzieci utrwalają w tej zabawie praktyczną znajomość prawej i lewej ręki, uczą się znaczenia komendy: w tył zwrot, ćwiczą koordynację słuchowo- ruchową w zakresie ruchów dużych maszerując w rytm śpiewanej piosenki.

    Zabawy ruchowo- słuchowe: dzieci siedzą przy stolikach , gdzie przygotowane są woreczki dwa mniejsze i dodatkowo jeden duży. Śpiewają wystukując rytm równocześnie dwiema piąstkami na obu woreczkach.
         Potem następuje zmiana. Na dużym woreczku "dziad i baba”, czyli lewa ręka i praw połączone krawędziami "maszerują " w rytmie śpiewanej piosenki od lewej do prawej dużego woreczka.
         Następnie dzieci dosuwają do dużego woreczka dwa mniejsze i krawędziami obu rąk uderzają rytmicznie od lewej do prawej.
          Po schowaniu woreczków dzieci przy dużej tablicy razem z panią śpiewają i rysują kropki "maku”.

    Zabawy ruchowo- słuchowo-wzrokowe: dzieci śpiewają i malują w powietrzu kropki.
    Po tych ćwiczeniach dzieci śpiewają i malują kropki.
    Odtwarzanie wzoru z pamięci kreśląc wzór ręką na stole, a następnie nogą na podłodze i jednocześnie śpiewając piosenkę.
    Odtwarzanie wzoru palcem i farba plakatową na kartce papieru (śpiew). Dzieci otrzymują zeszyty i ołówek. Nauczyciel "wpisuje” śpiewając piosenkę parę kropek . Na dane hasło dzieci śpiewają razem z panią piosenkę i rysują rytmicznie kropki.

    Zakończenie zajęć:

    Dzieci stoją w kole i śpiewają piosenkę: Gdy się dzieci chcą pożegnać,
    do widzenia mówią sobie,
    uśmiechają się do siebie
    i podają ręce obie.
    Opracowała: mgr Joanna Szarkiel
    Nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr4
    w Stargardzie Szczecińskim
   1. Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

    X


    Zarejestruj się lub zaloguj,
    aby mieć pełny dostęp
    do serwisu edukacyjnego.
    www.szkolnictwo.pl

    e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
    - największy w Polsce katalog szkół
    - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
    Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

    Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
    Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie