Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Charakterystyka współczesnej młodzieży. Trudności i zalety pracy z młodzieżą

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13625 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Ewa Głowacka-Balon
SP. 3 Mielec

     W dobie postępu i rozwoju technicznego zachodzą burzliwe przemiany w wielu dziedzinach życia społecznego. Jedną z grup społecznych bardzo ważną dla przyszłości narodu jest młodzież, która również podlega tym przemianom. Dlatego też praca z młodzieżą wymaga bardzo starannego przygotowania dydaktycznego i wychowawczego.
     Proces przemian z dzieciństwa ku dorosłości, dokonuje się w oparciu o liczne i daleko idące zmiany, które dotyczą w zasadzie trzech głównych aspektów rozwoju: biologicznego, psychicznego i społecznego. Zmiany w rozwoju psychicznym obejmują sferę poznawczą oraz kształcenie. Najbardziej typowymi cechami wieku dorastania w rozwoju psychicznym są:

Przywiązanie.
     Charakterystyczną właściwością adolescencji, stanowiącą ważny czynnik zachowania równowagi, jest przywiązanie do osób spoza rodziny, zwłaszcza nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i uleganie ich wpływom. Powoduje to rozluźnienie związków emocjonalnych z rodziną. Przemiany te mogą być źródłem wielu konfliktów. Jednak nie prowadzą one do odrzucenia wartości i norm rodzicielskich.

Przyjaźń.
     Szczególnej wartości, zwłaszcza dla młodzieży rozwiniętej intelektualnie i emocjonalnie nabierają w tym okresie przyjaźnie, które są nawiązywane nie tyle z rówieśnikami, co z osobami o odpowiadającym sobie poziomie rozwoju i zainteresowaniach. Posiadają one kształtujący wpływ na rozwój osobowości, uczą miedzy innymi ról społecznych, regulują zachowania agresywne, kształtują seksualność.

Seksualność.
     Zaczyna się ona kształtować wraz z pojawieniem się nowych doznań i doświadczeń w początkach okresu dorastania, którym towarzyszą przemiany w ujmowaniu siebie jako mężczyzny i kobiety. Głównym terenem uczenia się sposobów radzenia sobie z nową aktywnością są grupy rówieśników i przyjaciół. Wielki wpływ na rozwiązywanie problemów seksualnych mają czynniki społeczno – kulturowe, zwłaszcza propagowane przez nie wzorce.

Niezależność.
     Istotną przemianą zachodzącą w okresie dorastania jest wzrost autonomii emocjonalnej i autonomii przy podejmowaniu decyzji. Dorastająca młodzież pragnie coraz bardziej sama decydować o własnym losie, o dokonywanych wyborach, niekiedy kosztem popełnianych błędów. Na ten proces przyjmowania wartości i integrowania ich na płaszczyźnie osobowościowej znaczący wpływ posiada poziom rozwoju zdolności poznawczych. Wyrazem rosnącej niezależności młodych jest zwiększanie samodzielności przy rozwiązywaniu różnych problemów życiowych, respektujących tak własne "ja", jak i zewnętrzne realia.

Tożsamość.
     Zakres dokonujących się przemian wpływa na kształtowanie się własnej tożsamości. Wraz z jej rozwojem rośnie szacunek i zaufanie do samego siebie, wiara we własne siły, pewność uznania ze strony osób dla siebie znaczących, świadomość i przekonanie o słuszności kierunku własnej drogi życiowej.

Uczuciowość.
     Charakterystyczną właściwością adolescencji jest wzmożona emocjonalność, która przejawia się w następujących cechach:

  • niezwykła intensywność i żywość przeżyć uczuciowych. Przeżycia osiągają stopień wysokiego napięcia, smutek przeżywany bywa głęboko i na ogół ma charakter "tragedii", miłość osiąga wysokie szczyty uniesienia.
  • labilność emocji. Dorastający łatwo przechodzą od radości do smutku, od entuzjazmu do zniechęcenia, od nadziei do rozpaczy. Wiąże się z tym chwiejność emocjonalna. Ta sama osoba nieraz przejawia biegunowo przeciwne skłonności. Chwiejności w dziedzinie uczuć towarzyszy ich nietrwałość i łatwe przechodzenie od jednych stanów uczuciowych do innych.
  • bezprzedmiotowość uczuć. Doznawane uczucia często nie wiążą się z określonym bodźcem, dorastający sam nie wie, dlaczego jest mu smutno lub wesoło. Ważnym kierunkiem rozwoju emocjonalnego jest właściwe kierownictwo, przyjazne i pełne zrozumienia dla dorastającego.
Przekora.
     W procesie kształtowania się woli powszechnie obserwowanym zjawiskiem u młodocianych jest przekora, która przejawia się jako krnąbrność i nieposłuszeństwo wobec rodziców i wychowawców. Zachowanie nabiera cech arogancji, bezczelności i przesadnej pewności siebie, a nieopanowany sposób bycia prowadzi do częstych konfliktów z otoczeniem. Negatywny stosunek wobec otoczenia może przerodzić się w negatywną postawę wobec całego społeczeństwa i wszelkich obowiązujących norm i przepisów. Wyraża się to biernym oporem w stosunku do wszystkich wymagań lub jawnym buntem, kończącym się niekiedy ucieczką z domu.

Potrzeba działania.
     Innym przejawem aktywności wolitywnej młodzieży jest potrzeba czynu, która często ma charakter "wyczynu" i nie mieści się w ramach powszechnie przyjętych form zachowania. Młodzież dopuszcza się różnych wybryków sprzyjających wyładowaniu się energii i wykazaniu odwagi, dzielności i bohaterstwa. Postawa czynów nieprzeciętnych świadczy o napięciu emocjonalnym domagających się silnych wrażeń i mocnych przeżyć. Ujęcie więc energii młodocianych jest ważnym zadaniem wychowawczym tego okresu.
     Większość młodzieży czuje się niedowartościowana: brak im miłości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa i pewności, że komuś na nich zależy. We współczesnych świecie brakuje wzorców, z których młodzi mogli by korzystać. Wśród ogromnej ilości sposobów przekazywania treści młodzież nie umie wybrać. Większość czasu spędza w świecie Internetu, seriali telewizyjnych lub gier komputerowych. Czasopisma również lansują swoich idoli, których życie i postępowanie jest niejednokrotnie całkowicie sprzeczne z nauką Chrystusa. Media, które w przemożny sposób kształtują gusta i postawy odbiorców, także w istotny sposób biorą udział w procesie wychowania młodego pokolenia. Dochodzi do tego deprecjonowanie roli Kościoła.
     Można dziś dostrzec kryzys kulturowy i etyczny młodego pokolenia. Młodzież rzadko kieruje się w swoim postępowaniu autorytetami i ideałami. Nie potrafi odnaleźć wzorów, które stanowiłyby drogowskaz w ich drodze do dorosłości. Ktoś kiedyś powiedział, że "dzieci są jak woda, która rozlewa się wszędzie, gdzie ma miejsce. A rolą dorosłych jest wykopanie koryta i sprawienie, żeby ta woda stała się rzeką płynącą w określonym kierunku, będąca życiodajną siłą dla innych".
     W mediach preferowany jest tzw. luzacki styl życia: dbanie wyłącznie o zaspokojenie własnych pragnień, bez liczenia się z potrzebami innych ludzi. Promuje się hedonistyczny wzorzec życia, który skłania młodzież do sięgania po to, co daje szybką przyjemność, lecz bez perspektyw na przyszłość. W tej sytuacji rodzina i szkoła mają coraz mniej narzędzi wychowawczych, które mogłyby ( w oczach młodego pokolenia) konkurować z upowszechnianiem przez filmy sposobem na życie.
     Ważną metodą wychowawczą jest demaskowanie podstawowych zagrożeń, którym może ulec wychowanek. Należą do nich własna naiwność i słabość oraz antywychowawcze oddziaływanie cynicznych dorosłych. Trzeba pomagać młodzieży, by rozumiała, że nie istnieje łatwe szczęście, że alkohol i narkotyk oszukuje, uzależnia i zabija, że seksualność bez miłości prowadzi do przestępstw i zaburzeń, ze tolerancja i demokracja nie może stać ponad prawdą, miłością i odpowiedzialnością.
     Wychowanie to pokazywanie związku miedzy określonym zachowaniem, a jego naturalnymi konsekwencjami. Jest to jeden z najtrudniejszych aspektów we współczesnej pedagogice, gdyż wielu młodych ulega myśleniu o możliwości oddzielania własnych zachowań od ich naturalnych skutków. Dojrzały wychowawca nie pozwoli łudzić się młodzieży, że może ona być agresywna, kłamliwa, nieuczciwa, a mimo to mieć pozytywne więzi międzyludzkie i być szczęśliwymi ludźmi..
     Jednak praca z młodzieżą, chociaż jest bardzo trudna, daje satysfakcję przede wszystkim wtedy, gdy zwierzają się ze swoich kłopotów, zadają interesujące pytania ( znak, że dana lekcja im się podobała i chcą wiedzieć więcej), zmuszają do poszerzania swej wiedzy oraz dziękują dając kwiaty. Nauczyciel pracując z młodzieżą nie czuje upływu lat, cały czas musi iść z postępem, ale zarazem nie zapominając o swej wychowawczej roli. Młodzi ludzie mają dziś z czego korzystać: telewizja oferuje bogactwo programów edukacyjnych, podobnie Internet czy czasopisma, i to nauczyciel powinien im podsuwać tytuły tych różnorodnych źródeł. Uczniowie potrafią sami przygotować następne zajęcia po podaniu kilku wskazówek, referat na jakiś temat, umieją dyskutować, podać kilka rozwiązań jakiejś problemowej sytuacji. Zgrana klasa lubiąca swojego nauczyciela, stara się mu od czasu do czasu "uprzyjemniać" czas, pomagając mu np. w przygotowaniu inscenizacji, upiększaniu klasopracowni czy zwyczajnie żartując.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie