Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Układ współrzędnych i jego zastosowanie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2773 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konspekt lekcji matematyki w kl. VI - Układ współrzędnych i jego zastosowanie.
Konspekt lekcji matematyki w klasie VI

Temat lekcji: Układ współrzędnych i jego zastosowanie.

Typ lekcji: lekcja powtórzeniowa

Cele lekcji :

Cel ogólny:
 • wykazanie znajomości przez uczniów pojęć związanych z układem współrzędnych
 • wykazanie opanowania przez uczniów umiejętności stosowania układu współrzędnych w sytuacjach praktycznych
 • wykazanie umiejętności odczytywania, przedstawiania i interpretowania danych z wykresów
Cele pośrednie: uczeń umie :
 • podejmować wysiłek intelektualny
 • współdziałać w grupie
 • przedstawiać rozwiązania w sposób czytelny
Cele operacyjne: uczeń potrafi :
 • rozpoznać prostokątny układ współrzędnych
 • nazwać elementy układu współrzędnych
 • odczytać i zapisać współrzędne zaznaczonych punktów
 • zaznaczyć w układzie współrzędnych punkty o danych współrzędnych
 • przyporządkować dane punkty do poszczególnych ćwiartek układu
 • przyporządkować dane punkty do poszczególnych osi układu
 • obliczać długości odcinków w jednostkach układu współrzędnych
 • obliczać pola figur w jednostkach układu współrzędnych
 • odczytać i zinterpretować informacje z różnych wykresów (wycinki z gazet)
 • wykonać wykres na podstawie danych zamieszczonych w tabeli lub w tekście
Czas trwania lekcji: 45 minut

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Metody: pytań i odpowiedzi, praca w grupach, drama

Środki dydaktyczne: tablica, kreda, tablica z układem współrzędnych, kartoniki z liczbami wymiernymi, plansze z układami współrzędnych – 1-z odcinkami różnej długości, 2- z narysowanymi figurami płaskimi, karty pracy z wykresami do zinterpretowania, wycinki prasowe z różnymi wykresami, magnesy, mazaki, kartony, karty pracy do pracy w grupach.

Planowany przebieg lekcji
 1. Powitanie, sprawy organizacyjne.
 2. Podanie tematu i celów lekcji.
 3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów według celów operacyjnych:
  Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela i wykonują jego polecenia:
  • Wybierz ten rysunek (na tablicy wisi kilka rysunków), który przedstawia układ współrzędnych.
  • Wymień elementy układu współrzędnych.
  • Odczytaj i zapisz współrzędne zaznaczonych na układzie współrzędnych punktów .
  • Każdy uczeń otrzymuje punkt z podanymi współrzędnymi – jego zadaniem jest zaznaczenie go na układzie współrzędnych, który jest narysowany na tablicy.
  • Przyporządkuj punkty o danych współrzędnych do odpowiednich ćwiartek lub osi układu współrzędnych; – metoda dramy
         Uczeń otrzymuje kartkę z punktem np. P = (..-5..;..4,5...).Od tej chwili jest punktem P. Wypowiada zdania:
   Jestem punktem P o współrzędnych .......... i ...........
   Moja pierwsza współrzędna (podaje nazwę) ................... wynosi .......................
   Moja druga współrzędna (podaje nazwę)........................ wynosi ........................
   Należę do ............ćwiartki układu współrzędnych
   Uczeń przyczepia za pomocą magnesu swój punkt na układzie współrzędnych.
  • Uczniowie odczytują długości odcinków umieszczonych na układzie współrzędnych, posługując się jednostkami układu
  • Uczniowie obliczają pola figur umieszczonych na układzie współrzędnych, w jednostkach układu współrzędnych
  • Uczniowie zostają podzieleni na 4-osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje wykres . Ich zadaniem jest odczytać i zinterpretować informacje zawarte na wykresach. KARTA PRACY NR 1 w załączeniu.
  • Uczniowie otrzymują do odczytania różne wykresy z prasy-odczytują i interpretują zawarte na nich informacje.
  • Uczniowie mają za zadanie (w tych samych grupach) wykonać wykres na układzie współrzędnych, na podstawie danych zamieszczonych w tabeli lub w tekście. KARTA PRACY NR 2 w załączeniu.
 4. Podsumowanie lekcji.
  • Każdy uczeń samodzielnie wykonuje zadanie: Zaznacz podane punkty na układzie współrzędnych i połącz je kolejno według alfabetu. Prawidłowo narysowany wykres jest oceną otrzymaną przez Ciebie za udział w lekcji – KARTA PRACY NR 3 – w załączeniu. (Na wykresie uczeń powinien otrzymać – liczbę 5)
KARTA PRACY NR 1
GRUPA I
Odczytaj z wykresu:
 1. Czego dotyczą dane na wykresie/
 2. W której ćwiartce zawarte są informacje ?
 3. Co zaznaczono na osi poziomej (X) ?
 4. Co zaznaczono na osi pionowej (Y) ?
 5. Jaka była prędkość wiatru o godzinie 20.00 ?
 6. Jaka była najmniejsza prędkość wiatru ?
 7. Jaka była największa prędkość wiatru ?
 8. O której godzinie prędkość wiatru wynosiła 8 km/godz. ?
 9. O ile wzrosła prędkość wiatru między godziną 16.00 a godziną 24.00 ?
Tu zapisz odpowiedzi:
...................................................................................

KARTA PRACY NR 2

GRUPA I

     Tomek przez kwadrans liczył, ile samochodów przejechało koło jego domu. W tabeli notował, ile samochodów przejechało w ciągu pierwszej minuty, ile w ciągu drugiej minuty itd. Przedstaw na wykresie dane zebrane przez Tomka.

Kolejne minuty 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Liczba samochodów 5 - 8 - 5 - 2 - 1 - 2 - 2 - 7 - 4 - 10

Tu narysuj wykres:

Oś rzędnych – liczba samochodów

Oś odciętych – czas w minutach

KARTA PRACY NR 3

Nazwisko i imię ucznia
..........................................................................

Zaznacz punkty na układzie współrzędnych i połącz je w kolejności alfabetycznej.
 1. =(-2 ; -1),
 2. =(-2; -2),
 3. =(-1; -2 ),
 4. =(0; -2 ),
 5. =(1; -2),
 6. =(1 ; -1)
 7. =(1; ),
 8. =(0;1),
 9. =(2 ;3),
 10. =(4,1)
Opracowała
Zofia Minkina

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie