Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Mały samorząd

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 812 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W każdej szkole działa samorząd uczniowski, w skład którego wchodzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Jednak dopiero od klasy IV mają prawo kandydować do SU i brać udział w wyborach. Uczniowie klas młodszych najczęściej nie mają w szkole wpływu na to, jakie zadania będą realizowane, są tylko ich uczestnikami. Wkraczając w II etap edukacji ci sami uczniowie stają przed możliwością pełnego uczestnictwa w życiu szkoły – mogą już być inicjatorami, organizatorami imprez szkolnych, mogą wyrażać swoje opinie w istotnych sprawach dotyczących wszystkich uczniów swojej szkoły. Czy to uczestnictwo już od samego początku będzie pełne, świadome? Czy nie będzie polegało na przyglądaniu się starszym kolegom i ewentualnie nieśmiałym włączaniem się do ich poczynań?

„MAŁY SAMORZĄD” jako przygotowanie uczniów klas I – III do udziału w pracach Samorządu.

Będąc w roku szkolnym 2004/2005 wychowawcą klasy III zorganizowałam w naszej szkole Mały Samorząd, którego jednym z zadań jest przygotowanie uczniów klas I – III do udziału w pracach SU. Na podstawie „Regulaminu działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Niemczu” i Statutu szkoły opracowałam regulamin działalności „Małego Samorządu”.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI „MAŁEGO SAMORZĄDU”
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZU

§ 1

Postanowienia ogólne

1. W szkole działa „Mały Samorząd”.
2. „Mały Samorząd” jest częścią Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Niemczu.
3. „Mały Samorząd” tworzą uczniowie klas I – III.
4. Do organów „Małego Samorządu” należą:
a) rada „Małego Samorządu”,
b) samorządy klas I – III.
§ 2

Struktura organizacyjna „Małego Samorządu”

1. Wszyscy uczniowie klas I – III należą do „Małego Samorządu”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
2. Radę „Małego Samorządu” ( przewodniczącego i 2 zastępców ) wybierają uczniowie klas II i III w demokratycznym głosowaniu w połowie września.
3. Kadencja rady trwa 1 rok szkolny.
4. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun „Małego Samorządu”, którym jest zawsze wychowawca klasy III, współpracując z opiekunem samorządu szkolnego i wybranymi nauczycielami.
5. Przewodniczący klas I – III biorą udział w zebraniach samorządu uczniowskiego i przekazują informacje z narad pozostałym członkom „Małego Samorządu” na własnych zebraniach.
§ 3

Cele „Małego Samorządu”

1. Wdrażanie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów w I etapie edukacji.
2. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
3. Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
4. Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego.

§ 4

Zadania „Małego Samorządu”

1. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad zawartych w regulaminie ucznia SP w Niemczu.
2. Przedstawianie radzie samorządu uczniowskiego opinii i propozycji koleżanek i kolegów z klas I – III.
3. Udział w tworzeniu materiałów informacyjnych na tablicę SU.
4. Sumienne wywiązywanie się z powierzonych zadań.

§ 5

Kompetencje „Małego Samorządu”

1. „Mały Samorząd” może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły radzie samorządu uczniowskiego lub jego opiekunowi.
2. „Mały Samorząd” ma prawo do redagowania informacji o swojej działalności w pisemku szkolnym.
3. „Mały Samorząd” ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin „Małego Samorządu” musi być zgodny z regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Statutem szkoły.

Rada „Małego Samorządu”:
- przewodniczący: ......................................................
- zastępcy : .................................................................
Członkowie „Małego Samorządu”: .............................................................................................


Upłynął dopiero rok pracy MS w naszej szkole, ale już widać efekty. Uczniowie chętniej wypowiadali swoje opinie na temat realizowanych zadań z planu SU, podawali swoje propozycje, starali się jak najlepiej wywiązywać z powierzonych funkcji. Członkowie MS zachęcali koleżanki i kolegów ze swoich klas do aktywnego uczestnictwa we wszystkich konkursach dla klas I – III zaplanowanych przez SU w rocznym planie pracy.
Chcąc pomóc uczniom przygotować się do pełnego i świadomego uczestnictwa w pracy SU już od początku klasy IV będę starała się dalej wspólnie z uczniami wypełniać wszystkie cele i zadania MS i SU w naszej szkole.

Violetta Frelichowska
nauczyciel nauczania zintegrowanego
Szkoła Podstawowa w Niemczu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie