Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Biblioterapia - zestawienie bibliograficzne

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3254 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Biblioterapia cieszy się coraz większym zainteresowaniem nauczycieli i bibliotekarzy. Chętnie uczestniczą oni w różnych formach doskonalenia zawodowego dotyczącego tej dziedziny. 
  Początkującym biblioterapeutom potrzebne są materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć. Aby ułatwić odnalezienie i dotarcie do szerokiej oferty wydawniczej opracowałyśmy to zestawienie bibliograficzne. Zawiera ono wybór literatury naukowej i popularnonaukowej, artykuły z czasopism, materiały z konferencji dotyczące biblioterapii.

Literatura naukowa i popularnonaukowa

 1. Betelheim B.: Cudowne i pożyteczne. O znaczeniu i wartościach baśni, Warszawa 1996
 2. Borecka I.: Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik, Warszawa 2001
 3. Borecka I.: Biblioterapia – nowa szansa książki, Olsztyn 1992
 4. Borecka I.: Biblioterapia w szkole, Legnica 1998
 5. Borecka I.: Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum, Wałbrzych 2002
 6. Borecka I.: Czy to bajka, czynie bajka czyli Nowy sposób na krasnoludki, Wałbrzych 1995
 7. Borecka I.: Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli wprowadzenie do biblioterapii, Wrocław 1998
 8. Borecka I.: Magiczna książka Marii Konopnickiej, Wrocław 1998
 9. Borecka I.: Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym, Olsztyn 1991
 10. Borecka I.: Obraz dziecka chorego, nieszczęśliwego w poezji dla dzieci, Wałbrzych 1993
 11. Borecka I.: Terapia czytelnicza ( biblioterapia ) w szkołach masowych i specjalnych, Wałbrzych 1995
 12. Borecka I., Ippoldt L.: Co czytać aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli wprowadzenie do biblioterapii, Wrocław 1998
 13. Borecka I., Piotrowska L.: Zastosowanie biblioterapii i muzykoterapii w procesie dydaktyczno – wychowawczym i terapii pedagogicznej, Wałbrzych 1992
 14. Brągiel J.: Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Opole 1996
 15. Gersie A., King N.: Drama Tworzenie opowieści w edukacji i terapii, Warszawa 1999
 16. Gostyńska D.: Terapia Wielkiego Ładu, Kraków 1985
 17. Haley J.: Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne Miltona H. Ericssona. Strategiczna terapia krótkoterminowa, Gdańsk 1995
 18. Kozakiewicz W., Brzózka B.: Biblioteki szpitalne dla pacjentów. Poradnik, Warszawa 1983
 19. Książka w działalności terapeutycznej: praca zbiorowa pod red. E.B. Zybert, Warszaza1997
 20. Molicka M.: Bajki terapeutyczne dla dzieci, Poznań 1999
 21. Opowieści terapeutów, Warszawa 1997
 22. Orther G.: Bajki na dobry sen. Poradnik dla rodziców, Warszawa 1995
 23. Papuzińska J.: Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996
 24. Pasterniak W.: Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, Wrocław 1960
 25. Pęska L.: Dziecko trudne a książka: z badań nad czytelnictwem dzieci nieprzystosowanych społecznie, Warszawa 1973
 26. Skorny Z.: Emocje a korekcyjna funkcja biblioterapii, Wrocław 1988
 27. Szocki J.: Biblioteka w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, Wrocław 1985
 28. Szocki J., Żyromska J.: Biblioteki i książki w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych i młodzieży z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi, Wrocław 1980
 29. Tomasik E.: Człowiek niepełnosprawny w literaturze, Warszawa 1991
 30. Tomasik E.: Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Warszawa 1994
 31. Zawistowski S.: Kształtowanie właściwych postaw wobec własnej choroby za pomocą literatury pięknej dzieci sercowo chorych, Wrocław 1988
Artykuły z czasopism
 1. Bieńkowska K.: O biblioterapii w szkole, "Poradnik Bibliotekarza" 1999, nr 6, s. 18
 2. Borawska M.: Terapeutyczna rola utworu literackiego i możliwości jej wykorzystania w pracy bibliotekarzy, "Biblioteka w Szkole" 1994, nr, 2 s. 5 – 9
 3. Borecka I.: Bibliotekarz – biblioterapeuta, "Poradnik Bibliotekarza" 1991, nr 6, s. 13 – 15
 4. Borecka I.: Biblioterapia – poglądy i doświadczenia, "Poradnik Bibliotekarza" 1991, nr 1 – 2, s. 10 – 12
 5. Borecka I.: Biblioterapia – warto spróbować, "Biblioteka w Szkole" 1998, nr 9, s. 11 - 14
 6. Borecka I.: Biblioterapia w rehabilitacji społecznej i zawodowej, "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1995, nr 2, s. 51- 56
 7. Borecka I.: Elementy biblioterapii w domach dziecka, "Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze" 1995, nr 9, s. 25 – 27
 8. Borecka I.: Możliwości czytania w czasie choroby, "Poradnik Bibliotekarza" 1990, nr 7 – 8 , s. 34 – 46
 9. Borecka I.: Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne już działa, "Poradnik Bibliotekarza" 1998, nr 10, s. 16 – 18
 10. Bukowska J.: Pracownie biblioterapeutyczne są potrzebne, "Biblioteka w Szkole" 1998, nr 6, s. 22
 11. Czajkowski F.: O biblioterapii, "Służba Zdrowia" 1987, nr 9, s. 4
 12. Drawnel E.: Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych, "Poradnik Bibliotekarza" 1998, nr 7 – 8, s. 38 – 40
 13. Eckert U.: Książka w życiu dziecka z odchyleniami rozwojowymi, "Szkoła Specjalna" 1981, nr 4
 14. Gostyńska D.: Biblioterapia kliniczna i społeczna, "Szpitalnictwo Polskie" 1972, nr 16, s. 274 – 277
 15. Gostyńska D.: Terapia czytelnicza, "Bibliotekarz" 1977, nr 3, s. 65 – 70
 16. Gruda E.: Mrok i światło, "Poradnik Bibliotekarza" 2000, nr 12, s. 22 – 23
 17. Ippoldt L.: Książka pomaga, "Guliwer" 1998, nr 2, s. 32 – 33
 18. Ippoldt L.: Przegląd piśmiennictwa z zakresu biblioterapii za lata 1945 – 90 cz.1, "Bibliotekarz" 1992, s. 30 – 33
 19. ippoldt L.: Przegląd piśmiennictwa z zakresu biblioterapii za lata 1945 – 90 cz.2, Bibliotekarz" 1992, nr 3, s. 27 - 30
 20. Ippoldt L.: Terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci, "Poradnik Bibliotekarza" 1998, nr 2, s. 1 – 5
 21. Ippoldt L.: Wartości terapeutyczne lektur szkolnych, "Poradnik Bibliotekarza" 1994, nr 9, s. 1 – 3
 22. Jaworzyńska E.: Zrobiłam pierwsze kroki w biblioterapii, "Biblioteka w Szkole" 2001, nr 9, s. 20
 23. Kłosiewicz B.: Biblioteczna przygoda dzieci sprawnych inaczej, "Poradnik Bibliotekarza" 2001, nr 6, s. 24 – 26
 24. Kozakiewicz W.: Biblioterapia w teorii i praktyce, "Przegląd Lekarski" 1978, nr 1, s. 41 – 48
 25. Krasoń K.: Baśniowa terapia, "Guliwer" 1978, nr 3, s. 37-39
 26. Krzeszewska A.: Pracuję z trudnym czytelnikiem, "Biblioteka w Szkole" 1999, nr 9, s. 14
 27. Marchwicka M.: Bajki jako element treningu autogennego, "Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze" 1990, nr 3, s. 47 – 48
 28. Molicka M.: Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci, "Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze" 2001, nr 1, s. 40 – 44
 29. Niemczykowa A.: Książka w życiu ludzi niepełnosprawnych, "Poradnik Bibliotekarza" 1992, nr 4, s. 6 – 9
 30. Pęska L.: dziecko, lęk, literatura, "Guliwer" 1992, nr 4, s. 42 – 45
 31. Plecan J.: Domowa terapia, "Guliwer" 1998, s. 30 – 31
 32. Stańczak T.: Metody biblioterapii, "Szpitalnictwo Polskie" 1979, nr 6, s. 275 – 278
 33. Szlachta W., Wójcikiewicz M.: Rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki i biblioteki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej, "Poradnik Bibliotekarza" 1999, nr 2, s. 10 – 11
 34. Szocki J.: Funkcjonowanie biblioteki i książki wśród dzieci niewidomych, "Poradnik Bibliotekarza" 1992, nr 6, s. 14 – 16
 35. Szulc W.: Człowiek chory i książka, "Bibliotekarz" 1984, nr 9/10, s. 228 – 233
 36. Tomasik E.: Dziecko chore w literaturze pięknej polskiej i zagranicznej, "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 1988, nr 3-4
 37. Tomasik E.: Profilaktyczna i kompensacyjna rola czytelnictwa w wychowaniu jednostek odchylonych od normy, "Oświata i Wychowanie" 1978, nr 4
 38. Trzynadlowski J.: Biblioterapia – złudzenia i nadzieje, w: Arteterapia, "Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu", Wrocław 1990, nr 52, s. 3 – 4
 39. Wontorowska-Jóźwiak S.: Praca biblioteczna w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, "Szkoła Specjalna" 1988, nr 6
 40. Zybert E.: Eksperyment biblioterapeutyczny wśród niedostosowanych społecznie, "Bibliotekarz" 1986, nr 9
Materiały z konferencji
 1. Ippoldt L.: Elementy biblioterapii w leczeniu dziecka chorego na cukrzycę. Proces biblioterapeutyczny w szkołach specjalnych. Konferencja "Zastosowanie biblioterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym, Wałbrzych 29.04.1992", Wałbrzych 1992
 2. Szulc W.: Arteterapia. Konferencja "Zastosowanie biblioterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym, Wałbrzych 29.04.1992", Wałbrzych 1992
 3. Terapeutyczna funkcja literatury. Materiały z konferencji, Wałbrzych 27-28.04.1993, Wałbrzych 1994
 4. Wontorowska-Jóźwiak S.: Funkcja zabaw czytelniczych w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znaczącym. Konferencja "Terapeutyczna funkcja literatury. Wałbrzych 27-28.04.1993", Wałbrzych 1993
 5. Wontorowska-Jóźwiak S.: Inscenizacja baśni i zabawy czytelnicze jako forma biblioterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym dzieci upośledzonych umysłowo. Konferencja "Zastosowanie biblioterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Wałbrzych 29.04.1992", Wałbrzych 1992
 6. Zawistowski S.: Organizacja procesu biblioterapeutycznego w Dziecięcym Sanatorium Kardiologicznym w Polanicy. Konferencja "Terapeutyczna funkcja literatury. Wałbrzych 27-28.04.1993", Wałbrzych 1993
Wybór i opracowanie :

Anna Franaszczyk

Alicja Komorek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie