Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 681 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego z języka polskiego na nauczyciela dyplomowanego.

Zadania główne
wymagania kwalifikacyjne
Cele, zadania, formy realizacji Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej. 1. Uczestniczenie w różnych formach
doskonalenia zawodowego adekwatnych do moich potrzeb.

2. Aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

3. Stosowanie w pracy z uczniami aktywnych metod nauczania oraz organizowanie pozalekcyjnych i pozaszkolnych form zajęć.

4. Korzystanie z komputerowych
programów edukacyjnych i multimedialnych słowników i encyklopedii.

5. Kreatywna postawa w tworzeniu dokumentów szkoły.

6. Opracowanie programów
dydaktycznych i wychowawczych
wynikających z bieżących potrzeb.

7. Organizowanie szkolnych akademii, przedstawień, konkursów, turniejów
i uroczystości klasowych.

8. Przygotowywanie uczniów do udziału
w międzyszkolnych konkursach literackich.

9. Ukończenie kursu komputerowego.

10. Nauka języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych Promar.

11. Samokształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki nauczanego przedmiotu.

W czasie trwania stażu.j. w.Na bieżąco.


j. w.

W miarę potrzeb


W czasie trwania stażuj. w.

j. w.
j. w.


j. w.
Na bieżąco.
2. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły 1. Aktywny udział w pracach
przedmiotowego zespołu
samokształceniowego.

2. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli i udzielanie im konsultacji.

3. Opracowanie i udostępnianie materiałów do wykorzystania w ramach pedagogizacji rodziców.

4. Udział w organizowaniu dni otwartej szkoły, współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

W czasie trwania stażu.


j. w.j. w.

2002/2003r.
3. Opracowanie i wdrożenie
programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie programu dziennikarsko-teatralnego.2. Sporządzenie programu pracy
i opieka nad uczniami prowadzącymi szkolne radio.3. Dozorowanie pracy uczniów
redagujących szkolną gazetkę ,,Nasza 12”

2002-2005r.

j. w.j. w.
4. Opracowanie publikacji,
referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich,
wygłoszenie lub popularyzacja.
1. Opracowanie materiałów
i przeprowadzenie szkoleniowych
Rad Pedagogicznych.

-Złość, agresja, przemoc-co to jest i jak jej przeciwdziałać?

-Dyslektyk czy leń?
Jak pracować z dzieckiem
dyslektycznym?

2. Wygłoszanie referatów dla rodziców w ramach pedagogizacji.
W czasie stażu
j. w.


j. w.j. w.
5.Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami
samorządowymi lub innymi
organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
1. Opieka nad studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach praktyk
ciągłych oraz wolontariatu.

2. Aktywna współpraca z Parafią, opieka nad dziećmi i prowadzenie zajęć edukacyjnych podczas wyjazdów zimowych i letnich.

3. Współpraca ze Szpitalem Wojewódzkim nr 2 oraz Osiedlowym Domem Kultury
na Pobitnie - występy dzieci z okazji Dni Osiedla.

4. Uczestniczenie w akcjach
organizowanych przez szkołę.

W miarę potrzeb
W czasie s
stażu

2002/2003r.

W czasie stażu
6. Wykonywanie innych zadań
na rzecz edukacji, pomocy
społecznej, postępowania
w sprawach nieletnich
lub uzyskanie znaczących
osiągnięć w pracy zawodowej.
1. Podejmowanie innych działań
dodatkowych zleconych przez Dyrektora Szkoły.

2. Pełnienie w szkole funkcji
Społecznego Inspektora Pracy.

3. Organizowanie wycieczek szkolnych.

4. Wzbogacenie klasopracowni języka polskiego.

5.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych moich uczniów.

6. Uzyskanie znaczących osiągnięć na konkursach przez uczniów nad którymi sprawowałam opiekę.
W czasie stażuj. w.j. w.


j. w.
j. w.
j. w.
Małgorzata Zegar

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie