Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Istota przekładu intersemiotycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 21222 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Współczesne metody porozumiewania się wykorzystują wiele splecionych na różne sposoby kodów przekazu informacji i wymagają umiejętności ich odbioru oraz sprawnego przekładania znaków jednego kodu na drugi. "Praktyka funkcjonowania mediów uintensywnia te sytuacje – i w sferze nadawania, i w sferze odbioru – rozciągając je na przekazy informacji estetycznych. Oczywisty wpływ obrazowych i akustycznych kodów przekazu treści kulturowych na charakter kontaktu uczniów z literaturą i właśnie na sposoby jej odbierania kieruje uwagę polonistów – nawet gdy pozostają oni wiernymi strażnikami wartości lektury – na metody, które otwierają się na aktualną praktykę uczestnictwa ludzi w kulturze, lecz zarazem wypracowują strategię obrony książki oraz pisanego i mówionego słowa literatury. Metoda przekładu intersemiotycznego mieści w sobie niewątpliwie te pierwiastki." – pisze Z.Uryga w "Godzinach polskiego" .
     Również A.Dyduchowa 2 uważa przekład intersemiotyczny za dobry sposób przygotowania ucznia do nawiązywania kontaktów z otoczeniem społecznym i kulturowym. Zwraca uwagę na trzy istotne funkcje działań przekładowych w kształceniu kompetencji komunikacyjnych dziecka:

  1. Czytanie kodów pozajęzykowych pobudza do wypowiedzi, pełni rolę "mowotwórczą", a zarazem rozwija zdolność nazywania i wyrażania treści niezwerbalizowanych. Pozawerbalne zabawy w role, inscenizowanie wydarzeń z życia, gry dramatyczne operujące gestem i mimiką mogą się nasycać dialogami i dopełniać komentarzami. Kontakty ze znakami plastycznymi czy akustycznymi sztuki prowadzą do ćwiczeń w wyodrębnianiu i nazywaniu elementów ich tworzywa, odczytywaniu i werbalizowaniu znaczeń oraz wyrażaniu doznań, emocji i ocen.
  2. W sytuacjach, gdy bariera językowa (np. kodu ograniczonego) utrudnia uczniowi wypowiedzi analityczne i interpretacyjne, hamuje spontaniczność doznań i emocji, których nie potrafi on zwerbalizować, działania pozawerbalne ( rysunek, gra dramatyczna, inscenizacja ) stwarzają szanse wyrażenia przeżyć i ujawnienia odbioru dzieła, stają się pomostem do języka pojęciowego.
  3. Wspólne działanie uruchamia w sposób naturalny interakcje między poszczególnymi uczniami i prostuje asymetryczny charakter szkolnej komunikacji językowej ( zdominowanej przez nauczyciela )."Dzieci mówią – powiada Dyduchowa - bo metoda przekładu intersemiotycznego stwarza sytuacje, w których muszą się porozumiewać, aby wykonać wspólnie jakieś działanie, aby te działania zaprojektować, aby zapoznać się nawzajem z własnymi pomysłami."3
     W przekładzie intersemiotycznym dokonuje się rekonstrukcji utworu pierwotnego, zachowuje się podstawową ideę, wydobywa i uwyraźnia – właśnie dzięki innemu tworzywu – te jego warstwy i sensy, które wymykają się gdzieś w odbiorze lub nie dają się uchwycić w ekspresji językowej, bo należą do tej "aury" słowa, która apeluje do różnych zmysłów, nie mieści się w warstwie czysto pojęciowej. Jest więc przekład intersemiotyczny zawsze syntetycznym skrótem myślowym, zawierającym sedno przesłania wydobyte z pierwowzoru.4
     Mówiąc najkrócej: przekład intersemiotyczny jest ekwiwalentem innego dzieła.
     Przekład jest metodą analizy utworu ze względu na ucznia, wyzwala aktywność podmiotu poznającego. W materialnym ( wizualnym, dźwiękowym lub ruchowym ) rezultacie odbioru zawarty jest element kreatywności, który jednak nie marginalizuje pierwowzoru, lecz jest prezentacją odczytania, rezultatem wnikliwej interpretacji.
      Przekład intersemiotyczny stosowany w dydaktyce bliski jest idei kształcenia integralnego, w którym nie rozdziela się i nie ćwiczy różnych dyspozycji psychicznych osobno.
     Alicja Baluch5 uważa, że dokonując przekładu znaków słownych na obrazowe trzeba pamiętać, że w naszej kulturze istnieją różne konwencje obrazu. Do najczęściej spotykanych zalicza się konwencję realistyczną, symboliczną i abstrakcyjną. Rysunek realistyczny tworzy komiks, symboliczny ma charakter plakatu, a abstrakcyjny łączy się z muzyką.
     Szukając definicji wyrażenia przekład intersemiotyczny należy odwołać się do greckiego słowa semeion – znak. Znak jest wytworem ludzkiej kultury, który służy do porozumiewania się. Naukę, która zajmuje się znakami funkcjonującymi w kulturze i bada ich występowanie w życiu społecznym, określa się mianem semiologii.6
     Przekład intersemiotyczny jest zatem przekładem jednego systemu znakowego na inny, kiedy te same treści przekazuje się przy pomocy różnych sposobów komunikowania.7

Autor: Aleksandra Stroińska

Przypisy:
  1. Z.Uryga, Godziny polskiego, Warszawa-Kraków 1996,s. 157.
  2. A.Dyduchowa, op.cit., s. 102.
  3. Tamże, s. 111 – 112.
  4. W.Żuchowska, Szansa w metodzie, w: Nowa Polszczyzna nr 2(7) 1998, s. 3-5.
  5. A.Baluch, Poezja współczesna w szkole podstawowej, Warszawa 1984, s. 24-25.
  6. P.Guirand, Semiologia, Warszawa 1979, s. 5
  7. J.Polakowski, Metoda przekładu intersemiotycznego w kształceniu sprawności językowej, w: Oświata i wychowanie. Wkładka NURT 1980-81, s. 18.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie