Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Istota przekładu intersemiotycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14034 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Współczesne metody porozumiewania się wykorzystują wiele splecionych na różne sposoby kodów przekazu informacji i wymagają umiejętności ich odbioru oraz sprawnego przekładania znaków jednego kodu na drugi. "Praktyka funkcjonowania mediów uintensywnia te sytuacje – i w sferze nadawania, i w sferze odbioru – rozciągając je na przekazy informacji estetycznych. Oczywisty wpływ obrazowych i akustycznych kodów przekazu treści kulturowych na charakter kontaktu uczniów z literaturą i właśnie na sposoby jej odbierania kieruje uwagę polonistów – nawet gdy pozostają oni wiernymi strażnikami wartości lektury – na metody, które otwierają się na aktualną praktykę uczestnictwa ludzi w kulturze, lecz zarazem wypracowują strategię obrony książki oraz pisanego i mówionego słowa literatury. Metoda przekładu intersemiotycznego mieści w sobie niewątpliwie te pierwiastki." – pisze Z.Uryga w "Godzinach polskiego" .
     Również A.Dyduchowa 2 uważa przekład intersemiotyczny za dobry sposób przygotowania ucznia do nawiązywania kontaktów z otoczeniem społecznym i kulturowym. Zwraca uwagę na trzy istotne funkcje działań przekładowych w kształceniu kompetencji komunikacyjnych dziecka:

  1. Czytanie kodów pozajęzykowych pobudza do wypowiedzi, pełni rolę "mowotwórczą", a zarazem rozwija zdolność nazywania i wyrażania treści niezwerbalizowanych. Pozawerbalne zabawy w role, inscenizowanie wydarzeń z życia, gry dramatyczne operujące gestem i mimiką mogą się nasycać dialogami i dopełniać komentarzami. Kontakty ze znakami plastycznymi czy akustycznymi sztuki prowadzą do ćwiczeń w wyodrębnianiu i nazywaniu elementów ich tworzywa, odczytywaniu i werbalizowaniu znaczeń oraz wyrażaniu doznań, emocji i ocen.
  2. W sytuacjach, gdy bariera językowa (np. kodu ograniczonego) utrudnia uczniowi wypowiedzi analityczne i interpretacyjne, hamuje spontaniczność doznań i emocji, których nie potrafi on zwerbalizować, działania pozawerbalne ( rysunek, gra dramatyczna, inscenizacja ) stwarzają szanse wyrażenia przeżyć i ujawnienia odbioru dzieła, stają się pomostem do języka pojęciowego.
  3. Wspólne działanie uruchamia w sposób naturalny interakcje między poszczególnymi uczniami i prostuje asymetryczny charakter szkolnej komunikacji językowej ( zdominowanej przez nauczyciela )."Dzieci mówią – powiada Dyduchowa - bo metoda przekładu intersemiotycznego stwarza sytuacje, w których muszą się porozumiewać, aby wykonać wspólnie jakieś działanie, aby te działania zaprojektować, aby zapoznać się nawzajem z własnymi pomysłami."3
     W przekładzie intersemiotycznym dokonuje się rekonstrukcji utworu pierwotnego, zachowuje się podstawową ideę, wydobywa i uwyraźnia – właśnie dzięki innemu tworzywu – te jego warstwy i sensy, które wymykają się gdzieś w odbiorze lub nie dają się uchwycić w ekspresji językowej, bo należą do tej "aury" słowa, która apeluje do różnych zmysłów, nie mieści się w warstwie czysto pojęciowej. Jest więc przekład intersemiotyczny zawsze syntetycznym skrótem myślowym, zawierającym sedno przesłania wydobyte z pierwowzoru.4
     Mówiąc najkrócej: przekład intersemiotyczny jest ekwiwalentem innego dzieła.
     Przekład jest metodą analizy utworu ze względu na ucznia, wyzwala aktywność podmiotu poznającego. W materialnym ( wizualnym, dźwiękowym lub ruchowym ) rezultacie odbioru zawarty jest element kreatywności, który jednak nie marginalizuje pierwowzoru, lecz jest prezentacją odczytania, rezultatem wnikliwej interpretacji.
      Przekład intersemiotyczny stosowany w dydaktyce bliski jest idei kształcenia integralnego, w którym nie rozdziela się i nie ćwiczy różnych dyspozycji psychicznych osobno.
     Alicja Baluch5 uważa, że dokonując przekładu znaków słownych na obrazowe trzeba pamiętać, że w naszej kulturze istnieją różne konwencje obrazu. Do najczęściej spotykanych zalicza się konwencję realistyczną, symboliczną i abstrakcyjną. Rysunek realistyczny tworzy komiks, symboliczny ma charakter plakatu, a abstrakcyjny łączy się z muzyką.
     Szukając definicji wyrażenia przekład intersemiotyczny należy odwołać się do greckiego słowa semeion – znak. Znak jest wytworem ludzkiej kultury, który służy do porozumiewania się. Naukę, która zajmuje się znakami funkcjonującymi w kulturze i bada ich występowanie w życiu społecznym, określa się mianem semiologii.6
     Przekład intersemiotyczny jest zatem przekładem jednego systemu znakowego na inny, kiedy te same treści przekazuje się przy pomocy różnych sposobów komunikowania.7

Autor: Aleksandra Stroińska

Przypisy:
  1. Z.Uryga, Godziny polskiego, Warszawa-Kraków 1996,s. 157.
  2. A.Dyduchowa, op.cit., s. 102.
  3. Tamże, s. 111 – 112.
  4. W.Żuchowska, Szansa w metodzie, w: Nowa Polszczyzna nr 2(7) 1998, s. 3-5.
  5. A.Baluch, Poezja współczesna w szkole podstawowej, Warszawa 1984, s. 24-25.
  6. P.Guirand, Semiologia, Warszawa 1979, s. 5
  7. J.Polakowski, Metoda przekładu intersemiotycznego w kształceniu sprawności językowej, w: Oświata i wychowanie. Wkładka NURT 1980-81, s. 18.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie