Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć rewalidacyjnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7454 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Program zajęć rewalidacyjnych(indiwidualny)dla ucznia kl.II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr. 3 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr.1 w P-ślu.


     U ucznia kl. II ZSZ Nr 3 przy SOSW Nr.1 Marcina ur. 14.07.1986r. Zespół Orzekający Poradni Pedagogicznej-Psychologicznej stwierdził upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego,słabo wykształcone funkcje słowne,trudności w samodzielnym formułowaniu wypowiedzi pisemnych oraz ustnych,trudności w myśleniu logicznym.Rozwój umysłowy ucznia jest nieharmonijny w zakresie zdalności myślenia logiczno-pojęciowego oraz matematyczneo.Bardzo ubogi zasób wiedzy ogólnej.tempo uczenia się nowego materiału bardzo wolna.Poziom wiadomości z j.polskiego i matematyki b.niski.Braki sięgają klas młodszych szkoły podstawowej.Sprawność grafomotoryczna jest słaba.W pisaniu liczne błędy różnorodnego typu.Słabo opanowana technika czytania.
     Z powyższym orzeczeniem uczeń przybył do Ośrodka w 2001r.do klasy II Gimnazjum.Zespół Orzekający Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej zalecił:

 • uzupełniać od podstaw braki w wiadomościach ogólnych i wiedzy szkolnej w zakresie wszystkich przedmiotów.
 • prowadzić ćwiczenia usprawniające technikę pisania i czytania.
 • rozwijać umiejętności dokonywania analizy i syntezy wzrokowej.
 • uczyć dokładnego spostrzegania oraz ujmowania różnic i podobieństw między pojęciami.
Ogólne założenia:
     Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną reprezentuje ogólnie opóżniony rozwój psychofizyczny w związku z tym konieczne jest objęcie jej dodaktowymi zajęciami logopedycznymi,rewalidacyjnymi lub psychoterapeutycznymi.Zajęcia rewalidacyjne mają się przyczynić do wspomagania,rozwijania i kształtowania zaburzonych funkcji umysłowych. Charakterystyczną cechą edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną stało się wprowadzenie oraz wykorzystanie komputera w procesie uczenia się i nauczania.
     Komputer znakomicie przyczynia się do uzupełniania wiedzy i dostarczania potrzebnych wiadomości za pośrednictwem dżwięku,obrazu,druku w sposób bardzo atrakcyjny dla ucznia.Nauczanie wspomaganie komputerem stosowane jest w rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z bardzo dobrym rezultatem.

Cel ogólny:
     Doskonalenie i usprawnianie wszystkich funkcji percepcyjno-motorycznych a także wzmacnianie integracji między funkcją wzrokową kinestetyczno-ruchową.Ćwiczenie logicznego myślenia,pamięci,koncentracji uwagi i orientacji w kierunkach.Wprowadzenie ćwiczeń wzbogacających słownictwo i wiadomości ucznia.

Cele szczegółowe operacyjne:
Uczeń:
 • potrafi włączyć komputer
 • potrafi sie zalogować
 • potrafi znależć odpowiednią stronę
 • potrafi zapisać informacje na dysku
 • potrafi przejść z jednej strony www na inną
 • potrafi wyszukać w internecie potrzebne mu informacje
 • potrafi bezpiecznie wylączyć komputer
 • potrafi wykonać działania matematyczne w zakresie 100(dodawanie,odejmowanie,mnożenie,dzielenie)
 • zna liczebniki
 • zna kolejność wykonywania działań
 • zna rodzaje figur geometrycznych
 • potrafi narysować figury geometryczne
 • rozróżnia figury geometryczne
 • zna litery
 • potrafi podzielić litery na samogłoski i spółgłoski
 • potrafi podzielić wyrazy na sylaby
 • zna zasady ortografii
 • zna zasady pisowni wyrazów wielką literą
 • wie co to jest zdanie
 • zna rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi
 • umie rozwinąć zdanie pojedyncze
 • zna zasady stawiania przecinka w zdaniu pojedynczym
 • zna wyrazy,które się tak samo wymawia,a inaczej pisze
 • wie co to jest rzeczownik,przymiotnik i czasownik
 • umie odmienić rzeczownik przez przypadki
 • stopniuje przymiotniki
 • umie odmienić czasownik przez liczby i osoby
 • umie znależć w zdaniu podmiot i orzeczenie
 • potrafi przepisać tekst
 • potrafi przepisać z pamięci własny,krótki tekst
 • potrafi przeczytac tekst ze zrozumieniem
 • potrafi odpowiedziec na pytania dotyczące tekstu
 • zna zasady pisanie listu,podania,życiorysu,zaproszenia
Formy realizacji
     Program realizowany będzie z uczniem klasy II ZSZ Nr 8 przy SOSW Nr 1 w formie indiwidualnej na zajęciach rewalidacyjnych z wykorzystaniem komputera w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez okres 10 miesięcy: od września 2004r. do czerwca 2005r.

Zakres treści:

Dział I:Edytor grafiki-PAINT
 1. Rysowanie elementów gotowych:prostokąt,koło,kwadrat
 2. Tworzenie i projektowanie dywanu-elementy gotowe
 3. Dobór narzędzi do malowania i rysowania
 4. Projekt pokoju ucznia-własny pomysł
 5. Wypełnianie kolorem danego obszaru
 6. Ćwiczenia w kolorowaniu-kolorowanie komputerowe
     Usprawnianie funkcji wzrokowych i słuchowych,ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowej,ćwiczenie funkcji kinestetyczno-ruchowych,ćwiczenie koncentracji uwagi,logicznego myślenia i pamięci,ćwiczenie orientacji w kierunkach.

Dział II:Edytor tekstu-WORD
 1. Podstawowe zasady pisania dokumentów tekstowych-użycie polskich liter.
 2. Ćwiczenia w pisaniu-przepisywanie gotowego tekstu
 3. Tworzenie własnego dokumentu tekstowego-pisanie z pamięci
 4. Formatowanie dokumentów tekstowych
 5. Wstawianie ramek i ozadabianie tekstu "Mój list do kolegi"
 6. Plan lekcji-tworzenie prostych tabel
     Ćwiczenie funkcji kinestetyczno-ruchowych,ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,ćwiczenie logicznego myślenia,koncentracji uwagi,pamięci,ćwiczenie orientacji w kierunkach.

Dział III-Internet
 1. Wyszukiwanie informacji z internetu-"Życiorys J.Kochanowskiego"
 2. Pozyskiwanie jak najwięcej informacji na zadany temat za pomocą różnych stron www-"Co wiemy o naszym Układzie Słonecznym?"
 3. Rozmowy przez internet-korzystanie z gg,Skype i czata
 4. Przegląd gier edukacyjnych-www.bombi.pl,www.mini-clip.com.pl
 5. Przegląd stron edukacyjnych-www.szkoła.pl,www.profesor.pl
     Ćwiczenia wzbogacające słownictwo i wiadomości,logiczne myślenie,pamięć i koncentrację uwagi,koordynację wzrokowo-ruchową,ćwiczenie funkcji słuchowych i funkcji kinestetyczno-ruchowych.

Dział IV-Multimedia
 1. Zastosowanie kalkuratora w prostych obliczeniach
 2. "Gry Magdalenki"-utrwalanie zasad ortografii(ch,ó,rz,u,ż,h)
 3. "Gry Magdalenki"-utrwalanie reguł matematycznych(+,-,*,: w zakresie 0-100)
 4. "Gry Magdalenki"-układanie puzzli na planszach od 1x1 do 10x10
 5. Gry "Literki"-tworzenie własnych wyrazów
     Ćwiczenia wzbogacające słownictwo i wiadomości,logiczne myślenie,pamięć i koncentrację uwagi,koordynację wzrokowo-ruchową,ćwiczenie funkcji słuchowych i funkcji kinestetyczno-ruchowych.

Przewidywane osiągnięcia ucznia:
 • umie poprawnie przepisać tekst
 • zna zasady pisowni języka polskiego
 • zna części mowy
 • zna czesci zdania
 • umie napisać z pamięci własny tekst
 • potrafi wyszukiwac w internecie potrzebne informacje
 • potrafi wykonywac dzialania matematyczne w zakresie 100
 • umie przeczytac tekst ze zrozumieniem
 • umie odpowiedziec na pytania dotyczące tekstu.
Opracowała:mgr Alicja Kuniec

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie