Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dysleksja - problem XXI wieku

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1399 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Problem dysleksji dotyczy coraz większej rzeszy uczniów i ich rodziców również .W swojej publikacji chciałam pokazać wszystkim zainteresowanym , że nie jest to wstydliwy problem . Moim zamiarem było również chociaż trochę przybliżyć złożoność przyczyn , napisać o , pierwszych symptomach i formach dysleksji rozwojowej . Mam nadzieję , że chociaż trochę mi się to udało .Pozdrawiam i życzę miłej lektury .

Autor: Iwona Rogińska

Pierwszy dzień września......

     To tego dnia siedmiolatkowie , pierwszy raz , w większości - przekraczają mury szkoły.
Wszystkie dzieci oraz ich rodzice wierzą w jak najlepsze wyniki, osiągnięcia.. Niestety po kilku miesiącach niektórzy rodzice zauważają jakieś niepokojące sygnały......
     Większość z nich można było dostrzec już wcześniej , ale w tym zagonionym świecie...
     Otóż już u dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym można dostrzec pewne symptomy związane z dysleksją.
    I tak w zakresie sprawności fizycznej dziecko nie raczkowało, pózno zaczęło chodzić , nie posiada ,umiejętności stania na jednej nodze . Katastrofa to rzucanie i łapanie piłki.
    Jeżeli zaś chodzi o sprawność rąk to takie dziecko jest nieporadne w samoobsłudze (ubieraniu się jedzeniu, zapinaniu guzików, wiązaniu sznurowadeł,) Najczęściej niechętnie rysuje, maluje i wycina.
Nie przepada też za konstruowaniem budowli z klocków.
     Jego rysunki są prymitywne w formie , ma trudności z odtworzeniem figur geometrycznych i rysowaniem szlaczków.
     W późniejszym okresie - dziecko ma problemy ze wskazaniem lewej i prawej strony. Używa raz jednej raz drugiej ręki , wyrazy zapisuje w lustrzanym odbiciu i od prawej do lewej strony.
     Mowa jest też wyraźnie opóźniona .Dziecko w wieku przedszkolnym ma problemy z wypowiadaniem trudniejszych słów, nieprawidłowo artykułuje wiele głosek, ma trudności z budowaniem wypowiedzi i zapamiętywaniem nazw.
     W 6 roku życia nadal ma kłopoty z poprawnym używaniem wyrażeń: nad- pod, za- przed, wewnątrz, na zewnątrz, popełnia też błędy gramatyczne. Myli nazwy, zamiennie używa głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, myli też nazwy zbliżone fonetycznie. Dużą trudność sprawia dziecku zapamiętanie nazw dni tygodnia, nazw miesięcy, pór roku, wierszyków, wyliczanek czy szeregu liczb.
     Po wykluczeniu wady wzroku zauważa się też nieporadność w rysowaniu, trudności w układaniu puzzli, mozaik i układanek. Cały czas utrzymują się kłopoty z wyodrębnianiem szczegółów różnic na obrazkach i odróżnianiem podobnych kształtów.
     Te objawy powinni spostrzec rodzice ale też i lekarze pediatrzy. Niestety , jak wynika z badań profesor Marty Bogdanowicz, ta grupa zawodowa zupełnie bagatelizuje problem , ponieważ ma najmniejszą wiedzę na ten temat .W ten sposób mija cenny czas a rodzice słyszą uspokajające informacje typu: wyrośnie z tego, bądź- jeszcze ma czas . W tym czasie opóźnienie się pogłębia
     W szkole narastają kłopoty uczeń coraz częściej z oporem idzie do szkoły, przejawia oznaki dużego podenerwowania. Czas najwyższy rozpocząć terapię .Trzeba skonsultować się z poradnią psychologiczno- pedagogiczną. Jeżeli trudności w czytaniu i pisaniu współwystępują z szerszym zakresem problemów w nauce to jest prawdopodobne że nie mają one podłoża dyslektycznego.
I tak niedyslektyczne przyczyny niepowodzeń w nauce to:
 • niska sprawność intelektualna,
 • wady wzroku, wady słuchu,
 • schorzenia neurologiczne ( epilepsja, dziecięce porażenie mózgowe)
 • zaniedbania środowiskowe i dydaktyczne
 • brak motywacji do nauki.
    W tym momencie należałoby napisać o charakterystycznych symptomach trudności w nauce :
 1. W pisaniu:
  • trudności w pisaniu ze słuchu,
  • mylenie liter :b-p , d-b ,u-n ,m-w , n-w, s-z , dz-c , sz-s , o-a , ł – l – t , ę – e , ą –a ,
  • trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami , dwuznakami i głoskami tracącymi dźwięczność
  • brak różnicowania ę –en , ą – om ,
  • opuszczanie drobnych elementów liter , gubienie liter , opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów ,
  • przestawianie liter w wyrazach ,
  • przestawianie szyku dyktowanych wyrazów ,
  • błędy typowo ortograficzne wynikające ze słabszej pamięci wzrokowej ,
  • zniekształcona graficzna strona pisma ,
  • wolne tempo pisania .
 2. W czytaniu:
  • wolne tempo pisania
  • błędy w czytaniu : zamiana liter , opuszczanie liter , zmiana brzmienia, nieprawidłowe odczytywanie całych wyrazów ,
  • trudności we właściwej intonacji czytanej treści ,
  • trudności w zrozumieniu przeczytanego tekstu ,
  • zgadywanie ,
  • opuszczanie całych wierszy ,
  • zmiana kolejności liter i wyrazów ,
  • niechęć do głośnego czytania .
 3. W rysowaniu:
  • trudności w rozplanowaniu rysunku
  • skrajnie mocny lub słaby nacisk na ołówek , kredkę
  • błędne odwzorowywanie rysunku ,
 4. W nauce języków obcych :
  • znaczne problemy w związku z rozbieżnością między wymową a pisownią wyrazów ,
 5. W uczeniu się pamięciowym :
  • tabliczka mnożenia ,
  • nauka wierszy ,
  • nazwy miesięcy czy kolejność dni tygodnia ,
 6. W nauce geografii:
  • niewłaściwa orientacja w: czytanie mapy , stronach świata ,
 7. W nauce matematyki :
  • lustrzane zapisywanie cyfr ,
  • trudności w zapisie liczb wielocyfrowych i liczb z dużą ilością zer ,
  • błędy w zapisie działań pisemnych ,
  • błędny zapis ułamków dziesiętnych ,
  • luki w zapisie obliczeń ,
  • chaotyczny zapis operacji matematycznych ,
  • brak opisu równania ,
  • mylenie indeksów górnych i dolnych
 8. W nauce geometrii :
  • zmiany kierunku w rysunkach
  • trudności w odróżnianiu kształtów geometrycznych ,
  • zakłócenia orientacji i wyobraźni przestrzennej
  • trudności w rozumieniu pojęć , utrudnione przyswajanie werbalne ,
 9. Na lekcjach wychowania fizycznego ;
  • błędne rozumienie instrukcji ćwiczeń spowodowane słabą orientacją w przestrzeni ,
  • obniżona sprawność ruchowa ,
     Dodatkowym symptomem charakterystycznym dla dyslektyka jest nierównomierna koncentracja uwagi i powolne tempo pracy stąd kłopoty z nadążaniem za pracą ogółu ,szczególnie jeżeli chodzi o klasówki i prace samodzielne .
     Uczniowie z dysleksją najczęściej nie potrafią właściwie organizować sobie czasu , wykazują dużą dozę spokoju ,pozornego opanowania , a w gruncie rzeczy nawet praca ze szkolnym podręcznikiem sprawia im problem .
     Wizyta w poradni i wkrótce opinia : dysleksja .Ten termin z greckiego oznacza dys – zły, trudny a z łaciny lego – czytam.

Co to jest:
     Otóż : dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w uczeniu się pisania, czytania, liczenia. Wynikają one z pewnych zakłóceń w rozwoju u dziecka mowy , spostrzegania, pamięci i tej słuchowej i tej wzrokowej, także ruchu i koncentracji. Dysleksja nie jest chorobą. To zaburzenia uczenia się nad którymi trzeba pracować wspólnymi siłami: rodzice i szkoła.
     Specjaliści wyróżniają różne formy dysleksji rozwojowej
 • Dysleksja : trudności w czytaniu
 • Dysortografia :trudności w opanowaniu poprawnej pisowni i popełnianiem różnego rodzaju błędów :w tym ortograficznych ,
 • Dysgrafia : to zaburzenia strony graficznej pisma ,
 • Dyskalkulia rozwojowa : trudności w uczeniu się matematyki , trudności w opanowaniu czytelnego pisma, jednym słowem graficznej strony ,występują kłopoty z liczeniem .
      Oprócz dyskalkulii istnieją również inne zaburzenia poziomu zdolności matematycznych:
  • Akalkulia; to zupełny brak zdolności matematycznych ,
  • Oligokalkulia czyli relatywne zmniejszenie wszystkich zdolności matematycznych mniej więcej w tym samym stopniu,
  • Parakalkulia czyli zaburzenia zdolności matematycznych występujące w przypadku choroby psychicznej .
     Wyróżnia się też następujące typy dyskalkulii rozwojowej:
Dyskalkulia werbalna to zaburzenia umiejętności słownego wyrażania pojęć i zależności matematycznych: oznaczanie ilości i kolejności przedmiotów ,nazywanie cyfr i liczebników nazywanie symboli działań matematycznych ,
Dyskalkulia praktognostyczna to zaburzenia w zakresie manipulacji matematycznych które obejmują pojedyńcze liczenie przedmiotów , dodawanie na konkretach i porównywanie wielkości czy też ilości. Dziecko z taką opinią nie jest w stanie ułożyć patyczków według ich wielkości .
Dyskalkulia leksykalna to zaburzenie związane z nieumiejętnością czytania symboli matematycznych, cyfr , liczb , znaków matematycznych W łagodnej postaci tego zaburzenia uczeń nie odczytuje ułamków , liczb dziesiętnych , pierwiastków i liczb wielocyfrowych . W skrajnych przypadkach uczeń nie potrafi odczytać pojedyńczych cyfr czy też znaków matematycznych .

     W praktyce częste jest używanie terminu dyslekcja w znaczeniu szerszym- dla wszystkich zaburzeń łącznie . U jednej osoby mogą występować wszystkie formy dysleksji rozwojowej ; najczęściej zdarza się występowanie dysleksji wraz z dysortografią .
     Specjalistyczne badania przeprowadzone w poradni psychologiczno – pedagogicznej ustalą przyczyny problemów dziecka z nauką ,określą poziom rozwoju umysłowego , spostrzegawczość , pamięć wzrokową i słuchową .
     Jeżeli dyslekcja zostanie stwierdzona ,dziecko otrzyma specjalne zaświadczenie i będzie miało opracowany indywidualny plan terapii , obejmujący zajęcia wyrównawcze , zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i indywidualną pomoc zarówno w szkole jak i kierunek pracy w domu .
     Systematyczne zajęcia i praca są konieczne . Wprawdzie dysleksji nie da się całkowicie wyleczyć , ale terapia znacznie łagodzi jej konsekwencje i ułatwia dziecku życie w szkole .
     Niepowodzenia w nauce , brak pochwał ze strony nauczycieli , poczucie kompromitacji przed kolegami , niezadowolenie z samego siebie to uczucia , które stale towarzyszą uczniom dysleksją . dlatego tak istotne jest by , mieli oni zrozumienie i wsparcie swoich najbliższych . W tym miejscu nie pora na krzyki obwinianie się i przymus . Dyslektyków trzeba chwalić i nagradzać nie tylko za efekty pracy ale szczególnie za włożony w tę pracę wysiłek .Tylko to zmobilizuje ucznia do wytężonej pracy nad sobą .
     I na koniec pamiętajmy że , pomocy uczniom z dysleksją rozwojową należy udzielać w każdym wieku , ale im szybciej to zrozumiemy i wprowadzimy w czyn tym efekty naszej pracy będą większe .
     Jeszcze informacja : w całej Polsce działa aż 53 oddziały Polskiego Towarzystwa Dysleksji . Ich adresy można znaleźć na stronie www.dysleksja.univ.gda pl . Pod tym adresem organizowane są dyżury specjalistów , którzy udzielają wskazówek i pomogą rozwiązać wiele problemów związanych z dysleksją twojego dziecka .

Opracowała : IWONA ROGIŃSKSA – nauczycielka nauczania zintegrowanego w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ANTONIEGO i JAKUBA WAGÓW w GRABOWIE .

W publikacji wykorzystałam następujące materiały :
 1. Marta Bogdanowicz – O dysleksji , czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli .
 2. Marta Bogdanowicz – Ryzyko dysleksji .Problem i diagnozowanie .

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie