Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Audycje muzyczne - program nauczania

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 31876 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to program i plan nauczania wraz z doborem literatury muzycznej do przedmiotu audycje muzyczne dla klas IV-VI.

AUDYCJE MUZYCZNE

PROGRAM NAUCZANIA
DLA KLAS IV, V , VI

OPRACOWAŁA – KATARZYNA KUZARA

CELE NAUCZANIA

Celem nauczania przedmiotu audycje muzyczne jest:
-rozwijanie zainteresowań ogólnomuzycznych ucznia
-wytworzenie nawyku świadomego słuchania utworów muzycznych poprzez uwrażliwienie -ucznia na muzykę i rozwijanie potrzeby słuchania utworów
-zapoznanie ucznia w oparciu o słuchane utwory z podstawowymi wiadomościami o muzyce
-pogłębienie umiejętności słuchania utworów i rozpoznawania podstawowych pozycji klasyki -muzycznej
-wzbudzenie zamiłowania do samodzielnego studiowania pozycji bibliograficznych -poznawania arcydzieł literatury muzycznej
-wysłuchanie znacznej liczby utworów czołowych kompozytorów polskich i europejskich
-zapoznanie uczniów z sylwetkami najwybitniejszych twórców muzyki polskiej i światowej
-wzbogacenie słownictwa muzycznego
-zainteresowanie uczniów współczesną kulturą muzyczną w Polsce

TREŚCI NAUCZANIA

-wiedza w zakresie instrumentarium, rodzajów głosów ludzkich i zespołów muzycznych
-rozróżnianie barw instrumentów muzycznych, głosów ludzkich i rodzajów zespołów wykonawczych
-znajomość poszczególnych elementów dzieła muzycznego z uwzględnieniem typów melodyki, rytmiki, harmoniki i rodzajów artykulacji, dynamiki i agogiki
-wiedza o fakturze polifonicznej i homofonicznej oraz sposobach kształtowania formalnego (kształtowanie okresowe i ewolucyjne)
-wiedza w zakresie środków wyrazu w muzyce ze szczególnym wskazaniem cech muzyki, które ten wyraz wyznaczają
-znajomość charakterystycznych cech tańców polskich i obcych
-znajomość biografii i twórczości wybitnych kompozytorów polskich i europejskich
-wiedza w zakresie podstawowych gatunków i form muzycznych

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

-znajomość elementów dzieła muzycznego
-umiejętność określania w utworach muzycznych faktury homofonicznej i polifonicznej oraz zastosowanych środków wyrazu
-umiejętność rozróżniania typów melodyki, rytmiki, artykulacji i dynamiki
-umiejętność rozróżniania barw instrumentów muzycznych oraz typów głosu ludzkiego
-umiejętność rozpoznawania rodzajów zespołów muzycznych
-umiejętność posługiwania się terminologią muzyczną
-umiejętność rozpoznawania i określania podstawowych cech charakterystycznych polskich tańców narodowych i obcych
-umiejętność określania cech podstawowych gatunków i form muzyki
-znajomość sposobów kształtowania dzieła muzycznego
-osiągnięcie podstawowej wiedzy na temat życia i twórczości czołowych kompozytorów polskich i europejskich
-znajomość literatury muzycznej wysłuchanej i omówionej na lekcjiUWAGI DO REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIATreści programowe przedmiotu audycje muzyczne są realizowane w cyklu trzyletnim w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Istotą przedmiotu jest przybliżenie uczniom świata muzyki , zapoznanie z podstawowymi wiadomościami o muzyce i osłuchanie z podstawowym repertuarem klasyki muzycznej. Nauczanie przedmiotu ma na celu wyrobienie w uczniach nawyków słuchowych oraz przybliżenie im zagadnień z życia twórców poszczególnych epok. Poznanie i omówienie podstawowego repertuaru literatury muzycznej uwrażliwi ucznia i pozwoli mu w miarę czasu na głębszą analizę dzieł i samodzielne poznawanie świata muzyki. Ponadto omówione zagadnienia z form muzycznych, instrumentoznawstwa, folkloru muzycznego oraz twórczości czołowych kompozytorów będą dla ucznia podstawą dla dalszej nauki literatury muzycznej i historii muzyki.KRYTERIA OCENY UCZNIA


Podstawą ocenu ucznia będą pisemne sprawdziany i testy z zakresu materiału teoretycznego i i repertuaru obowiązkowego oraz samodzielnie przygotowane przez ucznia prace na wybrany temat. Ocena semestralna i końcowa uwzględnia również aktywność ucznia na lekcji, systematyczność pracy ucznia i zainteresowanie zagadnieniami muzycznymi. Sprawdzanie wiadomości odbywać się będzie po omówieniu grupy zagadnień.
Na zakończenie 3-letniego cyklu nauczania przedmiotu audycje muzyczne przewidziany jest egzamin końcowy w formie testu obejmującego materiał teoretyczny i obowiązkowy materiał repertuarowy.
LITERATURA PRZEDMIOTUMATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA


Ardley N.: Instrumenty muzyczne, Warszawa 1992
Chomiński J.: Formy muzyczne, Warszawa 1976
ChylińskaT, Haraschin S, Schaeffer B.: Przewodnik koncertowy, PWM 1991
Ekiert J.: 500 zagadek muzycznych, Warszawa 1966
Fangorowa K.: Zarys historii muzyki, Kraków 2001
Garmond P.: Kompozytorzy znani i mniej znani, Warszawa 1994
Grabkowski E. Winowicz K.: Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego, Warszawa 1985
Kowalska M.: ABC historii muzyki, Kraków 2001
Kański J.: Przewodnik operowy, PWM 1966
Kisielewski S.: Gwiazdozbiór muzyczny, PWM Kraków 1972
Łętowscy J.E.: Przygoda z operą, Warszawa 1991
Ochlewski T.: Dzieje muzyki polskiej, Warszawa 1983
Rudziński W.: Muzyka dla wszystkich, Kraków 1966
Schaeffer B. : Kompozytorzy XX wieku, t.I,II, Kraków 1990
Shermann R.: Muzyka klasyczna dla żółtodziobów, Poznań 2000
Sobiescy J.M.: Polska muzyka ludowa i jej problemy, PWM 1973
Waugh A.: Muzyka klasyczna. Nowy sposób słuchania, Warszawa 1997
Wójcie D.: ABC form muzycznych, Kraków 1999
Zieliński T.: Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, Warszawa 1980

Encyklopedia muzyczna, red. E. Dziębowska , Kraków 1979
Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1985


MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIÓW

Gwizdalanka D.: Słowniczek oznaczeń i skrótów muzycznych, Poznań 1995
Habela J.: Słowniczek muzyczny, PWM 1977
Muchenberg B.: Pogadanki o muzyce,Kraków 1978
Panek W.: Świat muzyki, Warszawa 1990
Reiss J.W.: Mała historia muzyki, PWM 1987
Reiss J.W.: Mała encyklopedia muzyki, Warszawa 1960
Zganiacz –Mazur A.: Audycje muzyczne, Warszawa
Schaeffer B.: Dzieje muzyki, Warszawa 1983
Monografie kompozytorów
PODZIAŁ MATERIAŁU NAUCZANIA

KLASA IV

SEMESTR I
1.Podział muzyki ze względu na środki wykonawcze (muzyka instrumentalna, wokalna, wokalno-instrumentalna).
2.Obsada wykonawcza:
- instrumenty strunowe
a)instrumenty smyczkowe – twórczość N. Paganiniego – rozwój wirtuozostwa skrzypcowego,
b)instrumenty strunowe szarpane
c)instrumenty strunowe klawiszowe
- instrumenty dęte (drewniane i blaszane),organy
- instrumenty perkusyjne (membranofony i idiofony)
- wybitni instrumentaliści naszych czasów
3.Orkiestra. Skład orkiestry symfonicznej
4.Partytura
5.Słynni dyrygenci
6.Typy głosów ludzkich
7.Galeria pięknych głosów – najwybitniejsi śpiewacy i śpiewaczki
8.Zespoły wokalne
9.Rodzaje chórów
10.Elementy dzieła muzycznego
– melodyka, rytm, harmonika
– agogika dynamika, kolorystyka, artykulacja
11.Życie i twórczość Jerzego Kurczewskiego.
12.Życie muzyczne w Polsce – słynni współcześni wokaliści, instrumentaliści i dyrygenci
13.Powtórzenie

SEMESTR II
1.Muzyka ludowa – ogólna charakterystyka
2.Działalność Oskara Kolberga
3.Polskie tańce narodowe:
-polonez, krakowiak, kujawiak, oberek, mazur
4.Stylizacja muzyki ludowej – twórczość F. Chopina i S. Moniuszki
5.Tańce obce:
– tańce francuskie: gawot, menuet, courant, marsz
– tańce niemieckie: allemande, walc
– tańce angielskie: gigue
– tańce hiszpańskie: sarabanda, bolero
– tańce czeskie: polka
– tańce węgierskie: czardasz
– tańce rosyjskie: hopak, trepak
– tańce kubańskie: habanera
6.Tańce charakterystyczne
7.Rozwój suity barokowej
8.Suita w twórczości kompozytorów XVIII,XIX I XX wieku
9.Powtórzenie
KLASA IV – PROPONOWANA LITERATURA MUZYCZNA


INSTRUMENTY STRUNOWE

Skrzypce:

J.S. Bach: Aria na strunie g
F. Mendelssohn: Koncert skrzypcowy e-moll
A. Vivaldi: 4 pory roku: Wiosna

Altówka:

G. Bacewicz: Koncert na altówkę

Wiolonczela:

K. Saint Saens: Karnawał zwierząt: Łabędź

Kontrabasy:

E. Grieg: I Suita Peer Gont, cz. IV W grocie króla gór – wstęp
K. Saint Saens: Karnawał zwierząt: Słoń

Gitara:

J. Rodrigo: Concerto de Aranjuez
Zespół gitarowy Cocotier

Harfa:

C. Debussy: Popołudnie Fauna; B. Smetana: Poemat symfoniczny Wełtawa

Fortepian:

F. Chopin: Koncert fortepianowy e-moll
E. Grieg|: Koncert fortepianowy a-moll
P. Czajkowski: Koncert fortepianowy b-moll

INSTRUMENTY DĘTE

Organy:

J.S. Bach: Toccata i fuga d-moll

Flet:

E. Grieg: I Suita Peer Gont, cz.I Poranek;

W. Lutosławski: Mała suita, cz.I Fujarka – flet piccolo

Obój: W. A. Mozart: Koncert C-dur na obój

Klarnet:

W.A. Mozart: Koncert A-dur , cz. II
G. Gershwin: Błękitna rapsodia – wstęp

Fagot: E. Grieg: I Suita Peer Gont, cz. IV

Róg: W. A. Mozart: Koncert Es-dur na róg

Trąbka:

T. Albinoni: Koncert d-moll na trąbkę i orkiestrę
R. Wagner: Cwał Walkirii z dramatu Walkiria

Puzony: M. Musorgski: Obrazki z wystawy : Wielka Brama Kijowska, Bydło (tuba)

Saksofon : K. Jarett i J. Garbarek: My song

INSTRUMENTY PERKUSYJNE:

K. Saint Saens: Karnawał zwierząt : Skamieniałości –ksylofon
M. Musorgski: Obrazki z wystawy: Chatka na kurzej stópce – celesta
M. Musorgski: Noc na Łysej Górze – dzwony
I. Strawiński: Historia żołnierza, cz. III Marsz królewski – bęben
E.Grieg: II Suita : Skarga Ingrid, A. Dworzak : Symfonia z Nowego Świata – kotły
I. Strawiński: Pietruszka, cz. III – talerze
G. Bizet: opera Carmen – kastaniety
E. Grieg: I Suita Peer Gont, Taniec Anity – trójkąt

ORKIESTRA SYMFONICZNA

M. Ravel: Bolero; B. Britten: Wariacje i fuga na temat Purcella
Orkiestra smyczkowa: W. A. Mozart: Eine kleine Nachtmusic

ELEMENTY DZIEŁA MUZYCZNEGO
Melodyka:
- kantylenowa : E. Grieg: Pieśń Solwegi z II Suity Peer Gont, J. S. Bach: aria z III
Suity D-dur
- ornamentalna: F. Chopin: cz. II koncertu fortepianowego f-moll
- figuracyjna: M.R. Korsakow: Lot trzemiela, F. Chopin: Etiuda rewolucyjna
- deklamacyjna: S. Rachmaninow : Vespers nr 9
Rytmika
-Swobodna: Bogurodzica
-okresowa: F. Chopin : Preludium A-dur
- jednorodna: M. Rimski – Korsakow- Lot trzmiela
- polirytmia: I. Strawiński Święto wiosny
Harmonika:
- modalna: Bogurodzica
- funkcyjna: E. Grieg: Poranek
- sonoryczna: W. Lutosławski : Muzyka żałobna
Dynamika:
E; Grieg: W grocie króla gór
Kolorystyka: M. Ravel: Bolero
Artykulacja
Glissando; G. Gershwin: Błękitna rapsodia
Con legno S. Moniuszko: mazur z opery Halka
Tremolo: F. Chopin Cz. II koncertu fortepianowego f-moll
Pizzicato E. Grieg: Taniec Anity

STYLIZACJE TAŃCÓW LUDOWYCH W MUZYCE ARTYSTYCZNEJ:
S. Moniuszko: Mazur z opery Halka
F. Chopin: Mazurek a-moll, D- dur; Polonez A-dur i As-dur
H. Wieniawski: Kujawiak
K. Szymanowski: Mazurki na fortepian, Harnasie
G. Bacewicz: Oberek
TAŃCE OBCE
G. Bizet:Habanera z opery Carmen
S. Prokofiew: Gawot z Symfonii klasycznej
W.A. Mozart: Menuet z Eine kleine Nachtmusic
P. Czajkowski: Walc kwiatów z Dziadka do orzechów
I.J. Paderewski: Menuet G-dur
M. Musorgski: Hopak z opery Jarmark Soroczyński
D. Szostakowicz: Polka z baletu Złoty wiek
F. Mendelssohn: Marsz weselny z suity Sen Nocy letniej
TAŃCE CHARAKTERYSTYCZNE
E. Grieg: Taniec Anity; Taniec arabski
M.Musorgski: Taniec kurcząt w skorupkach
A. Chaczaturian: Taniec z szablami
SUITA
J. S. Bach: III Suita orkiestrowa D-dur
W.A. Mozart: Eine kleine Nachtmusic
E. Grieg: I Suita Peer Gynt; M. Rimski-Korsakow: Szeherezada
W. Lutosławski: Mała Suita

PODZIAŁ MATERIAŁU NAUCZANIA

KLASA V


SEMESTR I


1.Faktura dzieła muzycznego – polifoniczna, homofoniczna
2.Formy polifoniczne: kanon, fuga, inwencja, toccata, preludium
3.Zasady kształtowania utworu muzycznego: zasada podobieństwa (proste powtórzenie, progresja, powtórzenie wariacyjne); zasada kontrastu
4.Okresowa i ewolucyjna zasada kształtowania – przykłady form okresowych
i ewolucyjnych
5.Pieśń i jej rodzaje
6.Życie i twórczość F. Schuberta
7.Instrumentalna forma trzyczęściowa
8.Forma allegra sonatowego
9.Rondo
10.Wariacje i środki techniki wariacyjnej
11.Muzyka absolutna i programowa
12.Muzyka sceniczna:
Opera:
- budowa opery(części wokalne: aria, recytatyw, duety, tercety;
części instrumentalne: uwertura, intermezzo, antrakt)
- opera seria i buffa
- słynne teatry operowe
Balet
14.Instytucje muzyczne Poznania
15.Konkursy i festiwale muzyczne w Polsce
16.J. Kurczewski – życie i twórczość
17.Powtórzenie
SEMESTR II


1.Ogólna charakterystyka średniowiecza

- chorał gregoriański
- ars antiqua i ars nova
- szkoła burgundzka
- trubadurzy i truwerzy
- wybitni kompozytorzy : G. de Machaut, G. Dufay


2.Średniowiecze w Polsce

- najstarsze zabytki muzyki polskiej: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Breve Regnum
- twórczość: Mikołaja z Radomia i Piotra z Grudziądza

3.Renesans – ogólna charakterystyka

- rozwój muzyki a’cappella
- formy muzyki religijnej: msza i mote
- formy muzyki świeckiej: madrygał, chanson
- formy muzyki instrumentalnej: ricercar, canzona
- najwybitniejsi kompozytorzy epoki renesansu: J. De Pres. Orlando di Lasso,
G.P. da Palestrina

4.Renesans w muzyce polskiej

- kapela rorantystów
- twórczość Wacława z Szamotuł, Marcina Leopolity i Mikołaja Gomółki-

5.- M. Zieleński i jego twórczość na przełomie epok

6.Barok – ogólna charakterystyka

- camerata florencka i epoka monodii akompaniowanej
- rozwój opery:
a)opera wenecka – C. Monteverdi
b)opera neapolitańska – A. Scarlatti i G. Baptista Pergolesi
c)opera francuska – J.B. Lully i J. P. Rameau

7.Rozwoj muzyki instrumentalnej

concerto grosso – A. Corelli
koncert solowy – A. Vivaldi
sonata klawesynistów A .Corelli
twórczość klawesynistów francuskich

8.Rozwój cyklicznych form wokalno-instrumentalnych w epoce baroku: kantata, oratorium i pasja

9.Najwybitniejsi twórcy epoki baroku
J.S. Bach – życie i twórczość
J.F.Haendel – życie i twórczość

10.Barok w muzyce polskiej
11.Rozwój muzyki religijnej: twórczość. B. Pękiel, G. Gorczycki, M. Mielczewski,
12.S. Szarzyński
13.Rozwój muzyki instrumentalnej – twórczość Jarzębskiego
14.Powtórzenie

KLASA V – PROPONOWANA LITERATURA MUZYCZNAFaktura polifoniczna:
J.S. Bach: Toccata i fuga d-moll
Faktura homofoniczna:
W.A. Mozart: Eine kleine Nachtmusic
F. Chopin: Preludium e-moll
Zasady kształtowania utworu muzycznego:
zasada podobieństwa: S. Moniuszko: Prząsniczka, E. Grieg: Śmierć Azy; F.Schubert: Pstrąg
zasada kontrastu: M.K.Ogiński: Pożegnanie Ojczyzny – Polonez a-moll, moll. Brahms : taniec węgierski nr 5
Budowa okresowa
L.van. Beethoven: IX Symfonia d-moll, cz. IV Oda do radości
W.A. Mozart: Eine kleine Nachtmusic
F. Schubert: Pstrąg
Budowa ewolucyjna:
J.S. Bach : Preludium c-moll (izomorficzna forma)
J.S. Bach: toccata i fuga d-moll (polimorficzna forma)
Pieśń i jej rodzaje:
- zwrotkowa: F. Schubert: Polna różyczka; S. Moniuszko: Prząśniczka
- zwrotkowo-wariacyjna: F. Schubert: Pstrąg
-przekomponowana: F. Schubert: Wędrowiec
- o swobodnej budowie F. Schubert: ballada Król Olch
Instrumentalna forma trzyczęściowa:
F. Schubert: Moment Musical , J. Brahms: Taniec węgierski nr 5, F. Chopin: Mazurek a-moll
L. Boccherini: Menuet z kwintetu smyczkowego smyczkowego-A-dur
Allegro sonatowe:
W.A. Mozart: Symfonia g-moll, cz. I
S. Prokofiew: Symfonia klasyczna, cz.I
Rondo:
C. Daquin: Kukułka
W.A. Mozart: Marsz turecki z sonaty A-dur; Rondo G-dur
Wariacje
W.A. Mozart : Wariacje O vous dirai je maman
L.van Beethoven: Symfonia c-moll, cz.II
Muzyka absolutna:
W.A. Mozart: Symfonia g-moll
J. Brahms: IV Symfonia e-moll
Muzyka programowa:
H. Berlioz: Symfonia fantastyczna
M. Musorgski: Obrazki z wystawy; Noc na Łysej Górze
Muzyka sceniczna:
Arie, recytatywy , duety i sceny zespołowe z oper: S. Moniuszko: Straszny Dwór;
W.A. Mozart: Czarodziejski flet; C. Monteverdi: Orfeusz; C. Gluck: Orfeusz i Eurydyka
Balet: P.Czajkowski: Jezioro łabędzieŚredniowiecze:
Przykłady chorału gregoriańskiego
G. de Machaut: Msza Notre Dame
G. Dufay: Msza św. Jakuba
Przykłady pieśni trubadurów
Polskie średniowiecze:
Bogurodzica. Breve Regnum. Gaude Mater Polonia,
Mikołaj z Radomia: Magnificat
Renesans:
J.de Pres: Miserere
G.P da Palestrina: Missa Pappae Marceli
Orlando di Lasso: Echo. Matona mia cara
Renesans w Polsce:
M. Gomółka: Psalmy: Kleszczmy rękoma, Siedząc po niskich brzegach
Wacław z Szamotuł: Już się zmierzcha, Ego sum pastor bonus, Ach mój niebieski panie
M. Zieleński: Magnificat
Barok:
C. Monteverdi : opera Orfeusz (arie, recytatywy, sceny zespołowe)
Rozwój muzyki instrumentalnej:
A.Corelli: Concerto grossi op 6
A.Vivaldi: 4 pory roku
A.Corelli: VI sonata La folia op 5 nr 6
C. Daquin: Kukułka
J.S. Bach:
- Koncerty Brandenburskie, Toccata i fuga d-moll, Koncert d-moll na 2 skrzypiec, Passacaglia c-moll, fragmenty z Pasji wg św Jana i Mateusza, Msza h-moll, Oratorium na Boże Narodzenia, Kantata: Gottes Zenit
J.F. Handel:
Muzyka na wodzie, Muzyka sztucznych ogni, Oratorium Mesjasz, concerto grosso, opera Xerkses- largo

Barok w Polsce:
A.Jarzębski: Tamburetta z Canzoni e cencerti; G. Gorczyczki: laetatus sum, S. Szarzyński: Ale Regina , B. Pękiel: Audite mortales
PODZIAŁ MATERIAŁU NAUCZANIA


KLASA VISEMESTR I


1.Ogólna charakterystyka klasycyzmu:
- styl galant
- szkoła manheimska
- szkoła starowiedeńska
2.Rozwój form muzyki instrumentalnej: sonata, symfonia, koncert
3.Twórczość klasyków wiedeńskich: J. Haydn, W.A. Mozart. L. van Beethoven
4.Oświecenie w muzyce polskiej
- pierwsze opery polskie: M. Kamieński: Nędza uszczęśliwiona; J. Stefani: Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale
- rozwój muzyki instrumentalnej: twórczość symfoniczna: F. Ścigalski, F. Janiewicz,
W. Dankowski
5.Ogólna charakterystyka romantyzmu
6.Kompozytorzy wczesnego romantyzmu; twórczość F.Schuberta, F.Mendelssohna i R.Schumanna – rozwój liryki wokalnej i instrumentalnej
7.Rozwój wirtuozostwa skrzypcowego – twórczość N. Paganiniego i K. Lipińskiego
8.Międzynarodowe Konkursy im. H. Wieniawskiego
9.Działalność K. Kurpińskiego i J. Elsnera w Polsce
10.F. Chopin – życie i twórczość. Międzynarodowe konkursy im. F. Chopina, Festiwale muzyczne w Polsce
11.Opera w I poł. XIX wieku – C.M. Weber i G. Rossini
12.Opera w II poł. XIX wieku- twórczość G. Verdiego, przedstawiciele weryzmu włoskiego: P. Mascagni, R. Leoncavallo, G. Puccini
13.R. Wagner – twórca dramatu muzycznego
14.Powtórzenie


SEMESTR II


1.Programowość w muzyce – H. Berlioz – twórca symfonii programowej
2.Ogólna charakterystyka neoromantyzmu niemieckiego: J.Brahms R. Strauss,
R. Wagner. G. Mahler
3.Szkoły narodowe:
-rosyjska: M. Rimski –Korsakow, A. Borodin, M. Musorgski
- norweska: E. Grieg
- czeska: B.Smetana, A. Dworzak
- węgierska: F. Liszt
- polska: H. Wieniawski, S. Moniuszko, Z. Noskowski, W. Żeleński
4.Impresjonizm – C. Debussy i M. Ravel
5.Ekspresjonizm – A. Skriabin – życie i twórczość
6.Muzyka na przełomie epok
7.Życie i twórczość I.J. Paderewskiego
8.Młoda Polska w muzyce: twórczość twórczość. Karłowicza i K. Szymanowskiego
9.Ogólna charakterystyka muzyki XX wieku:
- neoklasycyzm w twórczości I. Strawińskiego, S. Prokofiewa i D. Szostakowicza
- witalizm w muzyce B. Bartoka
- działalność Grupy 6 – A. Honegger
- pojawienie się dodekafonii i punktualizmu : A. Schoenberg, A. Webern i A. Berg
- O. Messiaen i śpiewy ptaków
- eksperymenty w muzyce: aleatoryzm w muzyce, fortepian preparowany-J.Cage, K.Stockhausen, P. Boulez
10.Jazz w muzyce klasycznej – twórczość G. Gershwina
11.Polscy kompozytorzy XX wieku:
-W. Lutosławski
- K. Penderecki
- G. Bacewicz, W. Kilar, A. Koszewski…
12.Życie muzyczne w Polsce i na świecie…..
13.Powtórzenie

KLASA VI – PRZYKŁADY LITERATURY MUZYCZNEJKLASYCYZM
J.|Haydn:
Symfonie: Z uderzeniem w kocioł, Zegarowa, Z werblem na kotłach, Wojskowa
W.A. Mozart:
Symfonia g-moll; Symfonia C-dur; Requiem Requiem-moll, Eine kleine Nachtmusic, Msza koronacyjna C-dur, fragmenty z oper: Don Giovanni, Wesele Figara, Czarodziejski flet

L.van Beethoven:
Symfonia Es-dur, c-moll,d-moll ; koncert fortepianowy Es-dur, Sonata cis-moll „Księżycowa”, sonata c-moll „Patetyczna”
KLASYCYZM W POLSCE
M.K.Ogiński : Polonez a-moll „Pożegnanie ojczyzny”
Fragmenty z oper M. Kamieńskiego
ROMANTYZM
F. Schubert: ballada Król olch, VIII Symfonia h-moll „Niedokończona”
F. Mendelssohn: Suita Sen Nocy letniej
R. Schumann: Marzenie z „Sceny dziecięce”, Wesoły wieśniak z „ Album dla młodzieży, Koncert fortepianowy a-moll
C.M.Weber Chór myśliwych z opery Wolny Strzelec
G. Rossini: uwertura do opery Wilhelm Tel., Cyrulik Sewilski
F. Chopin:
Koncert fortepianowy e-moll, f-moll; Polonez As-dur; Sonata b-moll(marsz żałobny), Scherzo h-moll; etiuda rewolucyjna, mazurek a-moll
N. Paganini: II Koncert skrzypcowy h-moll, cz. III rondo
Opera w II poł XIX wieku:
G. Verdi: Aida,Trawiata
G. Bizet: Carmen
G. Puccini: Tosca, Madame Butterfly
R. Wagner: Cwał Walkirii z dramatu Walkiria, wstęp do opery Tristan i Izolda, Lohengrin-wstęp do III aktu
Programowość
H. Berlioz: Symfonia fantastyczna
Neoromantyzm niemiecki
J. Brahms: IV Symfonia e-moll (finał –passcaglia), I koncert skrzypcowy D-dur, Taniec węgierski nr 5
R. Strauss; Poemat symfoniczny: Dyl Sowizdrzał; Tako rzecze Zaratustra
Impresjonizm
C. Debussy: Światło księżyca, Morze, Popołudnie Fauna, preludia na fortepian
M. Ravel: Bolero
Szkoły narodowe:
M. Rimski-Korsakow: Szeherezada, Lot trzmiela z opery Bajka o carze sułtanie
M. Musorgski: Poemat symfoniczny Noc na Łysej Górze, Obrazki z wystawy, opera Borys Godunow
P. Czajkowski: Koncert fortepianowy b-moll, balet Jezioro Łabędzie
E. Grieg: I i II Suita Peer Gont
B. Smetana: Poemat symfoniczny Wełtawa
A. Dworzak: IX Symfonia e-moll „Z Nowego Świata”
S. Moniuszko:
Pieśni: Prząśniczka, Kozak, Pieśń wieczorna, Znasz-li ten kraj
Mazur z opery Halka
Aria z kurantem z III aktu opery Straszy Dwór ( aria Stefana)
Aria Skułoby „ Ten zegar stary” z III aktu Straszny Dwór
Aria Jontka z IV aktu opery Halka „Szumia jodły na gór szczycie”
Aria Halki z II aktu: Gdyby rannym słonkiem
H. Wieniawski: Polonez D-dur, Dur koncert skrzypcowy fis-moll, II koncert skrzypcowy
d-moll,
Z. Noskowski: poemat symfoniczny Step
I. J. Paderewski: Menuet G-dur (6 humoresek) , Legenda, Koncert fortepianowy a-moll,Fantazja na tematy polskie
Młoda Polska
M. Karłowicz: Koncert skrzypcowy A-dur; poemat symfoniczny Stanisław i Anna Oświecimowie
K.Szymanowski:
Etiuda b-moll op. 4 nr 3
Źródło Aretuzy z cyklu Mity
III Symfonia „ Pieśń o nocy”
IV Symfonia koncertująca
Balet Harnasie

Muzyka XX wieku

Strawiński: Symfonia psalmów na chór i orkiestrę, Święto Wiosny, Pulcinella, Pietruszka, Ognisty ptak
S. Prokofiew: Symfonia klasyczna, II symfonia, Miłość do trzech pomarańczy
B. Bartok : Muzyka na instrumenty strunowe, perkusję i czelestę; Allegro barbaro na fortepian (Mikrokosmos)
A. Honneger: Pacific 231
A. Schoenberg: kantata Ocalały z Warszawy, Walc op. 23
O. Messiaen: Katalog ptaków, Kwartet na koniec świata
J.Cage : 3 miniatury na instrumenty klawiszowe


Jazz w muzyce : G. Gershwin: Błękitna rapsodia; Summertime z Porgy and Bess

Muzyka polska w XX wieku:

W. Lutosławski:Gry weneckie (aleatoryzm kontrolowany), Muzyka żałobna; Mała suita, Łańcuch
K. Penderecki:
Tren pamięci ofiarom Hiroszimy na 52 instrumenty smyczkowe; Stabat Mater z Pasji wg św Łukasza, oratorium Siedem bram Jerozolimy
G. Bacewicz: Koncert na orkiestrę smyczkową
W. Kilar: Krzesany, Orawa.
K. Górecki: III symfonia pieśni żałosnych; 3 utwory w dawnym stylu

Opracowała Katarzyna Kuzara

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie