Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Testy końcoworoczne z edukacji polonistycznej dla klas I-III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 119756 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Testy końcoworoczne z edukacji polonistycznej dla klas I-III z zakresu znajomości części mowy, przewidzianych dla poszczególnych klas.

TESTY KOŃCOWOROCZNE
Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
ZAKRES
“CZĘŚCI MOWY”
KLASY I -III

Imię i nazwisko.......................................................... klasa ...................

TEST KOŃCOWOROCZNY Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
SPRAWDZAJĄCY CZĘŚCI MOWY
klasa I

 

 1. Wpisz rzeczowniki we właściwe miejsca. 5 pkt
  dziecko stokrotka jeż kosz mucha żonkil Majka trawa buty kret

  nazwy ludzi

  nazwy zwierząt

  nazwy roślin

  nazwy rzeczy

  . . . .

 2. Podkreśl, na jakie pytanie odpowiada rzeczownik. 1 pkt
  • Kiedy? Gdzie ?
  • Co robi ?
  • Kto? Co?
  • Ile?
 1. Skreśl błędne rzeczowniki. 4 pkt

  Marysia , Marysie idzie do szkoły. Na tablicy wiszą

  obrazki, obrazek. Na jednym jest jaskółki, jaskółka,

  na drugim są bocian, bociany.

 2. Podkreśl, na jakie pytanie odpowiada czasownik. 1 pkt

  • Po ile? Za ile ?
  • Kto? Co?
  • Co robi? Co się z nim dzieje ?
  • Kogo ? Czego ?

 1. Podkreśl w zdaniach nazwy czynności. 4 pkt

  Maciek biegnie na łąkę. Tam rosną piękne kwiaty

  i śpiewają ptaki. Chłopiec zrywa kolorowe kwiaty

  dla mamy.

 2. Połącz kreską odpowiednie pary. 4 pkt

  kaczka kwitną

  bociany chodzą

  kwiaty rośnie

  drzewo kwacze

 3. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i napisz je . 4 pkt
rzodkiewkę.

Marek

wyrywają

Marta

i

 
 
 

kosi

trawę.

Tata

 
 
 

 

 

 

Informacje o sprawdzianie
sprawdzian końcoworoczny dla klasy I
Nr zadania

Sprawdzone wiadomości i umiejętności.

Uczeń:

Punktacja

1.

▪ porządkuje rzeczowniki według nazw: ludzi, zwierząt, rośli,

rzeczy,

▪ rozumie pojęcie rzeczownika jako nazwa rzeczy, ludzi, roślin,

zwierząt,

▪ bezbłędnie zapisuje wyrazy;

5 p.

2.

▪ wskazuje pytanie rzeczownika;

1 p.

3.

▪ czyta cicho ze zrozumieniem proste zdania,

▪ poprawnie łączy rzeczowniki w odpowiedniej formie

z czasownikami;

4 p.

4.

▪ zna pytanie czasownika;

1p.

5.

▪ czyta cicho ze zrozumieniem,

▪ rozumie pojęcie czasownika jako nazwę czynności,

▪ wskazuje czasownik w zdaniu,

▪ rozumie znaczenie słowa podkreśl;

4 p.

6.

▪ łączy rzeczownik z czasownikiem w określonej liczbie,

4 p.

7.

▪ układa zdania z rozsypanki wyrazowej,

▪ przepisuje tekst drukowany,

▪ starannie i bezbłędnie przepisuje tekst, stosując wielką literę na

początku i kropkę na końcu.

4 p.

POZIOMY

ILOŚĆ PUNKTÓW

wysoki

23 – 20

średni

19 – 16

zadawalający

15 – 11

niski

10 - 0

 

 

 

 

Imię i nazwisko................. klasa ...................

TEST KOŃCOWOROCZNY Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
SPRAWDZAJĄCY CZĘŚCI MOWY
klasa II

1. Połącz części mowy z pytaniami. 3 pkt

Który?

Rzeczownik Kto? Co?

Czasownik Po co ? Dlaczego ?

Przymiotnik Co robi ? Co robią ?

Ile ?

Jaki ? Jaka ? Jakie ?

 1. Wpisz wyrazy w okienka i uporządkuj je alfabetycznie. 4 pkt

  Rzeczowniki

  ..........................................

  ..........................................

  ..........................................

  Czasowniki

  ..........................................

  ..........................................

  ..........................................

  wiatr wakacje biegają skacze pływają słoneczny ciepły deszcz

  Przymiotniki

  ..........................................

  ..........................................

  ..........................................

   

 2. Uzupełnij tekst prawidłową formę czasownika. 4 pkt

Dzieci ................na łąkę. Nad nimi...............słowik

Pod ziemią......................kret. Ten ssak.................... dżdżownice i różne larwy.

 

4. Spójrz na rysunek i dokończ zdanie wpisując odpowiednie przymiotniki.
3 pkt

Tegoroczna wiosna jest: .................................................

.......................................................................

5. Określ liczbę rzeczownika i czasownika. 6 pkt


Tomek biegnie

   

Słońce świeci.

 

Mrówki pracują.

 

Żaby rechoczą.

Śpiewa słowik.

Kwiaty kwitną

6. Określ rodzaj rzeczownika. 6 pkt

słońce to rodzaj ................................

dziecko to rodzaj .............................

motyl to rodzaj .................................

żaba to rodzaj ...................................

pies to rodzaj ....................................

kończyna to rodzaj ...........................

7. Zamień liczbę pojedynczą na mnogą lub odwrotnie. 4 pkt

ślimak pełza - ...................................

żaba skacze - ....................................

motyl fruwa - ...................................

łąka pachnie - ...................................

 1. W podanym tekście podkreśl rzeczowniki na czerwono , czasowniki na zielono, przymiotniki na żółto. 8 pkt

Przekwitły już krokusy i białe przebiśniegi. Trawa jest bujna i zielona. Przyleciały do nas ptaki i budują przytulne gniazda. Wiosna, wiosna jest już wokoło!

 

Informacje o sprawdzianie
Sprawdzian końcoworoczny klasy II
Nr zadania

Sprawdzone wiadomości i umiejętności.

Uczeń:

Punktacja

1.

▪ potrafi przyporządkować pytanie od określonej części mowy;

3 p.

2.

▪ porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej,

▪ klasyfikuje wyrazy pod względem części mowy;

4 p.

3.

▪ uzupełnia luki w tekście czasownikami w odpowiedniej formie,

▪ bezbłędnie zapisuje wyrazy pod względem ortograficznym;

4 p.

4.

▪ poprawnie przyporządkowuje przymiotniki do sytuacji na

obrazku,

▪ poprawnie zapisuje wyrazy,

▪ stosuje przecinek przy wyliczaniu;

3 p.

5.

▪ poprawnie określa liczbę w jakiej występują podane wyrażenia,

▪ stosuje skróty przy określeniu liczby pojedynczej i mnogiej;

6 p.

6.

▪ określa rodzaj wyrazów;

6 p.

7.

▪ zamienia liczbę pojedynczą na mnogą,

▪ poprawnie pisze wyrażenia,

▪ przekształca zdania zapisane w czasie teraźniejszym na zdania w

czasie przeszłym;

4 p.

8.

▪ wyróżnia w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki.

8 p.


POZIOMY

ILOŚĆ PUNKTÓW

wysoki

38 – 31

średni

33 – 23

zadawalający

22 – 15

niski

14 - 0

Imię i nazwisko................................. klasa ...................

TEST KOŃCOWOROCZNY Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
SPRAWDZAJĄCY CZĘŚCI MOWY
klasa III
 1. Rzeczownik to nazwa ............................................

Czasownik to ..................................................

Przymiotnik określa .....................................

..................................................................

Przysłówek odpowiada na pytanie....................................

a liczebnik na pytanie ..........................................

5 pkt

2. Przeczytaj uważnie tekst.

Pluszowy miś szybko wszedł na wysoką półkę, skąd rozciągał się widok na pokój małej Justynki. Dziewczynka smacznie spała. Miś pokiwał na żółtą kaczuszkę, która właśnie niezdarnie wdrapywała się na półkę. Gdy już weszła, oboje rozejrzeli się i zaczęli szukać pięciu, czekoladowych cukierków. Jeden leżał w zielonym pudełku, drugi za starą książką, a trzy inne w papierowej torebce. Zadowoleni zrzucili słodycze na puszysty dywan, tam druga żółta kaczuszka i cztery pieski zaniosły je do gościnnego pokoju. Wszystkie zabawki uradowały się, że spróbują czekoladowych pyszności.

 • Uzupełnij tabelę wyrazami z tekstu według polecenia. 5 pkt

Rzeczowniki

Czasowniki

Przymiotniki

Liczebniki

Przysłówki

 

 • Uzupełnij tabelkę wyrazami z tekstu według polecenia. 5 pkt
r. męski

r. żeński

r. nijaki

r. męskoosobowy

r. niemęskoosobowy

3. Wypisz z tekstu po dwa rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej. 2 pkt

l. pojedyncza - ......................................

l. mnoga - ..........................................

 1. Do podanych wyrażeń dopisz liczbę mnogą. 2 pkt

gruby ołówek - ........................................

stary człowiek - ......................................

pluszowa małpka - .....................................

grzeczne dziecko - .....................................

5. Od podanych przymiotników utwórz stopień wyższy i równy. 4 pkt

najgrubszy - .............................................................

najgorszy - ................................................................

największy - ...............................................................

najbrzydszy - .................................................................

 1. Dopisz odpowiednie formy liczby mnogiej czasowników. 2 pkt

  on stuknął – oni .............................................

  ona stanęła – one ...........................................

  ono wzięło – oni ............................................

  on usnął – one ................................................

 2. Od liczebnika głównego utwórz liczebnik porządkowy. 2 pkt

  dwa - .......................... osiem - ....................................

  trzy - .......................... dwanaście - .............................

 3. Znajdź wyrażenia przeciwne do podanych. 2 pkt

  późno - .......................... grubo - ........................................

  cicho - ........................... jasno - .........................................

 4. Utwórz wyrazy pokrewne od podanych. 3 pkt

  ławka - ...................................... kot - ........................................

  dom - ......................................... kaczka - ..................................

  ważyć - ...................................... wrócić - ...................................

 5. Odmień czasownik gotować w czasie teraźniejszym. 3 pkt

ja ................................................... my ......................................

ty ................................................... wy .......................................

on, ona, ono ................................... oni, one ................................

11. Zamień czasownik w czasie teraźniejszym na czasownik w przeszłym. 4 pkt

gra - .................................. je - .......................................

idzie - ................................. myję się - ............................

 

Informacje o sprawdzianie
Sprawdzian końcoworoczny klasy III
Nr zadania

Sprawdzone wiadomości i umiejętności.

Uczeń:

Punktacja

1.

▪ uzupełnia tekst z lukami,

▪ prawidłowo określa pytania do poszczególnych części mowy

rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika;

5 p.

2.

▪ czyta cicho ze zrozumieniem,

▪ znajduje w tekście części mowy i poprawnie wpisuje je

w tabelkę,

▪ poprawnie określa rodzaj rzeczowników;

10 p.

3.

▪ zamienia czasowniki występujący w liczbie pojedynczej na

liczbę mnoga,

▪ bezbłędnie zapisuje wyrazy;

2 p.

4.

▪ zamienia przymiotniki i rzeczowniki zapisane w liczbie

pojedynczej na wyrażenia w liczbie mnogie;

2 p.

5.

▪ zna i potrafi zapisać przymiotniki w stopniu równym i wyższym,

▪ poprawnie tworzy stopień równy i wyższy od stopnia

najwyższego;

4 p.

6.

▪ prawidłowo zapisuje formę liczby mnogiej czasowników,

▪ poprawnie zapisuje czasowniki z –ął, -ęło, -ęła;

2 p.

7.

▪ zna liczebniki główne i porządkowe,

▪ zamienia liczebniki główne na porządkowe;

2 p.

8.

▪ wyszukuje i zapisuje wyrazy przeciwstawne do podanych;

2 p.

9.

▪ tworzy wyrazy pokrewne,

▪ poprawnie zapisuje wyrazy pod względem gramatycznym

i ortograficznym;

3 p

10.

▪ odmienia przez osoby czasowniki w czasie teraźniejszym,

▪ bezbłędnie zapisuje czasowniki;

3 p

11.

▪ odróżnia czas teraźniejszy od czasu przeszłego,

▪ zamienia formę czasu teraźniejszego na formę czasu przeszłego:

4 p

 

POZIOMY

ILOŚĆ PUNKTÓW

wysoki

39 – 35

średni

34 – 27

zadawalający

26 – 18

niski

17 - 0

Wanda Stanisławska

Szkoła Podstawowa w Łaguszewie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie