Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych

im. Marii Konopnickiej

ul. Marii Konopnickiej 1, 64-000 Kościan
tel./fax (65) 512-29-31
www:   http://www.zsskoscian.pl
e-mail:   sekretariat@zsskoscian.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6447 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej mieści się przy ul. Marii Konopnickiej w Kościanie i jest placówką publiczną dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Nauczanie i wychowanie w Szkole ma na celu:
 • wyposażenie uczniów w kompetencje kluczowe
 • opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie im realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, korzystania z form i programów nauczania oraz zajęd rewalidacyjnych
 • kształcenie i wychowanie ucznia w taki sposób, aby był świadomym członkiem społeczności lokalnej, paostwa i wspólnot ponadnarodowych

Zadaniami Szkoły są:
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwienie uczniom korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zdrowotnej i specjalnych form pracy dydaktycznej
 • umożliwienie uczniom zdobycia przydatnych w życiu wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawne funkcjonowanie w środowisku oraz przysposobienie do czynności pracy
 • przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunków kształcenia
 • dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy i organizacja wewnątrzszkolnego systemy doradztwa zawodowego
 • stworzenie warunków do rozwoju zainteresowao i uzdolnieo uczniów poprzez organizowanie zajęd pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu
 • opieka nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęd obowiązkowych i pozalekcyjnych, a także w czasie zajęd poza terenem Szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę
 • w miarę posiadanych możliwości i środków sprawowanie nad uczniami opieki specjalistycznej i socjalnej
 • utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w Szkole
 • kształcenie i wychowanie ucznia w taki sposób, aby był świadomym i użytecznym członkiem społeczności lokalnej, paostwa i wspólnot ponadnarodowych
 • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej
 • we współpracy z rodzicami kształtowanie środowiska wychowawczego stosownie do warunków szkoły specjalnej i potrzeb rozwojowych uczniów,
 • współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi i innymi placówkami kulturalno – oświatowymi
 • współpraca z instytucjami lokalnymi /np. ośrodki pomocy społecznej, policja, sąd/ polegająca na podjęciu działao mających na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym

W październiku 2007 roku Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne przystąpiły do programu Czytające szkoły w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Misja programu głęboko przenika się z założeniami i celami pracy w szkole specjalnej, dlatego przygotowanie harmonogramu działań spotkało się z dużym zainteresowaniem nauczycieli uczących w klasach „u”.

Nikt nie rodzi się czytelnikiem – czytelnika trzeba sobie wychować codziennie czytając dziecku dla przyjemności. Zadbajmy o to, by każde polskie dziecko miało dostęp do książki. Bez czytelnictwa przegramy wyścig z mądrzejszymi – z tymi, którzy czytają! – mówi credo Fundacji ABCXXI, propagatora akcji.

Według badań prowadzonych przez fundację, codzienne czytanie:
 • chroni dzieci przed uzależnieniem od komputera czy telewizji,
 • poprawia poziom wypowiedzi,
 • wpływa na wzrost rozumienia tekstów,
 • poprawia koncentrację uwagi,
 • wycisza, przyspiesza gotowość do rozpoczęcia nauki,
 • poprawia wzajemne relacje i kontakty uczniów

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie