Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka

Borzęciczki 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski
tel. (62) 721-69-93
www:   http://www.sosw.republika.pl
e-mail:   sosw06@vp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13609 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

OŚRODEK ZNAJDUJE SIĘ W ZABYTKOWYM PAŁACU W BORZĘCICZKACH POW. KROTOSZYN GM. KOŹMIN WLKP.Pałac zabytkowy należał do niemieckiej rodziny Stolbergów. Otoczony jest kilkunastohektarowym parkiem.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości do niezależnego, samodzielnego, aktywnego i twórczego życia oraz zaspokajanie ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i rehabilitacyjnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy jest placówką publiczną, która realizuje zadania edukacyjno-terapeutyczne, rehabilitacyjne, rewalidacyjne i wychowawczo - opiekuńcze. Zadania te są realizowane zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki specjalnej oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z niepełnosprawności wychowanków, a w szczególności poprzez:

1. Organizację procesu edukacyjno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego w szkołach Ośrodka w sposób zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków i zdobywanie przez nich wiedzy ogólnej na poziomie założonym w planach i programach nauczania dostosowanym do tempa rozwoju dziecka.
2. Podejmowanie wspierania rozwoju wychowanków przez zorganizowaną działalność psychologiczno-pedagogiczną w oparciu o rzetelną, wielokrotną, interdyscyplinarną diagnozę wskazującą na potencjał rozwojowy i mocne strony dziecka.
3. Opracowywanie i realizowanie programu edukacyjno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb dziecka.
4. Rozwijanie zaradności osobistej i umiejętności społecznych.
5. Stosowanie aktywnych metod nauczania.
6. Przysposobienie uczniów do pracy.
7. Śledzenie przebiegu edukacji, terapii, edukacji i rehabilitacji dziecka we współpracy z rodzicami oraz tworzenie warunków partnerskiej współpracy z rodzicami.
8. Prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, zmierzające do prawidłowej adaptacji wychowanków w środowisku ludzi pełnosprawnych.
9. Stwarzanie korzystnych warunków biopsychicznych, materialnych i psychospołecznych.
10. Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego oraz promocję i ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego.
11. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i do właściwego gospodarowania czasem wolnym.
12. Wspomaganie i rozwijanie wszelkiej aktywności twórczej wychowanków, rozwijanie ich pasji i zainteresowań.
13. Właściwą organizację nauki własnej.
14. Współpracę z organami administracji samorządowej, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi i wychowawczymi.
15. Organizowanie wyjazdów uczniów-wychowanków na turnusy rehabilitacyjne.
16. Zadania dydaktyczno-wychowawcze oraz sposoby ich realizacji zawarte są w:
 • szkolnym zestawie programów nauczania
 • programie wychowawczym
 • szkolnym programie profilaktyki
 • planie rozwoju ośrodka
17. Ośrodek w miarę posiadanych środków obejmuje opieką i udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez:
 • zaopatrzenie w przybory szkolne, przybory toaletowe, odzież
 • współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej (pozyskiwanie środków na wyżywienie uczniów)
 • współpracę z lekarzami specjalistami (okulista, stomatolog, itp.)
 • udzielaniu pomocy rodzicom przy kompletowaniu dokumentów związanych np. z uzyskaniem przez ucznia renty, itp.

W szkołach wchodzących w skład Ośrodka współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki odbywa się poprzez:
 • przeprowadzanie lekcji otwartych
 • poznanie rodziców i ustalenie potrzeb opiekuńczo wychowawczych ich dzieci
 • pedagogizację rodziców w zakresie tematyki dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i zdrowotnej
 • okazywanie pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączanie rodziców w życie Ośrodka
 • organizowanie przynajmniej 2 razy w roku wywiadówek
 • organizowanie zebrań z rodzicami w poszczególnych klasach
 • zapoznanie z Indywidualnymi Programami Edukacyjnymi, przedstawienie wymagań nauczycieli, systemu oceniania, klasyfikowania i promowania
 • indywidualne kontaktowanie się w miarę bieżących potrzeb
 • informowanie o zachowaniu, postępach i przyczynach trudności w nauce
 • na miesiąc przed zakończeniem I okresu oraz zakończeniem roku szkolnego wezwanie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z przedmiotu

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie