Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 4

im.Wojska Polskiego

ul. Sienkiewicza 9, 63-700 Krotoszyn
tel. (62) 725-28-76
www:   http://www.sp4.krotoszyn.pl
e-mail:   sp4@krotoszyn.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5433 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

NA TERENIE NASZEJ SZKOŁY DZIAŁAJĄ:

- koło teatralne
- koło matematyczne
- koło informatyczne
- TPD
- koło turystyczne ptsm "traper"
- klub wiewiórka
- szkolne koło ligi obrony kraju (sk lok)
- koło historyczne

Cele i Zadania Szkoły

Szkoła w oparciu o zasady nauk pedagogicznych i psychologicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej
 • stwarza uczniom możliwość prawidłowego rozwoju umysłowego, moralno – emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz światopoglądowej i wyznaniowej
 • umożliwia uczniom rozwój talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych
 • umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego wobec uczniów, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania lub indywidualnego toku nauki na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 • zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz odpowiednio do możliwości szkoły bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz nauki podczas zajęć w szkole
 • organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły
 • organizuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnych warunkach rodzinnych i materialnych
 • stwarza możliwość opieki medycznej podczas zajęć organizowanych przez szkołę

Zadania opiekuńcze szkoła realizuje przez współdziałanie:
 • dyrekcji szkoły
 • pedagoga szkolnego
 • wychowawców klas
 • świetlicy szkolnej
 • Komitetu Rodzicielskiego
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • służby zdrowia
 • sponsorów

Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez:
 • udzielanie uczniom porad i pomocy w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów klasowych, rówieśniczych i rodzinnych
 • prowadzenie różnych form przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu młodzieży
 • okresowe organizowanie spotkań z pedagogiem lub psychologiem
 • kierowanie uczniów na badania psychologiczne lub pedagogiczne
 • organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
 • organizowanie zajęć specjalistycznych (korekcyjno – kompensacyjnych logopedycznych, terapeutycznych)
 • udzielanie (na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, psychologa, rodziców, prawnych opiekunów lub innych osób) pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • kwalifikację uczniów na zajęciach dydaktyczno wyrównawcze przez nauczyciela danego przedmiotu, a na zajęcia specjalistyczne nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje

Szkoła rozwija zainteresowania uczniów poprzez:
 • realizowanie indywidualnych programów nauczania lub indywidualnego toku nauki
 • organizowanie konkursów i olimpiad szkolnych
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów
 • zapewnienie możliwości udziału uczniów w działalności organizacji szkolnych i pozaszkolnych
 • zapewnienie możliwości korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej
 • współpracę z instytucjami pozaszkolnymi takimi jak: Krotoszyński Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, kino i zakłady pracy

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie