Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Edukacji Zawodowej
w Czarnkowie

ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków
tel. (67) 255-25-68, fax (67) 255-42-45
www:   https://www.cezczarnkow.edu.ple-mail:   sekretariat@cezczarnkow.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 16418 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieFORMY DOKSZTAŁCANIA KOMERCYJNE:

- dla uczniów, którzy ukończyli 18 lat,
  zdobycie uprawnień spawacza

- przekwalifikowanie osób dorosłych według
  potrzeb rynku pracy i zgłoszonych
  indywidualnie przez pracodawców

- kursy pedagogiczne dla pracodawców
- uzyskanie uprawnień do kierowania
  pojazdami mechanicznymi kategorii B

- uzyskanie uprawnień energetycznych
  obsługi, eksploatacji i dozoru urządzeń do
  1kV

- uzyskanie uprawnień do kierowania
  wózkami jezdniowymi

- inne według potrzeb zleceniodawcy
 

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU:

- dla uczniów zasadniczych szkół
  zawodowych w zawodach:
  ślusarz,
  fryzjer

- dla uczniów technikum o specjalnościach:
  obsługa i naprawa pojazdów
  samochodowych
,
  spawalnictwo

- dla uczniów szkoły dla dorosłych:
  mechanik pojazdów samochodowych,
  ślusarz,
  fryzjer,
  operator obrabiarek skrawających


ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE W ZAWODACH:

- technik mechanik - specjalizacja:
  spawalnictwo

- technik mechanik - obsługa i naprawa
  pojazdów samochodowych

- zasadnicza szkoła zawodowa
  mechanik pojazdów samochodowych
  specjalizacja: diagnostyka i budowa
  pojazdów samochodowych


ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA MŁODOCIANYCH

- zajęcia uzupełniające w zakresie
  teoretycznych przedmiotów zawodowych
  I, II i III stopnia dla młodocianych,
  uczących się w szkołach
  ponadgimnazjalnych Czarnkowa, Trzcianki
  i Krzyża Wlkp.

O NasPlacówka prowadzona jest przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. W skład zespołu wchodzą:
 • Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Placówka od wielu lat współpracuje z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie kształcenia spawaczy, posiadamy atest na szkolenie w tym zakresie.

   Obecnie w naszej placówce funkcjonują pracownie:
 • pracownia spożywcza
 • pracownie informatyczne
 • pracownia mechatroniczna
 • pracownia spawalnicza
 • pracownia obróbki ręcznej i montażu
 • pracownia obróbki mechanicznej metali
 • pracownie zajęć praktycznych
 • pracownia fryzjerska
 • pracownia mechaniki samochodowej
 • sala konferencyjna
 • pracownia budowlana
 • pracownia elektroniki i elektrotechniki
 • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów


Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie bardzo ściśle współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie, z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance, Krzyżu Wielkopolskim oraz „Edukacją Lubasz” w Lubaszu i Prywatnym Zespołem Szkół w Czarnkowie.

Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie jako jednostka dynamicznie rozwijająca się posiada doskonałą bazę dydaktyczną wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne dla uczniów w zawodach: technik mechatronik oraz mechatronik. Uczniowie mogą doskonalić swoje zawodowe umiejętności korzystając z najnowocześniejszych układów i symulatorów mechatronicznych. Praktyczne ćwiczenia stanowią dla mechatroników bardzo ważne uzupełnienie wiedzy teoretycznej, przygotowując w sposób profesjonalny do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i do pracy zawodowej.

Posiadane pomoce dydaktyczne stanowią kompletne, profesjonalne stanowiska do przeprowadzania różnego rodzaju symulacji układów mechatronicznych, elektronicznych czy mechanicznych z wykorzystaniem sterowników PLC najnowszej generacji. Zestaw dydaktyczny pozwala uczniom poznawać skomplikowane procesy techniki cyfrowej i działanie elementów i układów mechatronicznych na bazie przekaźników, czujników optycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Zgodnie z decyzją CKE posiadamy stanowisko egzaminacyjne dla technika mechatronika, co stanowi znaczący postęp w możliwościach rozwoju umiejętności uczniów.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy Centrum Edukacji Zawodowej stworzyło nowoczesny gabinet fryzjerski z bogatym wyposażeniem i profesjonalną kadrą. Pracownia wyposażona została w najnowocześniejsze przyrządy, narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie. Umożliwiają one wykonywanie profesjonalnych fryzur i usług fryzjerskich. Prowadzone jest kształcenie praktyczne uczennic i uczniów szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer w klasach I-III.


CEZ bardzo aktywnie działa na rzecz dokształcania i przekwalifikowania osób dorosłych prowadząc kursy:
 • spawalnicze zgodnie z posiadanym atestem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
 • zlecone przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
 • kursy pedagogiczne dla pracodawców i nauczycieli zawodu
 • inne kursy w zależności od zapotrzebowania zleceniodawcy


ZADANIA CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

Zadania Centrum Edukacji Zawodowej
Centrum realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.
Do zadań Centrum w szczególności należą:
 • organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i policealnych w pełnym zakresie
 • organizowanie i przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach:
  • ślusarz, kucharz
 • podnoszenie kwalifikacji dorosłych, w tym bezrobotnych w formie kształcenia kursowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy, w tym:
  • kursy pedagogiczne,
  • kursy umożliwiające uzyskanie tytuł w kwalifikacyjnych w zawodzie: mistrz, czeladnik
  • kursy zlecone mające na celu uzyskanie przez uczestników kwalifikacji określonych przez zleceniodawców (przekwalifikowanie)
 • prowadzenie kursów spawalniczych w zakresie posiadanego Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
 • prowadzenie nauki jazdy,
 • przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych w porozumieniu z Okręgowa Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu w zawodach:
  • ślusarz, kucharz

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie świadczy usługi w ramach zajęć praktycznych pracowni:
 • badań pojazdów samochodowych - stacja kontroli pojazdów
 • obróbki ręcznej
 • obróbki mechanicznej metali

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie