Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 116 w Łodzi

im. Aleksego Rżewskiego

ul. Ratajska 2/4, 91-231 Łódź
tel. (42) 650-44-40
www:   http://sp116.edupage.org
e-mail:   sp116.lodz.pl@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4593 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 W ŁODZI

- "Szkoła bezpiecznego Internetu"
- kameralna szkoła
- zajęcia dodatkowe
- nauczanie języków obcych

Nasza szkoła


Jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko uczyło się w małej, kameralnej a przede wszystkim bezpiecznej szkole zapraszamy do nas!

Cele i zadania szkoły

Szkoła we współpracy z rodzicami realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
 • zapewnia naukę w ramach poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem
 • umożliwia poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • umożliwia poznanie dziedzictwa kultury narodowej
 • stwarza warunki, aby uczniowie mogli kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, żeby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
 • prowadzi działalność profilaktyczną w ścisłym związku z pracą wychowawczą
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły


Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych poprzez:
 • dobór i realizację programów nauczania poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem kształcenia umiejętności niezbędnych do rozwoju poziomu edukacyjnego; realizacji celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych; kształtowania postaw społecznie oczekiwanych; przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie
 • dobór i stosowanie nowoczesnych form i metod pracy
 • współpracę z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów
 • współpracę z placówkami kultury i innymi jednostkami organizacyjnymi mającymi wpływ na rozwój osobowości dziecka
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków
 • udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, a w szczególności: organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zezwolenie na realizację indywidualnych programów nauczania oraz możliwość ukończenia szkoły w skróconym czasie, organizowanie nauczania indywidualnego, współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Łodzi i innymi poradniami specjalistycznymi
 • szkoła organizuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza: organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów przewlekle chorych; organizuje zajęcia w zespołach wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych; organizuje zajęcia świetlicowe w przypadku braku zapewnienia opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych do końca zajęć szkolnych
 • szkoła przyznaje stypendium socjalne uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej


Zapraszamy do naszej szkoły!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie