Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach

ul. Główna 10, 97-213 Smardzewice
tel. (44) 710-86-14
www:   http://www.zsp-smardzewice.edu.ple-mail:   zspsmardzewice@poczta.onet.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5411 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMARDZEWICACH

- miła, domowa atmosfera
- zajęcia dodatkowe
- dbałość o prawidłowy rozwój wychowanków
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- edukacja proekologiczna
- aktywne formy pracy
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- szkoła bez przemocy

Przedszkole

Nasze przedszkole wszystkim maluchom:
 • zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka
 • realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej, w oparciu o program wychowania przedszkolnego wybrany z zestawu programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz programy autorskie opracowane zgodnie z podstawą programową przyjęte uchwałą Rady Pedagogicznej
 • zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
 • kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka
  wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole
 • umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci poza placówką
 • konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach
 • zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki
 • zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę zaspokajania potrzeb dziecka, aktywności, indywidualizacji oraz integracji

Szkoła Podstawowa

W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości
 • kształtuje postawy patriotyczne
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • szanuje indywidualność uczniów, ich prawo własnej oceny rzeczywistości
 • upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia
 • budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę szkoły
 • wdraża do dyscypliny i punktualności

Gimnazjum

Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny, dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a nade wszystko:
 • umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • rozszerza wiedzę poprzez: pracę kół przedmiotowych i kół zainteresowań, organizację szkolnych konkursów przedmiotowych, m.in. z j. polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego na szczeblu szkoły z możliwością uczestnictwa uczniów w konkursach na szczeblu gminy, rejonu i województwa
 • umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonania wybranego zawodu
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie