Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczne Gimnazjum

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dąbrowa nad Czarną 60, 26-337 Aleksandrów
tel./fax (44) 756-90-08
www:   http://www.pgdabrowa.pl
e-mail:   gimnazjum_dabrawa@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4331 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

- koła przedmiotowe
- zajęcia wyrównawcze
- nauczanie języków obcych
- projekty edukacyjne

O nas


Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną utworzone zostało 1 września 1999 roku. W roku szkolnym 1999/2000 funkcjonowało w dwóch budynkach szkolnych: w Aleksandrowie i w Dąbrowie. Z mocy uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 28 lutego 2000 roku siedzibą gimnazjum stała się Dąbrowa nad Czarną.

W gimnazjum nauczane są wszystkie przedmioty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Oprócz obowiązkowych zajęć szkoła realizuje naukę dodatkowego języka obcego. Ponadto corocznie przeznacza się tzw. godziny dyrektorskie na dodatkowe lekcje, zajęcia wyrównawcze i koła przedmiotowe. W Gimnazjum funkcjonuje Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne oraz Klub Europejski. Ciekawą propozycję swej działalności oferuje dobrze działający Samorząd Uczniowski, który jest inicjatorem i organizatorem wielu akcji, uroczystości szkolnych i imprez kulturalno – rozrywkowych.

Gimnazjum posiada:
 • salę gimnastyczną
 • pracownię komputerową
 • szkolne centrum multimedialne
 • pracownię językową
 • pracownie przedmiotowe
 • świetlicę
 • zaplecze socjalne

Cele i zadania szkoły


Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny, dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej
 • umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • rozszerza wiedzę poprzez: pracę kół przedmiotowych i kół zainteresowań, organizację szkolnych konkursów przedmiotowych m. in. z języka polskiego, matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii, plastyki i Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego na szczeblu szkoły z możliwością uczestnictwa uczniów w konkursach na szczeblu gminy, rejonu i województwa
 • umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej poprzez współpracę z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Piotrkowie Tryb. i pedagogicznej
 • organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez umożliwienie im uczęszczania na lekcje i korzystanie z innych zajęć nie zabronionych przez lekarza
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie w ramach posiadanych przez szkołę środków własnych indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
 • umożliwia, na wyraźne pisemne życzenie rodziców uczniów skierowane do dyrekcji szkoły, zorganizowanie odpłatnych zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły
 • uczy uczniów pracy zespołowej metodą projektu
 • informuje rodziców i uczniów o zasadach organizacji, przeprowadzania i oceniania projektów edukacyjnych

Projekty edukacyjne


W naszym gimnazjum zrealizowaliśmy projekt z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłem „CZYSTE ŚRODOWISKO – ZDROWI LUDZIE”. Głównym celem programu jest rozbudzanie u młodzieży gimnazjalnej potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie szacunku dla przyrody i jej piękna. Realizacja zadań opiera się o zajęcia edukacyjne o tematyce ekologicznej (koło ekologiczne, zajęcia terenowe, rajdy turystyczne, lekcje biologii, geografii, chemii i fizyki), konkursy, wycieczki edukacyjne, pogadanki, dyskusje oraz organizowanie akcji na rzecz przyrody.Program współfinansuje WFOŚiGW w Łodzi. Dotacja przeznaczona została na zakup pomocy dydaktycznych, książek i albumów o tematyce ekologicznej, sadzonek krzewów ozdobnych, itp.

Zapraszamy serdecznie !

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie