Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 9

ul. Miła 58, 35-314 Rzeszów
tel./fax (17) 748-38-60
www:   http://www.sp9.resman.ple-mail:   sekretariat@sp9.resman.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7112 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- klasa "0"
- język angielski
- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- koła zainteresowań
- przyjazna atmosfera
- bezpieczeństwo ucznia
- wszechstronny rozwój ucznia
- pracownia komputerowa
- świetlica

Nasza szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w szczególności:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny
 • dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
 • zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
 • zapewnia możliwość uzupełnienia przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły podstawowej
 • zapewnia utrzymywanie prozdrowotnych warunków życia i pracy ucznia i nauczyciela
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska

Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
 • doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną wychowawców i pozostałych nauczycieli
 • kierowanie uczniów wymagających badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej (za skompletowanie dokumentacji odpowiedzialni są wychowawcy klas)
 • realizację zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • organizację zespołów dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce
 • organizację douczania dla uczniów z rodzin środowiskowo zaniedbanych, w ramach działalności świetlicy szkolnej

Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez:
 • ułatwienie adaptacji uczniom niepełnosprawnym w środowisku szkolnym
 • kontakt z pracownikami poradni dla dzieci niepełnosprawnych i realizację zaleceń tych poradni
 • udzielanie wskazówek rodzicom tych dzieci w zakresie form pracy z dzieckiem w domu i środowisku rodzinnym
 • angażowanie tych uczniów (w miarę ich możliwości) do działalności w środowisku szkolnym, na równi z dziećmi pełnosprawnymi
 • powierzanie im funkcji w organizacjach uczniowskich działających w szkole

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie poprzez:
 • organizację kół zainteresowań i przedmiotowych według zapotrzebowania uczniów i możliwości szkoły
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach
 • zapewnienie możliwości realizacji indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie uczniom spełniającym odpowiednie warunki

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie