Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół nr 5

ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów
tel. (17) 748-38-40
www:   http://www.zs5.resman.ple-mail:   sekretariat@zs5.resman.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5938 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PRZEDSZKOLE

- bezpieczeństwo wychowanków
- logopeda

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wszechstronny rozwój ucznia
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- pedagog szkolny

GIMNAZJUM

- wysoki poziom nauczania
- koła zainteresowań

Wizja szkoły:

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci i młodzież do wyzwań, jakie będą przed nią stawiane od razu na starcie w dorosłość. Szkoła o wysokim poziomie nauczania, stawiająca nacisk na edukację prozdrowotną, ekologiczną, informatyczną oraz językową, stymulująca wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziałająca patologiom społecznym, oferująca uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwijająca jego zainteresowania oraz zachęcająca go do przyjmowania postaw aktywnych i twórczych.

Celem globalnym programu wychowawczego naszej szkoły podstawowej jest wychowanie młodego człowieka, który:
 • jest dobrze przygotowany do nauki w gimnazjum
 • posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy
 • sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia
 • rozwija zainteresowanie otaczającym go światem
 • posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną
 • jest przygotowany do odbioru różnych form kultury
 • potrafi dokonać samooceny
 • rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu wykazuje dobre intencje
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych
 • charakteryzuje się wrażliwością, sumiennością i uporem w dążeniu do celu
 • potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swego rozwoju
 • okazuje szacunek i życzliwość wszystkim ludziom
 • potrafi działać w grupie
 • umie wyrażać swoje poglądy, dążenia
 • jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Priorytety szkoły:
 • troska o wychowawczy klimat szkoły, pielęgnowanie w szkole takich wartości jak: prawda, mądrość, tolerancja
 • budowanie autorytetu nauczyciela i szkoły w oparciu o najpiękniejsze tradycje polskiej szkoły
 • pielęgnowanie uzdolnień i zamiłowań uczniów
 • kształtowanie szacunku dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, życia jako największej wartości, dla godności człowieka, dla ludzkiego ciała i odpowiedzialności za własne zdrowie
 • pielęgnowanie tradycji narodowych
 • kultura języka - pielęgnowanie mowy ojczystej, dbanie o kulturę słowa w relacjach międzyludzkich
 • odpowiedzialność za środowisko naturalne, które ma wpływ na całokształt życia człowieka

Wzorcowy model absolwenta Gimnazjum nr 13:

Optymalnym efektem spełnienia celów i zadań wychowawczych przyjętych w programie powinien być uczeń, który:
 • posiada uporządkowaną wiedzę
 • posiada sprecyzowany system wartości
 • jest otwarty na innych i na zmiany we współczesnym świecie
 • potrafi współpracować w grupie
 • jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz za wybory, których dokonuje
 • odznacza się postawą patriotyczną i obywatelską, zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury
 • podejmuje rozważne decyzje
 • potrafi krytycznie oceniać swoje możliwości
 • charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą
 • pracuje nad własnym rozwojem osobowym, posiada nawyk stałego uczenia się, rozwija swoje zdolności, pasje i zainteresowania
 • jest wytrwały w dążeniu do celu
 • jest empatyczny i przygotowany do życia w społeczeństwie
 • kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich wysiłek oraz pracę
 • zna i przestrzega prawa swoje i innych
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych, potrafi i chce podejmować wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia
 • potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w przypadku zaistnienia złożonego problemu wie gdzie szukać pomocy
 • jest człowiekiem kreatywnym, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
 • uczy się chętnie języków obcych, potrafi się nimi posługiwać w stopniu komunikatywnym
 • posiada świadomość proeuropejską i proekologiczną, potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać z zasobów środowiska naturalnego
 • jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy
 • świat postrzega holistycznie – całościowo, globalnie, integralnie
 • potrafi planować swoją przyszłość

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie