Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

przy Małopolskim Centrum Edukacji

ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. (18) 267-68-94
www:   http://www.nauczyciele.edu.pl
e-mail:   kontakt@malopolska.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10517 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku:

- kurs kierowników wycieczek szkolnych
- kurs instruktażowy dla kierowników
  wypoczynku

- kurs przygotowawczy dla kandydatów
  na wychowawców wypoczynku


STUDIA PODYPLOMOWE

- Pedagogika żłobkowa
- Arteterapia w edukacji
- Terapia zajęciowa
- Zarządzanie oświatą
- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
  uczniom o specjalnych potrzebach
  edukacyjnych

- Bibliotekoznawstwo
- Oligofrenopedagogika z terapią
  pedagogiczną

- Edukacja elementarna – kształcenie
  zintegrowane i wychowanie przedszkolne

- Język angielski w edukacji przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej

- Kwalifikacyjne studia pedagogiczne
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Logopedia przedszkolna i szkolna
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- Wychowanie do życia w rodzinie

- Resocjalizacja z elementami profilaktyki
  społecznej

- Dydaktyka języka polskiego jako obcego
- Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
- Informatyka dla nauczycieli

- Uzupełniające studia podyplomowe
  z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią
  pedagogiczną


BEZPŁATNE SZKOLENIA

- bezpłatne szkolenia dla nauczycieli
  w ramach środków Małopolskiego Kuratora
  Oświaty

 

SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ

- dokumentacja szkolna w świetle nowych
  przepisów

- komputer w administrowaniu oświatą
- Kodeks Pracy w oświacie
- kurs BHP
- nadzór pedagogiczny dyrektora
- odpowiedzialność dyscyplinarna
  nauczycieli za zapewnienie
  bezpieczeństwa uczniom

- ochrona danycho sobowych
- podstawy e-learningu (wstęp do metodyki
  on-line, administrowanie Modle, eXe,
  Hot Potatoes)

- Web 20 w edukacji
- podstawy prawne i organizacja oświaty
- pozyskiwanie środków na działalność
  szkoły (projekty unijne)

- ramowe plany nauczania dla szkół
  ponadgimnazjalnych

- szkolenie dla pracodawców wykonujących
  zadania służby BHP

- tworzenie i nowelizacja statutu szkoły
- wykonanie budżetu jednostki oświatowej
  przez dyrektora – uprawnienia, obowiązki,
  odpowiedzialność


ROZWÓJ ZAWODOWY I OSOBISTY NAUCZYCIELA

- awans zawodowy - nauczyciel mianowany
- awans zawodowy - nauczyciel
  dyplomowany

- kurs języka angielskiego "You can do it"
  cz. I, II, III, IV

- kurs języka angielskiego "Ekspres"
  dla początkujących

- kurs języka niemieckiego
  dla początkujących

- kurs języka niemieckiego dla średnio
  zaawansowanych

- Mówić bez wysiłku czyli jak bezpiecznie
  posługiwać się głosem

- Opiekun stażu – zwierzchnik
  czy przyjaciel?

- pakiet MS Office w pracy nauczyciela
- pierwsza pomoc przedmedyczna
- podstawy e-learningu (wstęp do metodyki
  on-line, administrowanie Modle, eXe,
  Hot Potatoes)


SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy Małopolskim Centrum Edukacji w Rabce Zdroju oferuje szeroki wachlarz kształcenia w różnych formach. Są to: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy nadające uprawnienia oraz szkolenia doskonalące warsztat pracy nauczycieli, dyrektorów i innych pracowników oświaty.

Szkolenia i kursy prowadzone są przez uznanych praktyków, dlatego wiedza, którą przekazujemy, oparta jest na codziennej pracy profilaktycznej w klasach, obserwacji zjawisk patologicznych i praktycznym ich rozwiązywaniu.

Dbając o wysoki poziom naszych szkoleń i proponując równocześnie aktywne formy pracy warsztatowej szczególnie zwracamy uwagę na to, by uczestnicy czuli się podczas nich komfortowo i bezpiecznie.

W ramach szkoleń pracujemy nad konkretnymi przypadkami. Duże, praktyczne doświadczenie szkoleniowe i terapeutyczne trenerów pozwala dopasować tematykę realizowanych zajęć i skoncentrować się na opracowaniu diagnozy i rozwiązań do pracy z konkretnym przypadkiem.

Szkolenia mogą być realizowane na terenie każdej szkoły lub placówki. Odbywają się też w salach MCE w Rabce Zdroju, ul. Kliszczaków 1. Na życzenie realizujemy szkolenia z pełną obsługą: catering, nocleg, dojazd itp.

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 1. Afirmacja życia, zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży.
 2. Agresja w mojej szkole – projektowanie działań wychowawczych oraz profilaktycznych.
 3. Asertywność czyli umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 4. Błędy w ocenianiu – jak ich unikać?
 5. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych nauczycieli
 6. Dysleksja i inne specyficzne trudności w nauce – jak pomóc uczniowi z tym problemem?
 7. Dziecko z ADHD w klasie – jak rozpoznać problem i udzielić wsparcia
 8. Dyscyplina i dyscyplinowanie w klasie szkolnej.
 9. Czynniki warunkujące skuteczność w wychowaniu.
 10. Efektywna współpraca z rodzicami – rodzice jako partnerzy nowoczesnej placówce oświatowej
 11. Etyka i godność zawodu nauczyciela.
 12. Ewaluacja jako nowe narzędzie nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna.
 13. Filozofia jakości placówki edukacyjnej – jak nie pozostawać biernym w działaniach szkoły
 14. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowego rozporządzenia.
 15. Formy i metody pracy z uczniem szczególnie zdolnym.
 16. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole – uwarunkowania prawne
 17. Jak rozwijać kreatywność uczniów?
 18. Jak uczyć dzieci i młodzież samodzielnego uczenia się? Jak motywować do nauki własnej?
 19. Jak tworzyć i realizować interesujące scenariusze lekcji wychowawczych?
 20. Komunikacja z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu
 21. Konstruowanie planów i programów szkolnych.
 22. Mechanizmy zmagania się ze stresem a zdrowie.
 23. Metody rozwiązywania konfliktów edukacyjnych i wychowawczych.
 24. Metody aktywizujące w szkole.
 25. Motywowanie uczniów do aktywnej pracy na lekcji.
 26. Mówić bez wysiłku, czyli jak bezpiecznie posługiwać się głosem
 27. Nadaktywność psychoruchowa dziecka w perspektywie medycznej, psychologicznej i pedagogicznej
 28. Nadużycia emocjonalne, fizyczne i seksualne wobec dzieci.
 29. Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów
 30. Negocjacje i mediacje w pracy z uczniami i rodzicami.
  Szkolenie realizowane we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Mediatorów
 31. Ocenianie kształtujące
 32. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli za naruszenie tajemnicy służbowej zebrań rady pedagogicznej
 33. Pomiar dydaktyczny – jak lepiej wykorzystać jego wyniki w indywidualnym i zespołowym planowaniu działań szkoły?
 34. Praca zespołowa w szkole, czyli o funkcjonowaniu zespołów nauczycielskich
 35. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – uczeń zdolny, uczeń mający trudności
 36. Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
 37. Praktyczne planowanie nadzoru pedagogicznego w placówce.
 38. Praktyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
 39. Prawa dziecka
 40. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacji zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją.
 41. Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży.
 42. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
 43. Przemoc w rodzinie – jej skutki w szkole.
 44. Rodzic wrogiem czy sprzymierzeńcem w procesie edukacji.
 45. Rola rady pedagogicznej w rozwoju szkoły lub placówki.
 46. Statut szkoły – tworzenie, wprowadzanie zmian.
 47. Sytuacje kryzysowe w szkole
 48. Tablice interaktywne w edukacji
 49. Umiejętności psychologiczne nauczyciela wsparciem dla ucznia.
 50. Wdrażanie nowej podstawy programowej w klasach IV-VI
 51. Wspomaganie rozwoju dziecka – uwarunkowania prawne oraz metody pracy
 52. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych (w tym EWD) do podnoszenia jakości pracy szkoły.
 53. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych w praktyce
 54. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie