Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Społeczne Gimnazjum

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Plac Klasztorny 7, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 852-34-55
www:   http://www.gimtwp.pl
e-mail:   gimtwp@o2.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3672 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SPOŁECZNE GIMNAZJUM TWP

- klasa dwujęzyczna - rozszerzony program
  języka angielskiego, elementy biologii
  i informatyki nauczane w języku angielskim

- zajęcia pozalekcyjne
- zajęcia wyrównawcze
- sala gimnastyczna
- pracownia komputerowa
- wycieczki szkolne
- boisko oraz urządzenia sportowe
  i rekreacyjne

- wszechstronny rozwój ucznia
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

Oferujemy
 • bezpieczne warunki nauki, w klasach maksymalnie 24 osobowych
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • opiekę psychologiczno-pedagogiczną
 • opiekę pielęgniarki
 • podział na grupy z informatyki, języków obcych i wychowania fizycznego
 • zajęcia adaptacyjne i integracyjne dla uczniów klas pierwszych
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • dostęp do pracowni przedmiotowych wyposażonych w nowoczesne pomoce audiowizualne
 • wspomaganie w uzyskiwaniu wysokich wyników nauczania
 • warsztaty kulturowo-językowe „AIESEC”
 • zróżnicowane zajęcia wychowania fizycznego (zajęcia na basenie „Delfinek” i w szkolnej sali gimnastycznej)
 • dobre przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, artystycznych i rozgrywek sportowych wymianę zagraniczną młodzieży
 • stypendium naukowe dla wybitnych uczniów
 • możliwość wypoczynku w trakcie przerw w kawiarence uczniowskiej

Języki obce w szkole
Uczniowie w szkole uczą się obowiązkowo dwóch nowożytnych języków obcych:
 • języka angielskiego (w wymiarze 3 godz. tygodniowo w klasie ogólnej i 5 godz. tygodniowo w klasie dwujęzycznej)
 • język niemiecki lub język francuski w wymiarze 2 godz. tygodniowo (do wyboru)

Co roku przyznawany jest tytuł Primus Inter Pares – pierwszy wśród równych sobie,. Jest to tytuł nadawany uczniowi, który w ciągu całego cyklu nauczania uzyskał najwyższą średnią ocen, zachowanie wzorowe i był zaangażowany w pracę społeczną.

Do zadań naszej szkoły należy w szczególności:
 • kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz przynależności do społeczności międzynarodowej
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska
 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych
 • udzielanie uczniom potrzebującym pomocy i indywidualnego wsparcia odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły
 • umożliwianie uczniom rozwój uzdolnień i zainteresowań
 • stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
 • sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole i poza nią, w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć i imprez pozalekcyjnych
 • współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

Nauczyciel obowiązany jest:
 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju
 • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla drugiego człowieka
 • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów
 • doskonalić własne umiejętności i podnosić kwalifikacje zawodowe

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie