Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

w Krosnowicach

Krosnowice 213, 57-362 Krosnowice
tel. / fax (74) 868-50-80, tel. (74) 868-50-54
www:   http://www.moskrosnowice213.republika.pl
strona www
e-mail:  

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10127 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- wykwalifikowana kadra nauczycieli
- zajęcia dodatkowe
- dbałość o prawidłowy rozwój wychowanek
- edukacja proekologiczna i prozdrowotna
- przyjazne warunki kształcenia
- bogata baza dydaktyczna

GIMNAZJUM SPECJALNE

- grupy wychowawcze
- działalność Samorządu Uczniowskiego
- unijne projekty i programy
- licznie organizowane imprezy i przedsięwzięcia
- dobro ucznia jako najwyższy priorytet
- aktywne formy pracy

O nas

Nasza placówka rozpoczęła swoją działalność 1września 2006 roku. Siedzibę MOS stanowią budynki należące do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich, użyczone na rzecz Powiatu Kłodzkiego na okres 20 lat.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krosnowicach przeznaczony jest dla dziewcząt, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce oraz zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają w związku z tym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

Nasz Ośrodek jest placówką całodobową, funkcjonującą w ciągu całego roku kalendarzowego. W MOS funkcjonują:
  • Szkoła Podstawowa Specjalna
  • Gimnazjum Specjalne
  • grupy wychowawcze dla 48 dziewcząt

Do zadań Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii należy:
  • eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania
  • przygotowanie wychowanek do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi

Realizacja tych zadań odbywa się poprzez:
  • organizowanie zadań dydaktycznych
  • profilaktyczno-wychowawczych
  • terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym
  • pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanek
  • udzielanie pomocy rodzicom bądź opiekunom prawnym

Wizja placówki...

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest miejscem, gdzie człowiek traktowany jest z szacunkiem, gdyż godność jest tu wartością nadrzędną. Wychowanka po opuszczeniu naszej placówki ma ukształtowany świat wartości. Ważne są dla niej wartości społeczne takie jak: samodzielność, szacunek, odpowiedzialność, przestrzeganie norm moralnych, kultura osobista i wartości takie jak: życie rodzinne, szczęście, miłość i wiara.

Każde dziecko w naszej placówce osiąga sukces na miarę swoich możliwości - lubi uczyć się i chce kontynuować naukę na wyższym etapie kształcenia, umie współpracować z innymi, umie nawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi, zna swoje słabe i mocne strony. Wymagania programu, metody i warunki pracy dostosowane są do indywidualnych możliwości każdej wychowanki.

Podstawą tego działania jest przestrzeganie zasady podmiotowości dziecka. Do pracy z wychowankami włączamy możliwie najszersze grono osób, w tym w pierwszej kolejności rodzinę dziecka. Kadrę placówki tworzy zespół ludzi, który utożsamia się z placówką, pomaga sobie wzajemnie, jest pozytywnie nastawiony do zmian i innowacji, chętnie doskonali kwalifikacje zawodowe, przestrzega etyki zawodu wychowawcy.

Wszyscy pracownicy ośrodka kierują się w swoich działaniach poczuciem odpowiedzialności za losy wychowanek. Działania wychowawcze są jednolite, konsekwentne i oparte na jednym modelu pracy wychowawczej. Placówka pokazuje i uczy jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi, wyrabia nawyki poszanowania prawa, kształtuje umiejętności zaspokajania własnych potrzeb bez szkody dla innych. Pomaga zachować wiarę w siebie i swoje możliwości. Umożliwia zaś nade wszystko wszechstronny rozwój na różnych szczeblach edukacji.

... i jej misja

Misją Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krosnowicach jest zapewnienie indywidualnej opieki, pomocy wychowawczej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dziewczętom zaniedbanym wychowawczo, przejawiającym nadpobudliwość, wycofanie bądź problemy w nauce.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii uczestniczy w programie "Szkoła bez przemocy" od 1 września 2007 roku. W ramach programu napisano list do Prezydenta, Ministra Edukacji, zorganizowano Dzień Szkoły bez przemocy, podjęto szereg działań niwelujących zachowania agresywne oraz zaangażowano się w działalność lokalną. W ramach programu placówka otrzymała certyfikat "Szkoły bez przemocy".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie