Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie

ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. (094) 343-01-93
www:   http://www.kolegium.koszalin.pl
e-mail:   zknwk@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8328 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH
proponuje specjalności:

- język polski
- język niemiecki
- język francuski
- język angielski


Językowe kolegia nauczycielskie kształcą przyszłych nauczycieli języków obcych i nauczycieli języka polskiego. W trzyletnim cyklu kształcenia absolwenci kolegiów mogą również uzyskać tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów na poziomie magisterskim w uczelni patronackiej, także na innej specjalności niż nauczycielska.

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie rozpoczął swoją działalność z dniem 1.10.1999 roku. Został utworzony z połączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Koszalinie NKJO - specjalność język francuski (rok powstania 1992), opieka naukowa - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Kolegium Nauczycielskiego Języka Polskiego w Koszalinie KNJP (rok powstania 1991), opieka naukowa - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie.

W trzyletnim cyklu kształcenia, słuchacz uzyskuje wykształcenie wyższe zawodowe - licencjackie z możliwością uzupełnienia wykształcenia do stopnia magistra w naszych uczelniach patronackich.

Zajęcia praktyczne i praktykę zawodową szkoła organizuje:

  • w szkołach podstawowych,
  • w szkołach zawodowych,
  • w szkołach średnich,
  • w szkołach francuskich i niemieckich.

ZKN w Koszalinie zatrudnia:

5 wykładowców z tytułem profesora, 8 wykładowców z tytułem doktora, 27 wykładowców z tytułem magistra, wykładowców z Wielkiej Brytanii i Niemiec oraz lektorów z ramienia Ambasady Francji w Warszawie.

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

Specjalność: język polski
Baza dydaktyczna

Jedną z czterech specjalności działających w ramach Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie jest specjalność – język polski. Jest nowoczesną placówką pracującą w systemie stacjonarnym, realizuje program w oparciu o plan nauczania opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz propozycje autorskie nauczycieli. Absolwenci szkół średnich mogą zdobyć w kolegium wykształcenie wyższe zawodowe. Po trzech latach nauki, absolwent otrzymuje dyplom ukończenia kolegium, tytuł licencjata oraz możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim (lub innej wybranej wyższej uczelni posiadającej podobny profil kształcenia).

Nauka

Nauka obejmuje blok przedmiotów kierunkowych z zakresu nauki o literaturze i języku, przedmioty ogólne wraz z lektoratem języka zachodniego, przedmioty pedagogiczne oraz wychowanie fizyczne.

W piątym i szóstym semestrze nauki:
przygotowywanie pracy dyplomowej i licencjackiej.

Po 6-tym semestrze nauki:
egzamin dyplomowy i licencjacki w siedzibie ZKN.

Po zakończeniu nauki absolwent otrzymuje dyplom ukończenia kolegium oraz dyplom licencjata Uniwersytetu Szczecińskiego. Może podjąć pracę jako nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Praktyki Pedagogiczne

W trakcie nauki słuchacze oprócz tytułu licencjata z zakresu filologii polskiej otrzymują też specjalizację nauczycielską. Dlatego w trakcie nauki w tut. kolegium odbywają zajęcia w placówkach oświatowo - wychowawczych i praktykę zawodową w wybranych szkołach podstawowych i gimnazjach. Zajęcia praktyczne w szkołach i praktykę zawodową organizuje kolegium. Praktyka zawodowa i zajęcia praktyczne są bezpłatne.

Dodatkowe szkolenia

Możliwość ukończenia kursu wychowawców kolonijnych.

Perspektywy pracy

Absolwent tut. Kolegium posiada wyższe wykształcenie zawodowe, tytuł licencjata z zakresu filologii polskiej oraz specjalizację nauczycielską. Dyplom zawodowy nauczyciela języka polskiego uprawnia do nauczania przedmiotu „Język polski” w szkole podstawowej i gimnazjum, zaś przygotowanie ogólnohumanistyczne, zdobyte w toku kształcenia, pozwala zdobywać węższe kwalifikacje praktyczne i predystynuje do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach i redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu.

Specjalność: język francuski
Baza dydaktyczna

Jedną z czterech specjalności działających w ramach Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie jest specjalność – język francuski. Realizuje program w oparciu o plan nauczania opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz propozycje autorskie nauczycieli. Jest nowoczesną placówką pracującą w systemie stacjonarnym. Absolwenci szkół średnich mogą zdobyć w kolegium wykształcenie wyższe zawodowe. Po trzech latach nauki, absolwent otrzymuje dyplom ukończenia kolegium, tytuł licencjata oraz możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lub innej wybranej wyższej uczelni posiadającej podobny profil kształcenia).

Nauka

Wszystkie przedmioty są nauczane w języku francuskim. Zajęcia odbywają się w grupach 12-15 osobowych w formie ćwiczeń, konwersatoriów i wykładów przy użyciu nowoczesnych metod i pomocy dydaktycznych.

I rok nauki (2 semestry)
Nauczane przedmioty: praktyczna nauka jęz. francuskiego (rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisanych, gramatyka praktyczna), gramatyka opisowa, cywilizacja: historia i geografia Francji, historia literatury francuskiej, wstęp do językoznawstwa, metodyka, podstawy edukacji, język angielski, wychowanie fizyczne.

II rok nauki (2 semestry)
Nauczane przedmioty: praktyczna nauka jęz. francuskiego (rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisanych, gramatyka praktyczna), gramatyka opisowa, historia literatury francuskiej i lektura tekstów literackich, cywilizacja: historia i geografia Francji, elementy językoznawstwa, metodyka, podstawy edukacji, język angielski, praktyka obserwacyjna w szkołach, wychowanie fizyczne.

III rok nauki (2 semestry)
Nauczane przedmioty: praktyczna nauka języka francuskiego (rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisanych, gramatyka praktyczna), historia literatury francuskiej i lektura tekstów literackich, elementy językoznawstwa, metodyka, podstawy edukacji, język angielski; WRZESIEŃ I LUTY: praktyki pedagogiczne w szkołach.

W piątym i szóstym semestrze nauki:
przygotowywanie pracy dyplomowej i licencjackiej. Po 6-tym semestrze nauki: egzamin dyplomowy i licencjacki w siedzibie ZKN.

Po zakończeniu nauki absolwent otrzymuje dyplom ukończenia kolegium oraz dyplom licencjata Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Może podjąć pracę jako nauczyciel języka francuskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach oraz kontynuować naukę na studiach magisterskich w Polsce i za granicą.

Praktyki Pedagogiczne we Francji

I rok: 2 tyg. w Bourges (środkowa Francja): poznanie francuskiego systemu szkolnictwa, obserwacja zajęć lekcyjnych w szkołach różnego typu, zwiedzanie średniowiecznego Bourges oraz poznanie regionu.

II rok: 3 tyg. w ośrodku "La Saline" (Bretania) nad Oceanem Atlantyckim: opieka nad dziećmi - uczestnikami "zielonej szkoły"; animacja zajęć edukacyjno - rekreacyjnych, obserwacja zajęć lekcyjnych; zwiedzanie regionu.

III rok: 3 tyg. w ośrodku Le Brudou (Alpy prowansalskie): opieka nad dziećmi - uczestnikami "zielonej szkoły"; animacja zajęć edukacyjno - rekreacyjnych, obserwacja zajęć lekcyjnych, zwiedzanie regionu.

Dodatkowe szkolenia

Możliwość ukończenia kursu wychowawców kolonijnych.

Działalność pozaprogramowa

Międzynarodowe Dni Frankofonii (spotkania z gośćmi z krajów francuskojęzycznych), Ogólnopolski Festiwal Francuskojęzycznych Teatrów Szkół Średnich (prezentacja sztuk teatralnych w języku francuskim), Regionalny Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej, Dni Francji w Koszalinie (koncerty, spektakle filmowe i teatralne, wizyty delegacji z Francji i Ambasady Francji w Polsce).

Specjalność: język niemiecki
Baza dydaktyczna

Jedną z czterech specjalności działających w ramach Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie jest specjalność – język niemiecki. Realizuje program w oparciu o plan nauczania opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz propozycje autorskie nauczycieli. Słuchacze mają do dyspozycji dobrze wyposażoną bibliotekę wraz z możliwością korzystania z komputerów z dostępem do zasobów sieci Internet oraz umożliwiającą wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania i multimediów w celach edukacyjno - dydaktycznych. Absolwenci szkół średnich mogą zdobyć w kolegium wykształcenie wyższe zawodowe. Po trzech latach nauki, absolwent otrzymuje dyplom ukończenia kolegium, tytuł licencjata oraz możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim (lub innej wybranej wyższej uczelni posiadającej podobny profil kształcenia).

Nauka

Wszystkie przedmioty nauczane są w języku niemieckim. Zajęcia odbywają się w grupach 12-15-osobowych w formie ćwiczeń, konwersatoriów i wykładów przy użyciu nowoczesnych metod i pomocy dydaktycznych. Nauka odbywa się w następujących blokach: praktycznej nauki języka niemieckiego, filologicznym i uzupełniającym. W skład bloku uzupełniającego wchodzi lektorat drugiego języka obcego – j. angielskiego trwający 3 lata w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz wychowanie fizyczne.

W piątym i szóstym semestrze nauki:
przygotowywanie pracy dyplomowej i licencjackiej.

Po 6-tym semestrze nauki: egzamin dyplomowy i licencjacki w siedzibie ZKN.

Po zakończeniu nauki absolwent otrzymuje dyplom ukończenia kolegium oraz dyplom licencjata Uniwersytetu Szczecińskiego. Może podjąć pracę jako nauczyciel języka niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach oraz kontynuować naukę na studiach magisterskich w Polsce i za granicą.

Praktyki Pedagogiczne

W trakcie nauki słuchacze odbywają zajęcia praktyczne i praktykę zawodową w wybranych szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Ponadto, poznają niemiecki system szkolnictwa oraz obserwują zajęcia lekcyjne w różnego typu szkołach powiatu Demmin (Land Brandenburg).

Dodatkowe szkolenia

Możliwość ukończenia kursu wychowawców kolonijnych.

Działalność pozaprogramowa

Zespół Kolegiów Nauczycielskich specjalność – język niemiecki zaprasza na wykłady tematyczne krajowych i zagranicznych specjalistów. Organizuje również wyjazdy o charakterze krajoznawczym i popularno-naukowym. Wiosną każdego roku odbywają się "Dni języka niemieckiego", w ramach których organizowanych jest szereg imprez. Szczegółowy program ukazuje się na naszej stronie internetowej. Tutejsze Kolegium jest również organizatorem Regionalnego Konkursu Poezji i Prozy Niemieckiej, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych oraz konkursu "Szansa na indeks" dla uczniów szkół panadgimnazialnych.

Specjalność: język angielski
Baza dydaktyczna

Jedną z czterech specjalności działających w ramach Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie jest specjalność – język angielski. Jest nowoczesną placówką (od 2004r.) pracującą w systemie stacjonarnym. Realizuje program w oparciu o plan nauczania opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz propozycje autorskie nauczycieli polskich i anglojęzycznych. Słuchacze mają do dyspozycji dobrze wyposażoną bibliotekę wraz z możliwością korzystania z komputerów z dostępem do zasobów sieci Internet oraz umożliwiającą wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania i multimediów w celach edukacyjno-dydaktycznych. Absolwenci szkół średnich mogą zdobyć w kolegium wykształcenie wyższe zawodowe. Po trzech latach nauki, absolwent otrzymuje dyplom ukończenia kolegium, tytuł licencjata oraz możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim (lub innej wybranej wyższej uczelni posiadającej podobny profil kształcenia).

Nauka

Wszystkie przedmioty nauczane są w j. angielskim. Zajęcia odbywają się w grupach 12-15-osobowych w formie ćwiczeń, konwersatoriów i wykładów przy użyciu nowoczesnych metod i pomocy dydaktycznych.

I rok nauki (2 semestry)
Nauczane przedmioty: praktyczna nauka j. angielskiego (rozumienie ze słuchu, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, rozumienie tekstu, gramatyka praktyczna i fonetyka), kształcenie pedagogiczne (teoria uczenia się i nauczania języków obcych, podstawy edukacji), realioznawstwo, kształcenie filologiczne (gramatyka opisowa z konfrontatywną, wstęp do językoznawstwa), przedmioty uzupełniające (j. francuski i wychowanie fizyczne).

II rok nauki (2 semestry)
Nauczane przedmioty: praktyczna nauka j. angielskiego (rozumienie ze słuchu, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, rozumienie tekstu, gramatyka praktyczna), kształcenie pedagogiczne (metodyka nauczania j. angielskiego, podstawy edukacji), realioznawstwo, historia Anglii i USA, kształcenie filologiczne (historia literatury angielskiej i amerykańskiej, gramatyka opisowa z konfrontatywną), przedmioty uzupełniające (j. francuski i seminarium dyplomowe).

III rok (2 semestry)
Nauczane przedmioty: praktyczna nauka j. angielskiego (rozumienie ze słuchu, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, rozumienie tekstu, gramatyka praktyczna), kształcenie pedagogiczne (metodyka nauczania j. angielskiego, podstawy edukacji), realioznawstwo, kulturoznawstwo, kształcenie filologiczne (historia literatury angielskiej i amerykańskiej), przedmioty uzupełniające (j. francuski i seminarium dyplomowe).

WRZESIEŃ I LUTY: praktyki pedagogiczne w szkołach.

W piątym i szóstym semestrze nauki:
przygotowywanie pracy dyplomowej i licencjackiej. Po 6-tym semestrze nauki: egzamin dyplomowy i licencjacki w siedzibie ZKN.

Po zakończeniu nauki absolwent otrzymuje dyplom ukończenia kolegium oraz dyplom licencjata Uniwersytetu Szczecińskiego. Może podjąć pracę jako nauczyciel języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach oraz kontynuować naukę na studiach magisterskich w Polsce i za granicą.

Praktyki Pedagogiczne

W trakcie nauki w słuchacze odbywają zajęcia praktyczne i praktykę zawodową w wybranych szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Dodatkowe szkolenia

Możliwość ukończenia kursu wychowawców kolonijnych.

Działalność pozaprogramowa

Konkurs Poezji Angielskiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w planach: Dni Języka Angielskiego, Konkurs gramatyczno-leksykalny dla uczniów szkół ponadpostawowych oraz warsztaty językowe dla szkół podstawowych.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie