Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
Kolegium Pracowników Służb Społecznych

ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin
tel. (81) 748-18-81, tel. (81) 748-33-32
www:   http://www.sppss.lublin.pl
http://kpss.lublin.pl
e-mail:   sekretariat@sppss.lublin.pl
sekretariat@kpss.lublin.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14468 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
im. A. Bączkowskiego


KOLEGIUM PRACOWINIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH (3 lata)

- pracownik socjalny
- specjalizacja z zakresu organizacji
  pomocy społecznej

- niskie czesne w systemie zaocznym
- nauka trwa 6 semestrów
SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

Szkoła kształci absolwentów szkół średnich, głównie ogólnokształcących, przygotowując dobrze wykwalifikowanych pracowników pomocy społecznej dla potrzeb miasta i regionu.

Kształcenie realizowane jest w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Zajęcia w szkole prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i treningów. Zdecydowaną większość zajęć prowadzą etatowi nauczyciele Szkoły legitymujący się wyższym wykształceniem zgodnym z kierunkiem nauczanych przedmiotów oraz przygotowaniem pedagogicznym. W realizacji procesu dydaktycznego współuczestniczą również wykładowcy lubelskich uczelni - KUL i UMCS.

Praktyczną naukę zawodu, a więc zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizuje Szkoła w wybranych placówkach i instytucjach pomocy społecznej oraz współdziałających z nimi stowarzyszeniach i organizacjach na terenie Lublina, a także w regionie.

Profil i organizacja kształcenia realizowane przez Szkołę, zapewniają profesjonalne przygotowanie do każdego z oferowanych zawodów.


Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent otrzymuje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Istnieje możliwość otrzymania suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. "SUPLEMENT EUROPASS" to dokument w języku polskim i języku angielskim potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikowania dyplomu. Szkoła gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do egzaminu zewnętrznego - około 95 % osób zdających egzamin uzyskuje dyplom.

Przyjmujemy bez egzaminów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

Zapraszamy na zajęcia - Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
Posiadamy zgodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej - zapraszamy.

Nauka w Kolegium trwa 3 lata. Program nauczania obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe (zwykle realizowane na pierwszych dwóch semestrach), przedmioty kierunkowe (głównie realizowane na 3 i 4 semestrze) i przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne (zwykle realizowane od 4 semestru).

W ramach programu nauczania prowadzone są zajęcia z przedmiotów występujących na kierunku PRACA SOCJALNA oraz PEDAGOGIKA w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Liczba godzin przeznaczonych na te zajęcia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie jest zbieżna z liczbą godzin realizowaną w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach: Praca socjalna oraz Pedagogika.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi absolwenci oprócz dyplomu ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wraz z tytułem zawodowym pracownika socjalnego, otrzymują dyplom zawodowy licencjata z pedagogiki na kierunku Praca socjalna oraz mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku Pedagogika w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. (Uwaga: od roku 2013/2014 nie ma możliwości uzyskania tytułu licencjata).
 • zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • w systemie stacjonarnym bezpłatnie
 • w systemie niestacjonarnym płatne
 • zajęcia w systemie niestacjonarnym odbywają się w sobotę i niedzielę

Kolegium jest placówką publiczną - bezpłatną (w przypadku nauki w systemie dziennym). Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego w Lublinie. Kolegium w trakcie trzyletniej nauki zapewnia praktyki w wiodących instytucjach realizujących pracę socjalną w zakresie rozwiązywania problemów i kwestii społecznych.

Absolwent Kolegium uzyskuje szerokie kwalifikacje uprawniające go do zatrudnienia w placówkach pomocy społecznej, służbie zdrowia, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, jednostkach administracji publicznej oraz samorządowej i realizacji zadań związanych z szeroko rozumianą pomocą, wsparciem i promocją społeczną. Pracownik socjalny pełni funkcję animatora działań w środowisku lokalnym.

Kolegium w trakcie trzyletniej nauki zapewnia praktyki w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Słuchacze mogą doskonalić swoje umiejętności praktyczne w jednej z wybranych przez siebie specjalności takich jak: niepełnosprawność, organizacja społeczności lokalnej oraz rynek pracy i bezrobocia.

Kolegium dysponuje:
 • salami wykładowymi
 • nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową z dostępem do sieci Internet
 • nowoczesnym laboratorium językowym wyposażonym w multimedialną tablicę interaktywną
 • salą gimnastyczną umożliwiającą prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego z elementami samoobrony
 • biblioteką z Multimedialnym Centrum Informacyjnym

Adresatami Kolegium Pracowników Służb Społecznych są:
 • osoby legitymujące się świadectwem maturalnym
 • osoby zainteresowane problematyką społeczną i pracą z ludźmi

BIBLIOTEKA

Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni, które stanowią Multimedialne Centrum Informacyjne. MCI dysponuje stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, drukarki i skanera. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory literatury naukowej z różnych dziedzin wiedzy i fachowej wykorzystywanej w kształceniu pracowników socjalnych.

Księgozbiór jest stale poszerzany, wzbogacany i uzupełniany o nowe pozycje. Posiadamy zbiór podręczników wydanych w ramach serii "Biblioteka Pracownika Socjalnego".

Biblioteka jest w całości skomputeryzowana, co umożliwia czytelnikom szybki i wygodny dostęp do zbiorów. Obsługa jest prowadzona z użyciem elektronicznego kodowania, a wybrane książki są zapisywane na konto czytelnika za pomocą czytnika kodów kreskowych. Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ponad 9 tysięcy woluminów. Zbiory zostały sklasyfikowane wg. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) oraz opracowane za pomocą programu komputerowego MOL OPTIVUM 2000+.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie