Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych

w Sosnowcu

ul. Zegadłowicza 1, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 266 55 83
www:   http://www.znkjo.republika.pl
e-mail:   nkjo2sosnowiec@poczta.onet.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8086 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

I NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

- specjalność: język angielski

II NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

- specjalność: język francuski
- specjalność: język francuski z językiem
  angielskim


III NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

- specjalność: język niemiecki

Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu tworzą trzy kolegia kształcące nauczycieli języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Minister Edukacji Narodowej, a opiekę naukową i dydaktyczną Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kształcenie w kolegiach odbywa się w cyklu trzyletnim w systemie dziennym (bezpłatnie) lub wieczorowym. Zajęcia w kolegiach prowadzone są w języku obcym.

Wykwalifikowana kadra
Zajęcia w kolegium prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz nauczycieli dyplomowanych z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Nauka kończy się egzaminem dyplomowym, upoważniającym do podjęcia pracy nauczyciela we wszystkich typach szkół podstawowych i średnich. Po uzyskaniu stopnia licencjata absolwenci mogą podjąć dwuletnie studia magisterskie, m. in. na Uniwersytecie Śląskim.

I NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Nauka w Kolegium odbywa się w systemie dziennym, trwa trzy lata i kończy się egzaminem dyplomowym. Nauka w systemie dziennym jest bezpłatna.
Opiekę dydaktyczną i naukową nad Kolegium sprawuje Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent NKJO może uzyskać tytuł licencjata po zdaniu egzaminu przed komisją na Uniwersytecie Śląskim. Może też ubiegać się o przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie w kraju i za granicą.

Zajęcia prowadzone są w grupach około 15-osobowych, w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów. Językiem wykładowym jest język angielski.

Program nauczania obejmuje m.in.:
 • przedmioty praktyczne z j.ang. (np. gramatyka praktyczna, fonetyka brytyjska/amerykańska, konwersacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu słuchanego)
 • przedmioty literacko-kulturowe (np. literatura brytyjska/amerykańska, realioznawstwo brytyjskie/amerykańskie)
 • przedmioty metodyczne (np. metodyka nauczania języka angielskiego, teoria uczenia się i nauczania, psychologia)
 • przedmioty językoznawcze (np. wstęp do językoznawstwa, historia języka angielskiego)
 • ponadto oferujemy zajęcia m.in. z filozofii, technologii informacyjnej, drugiego języka obcego

Nasze kolegium współpracuje także z Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych, dzięki czemu nasi słuchacze uczą się fonetyki w najlepszych laboratoriach translacyjno-fonetycznych w Europie. Kolegium wyposażone jest w tablicę interaktywną.

II NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Nauczysz się biegle mówić, pisać i rozumieć w języku francuskim
Większość zajęć prowadzona jest w języku francuskim. W programie nauczania jest ponad 1000 godzin praktycznej nauki języka francuskiego – co oznacza, że po ukończeniu posiada się biegłą znajomość języka francuskiego na poziomie C2.

Bezpłatna nauka
Nauka w Kolegium odbywa się w systemie dziennym i jest bezpłatna. Możliwa jest też nauka w systemie wieczorowym.

Rozwijanie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy
Kształcenie w II Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych kończy się egzaminem dyplomowym, który upoważnia do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka francuskiego a po specjalności francusko-angielskiej także nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół (z wyjątkiem kolegiów i szkół wyższych).

Merytoryczna opieka Uniwersytetu Śląskiego
Słuchacze VI semestru uczestniczą w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim, a następnie podchodzą do egzaminu licencjackiego. Nasi absolwenci mają możliwość podjęcia dwuletnich studiów magisterskich (IV i V rok) w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego po uprzednim uzyskaniu stopnia licencjata. Mogą również kontynuować naukę na innych uczelniach, w kraju i za granicą.

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne
Kolegium posiada bogatą bazę dydaktyczną: sale wykładowe i audiowizualne, pracownię informatyczną i multimedialną oraz skomputeryzowaną bibliotekę z bogatym księgozbiorem (ponad 5.000 woluminów, zbiory audiowizualne, prasa). Sale wykładowe są wyposażone w pomoce dydaktyczne: rzutniki pisma, projektory multimedialne, magnetofony, odbiorniki TV, odtwarzacze video i DVD, komputery stacjonarne i przenośne oraz tablicę multimedialną. Takie wyposażenie umożliwia prowadzenie zajęć z szerokim wykorzystaniem technik multimedialnych i nowoczesnych form nauczania. Kolegium posiada nowoczesną lokalną sieć komputerową z komputerami w salach dydaktycznych i poza nimi, stałe łącza internetowe. ZNKJO posiada również 2 laboratoria komputerowe wyposażone w nowoczesne komputery. Słuchacze mogą korzystać z multimedialnego centrum informacji, znajdującego się w jednej z bibliotek Zespołu NKJO w Sosnowcu. Bogata infrastruktura informatyczna umożliwia wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania nie tylko na zajęciach z technologii informacyjnej.

Staże i studia za granicą
Słuchacze Kolegium mogą uczestniczyć w projekcie europejskim Comenius wyjeżdżając na asystenturę językową do innych krajów europejskich.

Bogate doświadczenie nabyte w trakcie praktyk pedagogicznych
Dzięki porozumieniu o współpracy podpisanym z licznymi szkołami w regionie, w różnych typach placówek: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich, słuchacze odbywają praktyki pedagogiczne we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

Współpracujemy z różnymi typami placówek oświatowych (szkoły, domy kultury) w ramach praktyk pedagogicznych oraz samorządowych (urzędy) przy tłumaczeniach, a także z firmami francuskojęzycznymi (Steria, Capgemini).

Nauczysz się biegle języka angielskiego
Drugim językiem, jaki można poznać i doskonalić w naszym kolegium jest język angielski. W programie nauczania jest ponad 400 godzin praktycznej nauki języka angielskiego, a na specjalności francusko-angielskiej ponad 1000 godzin, oraz zajęcia z dydaktyki tego języka.

Nauczysz się też języka hiszpańskiego
Jeśli tylko będziesz miał czas i ochotę, możesz nauczyć się trzeciego języka – hiszpańskiego - ramach zajęć fakultatywnych. Poznasz nie tylko język, ale także realia życia w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Będzie się czym pochwalić w swoim CV !

III NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Nauka w kolegium trwa 3 lata. Rok szkolny rozpoczyna się 1 października. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów w grupach 15-osobowych. Językiem wykładowym jest język niemiecki. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie dziennym i wieczorowym. Nauka w systemie dziennym jest bezpłatna. Wysokość opłaty za naukę w systemie wieczorowym ustalana jest corocznie w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Uczelnią patronacką jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Program
dydaktyczny
Program dydaktyczny kolegium został skonstruowany z zachowaniem właściwych proporcji między przedmiotami kształcenia językowego i metodycznego, zapewniającymi bezpośrednie przygotowanie do zawodu nauczyciela, a przedmiotami kształcenia neofilologicznego. W kształceniu praktycznej nauki języka niemieckiego (PNJN) kładziemy nacisk na to, aby słuchacze III NKJO pogłębili znajomość języka niemieckiego w zakresie zintegrowanych sprawności językowych, m. in. na kursach słuchania, mówienia, czytania, pisania, gramatyki i fonetyki praktycznej. Zajęcia z PNJN obejmują średnio 15 godzin tygodniowo w ciągu 6 semestrów.

Słuchacze III NKJO przygotowywani są bardzo intensywnie do zawodu nauczyciela na zajęciach o profilu pedagogiczno-metodycznym, które odbywają się w okresie całego cyklu kształcenia. Obejmują one seminarium z psychopedagogiki, zajęcia z teorii uczenia się i nauczania (pierwszy i drugi semestr) oraz zajęcia z metodyki nauczania języków obcych (od trzeciego do szóstego semestru). Zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych umożliwiają słuchaczom śródroczne praktyki pedagogiczne,

Nasi słuchacze zdobywają w kolegium solidną wiedzę w zakresie realioznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii i literatury Niemiec oraz krajów niemieckojęzycznych.

Dlaczego warto wybrać III NKJO w Sosnowcu
 • Bezpłatna nauka (również jako drugi kierunek studiów).
 • Matura z języka niemieckiego niewymagana.
 • Duża ilość zajęć praktycznej nauki języka.
 • Indywidualna organizacja nauki, w tym również nauka w grupie wieczorowej.
 • Zdobywanie doświadczenia w trakcie praktyk pedagogicznych.
 • Nauczanie języków fachowych (biznes, hotelarstwo, turystyka etc.).
 • Nauczanie tłumaczenia.
 • Kadra nauczycieli akademickich.
 • Możliwość uczestniczenia w wymianie zagranicznej - Asystentura Comeniusa.
 • Możliwość brania udziału w zajęciach klubu sportowego AZS.
 • Wizyty w takich instytucjach, jak: Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie, Das Őstereichische General Konsulat w Krakowie, Goethe-Institut w Krakowie, Goethe-Institut w Warszawie, Instytut Austriacki w Krakowie.
 • Możliwość podjęcia studiów magisterskich na dowolnej uczelni.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie