Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Kolegiów Nauczycielskich

ul. Jana Kasprowicza 1, 12-100 Szczytno
tel. (089) 624-31-45
www:   http://zkn.szczytno.pl
e-mail:   sekretariat@zkn.szczytno.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5767 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

Kształcimy nauczycieli do pracy w szkole:

- podstawowej - nauczanie początkowe,
  matematyka, języki obce,

- gimnazjum - matematyka, języki obce,
- liceum - języki obce.

Specjalności:
studia stacjonarne i niestacjonarne

- język angielski
- język niemiecki


Stwarzamy każdemu słuchaczowi warunki dobrego przygotowania zawodowego w wybranej specjalności, nabywania wysokiej jakości kompetencji nauczycielskich, rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.

Zapewniamy przygotowanie merytoryczne i metodologiczne do podjęcia studiów uzupełniających na kierunkach odpowiadających prowadzonym w Kolegium specjalnościom.

Absolwenta Kolegium wyróżniają: dobre przygotowanie metodyczne oraz solidna podstawa teoretyczna, które współtworzą osobistą wiedzę pedagogiczną.

Pracujemy z pasją i oddaniem, dając studiującej młodzieży własną pracą liczne przykłady nauczycielskiego profesjonalizmu.

Tworzymy szkołę nowoczesną, reagującą elastycznie na zmieniające się potrzeby lokalnego środowiska, poszukującą i otwartą na zmiany.

Kolegium zapewnia:

 • przemyślany i sprawnie działający system praktyk pedagogicznych - gwarantujący dobre przygotowanie metodyczne,
 • wyjazdy słuchaczy grup językowych na studyjne pobyty zagraniczne,
 • wyjazdy studyjne w ramach programów międzynarodowych (w latach 1992 - 2000 wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Kolegium brali udział w wyjazdach studyjnych - głównie do W. Brytanii, Holandii, Szwecji oraz Danii, dyrektor ZKN była dwukrotnie koordynatorem krajowym programów (TEMPUS Redesign i Phare SMART- komponent "kształcenie nauczycieli- Arka").

Praktyki

Praktyka pedagogiczna

Jej celem jest uświadomienie słuchaczom czym jest zawód nauczyciela. Stwarza im możliwość potwierdzenia dokonanego wyboru zawodowego i ogólnego zapoznania się ze struktura organizacyjną szkoły.

 • Praktyka obserwacyjna

  Celem praktyki obserwacyjnej jest uświadomienie słuchaczom czym jest zawód nauczyciela. Stwarza słuchaczom możliwość:
  • potwierdzenia dokoknanego wyboru kierunku kształcenia,
  • ogólnego zapoznania się ze strukturą organizacyjną oraz zadaniami szkoły,
  • zapoznania się z opiniami dotyczącymi najistotniejszych trudności w realizacji powinności wybranego zawodu,
  • samorzutnego włączania się słuchaczy w niektóre czynności związane z procesem dydaktyczno-wychowawczym.

  Wyniki praktyki obserwacyjnej powinny być czynnikiem wspierającym, motywującym słuchaczy do aktywnej i rzetelnej pracy podczas odbywania praktyki terenowej po zakończeniu praktyki obserwacyjnej.

  Praktykę obserwacyjną organizują nauczyciele uczący Podstaw Edukacji oraz na specjalności Język Niemiecki nauczyciel Metodyki Nauczania Języka Niemieckiego, na specjalności Język Angielski nauczyciel Metodyki Nauczania Języka Angielskiego, w porozumieniu z kierownikiem praktyki, który koordynuje przebieg praktyki obserwacyjnej.

  Praktyka obserwacyjna organizowana jest w grupach 5-6 osobowych. Każda grupa odbywa praktykę w przydzielonej klasie (szkole) tak, aby była możliwość realizowania zadań szczegółowych praktyki.

  Praktyka obserwacyjna odbywa się z częściowym zawieszeniem zajęć w dniu wyznaczonym jako dzień praktyki dla danego roku i specjalności.

  Podstawą zaliczenia praktyki obserwacyjnej jest:

  • potwierdzona w kartach przebiegu praktyki obecność we wszystkich objętych praktyką formach
  • przedstawienie wymaganej dokumentacji (sprawozdania, raporty, itp.)
  • wykazanie się znajomością zagadnień związanych z treścią praktyki przy zaliczeniu semestru z Podstaw Edukacji, Metodyki.

  Semestr zalicza keirownik praktyki po zasięgnięciu opinii nauczyciela Podstaw Edukacji, nauczyciela Metodykidanej specjalności w ZKN. W przypadku nie zaliczenia praktyki w określonym terminie z przyczyn niezaleznych od słuchacza zobowiązany jest on do jej powtórzenia - we własnym zakresie - w czasie ustalonym przez kierownika praktyki, nie później niż do końca semestru. Nie zaliczenie praktyki obserwacyjnej powoduje skreślenie z listy słuchaczy ZKN w Szczytnie. • Praktyka terenowa

  Praktyka terenowa stanowi integralną część przedmiotów związanych z bezpośrednim przygotowaniem zawodowym, które występują w kolejnych semestrach nauczania.
  Celem praktyki terenowej jest stworzenie warunków do:
  • potwierdzenia przez słuchaczy własnych kompetencji nauczycielskich w konkretnych warunkach szkolnych,
  • zdobycia doświadczeń praktycznych umożliwiających tworzenie własnej teorii pedagogicznej.

  W zakres praktyki terenowej wchodzą:
  • obserwacja, która jest kontynuacją praktyki obserwacyjnej,
  • czynności asystenckie,
  • samodzielne prowadzenie lekcji/zajęć (m.in. lekcji próbnych, bloków tematycznych, zajęć zintegrowanych, badań).

  Praktyka terenowa organizowana jest w grupach 4-6 osobowych. Każda grupa odbywa praktykę w przydzielonej klasie (szkole) tak, aby była możliwość realizowania zadań szczegółowych praktyki. Ponadto może mieć ona formę indywidualną. Praktyka terenowa odbywa się w dniu wyznaczonym w tym celu w tygodniowym planie zajęć w ZKN.

  Podstawą zaliczenia jest:
  • potwierdzona w kartach przebiegu praktyki terenowej obecność na wszystkich objętych praktyką formach,
  • wykonanie zadań szczegółowych zalecanych przez nauczycieli metodyk szczegółowych, podstaw edukacjii nauczycieli współpracujących z ZKN,
  • przedstawienie wymaganej dokumentacji (sprawozdania, raporty, scenaiusze, kospekty, itp.,
  • pozytywna ocena praktyki terenowej wystawiona przez nauczyciela praktyki.
  • Nie zaliczenie praktyki terenowej powoduje skreślenie z listy słuchaczy ZKN w Szczytnie.
Praktyka asystencka

Czynności asystenckie, określane jako praktyka asytencka, mają na celu bezpośrednie poznanie przez słuchaczy typowych czynności wykonywanych przez nauczyciela w toku codziennej pracy szkoły. Praktyka asystencka obejmuje czynności wychowawcze, dydaktyczno-opiekuńcze, dydaktyczne wykonywane przez słuchaczy w charakterze pomocnika naucyciela wychowawcy przed lekcjami, w czasie przerw, w czasie lekcji, po lekcjach, itp.

Praktyka asystencka dotyczyć może udziału słuchaczy np. w:

 • organizowaniu z dziećmi zabaw i gier w czasie przerw,
 • przygotowywaniu wycieczek, seansów filmowych, przedstawień teatralnych, uroczytsości klasowych,
 • utrzymywaniu porządku w klasie,
 • sprawowaniu nadzoru przy odżywianiu,
 • przygotowywaniu pomocy słabszym uczniom w nauce,
 • prowadzeniu niektórych fragmentów lekcji,
 • przygotowywaniu zebrań klasowych z rodzicami, itp.
Baza Szkoły

Kolegium posiada zasoby niezbędne do studiowania:

 • skomputeryzowane czytelnię i bibliotekę,
 • nowoczesną pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu,
 • dobrze zaopatrzoną metodiotekę,
 • salę TV,
 • zadbany i dobrze zagospodarowany budynek.
Biblioteka

W naszej bibliotece można odnaleźć ponad 30 tysięcy woluminów, w tym około 1500 pozycji w języku angielskim i blisko 2000 pozycji w języku niemieckim. Czytelnia dysponuje 30 miejscami, trzema komputerami z dostępem do Internetu i drukarką laserową. Słuchacze mogą korzystać z tego sprzętu np. przy pisaniu swoich prac semestralnych i dyplomowych.

Do korzystania z wypożyczalni uprawnieni są nauczyciele Kolegium, nauczyciele praktyki i słuchacze wszystkich systemów kształcenia. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do końca czerwca.

Medioteka

Medioteka to miejsce, do którego słuchacze zaglądają wyjątkowo często (i nie tylko dlatego, że znajduje się tam ksero). W mediotece można korzystać z magnetofonów, komputerów z drukarką i dostępem do Internetu, kamery filmowej, dyktafonów, rzutników, sprzętu nagłaśniającego, kserokopiarki. Dysponujemy bogatym zbiorem kaset magnetofonowych, kaset video, programów komputerowych, gier dydaktycznych, podręczników szkolnych i różnego rodzaju materiałów dydaktycznych itp. Częścią medioteki jest sala TV, w której znajduje się telewizor, dwa magnetowidy, odtwarzacz DVD.

Warunki mieszkaniowe

Wszyscy studenci mają zapewnione miejsce w Internacie mieszczącym się przy ulicy Bolesława Chrobrego 12 - w odległości 350 m od budynku Kolegium i ok. l 000 m od stacji PKP i PKS. Internat znajduje się na ogrodzonym terenie a mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę.

Mieszkańcy internatu mają do dyspozycji:
 • 70 pokoi 3 i 4 osobowych,
 • sanitariaty (kabiny prysznicowe, pralki) - po 2 na każdym piętrze,
 • stołówkę,
 • kuchnie dla młodzieży na każdym piętrze,
 • salę intenetową,
 • zielony teren rekreacyjny (boiska do siatkówki),
 • niestrzeżony parking dla mieszkańców i pracowników,
Miejsca hotelowe

Internat zapewnia pokoje nauczycielom dojeżdżającym na zajęcia. Nauczyciele - obcokrajowcy mają do dyspozycji dobrze wyposażone mieszkania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie