Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń
tel./fax (056) 661-75-85
www:   http://www.nkjo.torun.pl
e-mail:   college@nkjo.torun.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4779 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH
specjalności:

- angielska
- niemiecka
- francuska


Sekcja ANGIELSKA

Kandydaci ze "starą maturą" (egzamin dojrzałości)

Kandydatów, którzy złożyli egzamin dojrzałości ("stara matura") obowiązuje egzamin wstępny. Egzamin wstępny składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej i ma strukturę egzaminu maturalnego (poziom rozszerzony).

Część pisemna będzie zawierała zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. Kandydaci będą musieli się również wykazać umiejętnością konstruowania wypowiedzi pisemnych na zadany temat. W trakcie egzaminu nie zezwala się na używanie słowników i innych pomocy. Zaświadczenia o dysfunkcjach (dysgrafia, dysleksja, dysortografia) nie są honorowane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia 50=100%.

Egzamin wstępny ustny z jęz. angielskiego będzie składał się z dwóch elementów (podobnie jak na ustnym egzaminie maturalnym - poziom rozszerzony) - rozmowy na podstawie materiału stymulującego oraz wypowiedzi na wylosowany temat. Maksymalna ilość punktów do zdobycia 20=100%. Każdy kandydat przystępuje do egzaminu pisemnego i ustnego.

Ważne terminy:

 • Termin składania podań: do 15.06.2007
 • Egzamin pisemny: 25.06.2007 o godz. 10.00
 • Egzamin ustny: 26.06.2007 od godz. 9.00

Zainteresowani szczegółową strukturą pisemnego egzaminu maturalnego (poziom rozszerzony = arkusz II i III) mogą uzyskać informacje na stronach domowych Okręgowych Komisji Egzaminacjnych (np. www.oke.gda.pl).

Kandydaci z "nową maturą" (egzamin maturalny)

Nabór do specjalności język angielski dla kandydatów z "nową maturą" odbywać się będzie na podstawie wyników maturalnego egzaminu pisemnego (poziom rozszerzony) i ustnego (poziom rozszerzony) z j. angielskiego Nie jest wymagane minimum procentowe punktów uzyskanych z egzaminu - dokumenty składać może każdy kandydat, który przystąpił do tego egzaminu.

O kolejności na liście rankingowej decyduje suma wyników uzyskanych na egzaminie ustnym i pisemnym. (max. uzyskać można 70 punktów). Kandydatom z nową maturą z klas dwujęzycznych przyznajemy dodatkowy bonus punktowy. Punkty decydujące o pozycji na liście rankingowej w przypadku kandydatów z nową maturą z klas dwujęzycznych oblicza się w następujący sposób: Sumujemy punkty uzyskane przez kandydata na maturze ustnej oraz 50% punktów uzyskanych na maturze pisemnej, od tej sumy obliczamy 5% i dodajemy uzyskane punkty do uprzednio obliczonej sumy jako bonus (np.: wynik z egzaminu maturalnego razem - 60 pkt - wynik wpisywany na listę rankingową rekrutacji do NKJO to 63 PKT (60 pkt + 5% z liczby 60)

UWAGA: Kandydaci, którzy zdali nową maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub w ogóle nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego mogą przystąpić do egzaminu wstępnego do NKJO na zasadach obowiązujących kandydatów ze starą maturą.

Ważne terminy:

 • Termin składania podań: do 20.07.2007

Kandydaci z certyfikatami FCE (A,B); CAE, CPE

Kandydaci do specjalności język angielski w NKJO w Toruniu, posiadający certyfikaty FCE (ocena A, B), CAE oraz CPE mogą być zwolnieni z egzaminu wstępnego. W tym celu należy do składanych w NKJO dokumentów dołączyć kopię certyfikatu FCE, CAE lub CPE oraz prośbę o zaliczenie egzaminu wstępnego pisemnego i ustnego na podstawie świadectwa FCE/CAE/CPE.

Ważne terminy:

 • Termin składania podań: do 20.07.2007

Ustalono następujący przelicznik punktowy dla poszczególnych egzaminów i ich wyników.

nazwa certyfikatu ocena na certyfikacie ilość punktów przyznawana za egzamin wstępny
CPEkażda ocena100% punktów możliwych do zdobycia
w egzaminie pisemnym
i 100% punktów możliwych do zdobycia
w egzaminie ustnym
CAEocena A 100% punktów możliwych do zdobycia
w egzaminie pisemnym
i 100% punktów możliwych do zdobycia
w egzaminie ustnym
CAEocena B 95% punktów możliwych do zdobycia
w egzaminie pisemnym
i 95% punktów możliwych do zdobycia
w egzaminie ustnym
CAE ocena C 90 % punktów możliwych do zdobycia
w egzaminie pisemnym
i 90% punktów możliwych do zdobycia
w egzaminie ustnym
FCE ocena A85% punktów możliwych do zdobycia
w egzaminie pisemnym
i 85% punktów możliwych do zdobycia
w egzaminie ustnym
FCE ocena B 80% punktów możliwych do zdobycia
w egzaminie pisemnym
i 80 % punktów możliwych do zdobycia
w egzaminie ustnym

Komisja rekrutacyjna ustali listę osób przyjętych do NKJO (zgodnie z zasadami postępowanie rekrutacyjnego NKJO) na podstawie listy rankingowej (wyniku) osób, które pomyślnie przeszły postępowanie kwalifikacje. Do grup dziennych zostanie przyjętych 30 osób, do grupy wieczorowej- 15. W uzasadnionych przypadkach dyrektor kolegium może powiększyć liczbę słuchaczy w grupie, nie więcej jednak niż do 18 osób.

Lista osób przyjętych do specjalności język angielski zostanie ogłoszona w dniu 31 sierpnia 2007.

Sekcja NIEMIECKA

Kandydaci ze "starą maturą" (egzamin dojrzałości)

Kandydatów, którzy złożyli egzamin dojrzałości ("stara matura"), obowiązuje egzamin wstępny. Egzamin wstępny z j. niemieckiego będzie miał strukturę egzaminu maturalnego (poziom rozszerzony) i zostanie przeprowadzony jedynie w formie pisemnej. Test będzie zawierał zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. Kandydaci będą się także musieli wykazać umiejętnością konstruowania wypowiedzi pisemnych na zadany temat. W trakcie egzaminu nie zezwala się na używanie słowników i innych pomocy.

Zaświadczenia o dysfunkcjach (dysgrafia, dysleksja, dysortografia) nie są honorowane.

Ważne terminy:

I nabór

 • Termin składania podań: do 15.06.2007
 • Egzamin pisemny: 26.06.2007 o godz. 9.30 (egzamin trwa 3 godziny)
II nabór odbędzie się, o ile po przeprowadzeniu I naboru zostaną wolne miejsca.
 • Termin składania podań: do 5.09.2007
 • Egzamin pisemny: 12.09.2007 o godz. 9.30 (egzamin trwa 3 godziny)
Kandydaci z "nową maturą" (egzamin maturalny)

Nabór do specjalności j. niemiecki dla kandydatów z "nową maturą" odbywać się będzie na podstawie wyników maturalnego egzaminu pisemnego z j. niemieckiego (poziom rozszerzony). Nie jest wymagane minimum procentowe punktów uzyskanych z egzaminu - dokumenty składać może każdy kandydat, który przystąpił do tego egzaminu.

UWAGA: Kandydaci, którzy zdali nową maturę z języka niemieckiego na poziomie podstawowym lub w ogóle nie zdawali egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, mogą przystąpić do egzaminu wstępnego do NKJO na zasadach obowiązujących kandydatów ze starą maturą.

Kandydatom z nową maturą z klas dwujęzycznych przyznajemy dodatkowy bonus punktowy. Punkty decydujące o pozycji na liście rankingowej w przypadku kandydatów z nową maturą z klas dwujęzycznych ustala się w następujący sposób: od ilości punktów (1% = 1 punkt) uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym obliczamy 5% i dodajemy uzyskane punkty do wyniku maturalnego jako bonus (np.: wynik z egzaminu maturalnego 80% - wynik wpisywany na listę rankingową naboru do NKJO 84% (80 + 5% z liczby 80).

Ważne terminy:

I nabór

 • Termin składania podań: do 20.07.2007
II nabór odbędzie się, o ile po przeprowadzeniu I naboru zostaną wolne miejsca.
 • Termin składania podań: do 5.09.2007
Kandydaci z certyfikatami ZMP, KDS, ZOP, DSD II, DSH

Kandydaci do specjalności język niemiecki w NKJO w Toruniu posiadający certyfikaty ZMP, KDS, ZOP, DSD II lub DSH mogą zostać zwolnieni z egzaminu wstępnego.

Aby uzyskać zwolnienie z egzaminu, należy do składanych w NKJO dokumentów dołączyć poświadczoną kopię posiadanego certyfikatu oraz pisemną prośbę o zaliczenie egzaminu wstępnego na podstawie przedstawionego certyfikatu.

Ważne terminy:

I nabór

 • Termin składania podań: do 20.07.2007
II nabór odbędzie się, o ile po przeprowadzeniu I naboru zostaną wolne miejsca.
 • Termin składania podań: do 5.09.2007
Certyfikaty:

Ustalono następujący przelicznik punktowy dla poszczególnych egzaminów i ich wyników:

ocena na certyfikacie ZMPilość punktów % przyznawana za egzamin wstępny
sehr gut90%
gut80%
befriedigend70%
ausreichend60%

ocena na certyfikacie ZOP/KDSilość punktów % przyznawana za egzamin wstępny
sehr gut/gut100%
befriedigend90%

punktacja wg certyfikatu DSD IIilość punktów % przyznawana za egzamin wstępny
100 pkt100%
99 pkt99%
98 pkt98%
itd.itd.

DSH
brak zróżnicowania punktowego
Za certyfikat DSH przyznaje się 80% za egzamin wstępny.

Komisja rekrutacyjna ustali listę osób przyjętych do NKJO (zgodnie z zasadami postępowanie rekrutacyjnego NKJO) na podstawie listy rankingowej (wyników) osób, które pomyślnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne. Do grup dziennych zostanie przyjętych 30 osób, do grupy wieczorowej 15. W uzasadnionych przypadkach dyrektor kolegium może powiększyć liczbę słuchaczy w grupie, nie więcej jednak niż do 18 osób.

Lista osób przyjętych do specjalności język niemiecki (I nabór) zostanie ogłoszona w dniu 31.08.2007, lista z naboru uzupełniającego (II nabór, o ile się odbędzie) 13.09.2007.

Sekcja FRANCUSKA

Kandydaci z "nową maturą" (egzamin maturalny)

Nabór do specjalności j. francuski dla kandydatów z "nową maturą" odbywać się będzie na podstawie wyników ustnego maturalnego egzaminu z j. francuskiego (poziom podstawowy). Nie jest wymagane minimum procentowe punktów uzyskanych z egzaminu - dokumenty składać może każdy kandydat, który przystąpił do tego egzaminu.

 Wynik na egzaminie maturalnym Postępowanie kwalifikacyjne
Ilość punktów%
Poziom podstawowymax. 100 %max. 20 pktmax. 74.07 %
Poziom rozszerzonymax. 100 %max. 27 pktmax. 100 %

UWAGA: Kandydaci, którzy w ogóle nie zdawali egzaminu maturalnego z języka francuskiego mogą przystąpić do egzaminu wstępnego do NKJO na zasadach obowiązujących kandydatów ze starą maturą.

Kandydaci ze "starą maturą" (egzamin dojrzałości)

Kandydaci posiadający tzw. starą maturę będą zobowiązani przystąpić do egzaminu ustnego w NKJO, na którym mogą otrzymać maksymalnie 27 punktów = 100%.

Kandydaci z certyfikatami

Osoby posiadające dyplom DELF- jednostka B2 otrzymują 27 pkt = 100%.
Kandydaci legitymujący się zdanym egzaminem DALF C1 i C2 otrzymują również maksymalną ilość punktów 27 = 100%.

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się procentową listę rankingową.
W roku akademickim 2007/08 do Specjalności Język Francuski przyjmuje się 15 studentów. W uzasadnionych przypadkach dyrektor kolegium może powiększyć liczbę słuchaczy w grupie, nie więcej jednak niż do 18 osób.

W przypadku, kiedy ponad 15 osób otrzymałoby rezultat = 100%, przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną po polsku sprawdzającą predyspozycje kandydata do zawodu nauczyciela.

Ważne terminy:

 • Termin składania dokumentów: do 10.09.2007 r.
 • Egzamin ustny: Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 12.09.2007, godz. 10.00 (stara matura)
 • Termin ogłoszenia listy przyjętych: 13.09.2007 r.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie