Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Szkolenia Zawodowego

ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 7 pokój nr 51, 02-495 Warszawa
tel. (22) 391 57-21, tel. kom. 607 290-657
zajęcia odbywają się: ul. Dzieci Warszawy 42 (LVI Liceum Ogólnokształcące)
www:   http://www.csz.waw.pl
e-mail:   osrodek@csz.waw.pl
szkolenia@csz.waw.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 26505 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO
KURSY I SZKOLENIA

- szkolenia BHP
 • szkolenia okresowe dla inspektorów, pracowników, pracodawców i kadry inżynieryjno - technicznej
 • kurs pedagogiczny

- kursy biurowe i zawodowe
 • samodzielny księgowy
 • kadry-płace
 • specjalista administracyjno - biurowy
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • sekretarka
 • archiwista
 • kierowca wózków widłowych
 • kucharz - dietetyk
 • system HACCP

- Nadzór i doradztwo BHP

NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COGITO"
STUDIA PODYPLOMOWE

- bezpieczeństwo i higiena pracy
- bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
- przygotowanie pedagogiczne
- pedagogika przedszkolna
  i wczesnoszkolna

- organizacja i zarządzanie oświatą
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- wychowanie do życia w rodzinie
- oligofrenopedagogika - edukacja
  i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
  intelektualną z terapią pedagogiczną

- edukacja wczesnoszkolna z elementami
  pedagogiki Marii Montessori

- terapia pedagogiczna z emisją głosu
- technika z wychowaniem
  komunikacyjnym

- edukacja dla bezpieczeństwa
- socjoterapia i coaching w edukacji
- edukacja, rehabilitacja osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
  i autyzmem

- doradztwo zawodowe i edukacyjne
- nauczyciel teoretycznej i praktycznej
  nauki zawodu

 

NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COGITO"

KURSY DOSKONALĄCE

- kierowników wycieczek szkolnych
- dla kierowników placówek wypoczynku
  dzieci i młodzieżowych

- dla wychowawców placówek wypoczynku
  dzieci i młodzieżowych

- ratownictwa i pierwszej pomocy
- psychorysunek i bajka w terapii dzieci
- problemy w nauce i sposoby
  motywowania uczniów do pracy

- metody aktywizujące w procesie
  nauczania

- praca z dzieckiem napotykającym
  na trudności w nauce

- wybrane metody pracy z dziećmi
- emisja głosu
- Jak stawiać cele rozwojowe i edukacyjne
  aby budowały zaangażowanie uczniów?
- Jak ocenianie kształtujące może wpłynąć
  na sukces edukacyjny ucznia?

- Doskonalenie własnych kompetencji
  w zakresie diagnozy potrzeb i możliwości
  edukacyjnych uczniów
- Dziecko zahamowane, izolowane,
  odrzucone – jak je rozpoznać, jak mu
  pomóc, jak z nim pracować?

- Związek rozwoju psychicznego
  z ruchowym. Psychomotoryka. Jak
  usprawniając motorykę przyczyniamy się
  do poprawy wyższych czynności
  umysłowych jakimi są czytanie i pisanie?
- Badanie dojrzałości szkolnej dziecka
- Jak sobie radzić z zachowaniami uczniów
  przeszkadzającymi w prowadzeniu lekcji?

- Metody komunikacji interpersonalnej
  z rodzicami

- Zastosowanie teorii Piageta w edukacji
  wczesnoszkolnej

- Zaburzenia zachowania. Nerwice
  dziecięce


KURSY KWALIFIKACYJNE

- wychowanie do życia w rodzinie
- bibliotekoznawstwo
- oligofrenopedagogika
- terapia pedagogiczna
- pedagogika
- zarządzanie oświatą
- praktyczna nauka zawodu

Centrum Szkolenia Zawodowego jest placówką oświatową niepubliczną, która działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Powiatu Warszawskiego - zaświadczenie nr 22/K/1998. Centrum Szkolenia Zawodowego jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.14/00471/2005.

Istniejemy na rynku od 1998 roku.


Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Cogito"
Jest placówką oświatową niepubliczną wpisaną do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, zaświadczenie nr 33/ NPDN/2010. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.14/00472/2005.

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz zdobycie umiejętności niezbędnych w realizacji zadań wychowawczych. Zapraszamy na kursy kwalifikacyjne, doskonalące, studia podyplomowe – organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie.

Słuchacze po pomyślnym ukończeniu kursów kwalifikacyjnych uzyskują, zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego, natomiast uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia studiów zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KONTAKT

Dział Rekrutacji:
02-495 Warszawa
ul. Plac Czerwca 1976r. nr 7, pok. 51
(budynek ALUPROFIL)

Czynny: wtorek, środa, czwartek: 11:00 - 15:00
piątek: 10:00 - 14:00

tel.: (22) 391 57 21
tel. kom.: 607 290 657

e-mail:
szkolenia@csz.waw.pl
dyrektor@csz.waw.pl
osrodek@csz.waw.pl

Zajęcia odbywają się
Warszawa-Ursus
ul. Dzieci Warszawy 42 (LVI Liceum Ogólnokształcące)
Sekretariat pok. 118
czynny: w soboty i niedziele (w terminach zjazdów)
w godz. 8:30 - 13:00, tel.: 607 290 657

Serdecznie Zapraszamy!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie