Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Kolegium Nauczycielskie

w Wieluniu

ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń
tel./fax (043) 843-34-40
www:   http://kn.wielun.pl
e-mail:   kn.wielun@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3373 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PROPONUJEMY DWA KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

- Język polski
- Wczesna edukacja dzieckaKolegium Nauczycielskie w Wieluniu jest publicznym zakładem kształcenia nauczycieli dla potrzeb placówek wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i gimnazjów. Celem Kolegium jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań nauczyciela w zakresie prowadzonych specjalności kształcenia.

SYSTEM KSZTAŁCENIA

 • Nauka w Kolegium trwa 3 lata.
 • Podstawowym systemem kształcenia jest system studiów dziennych. Organizację nauki w Kolegium określa Regulamin kształcenia uchwalony przez Radę Programową.
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczoną kadrę zatrudnioną w Kolegium oraz przez pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii.
 • Naszym studentom proponujemy do wyboru lektorary z języków: angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego i francuskiego.
 • Program nauczania, tematyka i zakres wiedzy są ściśle skorelowane z programami realizowanymi w Akademii im. J. Długosza.
 • W toku trzyletniego kształcenia nasi studenci odbywają śródroczne i ciągłe praktyki pedagogiczne, co jest gwaranetm dobrego praktycznego przygotowania do zawodu.

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią procesu kształcenia kandydatów na nauczycieli. Ma stwarzać szansę profesjonalnego rozwoju słuchacza i sprzyjać kształceniu sylwetki twórczego nauczyciela, który potrafi kreować sytuacje edukacyjne i sprawnie rozwiązywać złożone procesy dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Praktyki pedagogiczne organizowane są w różnych typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, a obowiązkowo w tych, do pracy w których absolwenci Kolegium uzyskują kwalifikacje.

Celem praktyk pedagogicznych jest:

 1. Kształtowanie i rozwiązywanie kompetencji nauczycielskich w zakresie zgodnym z kierunkiem studiów.
 2. Poznawanie przez słuchaczy procesów edukacyjnych w całej ich złożoności i w różnych uwarunkowaniach z uwzględnieniem funkcji szkoły (przedszkola) oraz roli nauczyciela w środowisku.
 3. Rozwijanie umiejętności stosowania zintegrowanej wiedzy z różnych dziedzin w dynamicznie zmieniających się sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Zdobywanie przez słuchaczy doświadczeń w samodzielnym planowaniu, prowadzeniu i dokumentowaniu zajęć.
 5. Wdrażanie do korzystania z wartościowych inspiracji dydaktyczno-wychowawczych doświadczonych nauczycieli oraz nabywanie umiejętności związanych z obserwacją, analizą, analizą i dokumentacją hospitowanych zajęć.
 6. Nabywanie umiejętności analizy i oceny własnej pracy i pracy uczniów.
 7. Poznawanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek.

Organizacja praktyk pedagogicznych.
Pełną realizację podstawowych celów zapewnia dobra organizacja śródrocznych i wakacyjnych praktyk pedagogicznych. Praktyka śródroczna organizowana jest w całym cyklu kształcenie i obejmuje:

 1. zwiedzanie placówek oświatowo-wychowawczych,
 2. praktykę obserwacyjno-pomocniczą,
 3. hospitacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 4. zajęcia próbne,
 5. imprezy dla dzieci.

Wakacyjna praktyka asystencka organizowana jest po pierwszym roku studiów we wrześniu na kierunku wczesna edukacja dziecka (4 tygodnie).

Wakacyjna praktyka nauczycielaska realizowana jest we wrześniu po drugim roku studiów w wymiarze 4 tygodni w zakresie zgodnym z kierunkiem studiów.

Słuchacze otrzymują skierowania na praktykę asystencką i nauczycielską do wybranych szkól i przedszkoli wyróżnających się wysokim poziomem pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńcze. Koszt praktyki pokrywa Kolegium na podstawie umów zawieranych z nauczycielami opiekunami za zgodą dyrektorów szkół i przedszkoli. W związku z przygotowaniem i realizacją praktyk pedagogicznych śródrocznych i nauczycielskich, Kolegium zapewnia dla słuchaczy odpowiednie poradnictwo.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Wszyscy absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Kolegium Nauczycielskiego i uzyskują kwalifikacje do pracy:

 • wczesna edukacja dziecka - w przedszkolu, szkole podstawowej w klasach 1 - 3;
 • filologia polska - w szkole podstawowej w klasach 4 - 6 oraz w gimnazjum;

Uzyskanie Dyplomu w Kolegium Nauczycielskim uprawnia do składania egzaminu licencjackiego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz do kontynuowania studiów magisterskich.

INTERNAT

Kolegium dysponuje internatem dla swoich studentów. W 21 pokojach sypialnych może zamieszkać 75 osób, a w miarę potrzeby ilość ta może zostać zwiększona. Pokoje są 4-ro i 3 osobowe. W godzinach popołudniowych do dyspozycji mieszkańców jest "kawiarenka", a w niej m. in. telewizor i wideo. W każdym pokoju mieszkalnym jest dostęp do stałego łącza internetowego. Pomieszczenie kuchnne pozwala mieszkańcom na przygotowanie posiłków.

"Wspólna nauka i wspólne mieszkanie powodują,
że zawieramy prawdziwe przyjaźnie,
które z pewnością przetrwają wiele lat."

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie