Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Kajki 8, 19-300 Ełk
tel./fax (87) 610-27-47
www:   http://www.ppp.elk.edu.pl
e-mail:   ppp_elk@o2.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 19693 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

- pomoc pedagogiczna
- pomoc logopedyczna
- pomoc psychologiczna
- socjolog
- doradca zawodowy
- przy naszej poradni działa Zespół Orzekający
- diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dzieci, niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z autyzmem

Motto poradni: "Przede wszystkim dziecko i jego dobro"

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ełku istnieje od 1973 roku. Zatrudnia pedagogów, psychologów i logopedów, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy. Swoje zadania pojmujemy jako w pełni profesjonalną służbę dziecku poprzez pomoc jego rodzicom, nauczycielom, wychowawcom. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia, połączone z długoletnim doświadczeniem, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.

Zajmujemy się:

 • udzielaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 • pomocą  uczniom  w  dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia,  zawodu  i planowaniu kariery zawodowej
 • pomocą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

Realizujemy swoje zadania poprzez:

 • diagnozę
 • terapię
 • konsultacje i doradztwo
 • działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną
 • interwencję w środowisku ucznia
 • działalność informacyjną
Przy naszej poradni działa Zespół Orzekający, który  wydaje:
 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
 • Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne!

Do naszej poradni na badania lub zajęcia terapeutyczne zgłasza dzieci rodzic lub  opiekun  prawny.  Mogą  się  one  odbywać wyłącznie  po  wyrażeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Działania Poradni na rzecz dzieci:

 • Trening twórczości dla uczniów z klas integracyjnych I-IV na terenie szkoły.
 • Zajęcia dla uczniów z klas I–IV rozwijające pomysłowość, wyobraźnię prowadzone na terenie poradni w ramach 3 grup.
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci które powróciły z zagranicy.
 • Trening twórczości dla 6-latków prowadzony na terenie przedszkola.
 • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nauczanych na terenie szkoły ogólnodostępnej
 • Opieka postdiagnostyczna na rzecz dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Terapia logopedyczna indywidualna i grupowa.
 • Indywidualna terapia dziecka z uszkodzonym narządem wzroku, słuchu.
 • Zajęcia grupowe dla uczniów klas V-VI służące zdobyciu umiejętności rozwiązywania konfliktów drogą mediacji.
 • Diagnoza i wsparcie dziecka krzywdzonego.
 • Zajęcia stymulujące dojrzałość społeczno-emocjonalną dziecka 6-letniego
 • Stała współpraca z przedszkolnymi oddziałami integracyjnymi .
 • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dzieci, niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z autyzmem.
 • Indywidualna terapia dziecka moczącego się.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 0-VI
 • Indywidualna terapia metodą integracji sensorycznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci z zakłóceniami w rozwoju, z trudnościami w zachowaniu, pod kątem gotowości szkolnej, z trudnościami w nauce.
 • Indywidualna terapia dzieci z nadwrażliwością emocjonalną, nadpobudliwością psychoruchową metodą behawioralno-poznawczą
 • Opieka psychologiczna długoterminowa dzieci z wykorzystaniem metod pracy z elementami terapii poznawczo-behawioralnej
 • Indywidualne psychologiczne wsparcie dziecka powracającego z zagranicy
 • Badania przesiewowe wzroku i słuchu prowadzone na terenie poradni, placówek przedszkolnych oraz szkół.
 • Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
 • Zorganizowanie po raz drugi " Ferii z poradnią"
 • Działalność Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
 • Badanie dojrzałości szkolnej kandydatów do klasy I integracyjnej- dzieci zdrowe.
 • Organizacja przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym "Tańca z Klanzą"
 • Zajęcia dla uczniów klas 0 w ramach "Uniwersytetu Małolata i nie tylko…".
 • Okazjonalne "imprezy" organizowane na terenie poradni dla dzieci korzystających z systematycznych form pomocy ( zabawy choinowe, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego).
 • Organizacja przedsięwzięcia p.t. "Dni z dysleksją".
 • Punkt Konsultacyjny dla Rodziców dzieci z wadami wymowy.
 • Realizacja projektu tacysami@jakmy.pl

Działania Poradni na rzecz młodzieży:

 • Grupa dla Wolontariuszy.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla gimnazjalistów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • Porady indywidualne psychologa, logopedy, edukatora seksualnego.
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu.
 • Otwarte Soboty dla Młodzieży.
 • Weekendowe warsztaty na terenie poradni prowadzone przez psychologa dla uczniów pełnoletnich służące podjęciu decyzji o dalszej drodze kształcenia,
 • Lekcje wychowawcze realizujące tematykę zgodną z zainteresowaniami.
 • Lekcje wychowawcze dla uczniów klas I – III gimnazjum realizujące tematykę zawodoznawczą prowadzone na terenie poradni.
 • Zajęcia warsztatowe na terenie szkół dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Diagnoza psychologiczna służąca określeniu możliwości i predyspozycji zawodowych
 • Rozmowy indywidualne z gimnazjalistami na terenie szkół.
 • Stała współpraca z OHP; prowadzenie cyklicznych zajęć.
 • Porady zawodoznawcze drogą internetową.
 • Organizowanie przedsięwzięć służących zdobyciu umiejętności poruszania się po rynku pracy.
 • Organizowanie Wyborów Wolontariusza Roku.
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna młodzieży z trudnościami w zachowaniu, ze specyficznymi trudnościami w nauce, z problemem zdrowotnym, pod kątem kwalifikacji do OHP.
 • Punkt Informacji Zawodowej
 • Psychologiczne wsparcie młodzieży zamieszkującej w Bursie Szkolnej.
 • Realizacja projektu adresowanego do uczniów liceum specjalnego służącego
 • rozwijaniu umiejętności skutecznego uczenia się.
 • Udział w Targach Edukacyjnych

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie