Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Fundacja Uwolnienie

ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź
tel. (42) 640-62-40, (42) 630-36-07; fax: (42) 209 33 06
www:   http://www.uwolnienie.pl
e-mail:   poczta@uwolnienie.pl
poradnia@uwolnienie.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 19855 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

- Europrofesja
- Wygraj życie!

CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ

- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Poradnia Leczenia Uzależnień
- Program dzienny dla osób uzależnionych
- Program dla osób pijących szkodliwie,
  nieuzależnionych

- Program dla ofiar przemocy
- Program dla sprawców przemocy

UWOLNIENIE

Nasza oferta szkoleniowa adresowana jest m.in. do: doradców zawodowych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, terapeutów uzależnień i innych grup zawodowych mających stały kontakt z osobami bezrobotnymi, uzależnionymi, będącymi w kryzysie emocjonalnym i społecznym.

Na zlecenie Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizujemy szkolenia z zakresu problematyki uzależnień, obejmujące m.in.: wiedzę na temat uzależnień, sposoby motywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia, pracę z rodziną osoby uzależnionej, profilaktykę przemocy w rodzinie osoby uzależnionej.

W skład naszej kadry wchodzą: psychologowie, pedagodzy, socjolodzy, doradcy zawodowi, lekarze, terapeuci uzależnień oraz specjaliści ds. opracowywania i realizacji projektów ze środków krajowych i unijnych.

Fundacja "Uwolnienie" została zarejestrowana
w 1992r. w Sądzie pod nr 2653. Misją Fundacji jest udzielanie pomocy osobom uzależnionym, bezrobotnym, niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym bądź społecznym. Głównym nurtem naszych działań jest prowadzenie terapii i szkoleń. Z jednej, jak i z drugiej opcji skorzystało już kilka tysięcy osób.

Powołaliśmy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o. o. - firmę zajmującą się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, prowadzeniem warsztatów i kursów zawodowych, poradnictwem zawodowym i psychologicznym.

Programy terapeutyczne obejmują walkę z uzależnieniami, umiejętności radzenia sobie w sytuacji kryzysowej, pomoc psychiatryczną i psychologiczną. Ważnym obszarem naszych działań są również programy i szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej. Adresowane są one do osób młodych, chcących założyć własną działalność gospodarczą, osób niepełnosprawnych oraz grup wykluczonych z rynku pracy, długotrwale bezrobotnych. Ponadto opracowaliśmy przewodnik dla osób niepełnosprawnych, które są zainteresowane zakładaniem własnej działalności gospodarczej.

Fundacja bierze również udział w konferencjach dotyczących problematyki społecznej, na których prezentujemy swoje osiągnięcia, realizowane programy oraz nowatorskie projekty z zakresu aktywizacji zawodowej i pomocy osobom będącym na marginesie społeczeństwa.

CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy bezpłatnie następujące usługi:

Poradnia Zdrowia Psychicznego:
 • pomoc psychoterapeutyczną dla osób w stanach kryzysowych, żyjących w sytuacjach przewlekłego stresu, czy też mających problemy utrudniające im czerpanie w pełni radości z życia (spotkania indywidualne z psychologiem lub psychoterapeutą oraz psychoterapeutyczne zajęcia grupowe)
 • konsultacje i opiekę psychiatryczną (również dla osób uzależnionych)

Poradnia Leczenia Uzależnień:
 • prowadzimy terapię osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, seksu, nikotyny i innych
 • oferujemy spotkania grupowe (zajęcia edukacyjne i terapeutyczne) oraz indywidualne konsultacje psychologiczne
 • staramy się także o inne formy wsparcia dla osób zdrowiejących (współpracujemy z Bankiem Żywności, co umożliwia nam przygotowanie i przekazywanie zainteresowanym pacjentom paczek żywnościowych)
 • pomagamy również członkom rodzin i bliskim osób uzależnionych lub pijących nadmiernie – oferujemy m.in. pomoc partnerom osób uzależnionych (psychoterapia dla osób współuzależnionych), a także Dorosłym Dzieciom Alkoholików

Program dzienny dla osób uzależnionych:
 • program obejmuje terapię indywidualną oraz grupową w zakresie 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
 • osoby uczestniczące w zajęciach otrzymują jeden ciepły posiłek dziennie (obiad)
 • do programu nie jest wymagane skierowanie z placówki MOPS

Ponadto w ramach programów finansowanych przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi osobom nieubezpieczonym proponujemy także bezpłatnie:

Program dla osób pijących szkodliwie, nieuzależnionych:
 • spotkania umożliwiające osobie nieuzależnionej, pijącej nadmiernie przyjrzenie się konsekwencjom nadużywania przez nią alkoholu i zmniejszenie ryzyka rozwinięcia się u niej choroby alkoholowej

Program dla ofiar przemocy:
 • celem terapii jest umożliwienie ofierze zatrzymania dotykającej ją przemocy w jakiejkolwiek formie (fizycznej, emocjonalnej, seksualnej, ekonomicznej i innych)
 • oferujemy pomoc psychologiczną w ramach spotkań indywidualnych oraz (opcjonalnie) grupowych

Program dla sprawców przemocy:
 • spotkania indywidualne i grupowy, mające na celu zrozumienie i poradzenie sobie z trudnymi emocjami, które dotąd pacjent odreagowywał w formie agresji i przemocy w relacjach z innymi ludźmi
 • treningi zachowań konstruktywnych, umożliwiających obniżenie napięcia i zmniejszenie przeżywanej frustracji

Informacje na temat możliwości podjęcia leczenia można uzyskać osobiście
(Łódź, ul. Inowrocławska 5a) lub telefonicznie pod nr 42 640 62 40.

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

Europrofesja

1.03.2016 – 28.02.2017 – Projekt „Europrofesja – aktywizacja zawodowa młodzieży NEET poprzez kompleksowy program mobilności ponadnarodowej do Niemiec” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w partnerstwie krajowym z Fundacją Uwolnienie oraz we współpracy ponadnarodowej z Q-PRINTS&SERVICE gGMBH w Pforzheim w Niemczech.

Celem Projektu jest integracja ze środowiskiem zawodowym 60 osób z grupy NEET poprzez wypracowanie i wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej na przykładzie Programu IdA.

Wypracowane w projekcie rozwiązania pomogą rozwinąć kompetencje zawodowe i społeczne młodych ludzi należących do grupy NEET, a tym samym skutecznie zaktywizować ich na rynku pracy i włączyć do lokalnego otoczenia społecznego.

W ramach Projektu przewidziane są następujące etapy:
 • przygotowanie uczestników do programu aktywizacji zawodowej w ramach mobilności zagranicznej (w tym kurs językowy i warsztaty zawodowe)
 • program aktywizacji zawodowej w ramach mobilności zagranicznej w Niemczech (staże zawodowe u niemieckich pracodawców i atrakcyjny
 • program aktywności połączony z intensywnym kursem językowym)
 • program aktywizacji zawodowej w Polsce mający na celu znalezienie przez uczestników projektu zatrudnienia lub kontynuację kształcenia

Dodatkowo przewidziane jest spotkanie panelowe z udziałem partnerów i uczestników Projektu mające na celu wypracowanie praktycznych rozwiązań i rekomendacji dotyczących wsparcia grupy NEET.

Rezultatem Projektu będzie zaadaptowanie w Polsce Programu IdA i kompleksowe przygotowanie 60 osób w aspekcie społeczno-zawodowym do wejścia na rynek pracy bądź kontynuacji kształcenia.

Wygraj życie!

04.01.2016 – 31.12.2016 – projekt realizowany w ramach programu Ministra Zdrowia „Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin”.

Przyznana kwota dofinansowania: 40 000 zł.

Projekt „Wygraj życie” skierowany jest do osób z uzależnieniami behawioralnymi oraz do członków ich rodzin.

W ramach projektu planujemy objąć kompleksową opieką terapeutyczną 150 osób z uzależnieniem behawioralnym. Zorganizujemy dla nich zajęcia informacyjno-edukacyjne (72 spotkania), grupy wsparcia (36 spotkań) oraz indywidualne poradnictwo terapeutyczne (300 porad indywidualnych).

Wsparciem obejmiemy również członków rodzin borykających się z uzależnieniem behawioralnym. Planujemy przeprowadzić poradnictwo rodzinne dla 40 osób (200 godzin porad rodzinnych w trakcie trwania projektu).

Biuro, Dział Szkoleń i Projektów, adres do korespondencji:

Fundacja "UWOLNIENIE"
ul. Więckowskiego 29/5, 90-727 Łódź
tel: (42) 630-36-07, (42) 633-93-36
fax: (42) 209-33-06

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie