Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie

Centrum Kształcenia w Kutnie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy

ul. Bitwy nad Bzurą 1, 99-100 Łęczyca
tel./fax (24) 721-37-29
www:   http://www.kutno.zdz.edu.pl
e-mail:   ckleczyca@zdz.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11708 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


Szkoły dla młodzieży

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


LICEUM PROFILOWANE

- usługowo-gospodarczy
- zarządzanie informacją
- kreowanie ubiorów

KURSY I SZKOLENIA

- kursy komputerowe
- kursy z zakresu księgowości i finansów
- kursy administracyjno-biurowe
- kursy dla usług
- kursy z zakresu transportu drogowego
- kursy teoretyczne przygotowujące do
  egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

- kursy przygotowujące do wykonywania
  zawodów technicznych i budowlanych

- kursy związane z produkcją i obrotem
  artykułami żywnościowymi oraz dietetyką

 

Szkoły dla dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- dla absolwentów 8-letnich szkół
  podstawowych oraz gimnazjów (3 lata)

- dla absolwentów zasadniczych szkół
  zawodowych (2 lata)


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH


POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH (2 lata) - STACJONARNA


POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH (2 lata) - ZAOCZNA


OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

- organizowanie i prowadzenie kursów,
  seminariów oraz innych form szkolenia
  nauczycieli, kadry kierowniczej
  dla publicznych i niepublicznych szkół

- zapraszamy do zapoznania się z naszą
  ofertą >>>

O Nas

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie jest stowarzyszeniem oświatowym, którego rodowód i tradycje sięgają połowy XIX wieku, gdy rozwój rzemiosła i przemysłu zainspirował powstanie instytucji dokształcających. ZDZ posiada sieć ponad 20 placówek prowadzących działalność edukacyjną, zlokalizowanych na terenie Warszawy oraz województw mazowieckiego i części łódzkiego.

Zapraszamy!
 • gwarantujemy wysoki poziom kształcenia
 • zapewniamy nowoczesną bazę dydaktyczną
 • zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • kształcimy w systemie stacjonarnym i zaocznym
 • czesne w miesięcznych ratach
 • wszystkie szkoły prowadzone przez ZDZ CK Kutno posiadają uprawnienia szkół publicznych
Realia wymagają od nas gotowości do zmian, elastyczności, zdolności do szybkiego podejmowania decyzji. Katalog kursów i szkoleń Centrum Kształcenia w Kutnie dotyczy tych dziedzin i kierunków, którymi współczesny rynek pracy wykazuje największe zainteresowanie. Bogata oferta kursowa wyróżnia nas spośród innych firm szkoleniowych, a wiarygodność firmy potwierdzona jest przez wieloletnią obecność na rynku. Zapraszamy do zdobywania wiedzy - zarówno na organizowanych przez nas kursach, jak i w prowadzonych przez Centrum szkołach.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, jako trzykrotny zdobywca Złotego Godła w kategorii Quality International – Usługi Najwyższej Jakości w konkursie „Dziennika – Gazety Prawnej”, został uhonorowany wyróżnieniem specjalnym - Perłą QI 2012.,który jest poświadczeniem, iż usługi edukacyjne świadczone przez Zakład niezmiennie spełniają najwyższe kryteria w zakresie treści i form kształcenia.

ZDZ od listopada 2002 posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 dotyczący projektowania i realizacji usług edukacyjnych w zakresie kształcenia i doskonalenia kursowo-seminaryjnego. Rozszerzenie w marcu 2004 zakresu certyfikacji o działalność szkolną jest dowodem uznania i gwarancją wysokiego poziomu realizowanego procesu kształcenia, odpowiadającego naszym klientom, uczniom i studentom. W czerwcu 2003 ZDZ został włączony do sieci ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP, współpracujących na rzecz rozwoju systemu wsparcia małych i średnich firm.

Certyfikat ISO 9001 jest gwarancją wysokiego poziomu projektowania i realizacji usług edukacyjnych. Procedury zarządzania jakością wynikające z normy ISO 9001 zapewniają spójny standard nauczania we wszystkich Centrach i Ośrodkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Centrum Kształcenia w Kutnie wraz z filią w Łęczycy są jedynymi ośrodkami ZDZ w Warszawie działającymi na terenie województwa łódzkiego. CK Kutno zajmuje się kształceniem dorosłych na kursach, seminariach i warsztatach oraz prowadzi szkoły dla młodzieży i dorosłych. Rocznie Centrum organizuje ponad 200 kursów i szkoleń i kształci we wszystkich formach pozaszkolnych ponad 2500 osób. W szkołach prowadzonych przez CK Kutno uczy się ponad 380 osób.
Wszystkie kursy organizowane są na podstawie odpowiednich certyfikatów, pozwoleń i wpisów.

Kategorie kursów

ZDZ Centrum Kształcenia w Kutnie oraz Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy posiadają wymagane programy kursów, pomoce i środki dydaktyczne. Są to m.in.:
 • stanowiska komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do Internetu
 • rzutniki
 • wizualizery
 • flipcharty
 • kserokopiarki
 • projektor z kompletem przezroczy z różnych dziedzin
 • zestawy audio-wideo i DVD
 • radiomagnetofony
 • komplety kaset wideo
 • foliogramy, plansze
 • gabloty, tablice poglądowe, próby technologiczne (wzorniki)
 • wyposażone pracownie krawieckie
 • Budowlana Stacja Dydaktyczna z wyposażeniem specjalistycznym
 • bogata biblioteczka pedagogiczna
 • samochody (w tym do nauki jazdy)
 • inne pomoce niezbędne do prowadzenie różnych rodzajów kursów

Centrum Kształcenia w Kutnie posiada własna bazę lokalową - sale wykładowe w Kutnie oraz kilka sal wykładowych w Łęczycy, w tym 3 pracownie komputerowe z nowoczesnym sprzętem oraz pracownie specjalistyczne przystosowane do prowadzenia kursów. Dysponujemy ponadto pomieszczeniami administracyjno-biurowymi z całodobowym dostępem do faxu i sieci Internet.

Wybrane Certyfikaty atesty i zaświadczenia związane z prowadzeniem szkoleń specjalistycznych:
 • KSU certyfikat Nr 169/2003 (akredytacja w Krajowym Systemie Usług dla MSP w zakresie usług szkoleniowych)
 • certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie działalności edukacyjnej w systemie kursowo-seminaryjnym i szkolnym
 • CIOP Certyfikat Nr Je-19/2005/2008 (w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie BHP)
 • atest Nr 71/2008 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie szkolenia i egzaminowania spawaczy
 • zaświadczenie UDT Nr 214/2011/W-J,P,U,N; 217/2011/BG o stosowaniu programów zatwierdzonych przez UDT
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek doskonalenia nauczycieli Nr NPDN-6/2010
 • certyfikat Polskiego Towarzystwa Informatycznego, że ZDZ jest laboratorium egzaminacyjnym ECDL wpisanym pod numerem PL-LAB1589 ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia w Kutnie prowadzi działalność szkoleniową w zakresie wiadomości i umiejętności niezbędnych współczesnemu nauczycielowi oraz kadrze zarządzającej oświatą, w dobie reformowania oświaty oraz wprowadzeniu nowych zasad awansu zawodowego nauczyciela. ODN przy Centrum Kształcenia w Kutnie działa na podstawie wpisu do ewidencji Kuratora Oświaty w Łodzi, numer ewidencyjny NPDN-6/2010. Działalność Ośrodka obejmuje doskonalenie i dokształcanie kadry oświatowej oraz pracowników samorządowych.

Do zadań Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli należy w szczególności:
 • organizowanie i prowadzenie kursów, seminariów oraz innych form szkolenia nauczycieli, kadry kierowniczej dla publicznych i niepublicznych szkół
 • przygotowywanie nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek do wdrażania reformy oświatowej
 • współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny w opracowaniu diagnoz stanu kwalifikacji nauczycieli oraz określania potrzeb w zakresie ich dokształcania i doskonalenia
 • planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli - we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny
 • realizacja zadań z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego

Odbiorcami naszych szkoleń są głównie nauczyciele oraz kadra zarządzająca oświatą i pracownicy samorządów lokalnych.

Gwarantujemy profesjonalność proponowanych szkoleń - prowadzone są one przez doświadczonych edukatorów - absolwentów kursów edukatorskich organizowanych min. przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Wszystkie formy doskonalenia są ewaluowane przez uczestników i na tej podstawie modyfikowane. Osoby prowadzące posiadają rekomendacje i potwierdzony uznany dorobek w zakresie pracy z ludźmi dorosłymi.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie