Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Łasku

ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask
tel. (43) 675-26-37 fax (43) 676 33 27
www:   http://www.soszwl.pl
SOSW w Łasku na Facebooku
e-mail:   sekretariat@soszwl.com
soszwl.sekretariat@op.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 20746 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
dla uczniów z:

- niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym i znacznym


ZAJĘCIA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ODDZIAŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

PRZEDSZKOLE NR 7

- dla dzieci z autyzmem i innymi
  dysfunkcjami rozwojowymi


INTERNAT

ŚWIETLICA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA nr 6
dla uczniów z:

- niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim

- niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym i znacznym

- autyzmem

SPECJALNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 3
Kształcimy w wielu zawodach m. in.:

- kucharz
- blacharz samochodowy
- sprzedawca
- piekarz
- tapicer
- cukiernik
- monter zabudowy i robót
  wykończeniowych w budownictwie

- wędliniarz
- pracownik pomocniczy stolarza
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- dla uczniów z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu lekkim

Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki, ale także do sukcesu na miarę jego możliwości
M. Grzegorzewska

Nasz Ośrodek posiada dobrze przygotowaną do pracy z dziećmi upośledzonymi kadrę pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i specjalistyczne. Nieustannie doskonalą swoje umiejętności na kursach, warsztatach, seminariach i studiach podyplomowych, aby jak najlepiej służyć swoją pomocą przebywającym u nas dzieciom.

W toku nauczania dla każdego z uczniów opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny uwzględniający potrzeby dziecka i ukierunkowujący dalszą pracę z wychowankiem w oparciu o dostępne w Ośrodku zajęcia rewalidacyjno – terapeutyczne:

Terapie:
 • logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia behawioralna
 • terapia EEG Biofeedback
 • terapia metodą Tomatisa
 • integracja Sensoryczna
 • terapia metodą Snoezelen - Sala Doświadczania Świata
 • terapia metodą Weroniki Sherborne
 • neurokinezjologiczna terapia taktylna
 • terapia ręki
 • integracja odruchów ustno - twarzowych
 • terapia tyflopedagogiczna
 • rehabilitacja
 • hydroterapia

Oferujemy również:
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:
  • usprawnianie technik szkolnych (język polski, matematyka, język angielski, przedmioty przyrodnicze) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • rewalidacja indywidualna - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • koła zainteresowań:
  • koło taneczne
  • zespół wokalny
  • drużynę harcerską

W Ośrodku działają organizacje:
 • Samorząd Uczniowski
 • drużyna ZHP Nieprzetartego Szlaku „Słoneczny Krąg”
 • Samorząd Internatu
 • Klub Sportowy
 • sekcja Olimpiad Specjalnych
 • Rada Rodziców
 • Klub Rodziców AutyzmHELP by JiM

Ponadto szkoła zapewnia uczniom codzienną opiekę pielęgniarki, psychologa, bezpłatną opiekę w świetlicy, wyżywienie w stołówce.

Internat
W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku można zakwaterować 100 osób. Opiekuje się nimi 12 wychowawców - ludzi wykształconych, z doświadczeniem życiowym i pedagogicznym, którzy starają się pomóc tym dzieciom w rozwoju wszelkich posiadanych zdolności i predyspozycji. Łagodzą ich tęsknotę za domem i uczą zmagać się z rozmaitymi trudnościami życia.

WSPOMÓŻ NAS SWOIM 1%
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych
„Krąg Dobrych Serc”
KRS 0000321325

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:
 • organizowanie pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie
 • spieranie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i zaopatrzenie w sprzęt specjalistyczny
 • ochronę interesów osób niepełnosprawnych oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom
 • tworzenie, współtworzenie i prowadzenie świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii, ośrodków wsparcia i opieki etc. form zgodnych z potrzebami niepełnosprawnych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie