Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Studium Kształcenia Kadr - SKK Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 4, 85-067 Bydgoszcz
tel./fax (52) 349-34-48, kom. 695-390-190
www:   http://www.skk.pl
e-mail:   biuro@skk.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 31217 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieSZKOŁY POLICEALNE JEDNOROCZNE

- asystentka stomatologiczna
- technik BHP (1,5 roku)
- florysta
- opiekun środowiskowy
- technik sterylizacji medycznej
- opiekun medyczny
- specjalista - biomasażysta
- specjalista - dekorator wnętrz

- specjalista - guwernantka
- specjalista - instruktor fitness

- specjalista - instruktor odnowy
  biologicznej

- specjalista - kosmetyka i wizaż
- specjalista - menadżer, spec. ds.
  zarządzania zasobami ludzkimi

- specjalista - terapeuta ds. uzależnień
- specjalista - terapeuta środowiskowy
- specjalista ds. filologii angielskiej,
  germańskiej, romańskiej

- specjalista ds. personalnych
- specjalista ds. rachunkowości i finansów

- specjalista grafik komputerowy

SZKOŁY POLICEALNE DWULETNIE


LICEA DLA DOROSŁYCH
(posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy decyzja nr WE-III)

- Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej i gimnazjum (3 lata)
- Liceum Uzupełniające po szkole zawodowej (3 lata)
- Liceum Eksternistyczne (1,5 roku)

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

- czas trwania nauki: 3 lata

STUDIA PODYPLOMOWE

- audytor energetyczny
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- dietetyka i zarządzanie jakością żywienia
- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja dla bezpieczeństwa
- florystyka i zarządzanie kwiaciarnią
- kosmetologia
- masaż i odnowa biologiczna
- organizacja i zarządzanie placówką
  oświatową

- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- praktyk i mistrz NLP + Business praktyk
  NLP

- wycena nieruchomości
- zarządzanie nieruchomościami
- zarządzanie personelem

SZKOLENIA NAUCZYCIELI

- kurs pedagogiczny dla instruktorów
  praktycznej nauki zawodu

- kurs pedagogiczny dla nauczycieli
  czynnych zawodowo


AKDEMIA DZIECKA

- robotyka


VADEMECUM - NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI


SEMINARIA

- Kryzys a prawo pracy - prawne
  możliwości obniżenia kosztów zatrudnienia

- Uprawnienia pracowników związane
  z rodzicielstwem

- Wpływ obciążeń płacowych na
  atrakcyjność pracy w oparciu o aktualny
  stan prawny

- Współczesne metody motywacji
  pracowników

- Zasiłki i system ubezpieczeń społecznych

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW

- kursy gimnazjalne
- kursy maturalne
- kursy językowe

KURSY DLA SENIORÓW

- kurs komputerowy dla seniorów

WYNAJEM SAL WYKŁADOWYCH

- sale konferencyjne
- sale komputerowe

DOSKONALENIE ZAWODOWE

 

KURSY ZAWODOWE

- kursy komputerowe
 • kurs AutoCad zaawansowany
 • kurs AutoCad podstawowy
 • kurs grafika komputerowa podstawowa
 • kurs grafika komputerowa zaawansowana
 • kurs komputerowy podstawowy
 • kurs komputerowy zaawansowany

- kursy kosmetyczne
 • kurs manicure podologicznego
 • szkolenie manicure japoński
 • szkolenie manicure hybrydowy
 • kurs masażu sportowego
 • kurs masażu gorącymi kamieniami
 • kurs masażu Lomi Lomi Nui
 • kursy kosmetyczne
 • kurs przedłużania i zagęszczania rzęs
 • kurs wizażu II stopnia
 • kurs wizażu I stopnia
 • kurs masażu klasycznego
 • kurs masażu klasycznego dla zaawansowanych
 • kurs stylizacji paznokci
 • kurs kosmetyczny z wizażem

- kursy medyczne
 • kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych
 • szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom i dzieciom
 • kurs dietetyki
 • kurs dietoterapii
 • kurs opiekunki środowiskowej
 • kurs opiekunki dziecięcej
 • szkolenie dla wolontariuszy
 • kurs na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym
 • kurs języka migowego
 • szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej

- kursy pedagogiczne
 • kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych
 • kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo

- kursy księgowo-kadrowe
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
 • profesjonalny recepcjonista
 • kurs kadry i prawo pracy
 • kurs Płatnik
 • kurs sekretarka - asystentka
 • kurs kadry i prawo pracy z Płatnikiem
 • kurs kasy fiskalne z fakturowaniem
 • kurs pełna księgowość
 • kurs księgowość komputerowa
 • kurs księgowość podstawowa

- kursy specjalistyczne
 • kurs fotograficzny
 • kurs wychowawców kolonijnych
 • kurs kosztorysowania
 • kurs języka angielskiego
 • kurs barmański
 • kursy BHP
 • kurs konserwatorów wózków jezdniowych
 • kurs florystyczny
 • kurs operatorów wózków jezdniowych
 • Minimum sanitarne

- kursy przygotowujące do egzaminów
 • kursy gimnazjalne
 • kursy maturalne

SZKOLENIA BIZNESOWE

- systemy zarządzania
 • audytor systemu HACCP
 • audytor zintegrowanych systemów zarządzania
 • audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

- trening menedżerski
 • rekrutacja pracowników
 • nowoczesne metody motywacji
 • coaching i mentoring

- vademecum handlowca
 • inteligencja handlowa
 • złote zasady sprzedaży bezpośredniej
 • strategiczne zarządzanie wartością klienta
 • efektywne negocjacje biznesowe
 • inteligencja handlowa

- zarządzanie marką
 • marketing internetowy
 • kampania i projekty reklamowe
 • projektowanie przewagi marketingowej firmy

- informatyka w biznesie
 • tworzenie stron www
 • pakiet Microsoft Office
 • grafika komputerowa

- akademia rozwoju osobistego
 • techniki walki ze stresem
 • asertywność
 • świadoma komunikacja interpersonalna
 • sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • zarządzanie czasem i zadaniami

- szkolenia dla sektora publicznego
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • prawo budowlane
 • zamówienia publiczne w praktyce
 • postępowanie administracyjne wg KPA
 • zarządzanie kryzysowe
 • informatyzacja administracji publicznej

Studium Kształcenia Kadr z powodzeniem działa na lokalnym rynku edukacyjnym sukcesywnie umacniając swoją pozycję. Zajęcia są bezstresowe, panuje rodzinna atmosfera. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, nowoczesne metody nauczania, bardzo dobre wyposażenie sprzętowe to tylko niektóre atuty szkoły.

Celem placówki jest umożliwienie osobom dorosłym uzyskanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wdrażanie do samokształcenia, samodzielności oraz twórczości, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz przygotowanie słuchaczy do ustawicznego kształcenia i aktywności na rynku pracy. W swojej bogatej ofercie SKK proponuje liczne kursy zawodowe, szkolenia, seminaria, szkoły średnie, studium jednoroczne, szkoły policealne, a także studia podyplomowe.

Sale dydaktyczne zaopatrzone w sprzęt audiowizualny, bogato wyposażone pracownie komputerowe oraz liczne pomoce naukowe sprzyjają efektywnej nauce.

Kadra dydaktyczna posiada bogate doświadczenie pedagogiczne i zawodowe, dba o wysoki poziom przekazywanych treści, proponuje nowatorskie formy nauczania oraz wykorzystuje techniki audiowizualne.

Nasza placówka szkoli osoby z wolnego naboru, a także bierze udział w przekwalifikowaniu osób bezrobotnych. Z usług SKK korzystają także urzędy oraz renomowane firmy, w celu podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników.


Studium Kształcenia Kadr

 • stypendia
 • możliwość dofinansowania nauki dla bezrobotnych
 • wydaje zaświadczenia do ZUS
 • miła atmosfera
 • noclegi, internat


LICEUM EKSTERNISTYCZNE

Czas trwania: 1,5 roku / 3 semestry System zajęć: zaocznie, tj. co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia, przyroda – przedmiot uzupełniający Zaliczenia i egzaminy:
 • po każdym semestrze odbywają się zaliczenia ze zrealizowanych przedmiotów warunkujące przejście na następny poziom edukacyjny
 • po pozytywnym zaliczeniu dwóch semestrów przeprowadzany jest egzamin dojrzałości - przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE)

Świadectwa i dyplomy:
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wydawane przez SKK
 • wyniki egzaminu dojrzałości wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów przed OKE

VADEMECUM NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI - OFERTA

 • Autoprezentacja dla pedagogów
 • Autoprezentacja i budowa wizerunku dyrektora szkoły
 • Awans nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • Awans zawodowy nauczyciela przedszkola i nauczania zintegrowanego
 • Budowa i kształtowanie wizerunku szkoły
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej szkoły
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej szkoły
 • Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczyciela bibliotekarza
 • Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
 • Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych
 • Doskonalenie kompetencji menedżerskich dyrektora szkoły
 • Doskonalenie kompetencji społecznych nauczyciela
 • Drama i psychodrama - cykl ćwiczeń warsztatowych
 • Dyrektor jako menedżer oświaty
 • Emisja i higiena głosu nauczyciela
 • Funkcjonowanie i organizacja pracy świetlicy szkolnej
 • Gry w rozwijaniu umiejętności matematycznych dzieci w klasach 1-3
 • Hospitacja wspierająca pracę nauczyciela
 • Jak skutecznie kierować uwagą uczniów?
 • Jak skłonić innych do współpracy?
 • Jak skłonić uczniów, ich rodziców i Twojego dyrektora do współpracy?
 • Jak zmotywować uczniów do nauki?
 • Klasa bawi się i pracuje
 • Kolory umysłu - Techniki aktywizujące pracę wyobraźni
 • Konstruowanie scenariuszy zajęć praktycznych
 • Koła zainteresowań w praktyce świetlicy szkolnej
 • Marketing szkoły
 • Marketing w zarządzaniu placówką oświatową
 • Metoda projektu edukacyjnego w pracy z dzieckiem młodszym
 • Metoda projektu w kształceniu zawodowym
 • Metody aktywnego uczenia się
 • Metody, techniki, narzędzia i ewaluacja badania diagnostycznego
 • Nauczyciel w roli negocjatora – skuteczne rozwiązywane konfliktów w szkole
 • Nauczyciel w stresie - Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Podejmując wyzwanie - 4 filary skutecznego zarządzania stresem
 • Pomiar dydaktyczny w kształceniu zawodowym
 • Praca z dzieckiem dyslektycznym na lekcji
 • Prawo w praktyce oświatowej
 • Program profilaktyczny w szkołach - warsztaty tworzenia programów profilaktycznych
 • Programy naprawcze w zawodowych szkołach ponadgimnazjalnych
 • Promocja szkoły
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole - Zasady i rola mediacji
 • Rozwijanie zaradności matematycznej uczniów klas 1-3
 • Środowisko informacyjne internetu
 • Sztuka rozwiązywania zadań testowych w klasach 1-3
 • Trening rozwoju osobistego dla nauczycieli
 • Tworzenie wizerunku szkoły
 • Warsztat przygotowania wniosków o pozyskanie funduszy unijnych dla szkół
 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej dla pedagogów
 • Wspinając się na wysoką górę - Warsztat wzmacniający dążenie do samorealizacji
 • Wykorzystanie psychodramy na zajęciach do dyspozycji wychowawcy klasy
 • Wykorzystanie psychodramy w nauczaniu zintegrowanym
 • Wykorzystanie psychodramy w pracy świetlicy szkolnej
 • Zarządzanie czasem czy sobą w czasie?
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych
 • "Robię wszystko, żeby nic nie robić" - przywracanie zasobów energii

CENTRUM SZKOLEŃ BIZNESOWYCH - DOSKONALENIE ZAWODOWE

 • Co to jest nieuczciwa konkurencja, czyli omówienie ustawy z dnia 18 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?
 • Elementy metodyki obliczeń oraz metodyki opracowania świadectw charakterystyki energetycznej
 • Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich UE
 • Funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych po 31 lipca 2007 roku w świetle nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i wyroku Trybunału. Konstytucyjnego
 • Księgi wieczyste w obrocie prawnym w praktyce dla pośredników, zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych wg najnowszych przepisów prawa - nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • Makler Rynku Nieruchomości
 • Marketing i PR w obrocie nieruchomościami. Klient - najważniejsze ogniwo w sprzedaży nieruchomości
 • Ochrona danych osobowych
 • Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami
 • Praktyczne aspekty wyłaniania kontrahenta w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Problemy praktyczne związane z regulowaniem należności przez najemców, właścicieli lokali we wspólnotach oraz członków spółdzielni mieszkaniowych
 • Problemy zarządzania spółdzielczymi nieruchomościami mieszkaniowymi - zagadnienia prawnotechniczne
 • Przekształcanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 • Rynek obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce
 • Sprzedaż i obsługa Klienta – jak sprawić, by twój Klient zapragnął kupować?
 • Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej
 • Techniki skutecznej sprzedaży
 • Telemarketing – skuteczna obsługa Klienta
 • Terminarz zarządcy, pośrednika i rzeczoznawcy (przeglądy nieruchomości, prace remontowe, ZUS i US)
 • Timescharing - nowość na rynku nieruchomości
 • Uregulowania prawne dotyczące eksmisji i windykacji należności oraz najmu okazjonalnego
 • Vademecum nieruchomości komercyjnych
 • Zarządzanie czasem z elementami asertywności

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie