Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

ul. Grunwaldzka 32, 85-236 Bydgoszcz
tel. (52) 325-80-50, (52) 325-80-70
Filia w Strzelnie ul. Kościuszki 15, 88-230 Strzelno
tel. (52) 318 95 16
www:   http://twp.edu.pl
e-mail:   biuro@twp.edu.pl
cdn@twp.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 43225 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

- studia podyplomowe kwalifikacyjne
  i doskonalące

- kursy kwalifikacyjne
- kursy specjalistyczne
- kursy doskonalące
- szkolenia rad pedagogicznych

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE I DOSKONALĄCE

- integracja sensoryczna - diagnoza i terapia
- pedagogika leczniczo - terapeutyczna

- bibliotekoznawstwo i informacja
  biblioteczna
- diagnoza i terapia psychologiczna
- doradztwo zawodowe z coachingiem
- informatyka i nowoczesne technologie
  w edukacji

- logopedia
- wczesnoszkolne nauczanie języka
  angielskiego
- przygotowanie pedagogiczne

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze
  spektrum autyzmu
- edukacja i rehabilitacja osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
  (dawniej Oligofrenopedagogika)

- edukacja i rehabilitacja osób
  z niepełnosprawnością słuchową (dawniej
  Surdopedagogika)

- edukacja i rehabilitacja osób
  z niepełnosprawnością wzrokową (dawniej
  Tyflopedagogika)
- edukacja włączająca

- interwencja kryzysowa - przeciwdziałanie
  przemocy w rodzinie

- pedagogika korekcyjno - kompensacyjna
- pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

- pedagogika resocjalizacyjna
- zarządzanie oświatą

- asystent rodziny
- BHP - edukacja i zarządzanie

- edukacja Montessori w przedszkolu
  i klasach I-III szkoły podstawowej

- grafika komputerowa
- nauczyciel przyszłości: edukacja
  alternatywna

- nowoczesne formy nauczania matematyki
  w klasach I-III z zastosowaniem
  Montessori/Numicon

- pedagogika Marii Montessori
- pedagogika i psychologia sportu
- prawo i postępowanie administracyjne

- uzależnienie behawioralne
- wspomaganie rozwoju dziecka twórczego

- zintegrowana profilaktyka społeczna
  z terapią zachowań ryzykownych
  i uzależnień


LO dla Dorosłych

- nauka trwa 4 lata
- dla osób po szkole branżowej I stopnia
  i ZSZ nauka trwa 2 lata

- zajęcia odbywają się stacjonarnie (3 razy
  w tygodniu) oraz zaocznie (co 2 tygodnie
  w weekendy)


2-letnie SZKOŁY POLICEALNE


WYNAJEM SAL WYKŁADOWYCH
i INFORMATYCZNYCH

- nowoczesne, klimatyzowane sale
- pełne wyposażenie multimedialne
- dostęp do monitorowanego parkingu
  dla uczestników

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

- kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie
  prowadzenia zajęć edukacyjnych
  z pierwszej pomocy

- zarządzanie oświatą
- pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej
  nauki zawodu (PNZ)


KURSY SPECJALISTYCZNE

- kurs adaptacyjny dla kandydatów na
  animatora kultury

- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
- kurs na kierowników wypoczynku
- kurs na wychowawców wypoczynku
- kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie
  prowadzenia zajęć edukacyjnych
  z pierwszej pomocy

- multimedia w pracy nauczyciela i szkoły
- podstawy obsługi komputera
  z wykorzystaniem internetu


KURSY DOSKONALĄCE m.in.

- animator origami
- arteterapia jako jedna z form wczesnego
  wspomagania rozwoju dziecka

- awans zawodowy nauczycieli
- diagnoza i współczesne modele pracy
  z uczniem o specyficznych potrzebach
  edukacyjnych w szkole

- dziecko a autyzmem w terapii
  behawioralnej
- elementy socjoterapii w pracy nauczyciela
  wychowawcy

- elementy sportów walki na zajęciach
  wychowania fizycznego
- ewaluacja wewnętrzna w szkole

- "Gimnastyka Mózgu" wg Paula
  Dennisona - I i II stopień
- jak sobie poradzić ze złością i gniewem
  ucznia, rodzica, nauczyciela
- komunikacja odważna w pracy z trudnym
  uczniem

- konstruowanie autorskich programów
  nauczania w aspekcie założeń reformy
  edukacji

- kurs nauki gry w szachy od podstaw
- mediacje, negocjacje szkolne - jako
  metoda pracy z trudnym uczniem,
  rodzicem we współczesnej szkole

- metody pracy z dzieckiem zdolnym
- nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci -
  czyli prawie wszystko co chcielibyście
  wiedzieć

- nauczyciel - uczeń, między przemocą
  a dialogiem
- Norma czy Problem? Jak pracować
  z dzieckiem z zaburzeniami
  w sferze seksualnej?

- ocenianie szkolne w świetle reformy
  edukacji
- odważnym komunikatem w agresję
  i przemoc
- opiekuńczo - wychowawcza interwencja
  specjalistyczna wobec dziecka w kryzysie
  we współczesnej szkole

- podstawy języka migowego
- problemy mobbingu i bullyngu
  uczniowskiego w placówce oświatowej

- projektowanie ewaluacji wewnętrznej
  i wykorzystanie jej wyników do
  jakościowego rozwoju szkoły

- „Proszę, wymagam, oczekuję i nic” - czyli
  wszystko, co współczesny nauczyciel
  powinien wiedzieć o zmianach w rozwoju
  psychospołecznym współczesnych dzieci
  i młodzieży - wczesny i środkowy wiek
  szkolny.I

- „Proszę, wymagam, oczekuję i nic” - czyli
  wszystko, co współczesny nauczyciel
  powinien wiedzieć o zmianach w rozwoju
  psychospołecznym współczesnych dzieci
  i młodzieży - wczesna i późna faza
  dorastania

- Rola wartości w edukacji – mocne i słabe
  strony teorii wychowawczych
- Trudne zachowania uczniów w pigułce - jak
  sobie z nimi radzić nowoczesnymi
  metodami pracy?
- Uzależnienia behawioralne - internet,
  komputer, komórka, gry

- Współczesne metody psychomanipulacji
  pedagogicznej w sytuacjach trudnych
  i ekstremalnych
- Wychowanie a psychomanipulacje
- Zespół ASPERGERA - czyli jak pracować
  z dzieckiem zagadką?
- Zmiana na dobre - praca z oporem ucznia,
  wychowanka, rodzica w procesie
  opiekuńczo-wychowawczym

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Oddział Regionalny w Bydgoszczy to organizacja społeczna o statusie stowarzyszenia działająca w rejonie kujawsko-pomorskim od roku 1950.

W dniu 18 grudnia 2006r. decyzją Administratora Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii przyznano Certyfikat "GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI" oraz tytuł Laureata dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy za prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury oraz kształcenia umiejętności praktycznych dorosłych i młodzieży w swoim regionie.


Za główne cele swojej działalności TWP uznaje:
  
 • upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej
 • prowadzenie szeroko rozumianej edukacji w społeczeństwie demokratycznym
 • prowadzenie szkół niepublicznych wszystkich szczebli
 • krzewienie zaradności życiowej, działania i pracy w warunkach gospodarki wolnorynkowej
 • wspomaganie szkolnictwa państwowego i społecznego w kształceniu ustawicznym dorosłych i młodzieży
 • podnoszenie standardu życia intelektualnego
 • nauczanie języków obcych, wzbogacanie wiedzy o historii, kulturze i językach innych narodów


Nasze atuty, czyli dlaczego warto uczyć się w najlepszym towarzystwie:
 • ponad 60-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkół
 • szkoły wyższe
 • Nauczycielskie Kolegia Językowe
 • szkoły policealne w całej Polsce
 • bardzo dobra, sprawdzona kadra wykładowców
 • wzorowa organizacja zajęć
 • zajęcia w małych grupach
 • blisko centrum
 • dobry dojazd
 • wygoda, bezpieczeństwo, komfort
 • przyjazna atmosfera
 • nowoczesne sale informatyczne i wykładowe
 • zaświadczenia do urzędów, zakładów pracy
 • tradycja i nowoczesność - sprawdzone metody nauczania wzbogacane o nowości metodyczne i formy interaktywne
 • blisko Unii Europejskiej - realizujemy programy zgodne z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej
 • zaplecze gastronomiczne, parking

SZKOŁY POLICEALNE

Szkoły Policealne TWP posiadają uprawnienia szkół publicznych. Placówki działają na podstawie Decyzji Kuratora Oświaty w Bydgoszczy i wpisu do Rejestru Wydziału Edukacji i Sportu. Szkoły policealne TWP to kopalnia wiedzy i praktyki, a więc świetne przygotowanie do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju naszego regionu a także poszukiwanych w całej Polsce. U nas dowiesz się, jak prowadzić własną działalność gospodarczą. Przygotujemy Cię także do szeroko rozumianej obsługi innych firm.

Rekrutacja: bez matury - bez egzaminu wstępnego - decyduje kolejność zgłoszeń!

Nauka trwa od 1 roku (2 semestry) do 2 lat (4 semestry) w zależności od kierunku w systemie stacjonarnym i zaocznym.

WYNAJEM SAL

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy zaprasza do skorzystania z oferty wynajmu sal wykładowych i informatycznych.


Oferujemy:
  wynajem nowoczesnych, klimatyzowanych sal, wyposażonych w projektory multimedialne, tablice interaktywne, tablice suchościeralne, sprzęt audiowizualny, tablice flipchart, dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Uczestnikom szkolenia oferujemy również dostęp do monitorowanego parkingu. Budynek usytuowany jest w centrum miasta przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie