Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

ul. Grunwaldzka 32, 85-236 Bydgoszcz
tel. (52) 325-80-50, (52) 325-80-70 , fax (52) 325-80-60
www:   http://twp.edu.pl
e-mail:   twp@twp.edu.pl
biuro@twp.edu.pl
cdn@twp.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 33739 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieCENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

- kursy kwalifikacyjne
- studia podyplomowe kwalifikacyjne
- kursy doskonalące
- szkolenia rad pedagogicznych

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

- asystent rodziny
- pedagogika lecznicza
  biblioteczna
- pedagogika specjalna

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- terapia integracji sensorycznej
- edukacja i terapia dzieci z autyzmem
- nauczanie matematyki i fizyki

- fizyka dla nauczycieli
- biologia dla nauczycieli
- matematyka dla nauczycieli

- historia dla nauczycieli
- nauczanie geografii

- nauczenie chemii
- edukacja i rehabilitacja osób
  z niepełnosprawnością
- historia i wiedza o społeczeństwie
- pedagogika rewalidacyjna

- przyroda i biologia w szkole podstawowej
  i szkołach ponadpodstawowych

- przygotowanie pedagogiczne
- bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna
- informatyka i zajęcia komputerowe
  dla nauczycieli

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
- edukacja bezpieczeństwa
- doradztwo zawodowe
- animacja kulturalna z arteterapią i terapia
  zajęciową

- diagnoza i terapia psychologiczno-
  pedagogiczna

- logopedia
- logopedia szkolna-terapia dzieci
  z zaburzeniami komunikacji językowej

- nauczanie języka angielskiego w edukacji
  wczesnoszkolnej i przedszkolnej

- resocjalizacja i socjoterapia
- socjoterapia
- surdopedagogika i tyflopedagogika
- surdopedagogika

- tyflopedagogika
- terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną

- wczesna interwencja i wspomaganie
  rozwoju dziecka
- wiedza o kulturze-edukacja medialna

- BHP-edukacja i zarządzanie
- wychowanie do życia w rodzinie

3-letnie ODDZIAŁY GIMNAZJUM DLA DOROSŁCH

- bez wpisowego
- nauka całkowicie bezpłatna
- zajęcia odbywają się wieczorowo
  oraz zaocznie


3-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH TWP

- dla absolwentów gimnazjum, 8-letniej
  szkoły podstawowej i szkoły zawodowej

- system zaoczny
- nauka bezpłatna

2-letnie SZKOŁY POLICEALNE


WYNAJEM SAL WYKŁADOWYCH
i INFORMATYCZNYCH

- nowoczesne, klimatyzowane sale
- pełne wyposażenie multimedialne
- dostęp do monitorowanego parkingu
  dla uczestników

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

- zarządzanie oświatą
- pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej
  nauki zawodu

- pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli
  j. angielskiego

- pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli
  j. niemieckiego

- z zakresu metodyki nauczania j. obcego
  w okresie wczesnoszkolnym dla
  nauczycieli nauczania początkowego

- w zakresie prowadzenia zajęć
  edukacyjnych z pierwszej pomocy


KURSY DOSKONALĄCE

- szkoła podstawowa w świetle reformy
  systemu edukacji
- rola wartości w edukacji – mocne i słabe
  strony teorii wychowawczych

- pedagogika szkolna wobec dylematów
  skuteczności metod wychowawczych
- nauczyciel - uczeń, między przemocą
  a dialogiem

- wychowanie a psychomanipulacje
- pedagogika radykalnego humanizmu
  E.Fromma

- ocenianie szkolne w świetle reformy
  edukacji
- elementy sportów walki na zajęciach
  wychowania fizycznego

- kurs nauki gry w szachy od podstaw
- zmiana na dobre - praca z oporem ucznia,
  wychowanka, rodzica w procesie
  opiekuńczo-wychowawczym

- opiekuńczo - wychowawcza interwencja
  specjalistyczna wobec dziecka w kryzysie
  we współczesnej szkole
- diagnoza i współczesne modele pracy
  z uczniem o specyficznych potrzebach
  edukacyjnych w szkole

- „Jestem dziewczynką, jestem chłopcem
  i uczniem” – czyli wszystko to,
  co współczesny nauczyciel powinien
  wiedzieć o rozwoju psychoseksualnym
  dzieci i młodzieży
- Zespół Aspergera-czyli jak pracować
  z dzieckiem zagadką?

- Czy to jeszcze „Norma” czy już „Problem”?
  Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami
  w sferze seksualnej?
- Trudne zachowania uczniów w pigułce –
  jak sobie z nimi radzić nowoczesnymi
  metodami pracy?

- uzależnienia behawioralne: Internet,
  komputer, komórka, gry
- Jak sobie poradzić ze złością i gniewem
  ucznia, rodzica, nauczyciela?

- awans zawodowy nauczycieli
  i przemoc
- mediacje, negocjacje szkolne - jako
  metoda pracy z trudnym uczniem,
  rodzicem we współczesnej szkole

- odważnym komunikatem w agresję
  i przemocy
- komunikacja odważna w pracy z trudnym
  uczniem

- elementy socjoterapii w pracy nauczyciela
  wychowawcy
- współczesne metody psychomanipulacji
  pedagogicznej w sytuacjach trudnych
  i ekstremalnych
- kurs pedagogiczny dla instruktorów
  praktycznej nauki zawodu

- arteterapia jako jedna z form wczesnego
  wspomagania rozwoju dziecka
- edukacja seksualna w szkołach
  i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

- metody pracy z dzieckiem zdolnym
- Problemy mobbingu i bullyngu
  uczniowskiego w placówce oświatowej.
  Diagnoza i profilaktyka pedagogiczna
  przemocy szkolnej

- nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci
- podstawy języka migowego
- animator origami

- kurs dla kandydatów na animatora kultury
- kurs na wychowawcę wypoczynku dla
  dzieci i młodzieży
- kurs na kierownika wypoczynku dla dzieci
  i młodzieży


PONADTO CDN TWP OFERUJE:

- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
- kurs "Gimnastyka Mózgu" wg Paula
  Dennisona - I i II stopień

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Oddział Regionalny w Bydgoszczy to organizacja społeczna o statusie stowarzyszenia działająca w rejonie kujawsko-pomorskim od roku 1950.

W dniu 18 grudnia 2006r. decyzją Administratora Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii przyznano Certyfikat "GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI" oraz tytuł Laureata dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy za prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury oraz kształcenia umiejętności praktycznych dorosłych i młodzieży w swoim regionie.


Za główne cele swojej działalności TWP uznaje:
  
 • upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej
 • prowadzenie szeroko rozumianej edukacji w społeczeństwie demokratycznym
 • prowadzenie szkół niepublicznych wszystkich szczebli
 • krzewienie zaradności życiowej, działania i pracy w warunkach gospodarki wolnorynkowej
 • wspomaganie szkolnictwa państwowego i społecznego w kształceniu ustawicznym dorosłych i młodzieży
 • podnoszenie standardu życia intelektualnego
 • nauczanie języków obcych, wzbogacanie wiedzy o historii, kulturze i językach innych narodów


Nasze atuty, czyli dlaczego warto uczyć się w najlepszym towarzystwie:
 • ponad 60-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkół
 • szkoły wyższe
 • Nauczycielskie Kolegia Językowe
 • szkoły policealne w całej Polsce
 • bardzo dobra, sprawdzona kadra wykładowców
 • wzorowa organizacja zajęć
 • zajęcia w małych grupach
 • blisko centrum
 • dobry dojazd
 • wygoda, bezpieczeństwo, komfort
 • przyjazna atmosfera
 • nowoczesne sale informatyczne i wykładowe
 • zaświadczenia do urzędów, zakładów pracy
 • tradycja i nowoczesność - sprawdzone metody nauczania wzbogacane o nowości metodyczne i formy interaktywne
 • blisko Unii Europejskiej - realizujemy programy zgodne z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej
 • zaplecze gastronomiczne, parking

SZKOŁY POLICEALNE

Szkoły Policealne TWP posiadają uprawnienia szkół publicznych. Placówki działają na podstawie Decyzji Kuratora Oświaty w Bydgoszczy i wpisu do Rejestru Wydziału Edukacji i Sportu. Szkoły policealne TWP to kopalnia wiedzy i praktyki, a więc świetne przygotowanie do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju naszego regionu a także poszukiwanych w całej Polsce. U nas dowiesz się, jak prowadzić własną działalność gospodarczą. Przygotujemy Cię także do szeroko rozumianej obsługi innych firm.

Rekrutacja: bez matury - bez egzaminu wstępnego - decyduje kolejność zgłoszeń!

Nauka trwa od 1 roku (2 semestry) do 2 lat (4 semestry) w zależności od kierunku w systemie stacjonarnym i zaocznym.

WYNAJEM SAL

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy zaprasza do skorzystania z oferty wynajmu sal wykładowych i informatycznych.


Oferujemy:
  wynajem nowoczesnych, klimatyzowanych sal, wyposażonych w projektory multimedialne, tablice interaktywne, tablice suchościeralne, sprzęt audiowizualny, tablice flipchart, dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Uczestnikom szkolenia oferujemy również dostęp do monitorowanego parkingu. Budynek usytuowany jest w centrum miasta przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie