Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "ARGUS"

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8/10, 95-200 Pabianice
tel. kom. 602 441-758
www:   http://www.centrumargus.pl
e-mail:   studium.stan@op.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 15475 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

KURSY

- na licencję I i II stopnia pracowników
  ochrony fizycznej

- doskonalące pracowników Straży
  Pocztowej

- z zakresu bezpieczeństwa grup
  szczególnie zagrożonych w PPUP Poczta
  Polska, a dotyczących listonoszy, służb
  okienkowych oraz naczelników urzędów
  pocztowych

- zarządzania zasobami ludzkimi

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "ARGUS"

Pracownik ochrony fizycznej

Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia to osoba posiadająca uprawnienia stałej, lub doraźnej ochrony fizycznej. Może ona dozorować sygnały w systemach alarmowych, które są w nich gromadzone i przetwarzane.

Licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, może otrzymać osoba, która:
 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • ukończyła 21 lat
 • ukończyła szkołę podstawową
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych stwierdzoną własnoręcznym oświadczeniem
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim
 • legitymuje się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, albo pełniła nienaganną służbę w stopniu podoficera lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, albo ukończyła kurs pracowników ochrony pierwszego stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją

Pracownik ochrony fizycznej drugiego stopnia to osoba posiadająca tym samym uprawnienia pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia. Jest więc uprawniona do stałej, lub doraźnej ochrony fizycznej. Jest również upoważniona do opracowywania planu ochrony oraz organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest realizowane w 4 zakresach:
 • rekrutacja/dobór kadry
 • system motywacji/wynagradzania
 • kontrola i ocena wyników pracy
 • rozwój/szkolenia
 • system awansowania


W naszej szkole zapewniamy:
 • doskonałą kadrę wykładowców, instruktorów i trenerów
 • wysoki poziom przygotowania absolwentów do zawodu
 • realizujemy swój autorski plan nauczania, między innymi na wyszkolenie strzeleckie przeznaczamy 100 godzin
 • dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną w tym wszystkimi rodzajami broni palnej i krótkiej i długiej
 • program nauczania odpowiada standardom obowiązującym w Unii Europejskiej
 • praktyki zawodowe w najlepszych firmach ochroniarskich
 • już w trakcie nauki przedkładamy propozycje pracy w ochronie
 • wszystkim najlepszym absolwentom zapewniamy pracę
 • w trakcie nauki bezpłatny kurs ochrony imprez masowych
 • kształcenia przebiega w przyjaznej, przyjacielskiej atmosferze

 • Serdecznie Zapraszamy!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie