Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
AKS-Szkolenia i Doradztwo

ul. Sobieskiego 8/25, 87-100 Toruń
tel. (56) 623-31-79, tel. kom. 605-632-346
www:   http://www.aks.edu.pl
e-mail:   adam@aks.edu.pl
kazik@aks.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2342 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

- realizacja zapisów umowy o dofinansowanie, obowiązki beneficjenta po uzyskaniu dofinansowania
- występowanie pomocy publicznej
- zasady udzielania zamówień publicznych
- podstawy rachunkowości, marketingu i Public Relations
- treści unijnych i krajowych dokumentów programowych dotyczących wydatkowania środków spójności w latach 2007 - 2013
- propozycje nowych programów wsparcia unijnego w nowym okresie programowania 2007 - 2013
- dostosowanie legislacyjne do wymogów prawa UE w aspekcie działania na rynku polskim i europejskim
- przygotowanie kadry menedżerskiej do zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z wymogami UE
- zasady rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

 

AKS - SZKOLENIA I DORADZTWO
Oferuje szkolenia z zakresu:

- możliwości dofinansowywania projektów twardych i miękkich dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych
- możliwości dofinansowywania projektów twardych i miękkich dla przedsiębiorstw
- sposoby aplikowania do poszczególnych funduszy unijnych
- zasady tworzenia prawidłowej dokumentacji i wymaganych analiz
- ocena formalna i merytoryczna składanych wniosków o dofinansowanie
- generator wniosków i zaliczek - prawidłowe wypełnienie i niezbędne zapisy
- wymagania w zakresie analizy finansowej, ekonomicznej, ryzyka, opcji w odniesieniu do wytycznych instytucji zarządzających
- zasady realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, procedury obowiązujące przy realizacji projektów oraz formalno - prawne następstwa związane z ich realizacją w świetle wymogów i zobowiązań UE

AKS - Szkolenia i Doradztwo Sp. Jawna powstało w 2008 roku w Toruniu. Nasza firma to efekt wieloletnich doświadczeń zawodowych jej właścicieli w zakresie usług doradczych związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na inwestycje oraz doradztwem personalnym i informatycznym.

Jesteśmy profesjonalną firmą organizującą szkolenia i świadczącą usługi doradcze potencjalnym beneficjentom. Współpracę z klientami opieramy o partnerskie relacje i zaufanie, proponując wygodne i szybkie działania o wysokiej jakości. Najważniejsze dla nas jest powodzenie realizowanego projektu, mierzalne efekty przeprowadzonych szkoleń, dlatego też w trosce o klienta współpracujemy z zespołami eksperckimi, inżynierami, językoznawcami, prawnikami i ekonomistami, aby wspólnymi siłami stworzyć najlepszy produkt i wspólnie osiągać najwyższe cele.

Nasi współpracownicy posiadają bardzo szerokie doświadczenia poprzez swoje zaangażowanie w wiele projektów inwestycyjnych w okresie przedakcesyjnym przyczyniając się do pozyskania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa środków finansowym z takich funduszów jak ISPA, SAPARD oraz PHARE - z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, budowy dróg, tworzenia nowych miejsc pracy i dodatkowych źródeł dochodu na obszarach wiejskich.

Doświadczenia naszych pracowników obejmują również szereg studiów wykonalności wraz z wnioskami aplikacyjnymi związanymi z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych w ramach ZPORR oraz Sektorowego Programu Operacyjnego między innymi w zakresie regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia, rozwoju turystyki i kultury, obszarów wiejskich, zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych, lokalnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej, lokalnej infrastruktura ochrony zdrowia.

Ponadto, dzięki dokumentom przygotowanym przez naszych pracowników, Beneficjenci pozyskali dofinansowanie również z Mechanizmu Norweskiego i Mechanizmu Finansowego EOG, programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a także ze źródeł zagranicznych z programów MEDIA oraz CULTURE. Przygotowujemy również wiele opracowań strategicznych związanych z zarządzaniem strukturami organizacyjnymi jednostek podległych gminom i dokumentów wspomagających procesy organizacji i zarządzania.

W nowym okresie programowania 2007 - 2013 wspieramy potencjalnych beneficjentów w pozyskiwaniu środków finansowych z centralnych i regionalnych programów operacyjnych oraz z innych możliwych źródeł, polskich i zagranicznych.

Zespół doświadczonych ekspertów współpracujących z naszą firma gwarantuje możliwość przeprowadzenia szkoleń na najwyższym poziomie. Skomplikowane zagadnienia pomocy publicznej, stosowania Prawa Zamówień Publicznych w projektach finansowanych z funduszy unijnych, stosowanie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej przez asesorów nie będą stanowiły dla Państwa, po odbytym szkoleniu, żadnych problemów. Umiejętne korzystanie z generatora wniosków i zaliczek, obowiązki beneficjentów wobec Instytucji Pośredniczących, wykonanie i realizacja zapisów umowy o dofinansowanie, możliwości jakie dają Beneficjentom różne Programy Operacyjne to kolejne przykładowe tematy szkoleń realizowane przez AKS - Szkolenia i Doradztwo.

Firma AKS - Szkolenia i Doradztwo proponuje Państwu kompleksowe usługi w trzech dziedzinach: szkolenia, doradztwo i audyt projektów.

Doradztwo obejmuje swym zakresem profesjonalne przygotowywania dokumentacji dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych, jak również zarządzania i administrowania projektem po uzyskaniu dotacji oraz w zakresie rozliczenia projektu po jego zakończeniu. Współpraca z nami gwarantuje również szkolenie osób zaangażowanych w projekt. Inwestując we współpracę z nami, inwestujecie Państwo we własny personel, dla którego możemy przygotować indywidualny program praktycznych warsztatów w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Odpowiednie przygotowanie kadr to warunek skutecznego korzystania z możliwości, jakie tworzą obecne oraz przyszłe fundusze unijne. Oferujemy Państwu również możliwość oceny już przygotowanych wniosków, całości dokumentacji i przygotowanie w toku przeprowadzonego audytu raportu, który przedstawi nieprawidłowości wykryte w procesie aplikowania o środki finansowe.

AKS - Szkolenia i Doradztwo proponuje Państwu profesjonalne szkolenia i warsztaty praktyczne, na których kadry samorządowe, zarówno wyższego i niższego szczebla, jak i zarządzający przedsiębiorstwami i ich pracownicy mają szansę szczegółowego zapoznania się z istniejącymi i możliwymi do wykorzystania funduszami pomocowymi Unii Europejskiej, zarówno tymi zarządzanymi na szczeblu regionalnym i centralnym, jak i tymi, które można pozyskać bezpośrednio z zagranicy. Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowy zakres tematyczny oferowanych szkoleń, które mogą być dowolnie dostosowywane do potrzeb naszych klientów.

Z uwagi na oszczędność i wygodę jesteśmy gotowi prowadzić szkolenia u klienta. Współpracujemy z inżynierami, prawnikami, ekonomistami posiadającymi doświadczenie w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków UE.

Ważnym zakresem działalności naszej firmy jest przeprowadzanie audytów wniosków o dofinansowanie. Wiele firm, instytucji działających na rynku gromadzi dokumentację aplikacyjną własnymi siłami bez wsparcie profesjonalnych firm. AKS - Szkolenia i Doradztwo kieruje do tych podmiotów swoją ofertę polegającą na ocenie składanej dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym zgodnym z wymaganiami stawianymi przez Instytucje Pośrednicząca w danym Programie Operacyjnym. Przygotowany raport chroni potencjalnego Beneficjenta przed popełnianymi błędami jak również wskazuje elementy wymagające poprawy aby dany wniosek, w ramach projektu którego dotyczy, mógł być optymalnie oceniano przez asesorów.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie