Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

ul. Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne
tel. (012) 270-50-40
www:   http://zs.swiatniki.go.ple-mail:   zs@swiatniki-gorne.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6037 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM

- solidne wykształcenie
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- biblioteka, czytelnia
- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- z rozszerzoną informatyką

LICEUM PROFILOWANE

- zarządzanie informacją
- ekonomiczno-administracyjny


Wizja szkoły

W naszej szkole gimnazjaliści będą zdobywać wiedzę ucząc się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych i multimedialnych, pod kierunkiem i opieką życzliwych i otwartych na problemy ucznia nauczycieli specjalistów.
Biblioteka, świetlica, sala gimnastyczna, siłownia, muzeum to miejsca stworzone dla gimnazjalistów, aby mieli możliwość rozwijania zainteresowań i talentów, aby nie tylko w czasie lekcji, ale i poza nimi chcieli spędzać w szkole więcej czasu niż to wynika z podziału godzin. Pamiętając o tym, że każdy z uczniów jest inny, pracujemy według nowoczesnych programów nauczania i stosujemy także metody, które pozwalają każdemu uczniowi osiągnąć sukcesy na miarę jego możliwości.
Absolwenci gimnazjum dzięki gruntownej wiedzy zdobytej w szkole oraz właściwemu poziomowi kultury osobistej, dążą do poszerzenia swoich horyzontów, wybierając naukę w dobrych szkołach ponadgimnazjalnych, w tym również w liceum w Świątnikach Górnych. Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół, które winno stać się centrum edukacyjnym, kulturalnym i sportowym dla młodych ludzi zamieszkałych na terenie gminy.

Misja gimnazjum

Gimnazjum uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w niezbędne do funkcjonowania, w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności do zdobywania dalszej wiedzy. Gimnazjum harmonijnie realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dąży do wprowadzania młodych ludzi w różnorodne dziedziny życia i nauki, a także zapewnia możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu, rozrywki i odpoczynku. Gimnazjum podejmuje starania o zapełnienie ofert edukacyjnych zawierającej m.in. treści ujętej w atrakcyjnej i wartościowej formy dydaktycznej. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży, za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie.
Nauczyciele Gimnazjum w realizowanych programach odwołują się zarówno do życia współczesnego, jak i tradycji.
Gimnazjum dba o wysoką warsztatową jakość i profesjonalizm pracy pedagogicznej, tworzy mechanizm stałej kontroli jakości prowadzonych zajęć i oceny pracy nauczycieli z tego punktu widzenia. Dąży do rozwoju metodyki i dydaktyki popiera eksperymenty treściowe i formalne. Stara się współtworzyć standardy jakościowe stanowiące kryterium oceny polskich szkół.
W ocenie pracy pedagogicznej równą wagę przywiązuje do poprawności treściowej i metodycznej, jak i do akceptacji przez uczniów stopnia realizacji przez nią zadań szkoły publicznej.
Gimnazjum stosuje i rozwija nowe techniki Edukacji, wykorzystując zarówno sprawdzone, jak i nowe metody, techniki społeczne i środki multimedialne, dba o najwyższy poziom techniczny swojej działalności.

Cele i zadania Gimazjum

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia dalszego kształcenia zgodnie ze szkolnym zestawem programów nauczania
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
 • opiekę nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
 • opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, udział w konkursach przedmiotowych i innych
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska
 • opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia
 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
 • rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego
 • kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym
 • wdrażanie uczniów do twórczego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich skutków
 • współpraca z instytucją będącą patronem szkoły
 • integracja europejska w ramach członkostwa w Unii Europejskiej
 • gimnazjum organizuje naukę religii oraz zajęcia o tematyce etyczno - moralnej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie