Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Państwowy Zespół Szkół Plastycznych

im. Leona Wyczółwskiego

ul. Konarskiego 2, 85-066 Bydgoszcz
tel. (052) 322-17-12
www:   http://free.art.pl/plsp_bydgoszcze-mail:   plsp_bydgoszcz@free.art.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10644 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

- Nauka w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych trwa 6 lat. Z przedmiotów ogólnokształcących realizuje program 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum profilowanego. Kończąc naukę uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz zdaje egzamin maturalny uprawniający do podjęcia studiów na wyższych uczelniach.

LICEUM PLASTYCZNE

- Nauka w Liceum Plastycznym trwa cztery lata. Cykl nauczania realizuje program 4-letniego liceum profilowanego. Kończąc szkołę uczeń otrzymuje świadectwo dojrzałości, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów oraz tytuł plastyka.


Edukacja artystyczna

Program nauczania obejmuje przygotowanie artystyczne i artystyczno-zawodowe w dwóch specjalnościach: reklama wizualna i techniki graficzne. Szkoła posiada pracownie warsztatowe unikatowe w skali kraju. Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, sztuki stosowanej, historii sztuki oraz podstaw fotografii i filmu. Dodatkową formą pozalekcyjnej edukacji młodzieży są coroczne plenery rzeźbiarskie, malarskie i graficzne dla klas starszych i organizowane w formie biennale ogólnopolskie prezentacje dyplomów w zakresie grafiki projektowej.

Pracownie

Malarstwa i rysunku

Rysunek i malarstwo – podstawowe odziedziny kształcenia plastycznego. Program realizowany w pracowniach malarskich obejmuje zakres ćwiczeń w oparciu o studium z natury, jej interpretację jak również kreatywne poszukiwania twórcze. W pracowniach malarskich uczeń zdobywa potrzebną wiedzę z zakresu technologii i warsztatu niezbędną do swobodnej wypowiedzi artystycznej, poznaje różnorodne techniki i narzędzia pracy. Program nauczania przedmiotu obejmuje również zajęcia w plenerze oraz warsztaty artystyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich. Efekt realizacji programu jest prezentowany w wielu placówkach miasta i regionu. Prace uczniów są nagradzane w konkursach i przeglądach ogólnopolskich i międzynarodowych. Absolwenci szkoły kontynuują edukację artystyczną na wyższych uczelniach plastycznych.

Projektowania

Głównymi przedmiotami projektowymi w szkole są: specjalność artystyczna i sztuka stosowana. Celem nauczania tych przedmiotów jest przygotowanie ucznia do samodzielnego rozwiązywania problemów plastycznych, kreatywnego myślenia i działania oraz wyrażania własnych poglądów. Głównym kierunkiem kształcenia są zagadnienia reklamy wizualnej i technik graficznych, w których łączy się tradycyjny warsztat z nowoczesną technologią komputerową. Program nauczania realizuje się w dobrze wyposażonych pracowniach: wklęsłodruku, linorytu, litografii, sitodruku, fotografii i komputerowej. Różne formy grafiki użytkowej jak plakat, wydawnictwa, prezentacje multimedialne są eksponowane na wystawach, konkursach i przeglądach na terenie całego kraju. Jest to okazja do wymiany doświadczeń i konfrontacji postaw twórczych między szkołami artystycznymi w Polsce. Dodatkową formą edukacji artystycznej jest wyjazdowy plener graficzny. Praca dyplomowa jest podsumowaniem procesu kształcenia i potwierdzeniem zdobytych umiejętności. Dyplomy uczniów naszej szkoły są wysoko oceniane przez wykładowców akademickich na ogólnopolskim biennale prac dyplomowych.

Typografii

Pracownia ze względu na swój unikalny charakter ma dla uczniów nieocenioną wartość poznawczą i dydaktyczną. Ćwiczenia wykonywane przez uczniów mają na celu wykształcenie nawyków typograficznych odnoszących się do składu druków akcydensowych. Jedynie kontakt z literą w formie metalowej czcionki w sposób praktyczny utrwala wiedzę na temat wielkości typograficznych. Pracownia ta uczy skupienia i zasad postępowania przy składzie tekstu. Nawyki składu utrwalane w tej pracowni doskonale przekładają się na skład komputerowy.

Szkoła posiada zbiór czcionek / Antykwa Półtawskiego, Garamond, Wisła, Narew, Paneuropa, Baccarat /, które przechowywane są w kasztach. Pracownia przygotowana jest do składu ręcznego i wykonywania odbitek na prasie tzw. korektorce. Na wyposażeniu pracowni znajduje się również zestaw czcionek drewnianych wykorzystywanych do składu afiszy. Maszyny do zszywania i bigowania dają możliwość wykonywania gotowych druków w formie broszur.

Rzeźby

Na zajęciach uczniowie poznają zasady tworzenia jedno i wielopostaciowych kompozycji, płaskorzeźby, rzeźby o charakterze użytkowym. Większość prac wykonywana jest w glinie, a w klasach starszych podstawowym materiałem jest drewno. Od 1975 roku regularnie organizowane są plenery rzeźbiarskie natomiast Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski dla uczniów liceów plastycznych w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku organizowany jest od 1990 roku. Plener ma charakter obowiązkowy i biorą w nim udział uczniowie klas czwartych. Rzeźba lub płaskorzeźba może być środkiem do wykonania pracy dyplomowej. Wiele prac wykonanych w szkolnej pracowni rzeźby jest ozdobą szkoły.

Fotografii

Program podstaw fotografii i filmu realizowany jest w dwóch pracowniach:

  • pracownia fotografii tradycyjnej posiada aparaty fotograficzne oraz własną ciemnię wyposażoną w rzutniki, środki do wywoływania filmów i odbitek. Uczniowie uczą się historii fotografii, zasady działania aparatu, technologii wywoływania filmów oraz wykonywania odbitek w ciemni fotograficznej. Tematy zadań to artystyczne zdjęcia architektury, portrety, reklama, zdjęcia katalogowe... Większość zdjęć wykonywanych jest w technice czarno-białej.
  • pracownia obrazowania fotograficznego. Uczniowie wykonują ćwiczenia z zakresu kreacji obrazu fotograficznego z możliwością ich przetwarzania za pomocą komputerowych programów graficznych, od zdjęć jednorodnych, przez fotomontaże, po tworzenie obrazów ruchomych w postaci krótkich animacji. Młodzi artyści poznają podstawy tworzenia kilku minutowych etiud filmowych w technice poklatkowej i w systemie sekwencji video. Materiał wyjściowy w postaci odbitki fotograficznej lub pliku uzyskuje się za pomocą tradycyjnych i cyfrowych metod naświetlania obrazu.

Istnieje możliwość realizowania prac dyplomowych, dla których podstawą jest obraz fotograficzny w szerokopojętych przestrzeniach komunikacji wizualnej.

Informatyki

Stanowi niezwykle atrakcyjny warsztat dla pracowni projektowych. Pracownia posiada oprogramowanie graficzne w postaci: Corel 11.0 CE i Adobe Photoshop 7.0 CE. Zajęcia klas młodszych w tej pracowni mają na celu wprowadzenie uczniów w świat programów graficznych. Przez pracownię przechodzą wszyscy uczniowie wykonujący prace semestralne i dyplomowe. Współczesny warsztat plastyka staje się coraz mocniej związany z technologią cyfrową. Pracownia przygotowuje absolwentów szkoły do sprawnego posługiwania się programami graficznymi w późniejszej pracy zawodowej i artystycznej.

Serigrafii

Szkolna pracownia serigrafii w pełnym zakresie zaznajamia uczniów z technologią druku sitowego w grafice artystycznej i użytkowej. W zależności od stopnia opanowania warsztatu, proponowane są zajęcia o różnej skali trudności. Na początku są to ćwiczenia z użyciem jednej kliszy wykonanej tuszem, kredką, prószeniem, szablonem, odciskiem itp. Później uczniowie realizują zadania z dwóch, trzech i więcej klisz do druku barwnego, gdzie zapoznają się m. in. ze sposobami pasowania kolorów. Kolejnym tematem jest wykorzystanie elementu lub całej fotografii w pracy. W szkolnej pracowni serigrafii istnieje również możliwość rozwinięcia zagadnień warsztatowych przez ćwiczenia z użyciem kliszy graficznej kreskowej, kliszy rastrowej, zadań z zastosowaniem przetworzeń komputerowych w druku oraz realizacji ćwiczenia na łączenie farb kryjących, transparentnych w druku i użycie wyciągów barwnych, klisz siatkowych w druku triadowym.

Linorytu

Jest pracownią, która poza walorami dydaktycznymi posiada walory historyczne. W pracowni działa prasa dociskowa, jedna z nielicznych XIX-wiecznych tego typu urządzeń, jakie zachowały się na terenie całego kraju. W pracowni tej wykonywane są grafiki w technice linorytu oraz monotypii. Uczniowie pracują nad formą graficzną ze świadomością, że każda ingerencja narzędzia w negatywie ma swoje odzwierciedlenie na wykonanych odbitkach. W pracowni można w doskonały sposób łączyć w pracach graficznych elementy druku wypukłego ze składem typograficznym. Pracochłonność techniki uczy dyscypliny i skupienia oraz dochodzenia do własnych środków wyrazu.

Litografii

Wykonywanie prac litograficznych ma w szkole długą tradycję sięgającą lat pięćdziesiątych XX wieku. Istniał wtedy w szkole dział poligraficzny, a litografia, głównie reprodukcyjna, była jedną z ważniejszych technik. W tym czasie zgromadzony został sprzęt i urządzenia, które są podstawą obecnie działającej pracowni.

Pracownia litograficzna wyposażona jest w oryginalne kamienie litograficzne, prasę litograficzną i pozostałe narzędzia oraz właściwe dla tej techniki materiały. Pracownia umożliwia wykonywanie litografii i autolitografii w technice piórkowej, kredkowej i technikach łączonych oraz według własnych indywidualnych pomysłów.

Jest unikalnym miejscem, gdzie można poznać uroki tej starej techniki i jej artystyczne możliwości.

Wklęsłodruku

Przystosowana do technik trawionych w kwasie azotowym, posiada: dygestorium, dwie prasy do wklęsłodruku, pudło do akwatinty, płytę grzewczą. W dobie komputeryzacji techniki trawione posiadają stałe i niezastąpione walory ekspresji plastycznej. Jest jedyną pracownią tego typu w regionie. Uczniowie mają bezpośredni kontakt z warsztatem graficznym. Pod okiem opiekuna poznają tajniki skomplikowanych procesów technologicznych.

Internat

W chwili obecnej internat posiada 30 pokoi /3, 2 i 1-osobowe/, ponadto 3 świetlice, 2 pokoje do nauki indywidualnej, 2 pracownie plastyczne z podstawowym sprzętem, 2 podręczne kuchnie, pralnię i suszarnię podręczną, 2 stołówki z zapleczem pionu kuchennego, salę gimnastyczną z pełnym atlasem ćwiczeń oraz salę gimnastyczną do zajęć kondycyjno-ruchowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie