Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6

Miasta Gdańska

ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk
tel. (58) 346 38-21 (Liceum), (58) 301 21-18(Gimnazjum) fax: (58) 346 38-21
www:   http://www.vilogdansk.pl
ZSO nr 6 na Facebooku
e-mail:   sekretariat-lo@vilogdansk.pl
sekretariat-gim@vilogdansk.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 19424 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


GIMNAZJUM NR 6

- Klasa A - "W świecie mediów"
  (medialno-dziennikarska)

- Klasa B - "Życie to taniec" (taneczna)
- Klasa C - Wioślarska (sportowa)
 

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- Media i świat - przedmioty
  rozszerzone: geografia oraz do wyboru:
  matematyka, informatyka, język angielski

- Humanistyka i media - przedmioty
  rozszerzone: historia oraz do wyboru:
  język polski, WOS, język angielski

- Biologia, chemia i świat - przedmioty
  rozszerzone: bologia oraz do wyboru:
  chemia, geografia, język angielski

- Sportowa - wioślarstwo - grupa
  międzyoddziałowa

- Klasa integracyjna - przedmioty
  rozszerzone do wyboru: język angielski,
  biologia, chemia, geografia, historia,
  informatyka, matematyka, język polski,
  WOS

Systematycznie wprowadzamy wiele zmian i innowacji aby to powiedzenie nie było tylko sloganem. Zmiany te polegają na tym, aby każdy uczeń miał możliwość i szansę na optymalny, indywidualny rozwój na miarę potrzeb, jaki narzuca nam szybko zmieniający się świat XXI wieku. Kształcimy bowiem do zawodów, których nazw jeszcze nikt nie zna!

Nowa 6-stka, to nowe możliwości, nowe rozwiązania, nowe - atrakcyjne zajęcia, których jeszcze nawet w ubiegłym roku nie było.

Nasze główne atuty:
 • ponadstandardowe, indywidualne wsparcie pedagogiczno-psychologiczne
 • profesjonalne zajęcia przygotowujące do nabycia umiejętności skutecznego uczenia się
 • partnerskie metody dydaktyczne
 • współpraca z instytucjami kulturalnymi, naukowymi, uczelniami polskimi i zagranicznymi
 • autorski system zajęć pozalekcyjnych: e-kreatywni

Dodatkowo proponujemy:
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: taniec, zespoły muzyczne, redakcje rtv, plastykę, reżyserię filmową
 • kluby filmowe
 • panele dyskusyjne
 • dziennikarstwo, teatr, komponowanie muzyki elektronicznej, zajęcia z etyki

Nasza szkoła jest inna niż ta, do której chodził Harry Potter.
U nas nie robi się cudów, nasza szkoła daje szansę.

Stosujemy w naszej szkole innowacyjny, punktowy system oceniania. Jest on nakierowany na motywację ucznia do indywidualnej pracy i bierze pod uwagę tylko i wyłącznie jego indywidualny rozwój. Przykład: w naszym zespole szkół naliczamy punkty za każdy element aktywności podlegający ocenie. Przykładowo jeśli uczniowi się nie powiedzie i otrzyma słabą ilość punktów (zbyt niską na pozytywną ocenę) to w sytuacji kiedy zadanie powtórzy i poprawi swoją punktację ta wcześniejsza - niska punktacja nie jest brana pod uwagę do końcowej oceny. Każdemu przecież może się zdarzyć "wpadka"... My oceniamy tylko i wyłącznie efekt ostateczny rozwoju ucznia.

Szczególny nacisk kładziemy w naszej szkole na pracę z uczniem zdolnym. Dotyczy to zarówno zainteresowań sportowych jak również artystycznych i informatycznych np. Tańce, Dziennikarstwo, Radio i TV, zaawansowana informatyka w wersji zarówno dla pasjonatów samej informatyki i technicznej strony Internetu oraz w wersji dla humanistów (tu nowość w naszej szkole). Uczniowie ambitni znajdują w naszej szkole szansę indywidualnej "ucieczki do przodu", a mniej ambitni często patrząc na atrakcyjność "takiej przygody" często motywują się również do spróbowania swoich sił...

O SZKOLE

Szkoła posiada certyfikat "Szkoły przyjaznej uczniom". W celu rozwijania dodatkowych umiejętności i zainteresowań młodzieży oferuje wiele zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań prowadzonych bezpłatnie przez nauczycieli ZSO Nr 6 (np. redakcja radia internetowego, zajęcia montażu muzycznego w studiu, dziennikarstwo radiowe, zespoły taneczne).

Szkoła bierze udział w projektach edukacyjnych finansowanych przez Unię Europejską.

W szkole funkcjonuje klasa wioślarska, która z sukcesami reprezentuje szkołę w regatach i ogólnopolskich olimpiadach.

Na bazę szkoły składa się:

 • budynek dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo
 • biblioteka z czytelnią
 • internetowe pracownie informatyczne (łącze stałe) w tym MAC OS
 • bezprzewodowy internet (WiFi) w całym budynku
 • studio rtv
 • lustrzana sala taneczna
 • stołówka i całodzienny bufet

Szkoła jest dostosowana architektonicznie do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo.

DODATKOWO W LICEUM

VI Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku realizuje od roku szkolnego 2006/2007 innowację organizacyjną zatwierdzoną przez Kuratorium Oświaty [NR403/II/4/06].
 • w VI LO organizacja zajęć odbywa się w systemie klasowo-lekcyjnym oraz w ramach zajęć warsztatowych, metodami projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowych
 • zajęcia z przedmiotów realizowanych według rozszerzonych podstaw programowych odbywać się mogą w systemie grup międzyoddziałowych
 • nauczanie języków obcych może odbywać się w systemie grup międzyoddziałowych według poziomu opanowania języka
 • szkoła umożliwia wybór zajęć z religii bądź etyki
 • szkoła prowadzi zajęcia z "wychowania do życia w rodzinie"
 • w ramach wychowania fizycznego szkoła prowadzi profesjonalne zajęcia z tańców
 • szkoła zapewnia bezpłatne zajęcia z wsparcia pedagogiczno/psychologicznego w ramach popołudniowych, piątkowych warsztatów, połączonych z imprezami muzycznymi
 • szkoła ma charakter wielokulturowy, szanuje i wspiera różne światopoglądy uczniów, wyznania i religie, zgodnie z podpisanymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami praw człowieka i praw dziecka
 • szkoła prowadzi pracę wychowawczą oraz działania dydaktyczne i pedagogiczne mające przygotować absolwentów VI LO do udziału w społeczeństwie obywatelskim, rozumiejących znaczenie wykształcenia, kreatywnych, szanujących porządek demokratyczny
 • w swoich działaniach wewnętrznych szkoła przeciwdziała przejawom nietolerancji, rasizmu i szowinizmu

Każdy uczeń szkoły jest objęty autorską organizacją zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, to znaczy jest zobowiązany do wyboru i czynnego uczestniczenia, w co najmniej jednej formie zajęć pozalekcyjnych lub dodatkowych, oferowanych przez szkołę w danym roku szkolnym:
 • redakcje serwisów i portali internetowych szkoły
 • redakcji radia i tv internetowej szkoły
 • warsztatach teatralnych, filmowych, telewizyjnych i radiowych
 • warsztatach kompozycji muzyki elektronicznej
 • wychowania muzycznego lub plastycznego
 • klubu historyczno-politycznego
 • zespołów muzycznych
 • zespołów tanecznych
 • programów wymiany i współpracy międzynarodowej
 • przedmiotowych zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów
 • klubu wolontariatu i innych proponowanych przez uczniów

Od kilu lat żyjemy już w strukturach UE. W nauczaniu kładziemy duży nacisk na zachowanie naszej narodowej i regionalnej (m. in. język kaszubski w naszej szkole) tożsamości ale tak samo mocny nacisk kładziemy na włączenie "tu i teraz" naszych uczniów do międzynarodowej społeczności UE. Stąd perfekcyjnie zorganizowane zajęcia z filozofii, wiedzy o kulturze uwzględniające wszystkie korzenie kultury europejskiej, lektoraty rzadkich języków elit intelektualnych (łacina, starożytna greka, hebrajski, arabski). Spotkania z przedstawicielami różnych kultur, poglądów...

Zorganizowaliśmy już wiele międzynarodowych projektów. Niektóre finansowane były z programu COMENIUS, inne przez MEN. Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi dla organizowania projektów finansowanych z funduszy Komisji Europejskiej na edukację poza-formalną. W planie, na jutro i pojutrze mamy jeszcze więcej. Ich ilość w dużej mierze zależy tylko od woli i aktywności samych uczniów. Dla chętnych, aktywnych i kreatywnych mamy gwarancję 100% finansowania projektów w oparciu o środki UE.

Szkoły zespołu umożliwiają uczniom kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i religijnej, tworząc warunki wolności światopoglądowej. W tym celu wychowawcy oddziałów i nauczyciele uzupełniają w rozkładach materiału nauczania treści obowiązujących i wybranych programów nauczania o zagadnienia dotyczące:
 • twórczości literackiej, artystycznej i naukowej powstałej na obszarze Gdańska, Kaszubi Pomorza
 • historii Gdańska i regionu, uwzględniając wielokulturowość, różnorodność etniczną i religijną Gdańska, Kaszub i Pomorza oraz wkład różnych narodów w jego oblicze cywilizacyjne
 • geografii i przyrody regionu
 • wychowania i kultury morskiej
 • regionalnych osiągnięć w naukach ścisłych
 • regionalnych osiągnięć sportowych
 • obowiązujących ścieżek nauczania międzyprzedmiotowego

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie