Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

ul. Energetyków 13, 81-184 Gdynia
tel. (58) 621-95-10
www:   http://www.sosw2gdynia.republika.ple-mail:   sosw2gdynia@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8043 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

- dla absolwentów gimnazjów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z wyłączeniem niepełnosprawności intelektualnej
 

III UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

- dla absolwentów szkół zawodowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 8


GRUPY WYCHOWAWCZE (NTERNAT)

Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem, opieką i rehabilitacją dzieci i młodzież niepełnosprawną - upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim.

Kwalifikacji uczniów do szkół w Ośrodku dokonuje poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydając odpowiednie orzeczenie.


Początki naszej placówki sięgają lat sześćdziesiątych.

Ogólne zadania i cele Ośrodka określa ustawa o systemie oświaty oraz jej przepisy wykonawcze, a także zasady pedagogiki specjalnej.

W szczególności Ośrodek realizuje następujące cele dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczo- rehabilitacyjne:
 • uzyskiwanie maksymalnie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży na miarę ich indywidualnych możliwości psychofizycznych
 • przygotowanie do życia w pełnej integracji ze środowiskiem
 • przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • zapewnienie wszechstronnej opieki uczniom szkoły podczas zajęć szkolnych oraz wychowankom Internatu podczas całego okresu pobytu w Ośrodku
 • zapewnienie wychowankom grup wychowawczych z upośledzeniem umysłowym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami dowozu do szkoły, powrotu ze szkoły we wszystkie dni nauki w ramach posiadanych środków budżetowych

Statutowe cele Ośrodek realizuje głównie poprzez:
 • stosowanie indywidualnych metod pracy przystosowanych do psychofizycznych możliwości ucznia i wychowanka
 • zapewnienie odpowiedniej opieki psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, zdrowotnej uczniom i wychowankom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym
 • udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych
 • zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w Ośrodku oraz w trakcie zajęć organizowanych na zewnątrz
 • kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych, których podstawą jest niepodległe państwo, poszanowanie symboli narodowych, państwowych, religijnych oraz szkolnych, tolerancję i szacunek dla mniejszości narodowych oraz religijnych
 • dostarczenie uczniom wiedzy na temat funkcjonowania państwa, praw i obowiązków obywateli, statusu Polski w strukturach Unii Europejskiej
 • kształcenie umiejętności korzystania z wartości zdrowotnych, przyrody, sportu oraz właściwego relaksu
 • przygotowanie młodzieży do podejmowania w przyszłości decyzji rodzinnych, społecznych i zawodowych
 • kształtowanie prawidłowych postaw życiowych, humanizmu, szacunku dla drugiego człowieka i przeciwdziałania patologii społecznej
Internat

Działający przy SOSW nr 2 Internat jest propozycją dla dzieci i młodzieży, która nie ma w miejscu zamieszkania wybranej szkoły, jak również dla tej młodzieży, która z uwagi na trudne warunki życiowo – bytowe nie może wypełniać obowiązku szkolnego. Pobyt wychowanka może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak jak do 24 roku życia.

Internat zapewnia opiekę całodobową.

Wychowankowie objęci są wszechstronną opieką, wykwalifikowanego personelu pedagogicznego, który stwarza przyjazną i życzliwą atmosferę dla wychowanków. Wszechstronna opieka dotyczy wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, pomocy w rozwiązywaniu trudnych spraw prawno – bytowych, pomocy zdrowotnej, pomocy w usamodzielnianiu się i uspołecznianiu.

Dodatkowo w Internacie organizowane są zajęcia w sekcjach np.: kulturalno- oświatowej, turystyczno – rowerowej, kulinarnej i plastycznej, zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami mieszkańców Internatu.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie