Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Katolickich

im. ks. Władysława Demskiego

ul. Plebanka 18, 88-100 Inowrocław
tel./fax (52) 355-96-35
www:   http://www.demski.edu.ple-mail:   sekretariat@demski.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6981 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM KATOLICKIE

- klasy: dwujęzyczna, medialna, przyrodniczo-medyczna, matematyczno-informatyczna
- zajęcia dodatkowe

LICEUM KATOLICKIE

- klasy: medialna, przyrodniczo-medyczna
- zajęcia dodatkowe

O Zespole Szkół

Gimnazjum i Liceum są szkołami katolickimi, posiadającymi własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki. Program kształcenia jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego. Nauczanie i wychowanie w szkole opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II, zgodnie z którą najważniejszy jest człowiek – osoba ludzka, żyjąca we wspólnocie, w której każdy i wszyscy razem są jednocześnie nauczycielami i uczniami, wychowawcami i wychowankami. Szkoła troszczy się o autentyczne katolickie oblicze realizowanej w jej ramach edukacji zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez II Sobór Watykański.

Zespół spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, to jest:
  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego
  • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej tego typu
  • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów przewidziane przez prawo oświatowe, z wyjątkiem zasad rekrutacji
  • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych
  • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych

Gimnazjum

Klasa dwujęzyczna
Zasada nauczania dwujęzycznego jest realizacją polskiego programu kształcenia w wersji dwujęzycznej. Głównym celem takiego nauczania jest przygotowanie przyszłych specjalistów, którzy będą biegle posługiwali się językiem angielskim. Dwujęzyczne nauczanie dotyczy przedmiotów: biologia, chemia, informatyka.

Klasa medialna
Klasa medialna powstała z myślą o tym, aby uczniowie do niej uczęszczający, wiedział jak świadomie i refleksyjnie odbierać informacje pochodzące z mediów. Dzięki komfortowym warunkom i profesjonalnej kadrze uczniowie przygotowują się do zawodu dziennikarza, prawnika, filologa, polityka, historyka, filmoznawcy, specjalisty ds. public relations, itp. Klasa realizuje rozszerzony materiał z przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, języka angielskiego, historii.

Klasa przyrodniczo-medyczna
Tą klasę stworzono dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami przyrodniczymi. Oferujemy uczniom ciekawe formy zajęć z możliwością ich kontynuacji w Liceum Katolickim w klasie o tym samym profilu: w ramach zajęć z biologii; ekologii i ochrony środowiska; warsztatów ekologicznych; spotkań z ekologią i medycyną.

Klasa matematyczno-informatyczna
Oferta skierowana jest do uczniów, którzy interesują się matematyką i chcą sprawnie posługiwać się komputerem oraz poznać zasady budowy i funkcjonowania systemów komputerowych.

Liceum

Klasa medialna
Pragniemy przygotować naszych uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i społeczeństwie, podkreślając jednocześnie rolę wartości humanistycznych. Przygotowujemy uczniów do zawodu dziennikarza, prawnika, filologa, polityka, historyka, filmoznawcy, specjalisty ds. public relations, itp. Klasa realizuje rozszerzony materiał z przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, języka angielskiego, historii i łaciny.

Klasa przyrodniczo-medyczna
Oferta tej klasy skierowana jest do uczniów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z przedmiotów przyrodniczych i dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego. Klasę stworzono z myślą o uczniach chcących w przyszłości studiować m.in.: nauki przyrodnicze, medycynę, ochronę środowiska, turystykę.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie